A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt II. Rákóczi Ferenc édesanyja?

Lórántffy Zsuzsanna

Brandenburgi Katalin

Báthory Zsófia

Zrínyi Ilona

Miért tartózkodott Rákóczi Lengyelországban a szabadságharc előtt?

szövetségest keresett magyarországi terveihez

baráti vadászaton vett részt

királyellenes összeesküvés gyanújába keveredett

egy nem kívánt házasság elől menekült oda

Ki volt II. Rákóczi Ferenc mostohaapja?

I. Rákóczi Ferenc

Thököly Imre

Wesselényi Ferenc

Zrínyi Péter

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

külföldi segítséget szerezni

megnyerni a nemességet

megnyerni a jobbágyokat

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

levelet írt a királynak

felhívást tett közzé Munkácson

kiáltványt adott ki Brezánban

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

labancok

vitézek

kurucok

brigadérosok

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Szécsény

Sárospatak

Szatmár

Ónod

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

rossz hadvezérnek tartották

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

a Habsburgok többet igértek

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

bevezették a közteherviselést

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

Rákóczi megszavaztatta az adókat

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Majtény

Szécsény

Romhány

Trencsén

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

zsoldot fizetett nekik

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Sárospatak

Ónod

Majtény

Szatmár

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

az uralkodó lemond a bosszúról

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

megbékítették a jobbágyokat

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

királyi címük elismerését örök időre

kárpótlást

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Rákóczi Ferenc

Károlyi Sándor

Esze Tamás

Bercsényi Miklós

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Majtény

Romhány

Szatmár

Nagykároly

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

Thököly-féle felkelés

hegyaljai felkelés

felvidéki koleralázadás

tiszaháti felkelés

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1703-1714

1701-1711

1703-1711

1701-1714

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

spanyol örökösödési háború

osztrák örökösödési háború

lengyel örökösödési háború

nagy északi háború

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Bottyán János

Eke Máté

Károlyi Sándor

Esze Tamás

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

II. Lipót

I. József

I. Lipót

II. József

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!