Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mekkora időintervallumaban írja elégikus verseit Berzsenyi?

kb. 10 év

kb. 6 év

kb. 4 év

Mely jegyek mutatják Berzsenyi romantikus hangjának erősődését? (Két helyes válasz!)

bokorrímek

személyes hang

metaforák

allegóriák

Melyik jelző igaz az óda műfajára?

erotikus

lemondó

ünnepélyes

játékos

Az óda műfaja nem erőssége Berzsenyinek.

Hamis

Igaz

Melyik hangulat a leginkább jellemző a romantikus Berzsenyire?

elégikus

pajkos

játékos

ünnepélyes

Melyik műfajt tartja a legillőbbnek Kazinczy Berzsenyi alkatához?

epigramma

óda

elégia

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

szabad vers

absztrakció

szentencia

piktúra

A Közelítő tél hangulata elégikus, ami a romantikára jellemző.

Hamis

Igaz

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Igaz

Hamis

Mi volt „A közelítő tél” eredeti címe?

A tél

Az ősz

Elmúlt a nyár

Hogyan jellemezhető az aszklépiadészi-strófa?

kettő kis aszklépiadészi sor + kettő nagy aszklépiadészi sor

kettő hexamater + kettő pentameter

három kis aszklépiadészi sor + egy glükoni sor

Minek a metaforája a Közelítő télben lefestett őszi táj?

a magyar művészeti élet sivárságáé

Berzsenyi niklai társtalanságáé

Berezsenyi pesti éveinek magányosságáé

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

fény - sötétség

jelen - múlt

élet - gyász

város - vidék

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

2

4

3

1

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Sopron

Eger

Pest

Ki mondta Berzsenyiről „klasszikus formában romantikus lélek”?

Arany János

Horvát János

Kis János

Ki volt Berzsenyi felesége?

Dukai Takács Judit

Dukai Takács Zsuzsanna

Dukai Takács Johanna

Kivel nem találkozhatott Berzsenyi?

Szemere Pál

Petőfi Sándor

Kölcsey Ferenc

Ki fedezi fel Berzsenyi asztalfióknak írt verseit?

Kis János

Arany János

Horvát János

Mit jelent a recenzió kifejezés?

idézet

átdolgozás

kritika

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

a költői érvényesülés vágya

szellemi társtalanság

forradalmi hevület

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!