Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyikből nem táplálkozott Zrínyi Miklós az eposz kapcsán?

francia barokk költeményekből

Istvánffy Miklós történetírásából

török hagyományból

az Aeneisből

Ekkor írta Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelmet.

1645/46 telén

1645-1648-ig

1648-ban

1651-ben

Miért az eposzt választja Zrínyi a Szigeti veszedelem műfajául?

verses formája miatt

presztízse miatt

népszerűsége miatt

hossza miatt

A Szigeti veszedelem alapjául választott mű:

Aeneis

Odüsszeia

Iliász

A Szigeti veszedelem célja:

elrettentés

gyászolás

buzdítás

vigasztalás

Az eposz Zrínyi korának legnagyobb presztízsű, legtöbbek által olvasott műfaja.

Hamis

Igaz

Mely szerzők hatottak Zrínyire? (3 helyes válasz!)

Vergilius

Janus Pannonius

Zsámboki János

Tasso

„Determinált” jelentése:

elrendelt

időzített

épületes

végzetszerű

Kihez szól a Szigeti veszedelem invokációja?

Krisztus

Szent István

Szent Péter

Szűz Mária

Zrínyi dédapja a szigetvári kirohanással meglepi és legyőzi az óriási túlerőben lévő török sereget.

Hamis

Igaz

A szigetvári védők ugyan elbuknak a törökkel szemben, de bukásuk nem csupán tragikus, felemelő is.

Hamis

Igaz

Melyik állítás hamis?

A Szigeti veszedelem monumentális mű.

A Szigeti veszedelem nélkülözi a lírai jegyeket.

A Szigeti veszedelemben összekeveredik a valóságos és az irreális.

Mit jelent „athleta Christi”?

keresztény harcos

nagyszerű krisztushívő

Krisztus katonája

A Szigeti veszedelemben egyetlen angyal szerepel: Gábriel.

Igaz

Hamis

Mi nem jellemző a barokk eposzra?

valóság és misztika keveredése

szándékos illúziókeltés

miniatürizálás

Mit jelent az invokáció kifejezés?

bevezetés

befejezés

bekezdés

a múzsa megszólítása

Mikor hatott a barokk stílusirányzat?

XV-XVI. sz.

XV-XVIII. sz.

XVII-XVIII. sz.

Alderán...

magyar vitéz.

török harcos.

angyal.

pokolbéli lény.

Ebben a sorfajtában íródott a Szigeti veszedelem:

időmértékes, hexameterek.

ősi, eddig ismeretlen ütemhangsúlyos sorfajta.

felező tizenkettes, ütemhangsúlyos.

Milyen rímelés jellemzi a Szigeti veszedelmet?

páros rím

bokorrím

keresztrím

belső rím

Melyik három ének a Szigeti veszedelem három szerkezeti pillére?

5-10-15

2-8-14

3-10-15

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!