Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A magyar reneszánsz szerelmes versek többnyire „Júliához” szóltak.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző a „Hogy Júliára talála...” kezdetű versre?

ismétlések

alliterációk

belső rímek

keresztrímek

Melyik állítás hamis?

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers két pillérét a költő rajongását megéneklő 1. és 5. versszak adja

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű verset valós helyzet ihlette.

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála…” kezdetű vers nem Júlia nevű hölgyhöz íródott.

Melyik állítás igaz?

A „Hogy Júliára talála...” dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála...” furcsa módon nem Balassi Júlia-verseinek egyike.

A „Hogy Júliára talála...” Balassi azonos keresztnevű szerelméhez szól, aki nős asszony.

A reneszánsz szerelmes versek esetében követelmény, hogy...

házas nőhöz szóljanak.

nem létező nőhöz szóljanak.

eszményített nőhöz szóljanak.

hajadonhoz szóljanak.

Tudható, hogy a „Hogy Júliára talála...” nem Júlia nevű hölgyhöz szól, mert a szokás nem engedte, hogy a valós nevén énekeljenek meg egy hölgyet.

Hamis

Igaz

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Zrínyi Péter

Pázmány Péter

Bornemissza Péter

Melyik állítás nem kifejezetten igaz Balassira vonatkozóan?

katona

született költő

tanult ember

nemesember

Ki az a „poeta doctus”?

„megdicsőült költő”

„okos költő”

„tudós költő”

Melyik verssel zárja Balassi a házassága előtt írt versek sorát?

Hogy Júliára talála…

Ó, én édes hazám…

Kiben bűne bocsánatáért…

Melyik szám misztikus uralma figyelhető meg a Balassa-kódexben?

3

7

10

Balassi tudatosan készül a költői szerepre.

Igaz

Hamis

Balassi, bár katona is volt, vitézi verset nem írt.

Igaz

Hamis

Mit jelent a „poeta natus”?

„tanult költő”

„született költő”

„koszorús költő”

Melyik században élt Balassi Bálint?

XIV.

XV.

XVI.

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Hamis

Igaz

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Igaz

Hamis

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Dobó Krisztina

Takács Julianna

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

az elvont képek

a humanista gyökerű jelzők

a metaforizáció

a verszene

Nem Balassi költeményei a...

Júlia-versek

Célia-versek

Léda-versek

Anna -versek

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

sok jelző

sok költői kép

fiktív versehelyzetek

dallamra készültek

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!