Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mely jegyek mutatják Berzsenyi romantikus hangjának erősődését? (Két helyes válasz!)

bokorrímek

allegóriák

metaforák

személyes hang

Melyik jelző igaz az óda műfajára?

ünnepélyes

lemondó

játékos

erotikus

Az óda műfaja nem erőssége Berzsenyinek.

Igaz

Hamis

Melyik műfajt tartja a legillőbbnek Kazinczy Berzsenyi alkatához?

óda

epigramma

elégia

Melyik hangulat a leginkább jellemző a romantikus Berzsenyire?

elégikus

ünnepélyes

pajkos

játékos

Mekkora időintervallumaban írja elégikus verseit Berzsenyi?

kb. 4 év

kb. 6 év

kb. 10 év

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

A vers vége lezáratlannak hat.

Hiányzik az eleje.

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

Mi az episztola?

nagy elődeit utánzó költő, eredeti tehetség nélkül

költői levél

sírfelirat

hősköltemény

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

Berzsenyihez saját magához

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Hamis

Igaz

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

az imádott, de el nem érhető nőé

a természeté

magáé a költőé

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Töredékes

Lineáris

Keretes

Mi az a létösszegző vers?

a művész történelmi helyzetének értelmezése

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

A Közelítő tél hangulata elégikus, ami a romantikára jellemző.

Igaz

Hamis

Hogyan jellemezhető az aszklépiadészi-strófa?

három kis aszklépiadészi sor + egy glükoni sor

kettő hexamater + kettő pentameter

kettő kis aszklépiadészi sor + kettő nagy aszklépiadészi sor

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

1

2

4

3

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

város - vidék

jelen - múlt

fény - sötétség

élet - gyász

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

piktúra

absztrakció

szentencia

szabad vers

Minek a metaforája a Közelítő télben lefestett őszi táj?

Berezsenyi pesti éveinek magányosságáé

a magyar művészeti élet sivárságáé

Berzsenyi niklai társtalanságáé

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Igaz

Hamis

Mi volt „A közelítő tél” eredeti címe?

A tél

Az ősz

Elmúlt a nyár

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!