A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt II. Rákóczi Ferenc édesanyja?

Báthory Zsófia

Lórántffy Zsuzsanna

Brandenburgi Katalin

Zrínyi Ilona

Ki volt II. Rákóczi Ferenc mostohaapja?

Wesselényi Ferenc

Zrínyi Péter

I. Rákóczi Ferenc

Thököly Imre

Miért tartózkodott Rákóczi Lengyelországban a szabadságharc előtt?

egy nem kívánt házasság elől menekült oda

baráti vadászaton vett részt

királyellenes összeesküvés gyanújába keveredett

szövetségest keresett magyarországi terveihez

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

külföldi segítséget szerezni

megnyerni a nemességet

megnyerni a jobbágyokat

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

brigadérosok

kurucok

labancok

vitézek

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

felhívást tett közzé Munkácson

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

kiáltványt adott ki Brezánban

levelet írt a királynak

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Eke Máté

Esze Tamás

Károlyi Sándor

Bottyán János

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

I. Lipót

II. József

II. Lipót

I. József

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

hegyaljai felkelés

Thököly-féle felkelés

felvidéki koleralázadás

tiszaháti felkelés

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1703-1714

1701-1711

1703-1711

1701-1714

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

lengyel örökösödési háború

spanyol örökösödési háború

osztrák örökösödési háború

nagy északi háború

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

Rákóczi megszavaztatta az adókat

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

bevezették a közteherviselést

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

rossz hadvezérnek tartották

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

a Habsburgok többet igértek

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Sárospatak

Szatmár

Ónod

Szécsény

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

zsoldot fizetett nekik

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Szécsény

Majtény

Trencsén

Romhány

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

a Habsburg kémek jelentéseiből

Mikes Kelemen leveleiből

Bercsényi Miklós irataiból

Mikes Kelemen útleirásából

Melyik városban van Rákóczi eltemetve?

Budapest

Isztambul

Rodostó

Kassa

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

letelepedett egy eldugott birtokán

diplomáciai útra Isztambulba ment

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

külföldre emigrált

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elfogadta és hűségesküt tett

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elutasította és nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Rodostó

Sárospatak

Isztambul

Párizs

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!