Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Balassi Bálint égi és földi szenvedélye

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Nem Balassi költeményei a...

Léda-versek

Célia-versek

Júlia-versek

Anna -versek

Melyik nem jellemző Balassi korai szerelmes verseire?

sok jelző

fiktív versehelyzetek

sok költői kép

dallamra készültek

Feltehetően hozzá íródtak a Célia-versek.

Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna

Rákóczi Zsuzsanna

Dobó Krisztina

Kései szerelmes verseiben Balassi újra valós vershelyzeteket használ.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző Balassi kései szerelmes verseire?

a metaforizáció

az elvont képek

a humanista gyökerű jelzők

a verszene

A Júlia- és Anna-versek ugyanahhoz a nőhöz szólnak.

Hamis

Igaz

Feltehetően hozzá íródtak a Júlia-versek.

Takács Julianna

Ungnád Kristófné Losonczy Anna

Dobó Krisztina

Melyik században élt Balassi Bálint?

XIV.

XVI.

XV.

Melyik verssel zárja Balassi a házassága előtt írt versek sorát?

Hogy Júliára talála…

Kiben bűne bocsánatáért…

Ó, én édes hazám…

Balassi, bár katona is volt, vitézi verset nem írt.

Igaz

Hamis

Balassi tudatosan készül a költői szerepre.

Igaz

Hamis

Ki az a „poeta doctus”?

„okos költő”

„megdicsőült költő”

„tudós költő”

Ki volt Balassi Bálint nevelője?

Zrínyi Péter

Bornemissza Péter

Pázmány Péter

Melyik szám misztikus uralma figyelhető meg a Balassa-kódexben?

7

3

10

Melyik állítás nem kifejezetten igaz Balassira vonatkozóan?

született költő

nemesember

tanult ember

katona

Mit jelent a „poeta natus”?

„született költő”

„koszorús költő”

„tanult költő”

Az „Adj már csendességet” hosszú sorainak szótagszáma...

4-5-4

6-6-4

4-6-4

4-4-6

Az „Adj már csendességet”...

korai istenes vers

kései istenes vers.

Az „Adj már csendességet” tárgyi szerkezete:

könyörgés-érvelés-lemondás

könyörgés-érvelés-könyörgés

érvelés-könyörgés-érvelés

érvelés-könyörgés-lemondás

Melyik állítás hamis? Az „Adj már csendességet” kezdetű vers...

kései vers.

a sűrítés eszközével él.

rendkívül tudatosan szerkesztett.

viszonylag hosszú.

Balassi Júlia- és istenes verseire egyaránt jellemző a... (2 helyes válasz!)

a kötött forma

a magabiztosság

a szenvedély

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!