A társulások időbeli változásai

A TÁRSULÁSOK IDŐBELI VÁLTOZÁSAI

A) aszpektus: - periodikusan ismétlődő változás
   - ritmusa:
napi ( pl. a nappal és éjszaka aktív állatok)
az évszakonkénti változás (pl. a mérsékelt égövben)
nem változik a társulás diverzitása

B) szukcesszió: - az életközösség időbeli egyirányú megváltozása
      - megváltoztatja a társulás sokféleségét is
      - bekövetkezhet emberi beavatkozás nélkül (pl. üres élőhely
        benépesedik, oka vulkánkitörés, erdőtűz stb.)
      - ugyanazon az élőhelyen más-más társulás jelenik meg
      - oka a környezeti tényezők megváltozása
      - kiindulás:
pionír társulás
- alacsonyrendű termelő szervezetek, moszatok,
   baktériumok jellemzőek
- kicsi a diverzitása, élőlényei tág
  tűrőképességűek, gyorsan szaporodnak, gyors
  fejlődésűek, bár rövid élettartamúak
- megjelenésük és gyors elterjedésük növeli az
   élőhely szervesanyag-tartalmát, ami egy idő
   után kedvezővé válik a társulás élőlényei
   számára
- helyettük fejlettebb fajok is kialakulnak ↓
  növelik a fajgazdagságot, a biomassza
  mennyiségét ↓
  nő a táplálkozási és egyéb kapcsolatrendszer
  sokrétűsége ↓
  nő a stabilitás ↓
  - zárótársulás
  - hosszabb élettartamú, lassabb fejlődésű, de
    stabilabb méretű populációk
  - alkotó évelők lágyszárúak, cserjék, fák,
    nagyobb testű emlősök
  - legtöbb szint, legbonyolultabb mintázat

Melyik a zárótársulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

szinonimája a klimax társulás

szinonimája a pionír társulás

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

erdőtűz

emberi beavatkozás

nappalok és éjszakák váltakozása

Mi az aszpektus?

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás időben egyirányú változása

a társulás periodikus megváltozása