A felvilágosodás hatása a történelemre

A felvilágosodás hatása a történelemre

       A művelt világ keretein belül rohamosan terjedt

       Szabadgondolkodók, sz. kőművesek

       Új gazdasági gondolkodók akik a vállalkozás szabadságát hirdetők és teszik a jólét alapjává

       A társadalmat megosztotta haladók – konzervatívok

       Régi rend és új rend hívei – hatalmi értelemben is

       Forradalmak előkészítője – abszolutizmus megdöntésének szellemi alapja

Melyik a legjelentősebb a felvilágosodás idején kialakult szabadgondolkodó szervezet?

szabadkereskedők

szabadkőművesek

szabadságosok

szabadharcosok

Milyen gazdasági modell fejlődését segítette elő a felvilágosodás?

feudalizmus

merkantilizmus

szabad verseny

mezőgazdaság

Ki volt a liberális gazdasági modell atyja?

Adam Smith

Karl Marx

John Locke

Denis Diderot

Mi a gazdasági jólét alapja a liberálisok szerint?

szabad vállalkozás

szabad föld

szabad nép

szabad szombat