Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A Tartózkodó kérelem könnyed hangvételben beszél a szerelem drámai mélységeiről.

Igaz

Hamis

A Tartózkodó kérelem zeneiségéhez hozzájárulnak a következők: (Három helyes válasz!)

keresztrímek

bokorrímek

tiszta rímek

szimultán verselés

Mi az ütemhangsúlyos verselés?

A hangsúlyos és hangsúlyatalan szótagok szabályos váltakozása.

A verselés a költeményhez kapcsolódó zenei kíséret ütemét követi.

A verssorok fő hangsúlyai ütemesen követik egymást.

Az ambrózia szó jelentése: istenek itala.

Hamis

Igaz

Mi az időmértékes verselés?

A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása.

Azonos idő alatt felolvasható verssorok szabályos váltakozása.

A rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása.

Melyik stílusirányzatba sorolható a Tartózkodó kérelem c. vers?

klasszicizmus

romantika

szentimentalizmus

rokokó

Mit jelent a szimultán verselés?

visszafelé olvasva is értelmes a vers

egyszerre ütemhangsúlyos és időmértékes a verselés

ugyanabból a sorból két verset lehet kiolvasni

Csokonaira jellemző költői technika, hogy hosszabb sententiával indít, majd picturával zárja a verset.

Igaz

Hamis

Mit jelent: pictura?

festői kép

természeti jelenség v. emberi karakter verssé formálása

festőnek írt sorok

Melyik stílusirányzat jellemző Csokonai korai műveire?

Romantika

Reneszánsz

Barokk

Klasszicizmus

Ezt „tanulja” Rousseau-tól Csokonai.

egyházellenességet

természeti állapot idilli harmóniájára való törekvést

csipkelődő gunyorosságot

Mit jelent: sententia?

antik eredetű bölcsesség verssé formálása

tanítás

rövid, lényegre törő megállapítás

Nincs(enek) hatással Csokonaira:

de Sade

a természettudományok

Rousseau

Voltaire

Csokonai műveiben a különféle stílusirányzatok időrendiség nélkül tűnnek fel.

Igaz

Hamis

Csokonainál a népiesség - a majd Petőfire jellemzővel ellentétben - nem kap kizárólagos hangsúlyt egy műben sem.

Igaz

Hamis

Melyik népies vers?

Jövendölés az első oskoláról Somogyban

Tartózkodó kérelem

Az estve

A reményhez

Mi a helyzetdal?

Drámai helyzetet ismertető vers.

Konkrét társadalmi állapotot felvázoló költemény.

Költői csendélet.

Valaki más nevében beszélő költemény.

Csokonai szentimentalista költészetének fő ihletője a költői becsvágyának beteljesületlensége okozta csalódás.

Igaz

Hamis

A klasszicizmus, rokokó és szentimentalizmus mellett Csokonaira jellemző stílusirányzat még a ... .

romantika

népiesség

barokk

reneszánsz

Mi a szentimentalizmus?

az értelem művészete

a fájdalom művészete

az érzékenység művészete

a boldogság művészete

Melyik szentimentalista költemény?

Az estve

Tartózkodó kérelem

A boldogság

A reményhez

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!