Balladaköltészete

II. BALLADAKÖLTÉSZETE

   - a műballada a XVIII. sz. szülötte
   - romantikus műfaj
   - kisepikai, de lírai és drámai elemekkel
   - általában tragikus téma
   - lényeg kiemelése, sűrítés, fordulatra összpontosít → homályosság, szaggatottság
   - kp.-i szerep a drámaiságnak jut
   - kihagyásos, hézagos cselekményvezetés
   - fontos: lelkiséget is feltáró párbeszéd
              → gyakori síkváltás, és nézőpontváltás → feszültség
   - tárgyi motívumok, természeti jelenségek metaforikussága jell.
Melyik nem jellemző a ballada műfajára?

kevés nézőpontváltás

sűrítés

általában tragikus témájú

Melyik műnembe soroljuk a balladát?

líra

dráma

epika

Melyik században születtek az első műballadák?

17. sz.

18. sz.

19. sz.

Melyik nem jellemző a balladára?

metaforák

párbeszédek

játékosság

természeti képek használata

A ballada ... tartalmaz.

lírai és epikai elemeket

lírai és drámai elemeket

epikai és drámai elemeket

lírai, drámai és epikai elemeket