Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik állítás hamis? Az „Adj már csendességet” kezdetű vers...

viszonylag hosszú.

a sűrítés eszközével él.

rendkívül tudatosan szerkesztett.

kései vers.

Az „Adj már csendességet”...

korai istenes vers

kései istenes vers.

Az „Adj már csendességet” tárgyi szerkezete:

könyörgés-érvelés-lemondás

érvelés-könyörgés-lemondás

érvelés-könyörgés-érvelés

könyörgés-érvelés-könyörgés

Balassi Júlia- és istenes verseire egyaránt jellemző a... (2 helyes válasz!)

a magabiztosság

a szenvedély

a kötött forma

Az „Adj már csendességet” hosszú sorainak szótagszáma...

4-6-4

6-6-4

4-4-6

4-5-4

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Takács Julianna

Dobó Krisztina

Nem Balassi költeményei a...

Léda-versek

Anna -versek

Júlia-versek

Célia-versek

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

a metaforizáció

az elvont képek

a humanista gyökerű jelzők

a verszene

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Hamis

Igaz

Feltehetően hozzá íródtak a Célia-versek.

Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna

Dobó Krisztina

Rákóczi Zsuzsanna

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Hamis

Igaz

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

sok jelző

fiktív versehelyzetek

sok költői kép

dallamra készültek

A reneszánsz szerelmes versek esetében követelmény, hogy...

nem létező nőhöz szóljanak.

hajadonhoz szóljanak.

eszményített nőhöz szóljanak.

házas nőhöz szóljanak.

A magyar reneszánsz szerelmes versek többnyire „Júliához” szóltak.

Hamis

Igaz

Melyik állítás hamis?

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála…” kezdetű vers nem Júlia nevű hölgyhöz íródott.

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű verset valós helyzet ihlette.

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers két pillérét a költő rajongását megéneklő 1. és 5. versszak adja

Melyik állítás igaz?

A „Hogy Júliára talála...” dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála...” furcsa módon nem Balassi Júlia-verseinek egyike.

A „Hogy Júliára talála...” Balassi azonos keresztnevű szerelméhez szól, aki nős asszony.

Tudható, hogy a „Hogy Júliára talála...” nem Júlia nevű hölgyhöz szól, mert a szokás nem engedte, hogy a valós nevén énekeljenek meg egy hölgyet.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző a „Hogy Júliára talála...” kezdetű versre?

ismétlések

keresztrímek

belső rímek

alliterációk

Balassi istenes verseinek szerkezete idővel változik: az aranymetszéstől az arányos, három pilléres szerkezet irányába.

Igaz

Hamis

A Balassi szerelmes és istenes lírája közötti kapcsolatot jelzi a szerelmes versekben is megjelenő szakrális képek, jelzők használata.

Igaz

Hamis

„Ambivalens” jelentése:

légies

ellentmondásos

behódoló

nagyratörő

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!