Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik műfajt tartja a legillőbbnek Kazinczy Berzsenyi alkatához?

epigramma

óda

elégia

Melyik hangulat a leginkább jellemző a romantikus Berzsenyire?

ünnepélyes

játékos

elégikus

pajkos

Melyik jelző igaz az óda műfajára?

játékos

erotikus

ünnepélyes

lemondó

Mely jegyek mutatják Berzsenyi romantikus hangjának erősődését? (Két helyes válasz!)

allegóriák

metaforák

személyes hang

bokorrímek

Mekkora időintervallumaban írja elégikus verseit Berzsenyi?

kb. 4 év

kb. 6 év

kb. 10 év

Az óda műfaja nem erőssége Berzsenyinek.

Igaz

Hamis

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

jelen - múlt

élet - gyász

fény - sötétség

város - vidék

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Hamis

Igaz

Hogyan jellemezhető az aszklépiadészi-strófa?

kettő hexamater + kettő pentameter

három kis aszklépiadészi sor + egy glükoni sor

kettő kis aszklépiadészi sor + kettő nagy aszklépiadészi sor

Minek a metaforája a Közelítő télben lefestett őszi táj?

Berzsenyi niklai társtalanságáé

Berezsenyi pesti éveinek magányosságáé

a magyar művészeti élet sivárságáé

Mi volt „A közelítő tél” eredeti címe?

Az ősz

A tél

Elmúlt a nyár

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

4

1

2

3

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

szentencia

szabad vers

piktúra

absztrakció

A Közelítő tél hangulata elégikus, ami a romantikára jellemző.

Igaz

Hamis

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Igaz

Hamis

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

a természeté

az imádott, de el nem érhető nőé

magáé a költőé

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

A vers vége lezáratlannak hat.

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

Hiányzik az eleje.

Mi az episztola?

költői levél

sírfelirat

nagy elődeit utánzó költő, eredeti tehetség nélkül

hősköltemény

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Töredékes

Keretes

Lineáris

Mi az a létösszegző vers?

a művész történelmi helyzetének értelmezése

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

Berzsenyihez saját magához

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!