A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

kárpótlást

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

királyi címük elismerését örök időre

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Romhány

Nagykároly

Majtény

Szatmár

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Sárospatak

Ónod

Majtény

Szatmár

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Rákóczi Ferenc

Bercsényi Miklós

Esze Tamás

Károlyi Sándor

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

az uralkodó lemond a bosszúról

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

megbékítették a jobbágyokat

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1701-1711

1701-1714

1703-1711

1703-1714

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

I. József

I. Lipót

II. József

II. Lipót

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Károlyi Sándor

Bottyán János

Esze Tamás

Eke Máté

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

lengyel örökösödési háború

spanyol örökösödési háború

nagy északi háború

osztrák örökösödési háború

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

hegyaljai felkelés

felvidéki koleralázadás

tiszaháti felkelés

Thököly-féle felkelés

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

Rákóczi megszavaztatta az adókat

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

bevezették a közteherviselést

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Sárospatak

Ónod

Szécsény

Szatmár

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Szécsény

Trencsén

Majtény

Romhány

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

zsoldot fizetett nekik

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

a Habsburgok többet igértek

rossz hadvezérnek tartották

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Sárospatak

Isztambul

Párizs

Rodostó

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen leveleiből

Mikes Kelemen útleirásából

Bercsényi Miklós irataiból

a Habsburg kémek jelentéseiből

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elfogadta és hűségesküt tett

elutasította és nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

diplomáciai útra Isztambulba ment

külföldre emigrált

letelepedett egy eldugott birtokán

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

Melyik városban van Rákóczi eltemetve?

Kassa

Isztambul

Rodostó

Budapest

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Mikes Kelemen

Bercsényi Miklós

Csáky Mihály

Károlyi Sándor

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!