Az emberi tevékenység hatása: az eutrofizáció

AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSA A TÁRSULÁSOK VÁLTOZÁSAIRA: AZ EUTROFIZÁCIÓ

- ember hatása a diverzitásra:
1) az élőhelyek átalakítása, mocsarak lecsapolása, legelők feltöltése az erdőirtás → fajok kipusztulása
2) tájidegen fajok behurcolása kiszoríthatja a természetes élővilágot (pl. az É-Amerikából behurcolt és agresszíven terjedő parlagfű, selymkóró)
3) növényvédő szerek, rovarirtók használata → felhalmozódnak a táplálékláncban
4) szintetikus mosószerek vizekbe kerülése → beborítják a vízfelszínt → meggátolják a gázcserét, foszfáttartalmuk elősegíti az eutrofizációt
5) műtrágyázás → kimosódó tápanyag mennyisége nő →bejut a természetes vizekbe, tavakba, folyótorkolatokba, tengerek partmenti zónájába → eutrofizáció (=vizek szerves anyagban való feldúsulása)

- az eutrofizáció menete:
1) nitritekben, nitrátokban, foszfátokban való feldúsulás
2) vízben élő algák elszaporodása a felszínen (=vízvirá gzás)
3) kevesebb fény jut az alsóbb rétegekbe → növények növekedése lelassul → csökken a diverzitás
4) a lebontáshoz több oxigén kell → nehezíti a mélyben élő állatok lélegzését
5) elszaporodhatnak toxint termelő növényi planktonok → további fajpusztulás
6) új fajok megjelenése → régi fajok kiszorítása
A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Igaz

Hamis

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Igaz

Hamis

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Igaz

Hamis

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben élő állatok pusztulása

Mi az eutrofizáció?

a vizek szerves anyagban feldúsulása

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

szukcesszió