Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a címe annak a gyűjteménynek, amelyben a Szigeti veszedelem is megjelenik?

Vitézi dalok

Adriai tengernek Syrenaja

Gyűjtemény az legnemesebbekről

Szirénének

Zrínyi azért írja meg a Szigeti veszedelmet, mert kiábrándul a török kiűzésére tett törekvések kudarca miatt.

Hamis

Igaz

Mi a Szigeti veszedelem műfaja?

kisregény

regényes színmű

verses mese

hősköltemény

Milyen származású Zrínyi?

magyar

szlovák

horvát

szerb

Ez Zrínyi Miklós célja:

erdélyi fejedelemnek lenni

kiűzni a törököt

legyőzni a Habsburgokat

Ki volt Zrínyi Miklós nevelője?

Pázmány Péter

Levente Péter

Bornemissza Péter

Zrínyi nem elsősorban íróként tevékenykedik.

Hamis

Igaz

Kiről szól a Szigeti veszedelem?

Zrínyi nagybátyjáról

Zrínyi ükapjáról

Zrínyi dédapjáról

Zrínyi nagyapjáról

Milyen eszközöket igyekszik latba vetni Zrínyi a török kiűzésére? (3 helyes válasz!)

Magyarország és Erdély újraegyesítése

önkéntes haderő felállítása

a hatalom központosítása

szövetséges külföldi hatalmak segítsége

Milyen felekezetű Zrínyi nevelője?

evangélikus

katolikus

református

Melyik században élt Zrínyi?

XVII.

XVI.

XV.

Melyik korszak merít a legtöbbet Zrínyi eposzából?

a két világháború közötti korszak

reformkor

az első világháború előtti évek

kiegyezés kora

Melyik három ének a Szigeti veszedelem három szerkezeti pillére?

2-8-14

5-10-15

3-10-15

Ebben a sorfajtában íródott a Szigeti veszedelem:

ősi, eddig ismeretlen ütemhangsúlyos sorfajta.

felező tizenkettes, ütemhangsúlyos.

időmértékes, hexameterek.

Hány versszakból áll a Szigeti veszedelem?

1666

1566

1676

Milyen rímelés jellemzi a Szigeti veszedelmet?

keresztrím

bokorrím

páros rím

belső rím

Hány énekből áll a Szigeti veszedelem?

15

13

12

A Szigeti veszedelem melyik éneke az ostromének?

8.

12.

9.

10.

Miért az eposzt választja Zrínyi a Szigeti veszedelem műfajául?

népszerűsége miatt

hossza miatt

presztízse miatt

verses formája miatt

„Determinált” jelentése:

épületes

időzített

elrendelt

végzetszerű

Ekkor írta Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelmet.

1645-1648-ig

1645/46 telén

1651-ben

1648-ban

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!