Pályakép

A BALLADAÍRÓ ARANY; KORSZAKOK, HATÁSOK, MŰVEK


I. PÁLYAKÉP

   - magyar irod. egyik legjelentősebb életműve
   - saját kora epikáját tartotta nagyra DE! XX. sz. felfedezi a lírikust, mára egyenértékűnek értékeljük
   - egyszerre van jelen: eszmény és valóság összeegyeztethetetlensége
                                    személyiség és külvilág összefogására való törekvés
   1845-1849
          - Az elveszett alkotmány; Toldi; Petőfi hatása
   1851-1860 nagykőrösi korszak
          - előtérbe kerül a líra és a kisepikai ballada
          - ön- és nemzeti azonosságvesztés tragikus élménye
          - rezignált, lemondó szemlélet
   1860-1877
          - irodalomszervező évek, Pesten él; Kisfaludy Társ. igazgatója
          - alig van jelentős lírai mű ekkor
          - szerkesztő, kritikus
   1877-1882 Őszikék
          - lírai művek, balladák
          - öregség, halál közelsége, a végső nyugalom vágya
          - jellemző hang: önirónia, csendes derű
          - sok személyes reflexió a mindennapokra, részletekre
                    pl. A lepke
Mely művel nyert országos ismertséget Arany?

A rab gólya

Toldi

A nagyidai cigányok

Walesi bárdok

Mely művei miatt értékeljük nagyra Aranyt napjainkban?

epikus művek

lírai művek

drámai művek

epikus és lírai művek

„Identitás” jelentése: egyöntetűség.

Igaz

Hamis

Arany János költészetének egyik meghatározó jegye az egyén és közösség összefogására való törekvés.

Igaz

Hamis

Ki volt Arany legkedvesebb barátja?

Vörösmarty Mihály

Petőfi Sándor

Tompa Mihály

Melyik nem Arany műve?

Az elveszett alkotmány

Toldi

A pillangó