A nagy földrajzi felfedezések és következményeik

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen új Föld-kép bontakozott ki a reneszánsz idején?

a Föld forgási ellipszoid alakú

a Föld gömb alakú

a Föld lapos

a Föld henger alakú

Melyik város gazdagodott meg a levantei kereskedelemből?

Róma

Barcelona

Velence

Párizs

Mi fűződik Toscanelli nevéhez?

feltalálta az iránytűt

tengerésziskolát alapított Lisszabonban

olyan térképet szerkesztett, ahol India Európától nyugatra fekszik

felfedezte Amerikát

Az alábbiak közül melyik tényező nem járult hozzá az aranyéhség növekedéséhez Európában?

a levantei kereskedelem megdrágult

az általános gazdasági fellendülés több aranyat igényelt

az európai nemesfém bányák kimerültek

a hanza kereskedelem miatt kiáramlott az arany Európából

Mi a nyílt óceánjárásra is alkalmas új hajótípus neve?

katamarán

szkúner

karavella

kogge

Mi volt a török szerepe a kialakult aranyéhségben?

minden hadisarcot kizárólag aranyban követelt

állandó háborúival növelte a háborús kiadásokat

ellenőrizte és drágította a keleti kereskedelmi utakat

elfoglalta Európa fő aranylelőhelyeit

Mikor fedezték fel Amerikát?

1490

1494

1492

1498

Melyik nem Amerikából származó növény az alábbiak közül?

bors

burgonya

dohány

paradicsom

Ki spanyol származású?

Cortez

Magellán

Kolumbusz

Diaz

Ki nem járt Amerikában az alábbiak közül?

Vespucci

Cabral

Magellán

Diaz

Melyik terület lett portugál gyarmat az alábbiak közül?

Kuba

Argentína

Mexikó

Brazília

Ki volt az a hajós, aki expedíciójával bebizonyította, hogy a Föld körbehajózható?

Kolumbusz

Vespucci

Magellán

Diaz

Ki volt az a hajós, aki először elérte a Bahama-szigeteket??

Diaz

Vasco da Gama

Kolumbusz

Magellán

Ki volt az a hajós, aki először elérte a Jóreménység fokát?

Diaz

Vasco da Gama

Kolumbusz

Vespucci

Ki nem a spanyol korona felfedezője az alábbiak közül?

Vasco da Gama

Magellán

Kolumbusz

Cortez

Mikor értek el először Afrika megkerülésével Indiába?

1498

1492

1494

1490

Ki volt az a hajós, aki először elérte Afrika megkerülésével Indiát?

Vasco da Gama

Kolumbusz

Diaz

Vespucci

Melyik felfedezőről nevezték el Amerikát?

Kolumbusz

Cortez

Vespucci

Magellán

Melyik nem közép-amerikai indián kultúra az alábbiak közül?

azték

maja

tolték

inka

Hogyan pótolták a kieső indián munkaerőt a gyarmatosítók?

az Afrikából behozott rabszolgák dolgoztak

a spanyol telepesek dolgoztak

a Spanyolországból behozott jobbágyok dolgoztak

az Indiából behozott rabszolgák dolgoztak

Mi nem hajt gazdasági hasznot az Újvilágban?

helyi kézműipar

aranybányák

ültetvények

színesfémbányák

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!