Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik nem jellemző a „Hogy Júliára talála...” kezdetű versre?

ismétlések

alliterációk

keresztrímek

belső rímek

Melyik állítás hamis?

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű verset valós helyzet ihlette.

A „Hogy Júliára talála…” kezdetű vers nem Júlia nevű hölgyhöz íródott.

A „Hogy Júliára talála...” kezdetű vers két pillérét a költő rajongását megéneklő 1. és 5. versszak adja

A reneszánsz szerelmes versek esetében követelmény, hogy...

hajadonhoz szóljanak.

nem létező nőhöz szóljanak.

házas nőhöz szóljanak.

eszményített nőhöz szóljanak.

Melyik állítás igaz?

A „Hogy Júliára talála...” Balassi azonos keresztnevű szerelméhez szól, aki nős asszony.

A „Hogy Júliára talála...” dallamra íródott.

A „Hogy Júliára talála...” furcsa módon nem Balassi Júlia-verseinek egyike.

A magyar reneszánsz szerelmes versek többnyire „Júliához” szóltak.

Hamis

Igaz

Tudható, hogy a „Hogy Júliára talála...” nem Júlia nevű hölgyhöz szól, mert a szokás nem engedte, hogy a valós nevén énekeljenek meg egy hölgyet.

Igaz

Hamis

Feltehetően hozzá íródtak a Célia-versek.

Dobó Krisztina

Rákóczi Zsuzsanna

Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Igaz

Hamis

Nem Balassi költeményei a...

Léda-versek

Célia-versek

Júlia-versek

Anna -versek

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Dobó Krisztina

Takács Julianna

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Hamis

Igaz

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

dallamra készültek

fiktív versehelyzetek

sok költői kép

sok jelző

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

a metaforizáció

a humanista gyökerű jelzők

a verszene

az elvont képek

Balassi tudatosan készül a költői szerepre.

Hamis

Igaz

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Zrínyi Péter

Bornemissza Péter

Pázmány Péter

Melyik állítás nem kifejezetten igaz Balassira vonatkozóan?

született költő

tanult ember

katona

nemesember

Mit jelent a „poeta natus”?

„koszorús költő”

„tanult költő”

„született költő”

Melyik században élt Balassi Bálint?

XVI.

XV.

XIV.

Melyik szám misztikus uralma figyelhető meg a Balassa-kódexben?

10

3

7

Ki az a „poeta doctus”?

„tudós költő”

„okos költő”

„megdicsőült költő”

Balassi, bár katona is volt, vitézi verset nem írt.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!