Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A Szigeti veszedelem melyik éneke az ostromének?

9.

12.

10.

8.

Milyen rímelés jellemzi a Szigeti veszedelmet?

belső rím

bokorrím

páros rím

keresztrím

Hány énekből áll a Szigeti veszedelem?

15

13

12

Hány versszakból áll a Szigeti veszedelem?

1676

1666

1566

Melyik három ének a Szigeti veszedelem három szerkezeti pillére?

2-8-14

5-10-15

3-10-15

Melyik korszak merít a legtöbbet Zrínyi eposzából?

kiegyezés kora

a két világháború közötti korszak

az első világháború előtti évek

reformkor

Ebben a sorfajtában íródott a Szigeti veszedelem:

felező tizenkettes, ütemhangsúlyos.

időmértékes, hexameterek.

ősi, eddig ismeretlen ütemhangsúlyos sorfajta.

Melyik állítás igaz?

Isten az erkölcsös törököket küldi, hogy észre térítse a magyar várvédőket.

A török sereg a magyarságot büntetni szándékozó isten eszköze.

Isten azért küldi a törököt, hogy próbára tegye a szigetvári védők erkölcsösségét.

Az eposzban a török sereg isten eszköze, aki meg akarja büntetni a magyar sereget erkölcstelenségéért.

A Szigeti veszedelem értékrendje (fontossági sorrendben):

élet - kersztény hit - haza - király - tisztesség - család

család - haza - király - tisztesség - kersztény hit - élet

kersztény hit - haza - király - család - tisztesség - élet

haza - király - kersztény hit - élet - tisztesség - család

A Szigeti veszedelem tárgya...

a szabadságáért küzdő magyarság elkeseredettsége.

az önfeláldozás fontossága.

az erkölcsös magyar és erkölcstelen török sereg ellentéte.

az erkölcstelen törökök elbukásának szükségszerűsége.

Melyik eseménynek állít emléket a Szigeti veszedelem?

1566. Szigetvár ostroma

1526. mohácsi csata

1552. Eger ostroma

Melyik állítás helyes?

A Szigeti veszedelemre jellemző szigorú hierarchia az erőviszonyok feltérképezését hivatott segíteni.

A barokk műalkotásokra a szigorú hierarchia jellemző.

A Szigeti veszedelem az égi és földi erőket egyaránt a reneszánszra jellemző hierarchikus rendben ábrázolja.

Zrínyi azzal is kiemeli a magyar csapat erkölcsösségét, hogy – a török sereggel ellentétben – a magyarokat hierarchikus rendben ábrázolja.

Melyik században volt Szigetvár ostroma?

XVI.

XV.

XIV.

Hol van Szigetvár?

Magyarország keleti részén

Horvátországban

Magyarország dél-nyugati részén

Szerbiában

A Szigeti veszedelemben Szigetvár az „erkölcs utolsó bástyája”.

Igaz

Hamis

A Szigeti veszedelem értékrendeje szerint a legfontosabb érték a tisztesség.

Igaz

Hamis

Melyik a Szigeti veszedelem legfontosabbnak tartott értéke?

keresztény hit

becsület

önfeláldozás

Kiről szól a Szigeti veszedelem?

Zrínyi nagybátyjáról

Zrínyi nagyapjáról

Zrínyi ükapjáról

Zrínyi dédapjáról

Melyik században élt Zrínyi?

XVI.

XVII.

XV.

Milyen felekezetű Zrínyi nevelője?

katolikus

evangélikus

református

Zrínyi nem elsősorban íróként tevékenykedik.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!