Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Csokonai Vitéz Mihály és stílusbéli viruozitása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miben különbözik a rokokó és a szentimentalizmus?

a rokokó sokkal többet foglalkozik az érzelmekkel

a szentimentalizmus az érzékenységről szól

a rokokó a földi élet örömeire figyel, a szentimentalizmus a földi életnél magasabb, eszményi boldogságára vágyik

Melyik állítás hamis? (Két helyes válasz!)

Csokonai költészetében a kölönböző stílusok egyenrangúként vannak jelen.

Csokoni által használt stílus a klasszicizmus, a szentimentalizmus, a rokokó és a romantika is.

Csokonai művészetében a különböző stílusok szerves egységet alkotnak.

Csokonai több különböző stílusban is kiválót alkotott.

A klasszicizmus számára nem az ember, hanem a közösség a fontos.

Igaz

Hamis

Mi nem jelllemző a klasszicizmusra?

melankólikus hangulat

a gondolkodás fontosságának hangsúlyozása

harmónia

az ember közösségi szerepének hangsúlyozása

A rokokó az érzelmek helyett kizárólag a könnyed érzékiséget tartja fontosnak.

Igaz

Hamis

Ez a stílus nem található meg Csokonai költészetében.

rokokó

szentimentalizmus

barokk

klasszicizmus

Mi nem jellemző a rokokóra?

könnyedség

ideális harmóniára vágyó érzelmesség

felszínesség

dekorativitás

A szentimentalizmus érzelmessége egyfajta éteri harmóniát céloz meg.

Igaz

Hamis

Miben különbözik a klasszicizmus és a szentimentalizmus?

a szentimentalizmus nem jellemző Csokonaira, a klasszicizmus igen

a klasszicizmus közösségi, a szentimentalizmus személyes lényként kezeli az embert

a klasszicizmus sokkal előbb létező stílus

Mi nem jellemző a szentimentalizmusra?

melankólia

érzelmesség

emberközpontúság

kiegyensúlyozottság

A klasszicizmus, rokokó és szentimentalizmus mellett Csokonaira jellemző stílusirányzat még a ... .

romantika

barokk

népiesség

reneszánsz

Melyik szentimentalista költemény?

A reményhez

A boldogság

Az estve

Tartózkodó kérelem

Melyik népies vers?

Tartózkodó kérelem

A reményhez

Jövendölés az első oskoláról Somogyban

Az estve

Csokonainál a népiesség - a majd Petőfire jellemzővel ellentétben - nem kap kizárólagos hangsúlyt egy műben sem.

Igaz

Hamis

Mi a helyzetdal?

Konkrét társadalmi állapotot felvázoló költemény.

Valaki más nevében beszélő költemény.

Drámai helyzetet ismertető vers.

Költői csendélet.

Csokonai szentimentalista költészetének fő ihletője a költői becsvágyának beteljesületlensége okozta csalódás.

Hamis

Igaz

Mi a szentimentalizmus?

az értelem művészete

az érzékenység művészete

a boldogság művészete

a fájdalom művészete

Itt tanítóskodott Csokonai.

Tamási

Kölesd

Csurgó

Mikor élt Csokonai Vitéz Mihály?

1773-1810

1773-1800

1773-1805

Melyik intézmény volt a legnagyobb hatással Csokonaira?

csurgói iskola

sárospataki jogi fakultás

debreceni református kollégium

Miért kell elhagynia Csokonainak a debreceni kollégiumot?

Szokatlan nevelési elvei-módszerei miatt.

Kétségeket fogalmaz meg a reformáció megalapozottságával kapcsolatban.

Beleszeret egyik tanára lányába. Amikor kiderül a vonzalma, eltanácsolják.

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!