A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

az uralkodó lemond a bosszúról

megbékítették a jobbágyokat

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Esze Tamás

Bercsényi Miklós

Károlyi Sándor

Rákóczi Ferenc

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Majtény

Romhány

Szatmár

Nagykároly

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

királyi címük elismerését örök időre

kárpótlást

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Szatmár

Ónod

Sárospatak

Majtény

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

kiáltványt adott ki Brezánban

felhívást tett közzé Munkácson

levelet írt a királynak

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

labancok

brigadérosok

vitézek

kurucok

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

megnyerni a jobbágyokat

külföldi segítséget szerezni

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

megnyerni a nemességet

Ki volt II. Rákóczi Ferenc mostohaapja?

Zrínyi Péter

I. Rákóczi Ferenc

Wesselényi Ferenc

Thököly Imre

Ki volt II. Rákóczi Ferenc édesanyja?

Báthory Zsófia

Lórántffy Zsuzsanna

Brandenburgi Katalin

Zrínyi Ilona

Miért tartózkodott Rákóczi Lengyelországban a szabadságharc előtt?

szövetségest keresett magyarországi terveihez

baráti vadászaton vett részt

egy nem kívánt házasság elől menekült oda

királyellenes összeesküvés gyanújába keveredett

Melyik városban van Rákóczi eltemetve?

Rodostó

Kassa

Isztambul

Budapest

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

letelepedett egy eldugott birtokán

külföldre emigrált

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

diplomáciai útra Isztambulba ment

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elutasította és nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

elfogadta és hűségesküt tett

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Rodostó

Isztambul

Sárospatak

Párizs

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Csáky Mihály

Károlyi Sándor

Bercsényi Miklós

Mikes Kelemen

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen leveleiből

a Habsburg kémek jelentéseiből

Bercsényi Miklós irataiból

Mikes Kelemen útleirásából

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

Thököly-féle felkelés

hegyaljai felkelés

felvidéki koleralázadás

tiszaháti felkelés

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1701-1714

1703-1714

1703-1711

1701-1711

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

lengyel örökösödési háború

spanyol örökösödési háború

nagy északi háború

osztrák örökösödési háború

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

I. József

II. József

I. Lipót

II. Lipót

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!