A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Károlyi Sándor

Csáky Mihály

Bercsényi Miklós

Mikes Kelemen

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

letelepedett egy eldugott birtokán

diplomáciai útra Isztambulba ment

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

külföldre emigrált

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Rodostó

Párizs

Sárospatak

Isztambul

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen leveleiből

Mikes Kelemen útleirásából

a Habsburg kémek jelentéseiből

Bercsényi Miklós irataiból

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elfogadta és hűségesküt tett

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elutasította és nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

Melyik városban van Rákóczi eltemetve?

Isztambul

Kassa

Budapest

Rodostó

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Esze Tamás

Bercsényi Miklós

Rákóczi Ferenc

Károlyi Sándor

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Szatmár

Majtény

Romhány

Nagykároly

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Majtény

Sárospatak

Ónod

Szatmár

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

megbékítették a jobbágyokat

az uralkodó lemond a bosszúról

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

kárpótlást

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

királyi címük elismerését örök időre

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Szatmár

Ónod

Szécsény

Sárospatak

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

zsoldot fizetett nekik

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

Rákóczi megszavaztatta az adókat

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

bevezették a közteherviselést

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Szécsény

Majtény

Trencsén

Romhány

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

a Habsburgok többet igértek

rossz hadvezérnek tartották

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

külföldi segítséget szerezni

megnyerni a nemességet

megnyerni a jobbágyokat

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

kurucok

labancok

brigadérosok

vitézek

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

levelet írt a királynak

felhívást tett közzé Munkácson

kiáltványt adott ki Brezánban

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

felvidéki koleralázadás

tiszaháti felkelés

hegyaljai felkelés

Thököly-féle felkelés

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Esze Tamás

Károlyi Sándor

Bottyán János

Eke Máté

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!