Pályakép

A BALLADAÍRÓ ARANY; KORSZAKOK, HATÁSOK, MŰVEK


I. PÁLYAKÉP

   - magyar irod. egyik legjelentősebb életműve
   - saját kora epikáját tartotta nagyra DE! XX. sz. felfedezi a lírikust, mára egyenértékűnek értékeljük
   - egyszerre van jelen: eszmény és valóság összeegyeztethetetlensége
                                    személyiség és külvilág összefogására való törekvés
   1845-1849
          - Az elveszett alkotmány; Toldi; Petőfi hatása
   1851-1860 nagykőrösi korszak
          - előtérbe kerül a líra és a kisepikai ballada
          - ön- és nemzeti azonosságvesztés tragikus élménye
          - rezignált, lemondó szemlélet
   1860-1877
          - irodalomszervező évek, Pesten él; Kisfaludy Társ. igazgatója
          - alig van jelentős lírai mű ekkor
          - szerkesztő, kritikus
   1877-1882 Őszikék
          - lírai művek, balladák
          - öregség, halál közelsége, a végső nyugalom vágya
          - jellemző hang: önirónia, csendes derű
          - sok személyes reflexió a mindennapokra, részletekre
                    pl. A lepke
Hogyan nevezzük Arany 1851-60. közé eső alkotói korszakát?

lajosmizsei évek

ceglédi évek

nagykörösi évek

Ki volt Arany legkedvesebb barátja?

Vörösmarty Mihály

Petőfi Sándor

Tompa Mihály

Melyik érzelmi állapot nem jellemző Aranyra a szabadságharc leverése utáni években?

kiábrándultság

levertség

halálvágy

rezignáltság

Mely művei miatt értékeljük nagyra Aranyt napjainkban?

epikus művek

lírai művek

drámai művek

epikus és lírai művek

Mikor ír balladákat Arany?

első és utolsó alkotói korszakában

első alkotói korszakában és a nagykőrösi években

az 1860-1877 közötti időszakban

második alkotói korszakában és az Őszikék korszakban

Mely művei miatt tisztelte Aranyt elsősorban saját kora?

epikus művek

lírai művek

drámai művek

lírai és drámai művek