A tó feltöltődésének folyamata

A TÓ FELTÖLTŐDÉSÉNEK FOLYAMATA

1) a vízi életközösség (=pionír társulás)
planktonok, nyílt vizekben lebegő hínártársulás (felszínen úszó, vagy alámerült fajok: kis békalencse, rucaöröm, kolokán, békatutaj

2) gyökerező hínár
pl. fehér tündérrózsa, hínáros békaszőlő süllőhínár, békaliliom

3) nádas
1-2 méteres sekély vízben gyökerező, fotoszintetizáló leveleivel a víz fölé magasodó növények
pl. nád, tavi káka, gyékény

4) magassásos (=sásos-zsombékos)
időszakosan vízzel borított területeken
pl. parti sás, posványsás

5a) láprétek
pangóvizes területeken (=lefolyástalan)
az elpusztuló növényzet → vízzel borított, oxigénhiányos területeken tőzeg (tőzegmohák)
pl. nedves gyapjúsás, szittyó, lápi nyúlfarkfű
kiszáradó lápréten: kékperje, buglyos szegfű, csermelyaszat

6a) lápi füzes → láperdő (=záró/klimax társulás)
pl. hamvas fűz, enyves éger

5b) mocsárrét
friss vízellátású, üde talajú területen
csak időszakosan borítja víz, nyárra kiszárad
talajában nincs tőzegképződés
pl. réti csenkesz, ecsetpázsit, réti boglárka

6b) bokorfüzes fűz-nyár ligeterdő (klimax társulás)


A tündérrózsahínár lebegő hínárfaj.

Igaz

Hamis

A ligeterdőkben gyakoriak a fákra kúszó liánnövények.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának iránya: hínáros→nádas→zsombékos→láprét→láperdő.

Igaz

Hamis

A tündérrózsahínár vízben gyökerező faj.

Igaz

Hamis

A kékperje a nádas jellemző növénye.

Igaz

Hamis

A lápréteket a lápi fűzesek, majd a tölgy-kőris ligeterdő váltja fel a szukcesszió során.

Igaz

Hamis