Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Nincs(enek) hatással Csokonaira:

Voltaire

Rousseau

de Sade

a természettudományok

Mit jelent: pictura?

természeti jelenség v. emberi karakter verssé formálása

festőnek írt sorok

festői kép

Melyik stílusirányzat jellemző Csokonai korai műveire?

Barokk

Romantika

Klasszicizmus

Reneszánsz

Csokonai műveiben a különféle stílusirányzatok időrendiség nélkül tűnnek fel.

Igaz

Hamis

Csokonaira jellemző költői technika, hogy hosszabb sententiával indít, majd picturával zárja a verset.

Hamis

Igaz

Ezt „tanulja” Rousseau-tól Csokonai.

természeti állapot idilli harmóniájára való törekvést

csipkelődő gunyorosságot

egyházellenességet

Mit jelent: sententia?

tanítás

antik eredetű bölcsesség verssé formálása

rövid, lényegre törő megállapítás

Csokonai rokokó versei, látszólagos könnyedségük dacára, komoly gondolatokat közvetítenek.

Igaz

Hamis

Élete végén Csokonai Érzékeny dalok című kötetben összegyűjtve adja ki rokokó műveit.

Igaz

Hamis

Csokonai életművében a filozófikus gondolkodáson alapuló műveket a rokokó jegyében írt versek követik.

Hamis

Igaz

Melyik rokokó vers?

A reményhez

Az estve

Konstancinápoly

A boldogság

Ez nem jellemző a rokokóra.

változatos ritmika

monumentalitás

finom erotika

Melyik országból indult a rokokó?

Anglia

Németország

Franciaország

Olaszország

Csokonai rokokó műveire nem jellemző(k)

az alliterációk

a rövidség

a felszín alatt megbúvó csalódottság

a költői képek használata

Csokonainál a népiesség - a majd Petőfire jellemzővel ellentétben - nem kap kizárólagos hangsúlyt egy műben sem.

Hamis

Igaz

Csokonai szentimentalista költészetének fő ihletője a költői becsvágyának beteljesületlensége okozta csalódás.

Hamis

Igaz

Mi a helyzetdal?

Drámai helyzetet ismertető vers.

Valaki más nevében beszélő költemény.

Költői csendélet.

Konkrét társadalmi állapotot felvázoló költemény.

A klasszicizmus, rokokó és szentimentalizmus mellett Csokonaira jellemző stílusirányzat még a ... .

népiesség

barokk

romantika

reneszánsz

Mi a szentimentalizmus?

az értelem művészete

a boldogság művészete

a fájdalom művészete

az érzékenység művészete

Melyik szentimentalista költemény?

A boldogság

A reményhez

Az estve

Tartózkodó kérelem

Melyik népies vers?

Tartózkodó kérelem

A reményhez

Jövendölés az első oskoláról Somogyban

Az estve

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!