A globális felmelegedés hatásai és kezelése

A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS HATÁSAI ÉS KEZELÉSE

- nő a Föld légkörének átlaghőmérséklete,
- rendkívüli időjárási események gyakoribbá válnak (aszály, áradás),
- a talaj felső rétege pusztul, elsivatagosodás,
- jégsapkák olvadása
→ édesvíz kerül az Atlanti-óceánba↓
     lassul vagy irányt vált a Golf-áramlat↓
     É-Európa téli középhőmérséklete csökken
→ emelkedik a tengerek vízszintje↓
     víz alá kerülő területek,
- gleccserek olvadása,
- a Csendes-óceáni El Nino jelenség ciklusa felgyorsul → szélsőséges időjárási
   jelenségeket okoz,
- sarkvidék élővilágának pusztulása,
- az óceánok felmelegedése és savasodása → korallok, ill. meszes vázú állatok
  pusztulása.

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
1) NEMZETKÖZI SZINTEN
Kiotói Egyezmény, az ENSZ éghajlatváltozási
keretegyezményének jegyzőkönyve
- 1997-ben írták alá,
- 2005-ben lépett életbe,
- USA és Ausztrália kivételével minden jelentős állam
  aláírta (2007-ben Ausztrália is csatlakozott),
- Kína nem,
- 2008-2012-es időszakra átlagosan 5.2%-kal csökkentik az
  üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es bázisévhez
  képest,
- Mo. 6%-os csökkentést vállalt (kb. 30%-ot teljesített –
  nehézipar leépítése,
- emissziókereskedelmi záradék,
- az éghajlat stabilizálásához min. 60%-os csökkentésre lenne
  szükség,
- a folytatás a Koppenhágai Klímakonferencián 2009
  decemberében sikertelen.

ORSZÁGOK SZINTJÉN
- alternatív energiaforrások alkalmazása
a megújuló energiaforrások, a szénhidrogének (fosszilis energiahordozók) alternatívái, nem bocsátanak ki CO2-t (vagy csak keveset):
- napenergia,
- vízenergia,
- szélenergia,
- geotermikus energia,
- biomassza.

AZ EGYÉN SZINTJÉN
- energiatakarékosság: fűtési rendszerek korszerűsítése,
   spórolás az árammal, vízzel stb.,
- tömegközlekedés preferálása,
- szelektív hulladékgyűjtés.
Melyik nem alternatív energiaforrás?

biogáz

kőszén

geotermikus energia

A szelektív hulladékgyűjtés segít a globális felmelegedés elleni harcban.

Igaz

Hamis

Mi nem lehet következménye az üvegházhatás fokozódásának?

szélsőséges időjárási jelenségek fokozódása

az ózonréteg elvékonyodása

sarki jég olvadása

Magyarország nem tudta teljesíteni a Kiotói Egyezményben vállalt kötelezettségeit.

Igaz

Hamis