Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Minek a metaforája a Közelítő télben lefestett őszi táj?

a magyar művészeti élet sivárságáé

Berzsenyi niklai társtalanságáé

Berezsenyi pesti éveinek magányosságáé

Hogyan jellemezhető az aszklépiadészi-strófa?

kettő hexamater + kettő pentameter

kettő kis aszklépiadészi sor + kettő nagy aszklépiadészi sor

három kis aszklépiadészi sor + egy glükoni sor

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

város - vidék

élet - gyász

fény - sötétség

jelen - múlt

Mi volt „A közelítő tél” eredeti címe?

Elmúlt a nyár

Az ősz

A tél

A Közelítő tél hangulata elégikus, ami a romantikára jellemző.

Hamis

Igaz

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

szabad vers

absztrakció

szentencia

piktúra

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Igaz

Hamis

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

4

3

1

2

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Keretes

Töredékes

Lineáris

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

A vers vége lezáratlannak hat.

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

Hiányzik az eleje.

Mi az episztola?

sírfelirat

költői levél

nagy elődeit utánzó költő, eredeti tehetség nélkül

hősköltemény

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Hamis

Igaz

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

az imádott, de el nem érhető nőé

magáé a költőé

a természeté

Mi az a létösszegző vers?

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

a művész történelmi helyzetének értelmezése

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

Berzsenyihez saját magához

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

a költői érvényesülés vágya

szellemi társtalanság

forradalmi hevület

Ki volt Berzsenyi felesége?

Dukai Takács Zsuzsanna

Dukai Takács Johanna

Dukai Takács Judit

Mely eszmerendszert összegzi Berzsenyi munkássága?

humanizmus

felvilágosodás

romantika

Kivel nem találkozhatott Berzsenyi?

Szemere Pál

Petőfi Sándor

Kölcsey Ferenc

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Pest

Eger

Sopron

Mit jelent a recenzió kifejezés?

idézet

kritika

átdolgozás

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!