Balassi Bálint portréja

BALASSI BÁLINT ÉGI ÉS FÖLDI SZENVEDÉLYE


I. Balassi Bálint PORTRÉJA

a. életrajz
   - 1554 (Zólyom vára) -1594 (Esztergom)
   - XVI. sz.-i magyar reneszánsz nyers földesura
   - kitűnő nevelője: Bornemissza Péter; később: nürnbergi egyetem
   - 1569-ben a család Lengyelországba kényszerül menekülni (A beteg lelkeknek való füves kertecske fordítása)
   - részt vett az Erdély elleni hadjáratban → Báthory fogságába esik, később követi őt Lengyelországba is
   - hazatérve hadnagyságot vállal Egerben (1579)
   - 1584 érdekházasság Dobó Krisztinával, a sárospataki várelfoglalása → házasságát érvénytelenítik
   - szerelmi ügyek, lengyelországi bujdosás
   - 1591-ben hazatér, részt vesz a 15 éves háborúban
   - 1594-ben Esztergomnál belehal sérüléseibe

b. az alkotó
   - magyar nyelvű költészet megújítója
   - nyolc nyelven beszélő "poeta doctus"
   - örök szerelmes és istenkereső
   - tudatos alkotó → Balassa-kódex
          - verseinek keletkezési idejétől függetlenül fiktív lelki önéletrajzzá igyekezett formálni a műveit
           - kompozícióban figyelembe vette a számmisztika elveit
                - I. rész = 33 házassága előtt írt vers (Anna-versek)
                      (zárja: Kiben bűne bocsánatáért...)
                - II. rész = 33 házassága után írtak (Júlia-versek)
                      (zárja: Ó, én édes hazám...)
                - III. rész nem készült el, 33 istenes verset tartalmazott volna a feltételezések szerint

   - 3 tematikus csoport: istenes, szerelmi és vitézi - mindegyikre a szenvedély, az egyediség és az újító szellem jellemzik

Melyik állítás nem kifejezetten igaz Balassira vonatkozóan?

nemesember

tanult ember

katona

született költő

Melyik században élt Balassi Bálint?

XIV.

XV.

XVI.

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Pázmány Péter

Bornemissza Péter

Zrínyi Péter

Melyik szám misztikus uralma figyelhető meg a Balassa-kódexben?

3

7

10

Melyik verssel zárja Balassi a házassága előtt írt versek sorát?

Ó, én édes hazám…

Hogy Júliára talála…

Kiben bűne bocsánatáért…