Balassi Bálint portréja

BALASSI BÁLINT ÉGI ÉS FÖLDI SZENVEDÉLYE


I. Balassi Bálint PORTRÉJA

a. életrajz
   - 1554 (Zólyom vára) -1594 (Esztergom)
   - XVI. sz.-i magyar reneszánsz nyers földesura
   - kitűnő nevelője: Bornemissza Péter; később: nürnbergi egyetem
   - 1569-ben a család Lengyelországba kényszerül menekülni (A beteg lelkeknek való füves kertecske fordítása)
   - részt vett az Erdély elleni hadjáratban → Báthory fogságába esik, később követi őt Lengyelországba is
   - hazatérve hadnagyságot vállal Egerben (1579)
   - 1584 érdekházasság Dobó Krisztinával, a sárospataki várelfoglalása → házasságát érvénytelenítik
   - szerelmi ügyek, lengyelországi bujdosás
   - 1591-ben hazatér, részt vesz a 15 éves háborúban
   - 1594-ben Esztergomnál belehal sérüléseibe

b. az alkotó
   - magyar nyelvű költészet megújítója
   - nyolc nyelven beszélő "poeta doctus"
   - örök szerelmes és istenkereső
   - tudatos alkotó → Balassa-kódex
          - verseinek keletkezési idejétől függetlenül fiktív lelki önéletrajzzá igyekezett formálni a műveit
           - kompozícióban figyelembe vette a számmisztika elveit
                - I. rész = 33 házassága előtt írt vers (Anna-versek)
                      (zárja: Kiben bűne bocsánatáért...)
                - II. rész = 33 házassága után írtak (Júlia-versek)
                      (zárja: Ó, én édes hazám...)
                - III. rész nem készült el, 33 istenes verset tartalmazott volna a feltételezések szerint

   - 3 tematikus csoport: istenes, szerelmi és vitézi - mindegyikre a szenvedély, az egyediség és az újító szellem jellemzik

Mit jelent a „poeta natus”?

„született költő”

„tanult költő”

„koszorús költő”

Balassi, bár katona is volt, vitézi verset nem írt.

Igaz

Hamis

Melyik verssel zárja Balassi a házassága előtt írt versek sorát?

Ó, én édes hazám…

Hogy Júliára talála…

Kiben bűne bocsánatáért…

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Pázmány Péter

Bornemissza Péter

Zrínyi Péter

Balassi tudatosan készül a költői szerepre.

Igaz

Hamis