A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

I. Lipót

I. József

II. József

II. Lipót

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Esze Tamás

Bottyán János

Eke Máté

Károlyi Sándor

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1701-1714

1701-1711

1703-1711

1703-1714

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

Thököly-féle felkelés

tiszaháti felkelés

hegyaljai felkelés

felvidéki koleralázadás

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

lengyel örökösödési háború

nagy északi háború

spanyol örökösödési háború

osztrák örökösödési háború

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Szatmár

Ónod

Majtény

Sárospatak

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Romhány

Majtény

Szatmár

Nagykároly

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

az uralkodó lemond a bosszúról

megbékítették a jobbágyokat

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

királyi címük elismerését örök időre

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

kárpótlást

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Bercsényi Miklós

Károlyi Sándor

Esze Tamás

Rákóczi Ferenc

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

brigadérosok

kurucok

labancok

vitézek

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

kiáltványt adott ki Brezánban

felhívást tett közzé Munkácson

levelet írt a királynak

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

megnyerni a jobbágyokat

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

külföldi segítséget szerezni

megnyerni a nemességet

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Szécsény

Ónod

Szatmár

Sárospatak

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

rossz hadvezérnek tartották

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

a Habsburgok többet igértek

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

Rákóczi megszavaztatta az adókat

bevezették a közteherviselést

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

zsoldot fizetett nekik

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Majtény

Szécsény

Trencsén

Romhány

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

letelepedett egy eldugott birtokán

külföldre emigrált

diplomáciai útra Isztambulba ment

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen leveleiből

Mikes Kelemen útleirásából

Bercsényi Miklós irataiból

a Habsburg kémek jelentéseiből

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Károlyi Sándor

Csáky Mihály

Bercsényi Miklós

Mikes Kelemen

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!