Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi Csokonai eszméje?

Világhírűvé válni.

Költőként meggazdagodni.

„Csak” költőnek lenni.

Szabadság, szerelem.

Kivel köt ismeretséget Csokonai Debrecenben?

Erkel Ferenc

Kazinczy Ferenc

Kölcsey Ferenc

Csokonai költészetében a különféle stílusirányzatok nem kovácsolódnak szerves egységgé.

Hamis

Igaz

Itt tanítóskodott Csokonai.

Kölesd

Csurgó

Tamási

Mikor élt Csokonai Vitéz Mihály?

1773-1805

1773-1800

1773-1810

Miért kell elhagynia Csokonainak a debreceni kollégiumot?

Beleszeret egyik tanára lányába. Amikor kiderül a vonzalma, eltanácsolják.

Szokatlan nevelési elvei-módszerei miatt.

Kétségeket fogalmaz meg a reformáció megalapozottságával kapcsolatban.

Melyik intézmény volt a legnagyobb hatással Csokonaira?

csurgói iskola

sárospataki jogi fakultás

debreceni református kollégium

Melyik folyóirat köthető Csokonaihoz?

Heti Hírmondó

Magyar Kurir

Diétai Magyar Múzsa

Így hívják Csokonai szerelmét.

Csajághy Laura

Szendrey Júlia

Vajda Julianna

Melyik városnak nincs szerepe Csokonai életében?

Sárospatak

Csurgó

Komárom

Várad

Melyik stílusirányzatba sorolható a Tartózkodó kérelem c. vers?

klasszicizmus

romantika

rokokó

szentimentalizmus

Mit jelent a szimultán verselés?

egyszerre ütemhangsúlyos és időmértékes a verselés

ugyanabból a sorból két verset lehet kiolvasni

visszafelé olvasva is értelmes a vers

Mi az időmértékes verselés?

A rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása.

Azonos idő alatt felolvasható verssorok szabályos váltakozása.

A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása.

A Tartózkodó kérelem könnyed hangvételben beszél a szerelem drámai mélységeiről.

Hamis

Igaz

Az ambrózia szó jelentése: istenek itala.

Hamis

Igaz

Mi az ütemhangsúlyos verselés?

A hangsúlyos és hangsúlyatalan szótagok szabályos váltakozása.

A verselés a költeményhez kapcsolódó zenei kíséret ütemét követi.

A verssorok fő hangsúlyai ütemesen követik egymást.

A Tartózkodó kérelem zeneiségéhez hozzájárulnak a következők: (Három helyes válasz!)

keresztrímek

szimultán verselés

bokorrímek

tiszta rímek

Élete végén Csokonai Érzékeny dalok című kötetben összegyűjtve adja ki rokokó műveit.

Hamis

Igaz

Csokonai rokokó versei, látszólagos könnyedségük dacára, komoly gondolatokat közvetítenek.

Igaz

Hamis

Melyik országból indult a rokokó?

Németország

Anglia

Franciaország

Olaszország

Ez nem jellemző a rokokóra.

monumentalitás

változatos ritmika

finom erotika

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!