Az életközösségek jellemzői

AZ ÉLETKÖZÖSSÉG MEGVÁLTOZÁSA: A TÓ FELTÖLTŐDÉSÉNEK
FOLYAMATA

AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK JELLEMZŐI

A) DEFINÍCIÓ: az életközösség (=társulás) egy adott helyen egy időben,
egymással kapcsolatban élő olyan növényi és állati populációk összessége, melyek
fennmaradásukhoz meghatározott környezeti feltételeket igényelnek, azaz hatnak
rájuk az élőhely fizikai és kémiai tulajdonságai is.

B) ELNEVEZÉS: általában legjellemzőbb növényfaja/fajai alapján

C) FAJÖSSZETÉTEL

-DIVERZITÁS (=sokféleség) : a fajok számától, azok egyedszámától, sőt, a fajok egymáshoz viszonyított arányától, vagy az élőlények között kialakuló táplálkozási kapcsolatok sokaságától is függ.

Minél nagyobb a diverzitás, annál nagyobb az életközösség stabilitása, annál kevésbé hatnak rombolóan a negatív környezeti változások.

D) SZERKEZET

- változhat, ha változnak az élőhely sajátosságai, (például a talaj minőségének, a levegőszennyező anyagok koncentrációjának, a csapadékviszonyoknak a változásaira).

a) mintázat: az élőlények vízszintes irányú elrendeződését jelenti, (például a az élőhely talajának eltérő tápanyag-, vagy víztartalma miatt)

b) szintezettség: mely az élőlények függőleges irányú elrendeződését jelenti, (az élőlények magasságkülönbsége és a fényért való versengés alakíthatja ki)

erdőtársulásokban:

- lombkoronaszint (akár több, például a hazai gyertyános tölgyeseinkben).

- cserjeszint

- mohaszint, ill. avarszint

- talajszint

- gyökérszint


E) TÁPLÁLKOZÁSI KAPCSOLATOK

autotróf (=termelő)

heterotróf:
- elsődleges fogyasztók (= növényevő állatok),
- másodlagos fogyasztók (=ragadozók),
- harmadlagos fogyasztók,
- csúcsragadozók
(nincs természetes ellensége),
- lebontók
(=szaprofiták).

F) TÍPUSAI (az emberi beavatkozástól függően)

természetes: - emberi beavatkozás nélküli
  - nagy fajgazdagság jellemzi
  - példa: láprét


félkultúr:        - még hatnak a természetes folyamatok
  - az emberi beavatkozás fenntart egy állapotot
  - példa: egy legelő beerdősülését megakadályozzák
    mezőgazdasági célok miatt

kultúr:            - mesterségesen hozza létre az ember
  - természetes ökológiai folyamatok nem működnek
     példa: szőlőültetvény
Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

a populáció táplálkozásmódja

az életközösség talajtípusa

az életközösség fajainak száma

Melyik élőlény autotróf?

csúcsragadozó

szaprofita baktérium

növény

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

egy vagy kettő

három

csak egy