Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt Zrínyi Miklós nevelője?

Bornemissza Péter

Levente Péter

Pázmány Péter

Milyen eszközöket igyekszik latba vetni Zrínyi a török kiűzésére? (3 helyes válasz!)

önkéntes haderő felállítása

Magyarország és Erdély újraegyesítése

szövetséges külföldi hatalmak segítsége

a hatalom központosítása

Melyik században élt Zrínyi?

XVII.

XVI.

XV.

Mi a címe annak a gyűjteménynek, amelyben a Szigeti veszedelem is megjelenik?

Vitézi dalok

Gyűjtemény az legnemesebbekről

Szirénének

Adriai tengernek Syrenaja

Ez Zrínyi Miklós célja:

kiűzni a törököt

legyőzni a Habsburgokat

erdélyi fejedelemnek lenni

Milyen származású Zrínyi?

horvát

szerb

szlovák

magyar

Zrínyi azért írja meg a Szigeti veszedelmet, mert kiábrándul a török kiűzésére tett törekvések kudarca miatt.

Igaz

Hamis

Zrínyi nem elsősorban íróként tevékenykedik.

Igaz

Hamis

Mi a Szigeti veszedelem műfaja?

verses mese

hősköltemény

kisregény

regényes színmű

Kiről szól a Szigeti veszedelem?

Zrínyi dédapjáról

Zrínyi nagybátyjáról

Zrínyi ükapjáról

Zrínyi nagyapjáról

Milyen felekezetű Zrínyi nevelője?

katolikus

evangélikus

református

Melyik három ének a Szigeti veszedelem három szerkezeti pillére?

3-10-15

5-10-15

2-8-14

Hány versszakból áll a Szigeti veszedelem?

1676

1666

1566

Milyen rímelés jellemzi a Szigeti veszedelmet?

keresztrím

bokorrím

belső rím

páros rím

A Szigeti veszedelem melyik éneke az ostromének?

9.

8.

10.

12.

Ebben a sorfajtában íródott a Szigeti veszedelem:

felező tizenkettes, ütemhangsúlyos.

időmértékes, hexameterek.

ősi, eddig ismeretlen ütemhangsúlyos sorfajta.

Hány énekből áll a Szigeti veszedelem?

15

13

12

Melyik korszak merít a legtöbbet Zrínyi eposzából?

az első világháború előtti évek

reformkor

kiegyezés kora

a két világháború közötti korszak

A Szigeti veszedelemben Szigetvár az „erkölcs utolsó bástyája”.

Hamis

Igaz

A Szigeti veszedelem tárgya...

a szabadságáért küzdő magyarság elkeseredettsége.

az erkölcstelen törökök elbukásának szükségszerűsége.

az önfeláldozás fontossága.

az erkölcsös magyar és erkölcstelen török sereg ellentéte.

A Szigeti veszedelem értékrendje (fontossági sorrendben):

kersztény hit - haza - király - család - tisztesség - élet

élet - kersztény hit - haza - király - tisztesség - család

haza - király - kersztény hit - élet - tisztesség - család

család - haza - király - tisztesség - kersztény hit - élet

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!