Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Csokonaira jellemző költői technika, hogy hosszabb sententiával indít, majd picturával zárja a verset.

Igaz

Hamis

Nincs(enek) hatással Csokonaira:

Voltaire

a természettudományok

de Sade

Rousseau

Csokonai műveiben a különféle stílusirányzatok időrendiség nélkül tűnnek fel.

Hamis

Igaz

Mit jelent: pictura?

természeti jelenség v. emberi karakter verssé formálása

festőnek írt sorok

festői kép

Ezt „tanulja” Rousseau-tól Csokonai.

egyházellenességet

csipkelődő gunyorosságot

természeti állapot idilli harmóniájára való törekvést

Melyik stílusirányzat jellemző Csokonai korai műveire?

Klasszicizmus

Reneszánsz

Romantika

Barokk

Mit jelent: sententia?

rövid, lényegre törő megállapítás

tanítás

antik eredetű bölcsesség verssé formálása

Melyik intézmény volt a legnagyobb hatással Csokonaira?

debreceni református kollégium

csurgói iskola

sárospataki jogi fakultás

Miért kell elhagynia Csokonainak a debreceni kollégiumot?

Kétségeket fogalmaz meg a reformáció megalapozottságával kapcsolatban.

Beleszeret egyik tanára lányába. Amikor kiderül a vonzalma, eltanácsolják.

Szokatlan nevelési elvei-módszerei miatt.

Így hívják Csokonai szerelmét.

Csajághy Laura

Szendrey Júlia

Vajda Julianna

Mikor élt Csokonai Vitéz Mihály?

1773-1800

1773-1810

1773-1805

Melyik folyóirat köthető Csokonaihoz?

Diétai Magyar Múzsa

Heti Hírmondó

Magyar Kurir

Csokonai költészetében a különféle stílusirányzatok nem kovácsolódnak szerves egységgé.

Hamis

Igaz

Melyik városnak nincs szerepe Csokonai életében?

Várad

Komárom

Csurgó

Sárospatak

Mi Csokonai eszméje?

Költőként meggazdagodni.

Szabadság, szerelem.

„Csak” költőnek lenni.

Világhírűvé válni.

Kivel köt ismeretséget Csokonai Debrecenben?

Kölcsey Ferenc

Kazinczy Ferenc

Erkel Ferenc

Itt tanítóskodott Csokonai.

Csurgó

Tamási

Kölesd

Mit jelent a szimultán verselés?

ugyanabból a sorból két verset lehet kiolvasni

egyszerre ütemhangsúlyos és időmértékes a verselés

visszafelé olvasva is értelmes a vers

A Tartózkodó kérelem könnyed hangvételben beszél a szerelem drámai mélységeiről.

Hamis

Igaz

A Tartózkodó kérelem zeneiségéhez hozzájárulnak a következők: (Három helyes válasz!)

bokorrímek

keresztrímek

tiszta rímek

szimultán verselés

Az ambrózia szó jelentése: istenek itala.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!