Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Igaz

Hamis

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

1

4

2

3

Minek a metaforája a Közelítő télben lefestett őszi táj?

a magyar művészeti élet sivárságáé

Berzsenyi niklai társtalanságáé

Berezsenyi pesti éveinek magányosságáé

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

fény - sötétség

város - vidék

jelen - múlt

élet - gyász

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

szabad vers

piktúra

szentencia

absztrakció

Mi volt „A közelítő tél” eredeti címe?

A tél

Az ősz

Elmúlt a nyár

Hogyan jellemezhető az aszklépiadészi-strófa?

három kis aszklépiadészi sor + egy glükoni sor

kettő hexamater + kettő pentameter

kettő kis aszklépiadészi sor + kettő nagy aszklépiadészi sor

A Közelítő tél hangulata elégikus, ami a romantikára jellemző.

Hamis

Igaz

Mit jelent a recenzió kifejezés?

idézet

kritika

átdolgozás

Ki mondta Berzsenyiről „klasszikus formában romantikus lélek”?

Horvát János

Kis János

Arany János

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Sopron

Eger

Pest

Ki volt Berzsenyi felesége?

Dukai Takács Johanna

Dukai Takács Zsuzsanna

Dukai Takács Judit

Kivel nem találkozhatott Berzsenyi?

Szemere Pál

Petőfi Sándor

Kölcsey Ferenc

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

a költői érvényesülés vágya

szellemi társtalanság

forradalmi hevület

Hogyan nevezik Berzsenyit az irodalomban?

egri remete

niklai remete

széphalmi remete

Mely eszmerendszert összegzi Berzsenyi munkássága?

felvilágosodás

humanizmus

romantika

Ki fedezi fel Berzsenyi asztalfióknak írt verseit?

Horvát János

Kis János

Arany János

Kivel folytat hosszú évtizedekig tartó polémiát Berzsenyi?

Kazinczy Ferenc

Vörösmarty Mihály

Kölcsey Ferenc

Mi az a létösszegző vers?

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

a művész történelmi helyzetének értelmezése

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Igaz

Hamis

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

magáé a költőé

az imádott, de el nem érhető nőé

a természeté

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!