Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Hamis

Igaz

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

A vers vége lezáratlannak hat.

Hiányzik az eleje.

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

Berzsenyihez saját magához

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

magáé a költőé

az imádott, de el nem érhető nőé

a természeté

Mi az a létösszegző vers?

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

a művész történelmi helyzetének értelmezése

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

Mi az episztola?

nagy elődeit utánzó költő, eredeti tehetség nélkül

hősköltemény

költői levél

sírfelirat

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Lineáris

Töredékes

Keretes

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Sopron

Pest

Eger

Kivel folytat hosszú évtizedekig tartó polémiát Berzsenyi?

Vörösmarty Mihály

Kazinczy Ferenc

Kölcsey Ferenc

Hogyan nevezik Berzsenyit az irodalomban?

széphalmi remete

egri remete

niklai remete

Ki fedezi fel Berzsenyi asztalfióknak írt verseit?

Horvát János

Kis János

Arany János

Kivel nem találkozhatott Berzsenyi?

Kölcsey Ferenc

Petőfi Sándor

Szemere Pál

Ki mondta Berzsenyiről „klasszikus formában romantikus lélek”?

Kis János

Horvát János

Arany János

Mely eszmerendszert összegzi Berzsenyi munkássága?

felvilágosodás

humanizmus

romantika

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

szellemi társtalanság

forradalmi hevület

a költői érvényesülés vágya

Mit jelent a recenzió kifejezés?

átdolgozás

kritika

idézet

Ki volt Berzsenyi felesége?

Dukai Takács Zsuzsanna

Dukai Takács Judit

Dukai Takács Johanna

Az óda műfaja nem erőssége Berzsenyinek.

Igaz

Hamis

Mekkora időintervallumaban írja elégikus verseit Berzsenyi?

kb. 4 év

kb. 10 év

kb. 6 év

Melyik műfajt tartja a legillőbbnek Kazinczy Berzsenyi alkatához?

epigramma

elégia

óda

Melyik hangulat a leginkább jellemző a romantikus Berzsenyire?

elégikus

pajkos

játékos

ünnepélyes

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!