Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem, mint barokk nemzeti eposzunk

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen eszközöket igyekszik latba vetni Zrínyi a török kiűzésére? (3 helyes válasz!)

a hatalom központosítása

szövetséges külföldi hatalmak segítsége

önkéntes haderő felállítása

Magyarország és Erdély újraegyesítése

Milyen felekezetű Zrínyi nevelője?

katolikus

református

evangélikus

Milyen származású Zrínyi?

szlovák

magyar

horvát

szerb

Mi a Szigeti veszedelem műfaja?

verses mese

regényes színmű

hősköltemény

kisregény

Zrínyi azért írja meg a Szigeti veszedelmet, mert kiábrándul a török kiűzésére tett törekvések kudarca miatt.

Hamis

Igaz

Mi a címe annak a gyűjteménynek, amelyben a Szigeti veszedelem is megjelenik?

Gyűjtemény az legnemesebbekről

Szirénének

Vitézi dalok

Adriai tengernek Syrenaja

Ki volt Zrínyi Miklós nevelője?

Levente Péter

Pázmány Péter

Bornemissza Péter

Melyik században élt Zrínyi?

XVII.

XV.

XVI.

Ez Zrínyi Miklós célja:

kiűzni a törököt

erdélyi fejedelemnek lenni

legyőzni a Habsburgokat

Zrínyi nem elsősorban íróként tevékenykedik.

Igaz

Hamis

Kiről szól a Szigeti veszedelem?

Zrínyi ükapjáról

Zrínyi nagybátyjáról

Zrínyi nagyapjáról

Zrínyi dédapjáról

A Szigeti veszedelem tárgya...

az erkölcstelen törökök elbukásának szükségszerűsége.

a szabadságáért küzdő magyarság elkeseredettsége.

az önfeláldozás fontossága.

az erkölcsös magyar és erkölcstelen török sereg ellentéte.

Melyik században volt Szigetvár ostroma?

XV.

XVI.

XIV.

Hol van Szigetvár?

Szerbiában

Magyarország dél-nyugati részén

Magyarország keleti részén

Horvátországban

Melyik a Szigeti veszedelem legfontosabbnak tartott értéke?

önfeláldozás

keresztény hit

becsület

A Szigeti veszedelemben Szigetvár az „erkölcs utolsó bástyája”.

Igaz

Hamis

Melyik állítás helyes?

A Szigeti veszedelemre jellemző szigorú hierarchia az erőviszonyok feltérképezését hivatott segíteni.

Zrínyi azzal is kiemeli a magyar csapat erkölcsösségét, hogy – a török sereggel ellentétben – a magyarokat hierarchikus rendben ábrázolja.

A Szigeti veszedelem az égi és földi erőket egyaránt a reneszánszra jellemző hierarchikus rendben ábrázolja.

A barokk műalkotásokra a szigorú hierarchia jellemző.

Melyik eseménynek állít emléket a Szigeti veszedelem?

1526. mohácsi csata

1552. Eger ostroma

1566. Szigetvár ostroma

A Szigeti veszedelem értékrendje (fontossági sorrendben):

kersztény hit - haza - király - család - tisztesség - élet

család - haza - király - tisztesség - kersztény hit - élet

élet - kersztény hit - haza - király - tisztesség - család

haza - király - kersztény hit - élet - tisztesség - család

Melyik állítás igaz?

Az eposzban a török sereg isten eszköze, aki meg akarja büntetni a magyar sereget erkölcstelenségéért.

A török sereg a magyarságot büntetni szándékozó isten eszköze.

Isten az erkölcsös törököket küldi, hogy észre térítse a magyar várvédőket.

Isten azért küldi a törököt, hogy próbára tegye a szigetvári védők erkölcsösségét.

A Szigeti veszedelem értékrendeje szerint a legfontosabb érték a tisztesség.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!