Tengeri-hántás

IV. TENGERI_HÁNTÁS

   - Őszikék korszak balladája
   - magyar tárgyú és népi jellegű
   - tökéletesen szerkesztett: hídszerkezet ABA'
   - összetett elbeszélői helyzet: 2 elbeszélőt szerepeltet
                            első: csak az 1. és az utolsó vsz.-ban; keret
                            második: a közbülső 12 vsz. történetmondója
    → kereten belül első szólam = történet
                             második szólam = elbeszélő kiszólása
                                                                      ↓
                                                    mindig kimutat a történetből (utolsó előtti sorok)
                                    -egyszerre lehet kiszólás vagy a történet metaforikus ért.
           + ellenszólam mindig hézagot takar a történetben
   - elbeszélt történet: Dalos Eszti és Tuba Ferkó szerelme
   - elbeszélő és/vagy hallgatóság különféle reflexiói is megjelennek (szigor,
aggodalom, szánalom, együttérzés
   - utolsó közbevetés "Tizenkettőt ver Adonyban" egybemossa a történet és az
elbeszélés szintjét → hagyománytörténés
   - olvasható szerelmi történetként + tanító szándékú értelmezés is adott
   - ritmus: 2 háromütemű 11-es
                4 kétütemű 8-as
                aabbxb
   - beszélő nevek
Hány versszkból áll a Tengeri-hántás?

8+2

8+4

12+2

10+4

A Tengeri-hántás történetének végén Dalos Eszti beleőrül a csalódásba.

Igaz

Hamis

Melyik nem a funkciója a Tengeri-hántás versszakai utolsó előtti sorainak?

kiszólás a történet hallgatóságának

intelem a közösség számára

magára a történetre vonatkoztatható gondolat

Melyik alkotói korszakában írja Arany János a Tengeri-hántás c. balladát?

első alkotói korszakában

a nagykőrösi években

az Őszikék korszakban

Melyik érzelmi reakció nem jelenik meg a Tengeri-hántás c. Arany-balladában?

aggodalom

szánalom

harag

szigor