A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt II. Rákóczi Ferenc mostohaapja?

Wesselényi Ferenc

I. Rákóczi Ferenc

Zrínyi Péter

Thököly Imre

Ki volt II. Rákóczi Ferenc édesanyja?

Zrínyi Ilona

Báthory Zsófia

Brandenburgi Katalin

Lórántffy Zsuzsanna

Miért tartózkodott Rákóczi Lengyelországban a szabadságharc előtt?

szövetségest keresett magyarországi terveihez

egy nem kívánt házasság elől menekült oda

királyellenes összeesküvés gyanújába keveredett

baráti vadászaton vett részt

Melyik városban van Rákóczi eltemetve?

Rodostó

Isztambul

Budapest

Kassa

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elutasította és nem tett hűségesküt

elfogadta és hűségesküt tett

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Rodostó

Párizs

Sárospatak

Isztambul

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Bercsényi Miklós

Károlyi Sándor

Csáky Mihály

Mikes Kelemen

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

külföldre emigrált

letelepedett egy eldugott birtokán

diplomáciai útra Isztambulba ment

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Bercsényi Miklós irataiból

Mikes Kelemen leveleiből

Mikes Kelemen útleirásából

a Habsburg kémek jelentéseiből

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

spanyol örökösödési háború

nagy északi háború

lengyel örökösödési háború

osztrák örökösödési háború

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1701-1714

1703-1714

1701-1711

1703-1711

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

hegyaljai felkelés

Thököly-féle felkelés

tiszaháti felkelés

felvidéki koleralázadás

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

II. József

II. Lipót

I. József

I. Lipót

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Eke Máté

Károlyi Sándor

Bottyán János

Esze Tamás

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

levelet írt a királynak

felhívást tett közzé Munkácson

kiáltványt adott ki Brezánban

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

külföldi segítséget szerezni

megnyerni a jobbágyokat

megnyerni a nemességet

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

labancok

kurucok

brigadérosok

vitézek

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Romhány

Majtény

Szatmár

Nagykároly

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Szatmár

Ónod

Majtény

Sárospatak

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

kárpótlást

királyi címük elismerését örök időre

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Esze Tamás

Rákóczi Ferenc

Bercsényi Miklós

Károlyi Sándor

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!