Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik szám misztikus uralma figyelhető meg a Balassa-kódexben?

7

10

3

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Zrínyi Péter

Bornemissza Péter

Pázmány Péter

Melyik verssel zárja Balassi a házassága előtt írt versek sorát?

Ó, én édes hazám…

Hogy Júliára talála…

Kiben bűne bocsánatáért…

Balassi, bár katona is volt, vitézi verset nem írt.

Igaz

Hamis

Ki az a „poeta doctus”?

„megdicsőült költő”

„okos költő”

„tudós költő”

Balassi tudatosan készül a költői szerepre.

Hamis

Igaz

Melyik században élt Balassi Bálint?

XIV.

XV.

XVI.

Mit jelent a „poeta natus”?

„koszorús költő”

„tanult költő”

„született költő”

Melyik állítás nem kifejezetten igaz Balassira vonatkozóan?

katona

tanult ember

nemesember

született költő

Az „Adj már csendességet” tárgyi szerkezete:

érvelés-könyörgés-érvelés

könyörgés-érvelés-lemondás

érvelés-könyörgés-lemondás

könyörgés-érvelés-könyörgés

Balassi Júlia- és istenes verseire egyaránt jellemző a... (2 helyes válasz!)

a szenvedély

a kötött forma

a magabiztosság

Az „Adj már csendességet”...

korai istenes vers

kései istenes vers.

Az „Adj már csendességet” hosszú sorainak szótagszáma...

4-5-4

4-4-6

6-6-4

4-6-4

Melyik állítás hamis? Az „Adj már csendességet” kezdetű vers...

a sűrítés eszközével él.

kései vers.

rendkívül tudatosan szerkesztett.

viszonylag hosszú.

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Takács Julianna

Dobó Krisztina

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Nem Balassi költeményei a...

Célia-versek

Anna -versek

Léda-versek

Júlia-versek

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Igaz

Hamis

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

az elvont képek

a verszene

a humanista gyökerű jelzők

a metaforizáció

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

dallamra készültek

sok költői kép

sok jelző

fiktív versehelyzetek

Feltehetően hozzá íródtak a Célia-versek.

Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna

Rákóczi Zsuzsanna

Dobó Krisztina

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!