Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik állítás hamis? Az „Adj már csendességet” kezdetű vers...

kései vers.

a sűrítés eszközével él.

rendkívül tudatosan szerkesztett.

viszonylag hosszú.

Az „Adj már csendességet” tárgyi szerkezete:

érvelés-könyörgés-lemondás

könyörgés-érvelés-lemondás

érvelés-könyörgés-érvelés

könyörgés-érvelés-könyörgés

Balassi Júlia- és istenes verseire egyaránt jellemző a... (2 helyes válasz!)

a szenvedély

a magabiztosság

a kötött forma

Az „Adj már csendességet”...

kései istenes vers.

korai istenes vers

Az „Adj már csendességet” hosszú sorainak szótagszáma...

4-6-4

4-4-6

4-5-4

6-6-4

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Dobó Krisztina

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Takács Julianna

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

sok jelző

dallamra készültek

fiktív versehelyzetek

sok költői kép

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Igaz

Hamis

Nem Balassi költeményei a...

Júlia-versek

Anna -versek

Léda-versek

Célia-versek

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

a metaforizáció

a verszene

az elvont képek

a humanista gyökerű jelzők

Feltehetően hozzá íródtak a Célia-versek.

Dobó Krisztina

Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna

Rákóczi Zsuzsanna

Melyik állítás helyes?

Balassi istenes lírája azért különleges, mert Balassi istennel való viszonya ambivalens.

Balassi istenes lírája azért különleges, mert rokonságot mutat szerelmi lírájával.

Balassi istenes lírája azért különleges, mert nem közösségi jellegű.

„Ambivalens” jelentése:

ellentmondásos

nagyratörő

légies

behódoló

Balassi istenes verseinek szerkezete idővel változik: az aranymetszéstől az arányos, három pilléres szerkezet irányába.

Igaz

Hamis

A Balassi szerelmes és istenes lírája közötti kapcsolatot jelzi a szerelmes versekben is megjelenő szakrális képek, jelzők használata.

Hamis

Igaz

Hány istenes verset írt Balassi?

39

19

29

„Szakrális” jelentése:

áldozatos

kimunkált

szent

Melyik nem közös Balassi szerelmi és istenes költészetében?

képiség

érvrendszer

hangnem

vershelyzetek

Melyik állítás igaz?

A „Hogy Júliára talála...” dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála...” Balassi azonos keresztnevű szerelméhez szól, aki nős asszony.

A „Hogy Júliára talála...” furcsa módon nem Balassi Júlia-verseinek egyike.

A magyar reneszánsz szerelmes versek többnyire „Júliához” szóltak.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!