Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ez Zrínyi Miklós célja:

legyőzni a Habsburgokat

kiűzni a törököt

erdélyi fejedelemnek lenni

Milyen eszközöket igyekszik latba vetni Zrínyi a török kiűzésére? (3 helyes válasz!)

önkéntes haderő felállítása

Magyarország és Erdély újraegyesítése

szövetséges külföldi hatalmak segítsége

a hatalom központosítása

Mi a Szigeti veszedelem műfaja?

hősköltemény

regényes színmű

kisregény

verses mese

Milyen felekezetű Zrínyi nevelője?

katolikus

evangélikus

református

Ki volt Zrínyi Miklós nevelője?

Levente Péter

Bornemissza Péter

Pázmány Péter

Zrínyi azért írja meg a Szigeti veszedelmet, mert kiábrándul a török kiűzésére tett törekvések kudarca miatt.

Hamis

Igaz

Milyen származású Zrínyi?

szlovák

magyar

horvát

szerb

Kiről szól a Szigeti veszedelem?

Zrínyi ükapjáról

Zrínyi nagybátyjáról

Zrínyi dédapjáról

Zrínyi nagyapjáról

Mi a címe annak a gyűjteménynek, amelyben a Szigeti veszedelem is megjelenik?

Vitézi dalok

Gyűjtemény az legnemesebbekről

Szirénének

Adriai tengernek Syrenaja

Zrínyi nem elsősorban íróként tevékenykedik.

Igaz

Hamis

Melyik században élt Zrínyi?

XVI.

XVII.

XV.

A Szigeti veszedelem tárgya...

az erkölcstelen törökök elbukásának szükségszerűsége.

a szabadságáért küzdő magyarság elkeseredettsége.

az önfeláldozás fontossága.

az erkölcsös magyar és erkölcstelen török sereg ellentéte.

Hol van Szigetvár?

Magyarország keleti részén

Horvátországban

Magyarország dél-nyugati részén

Szerbiában

Melyik állítás helyes?

A Szigeti veszedelem az égi és földi erőket egyaránt a reneszánszra jellemző hierarchikus rendben ábrázolja.

A barokk műalkotásokra a szigorú hierarchia jellemző.

A Szigeti veszedelemre jellemző szigorú hierarchia az erőviszonyok feltérképezését hivatott segíteni.

Zrínyi azzal is kiemeli a magyar csapat erkölcsösségét, hogy – a török sereggel ellentétben – a magyarokat hierarchikus rendben ábrázolja.

Melyik században volt Szigetvár ostroma?

XVI.

XIV.

XV.

A Szigeti veszedelem értékrendeje szerint a legfontosabb érték a tisztesség.

Hamis

Igaz

Melyik eseménynek állít emléket a Szigeti veszedelem?

1526. mohácsi csata

1552. Eger ostroma

1566. Szigetvár ostroma

Melyik állítás igaz?

Az eposzban a török sereg isten eszköze, aki meg akarja büntetni a magyar sereget erkölcstelenségéért.

Isten az erkölcsös törököket küldi, hogy észre térítse a magyar várvédőket.

A török sereg a magyarságot büntetni szándékozó isten eszköze.

Isten azért küldi a törököt, hogy próbára tegye a szigetvári védők erkölcsösségét.

Melyik a Szigeti veszedelem legfontosabbnak tartott értéke?

önfeláldozás

keresztény hit

becsület

A Szigeti veszedelem értékrendje (fontossági sorrendben):

élet - kersztény hit - haza - király - tisztesség - család

kersztény hit - haza - király - család - tisztesség - élet

haza - király - kersztény hit - élet - tisztesség - család

család - haza - király - tisztesség - kersztény hit - élet

A Szigeti veszedelemben Szigetvár az „erkölcs utolsó bástyája”.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!