A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Szervét Mihály

Luther Márton

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Magyarország

Írország

Dánia

Hollandia

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Szervét Mihály

Kálvin János

Bölcs Frigyes

Zwingli Ulrik

Melyik országból származott Kálvin János?

Németország

Hollandia

Svájc

Franciaország

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Strassburg

Zürich

Basel

Genf

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Bölcs Frigyes

Luther Márton

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

teljhatalmú prédikátorok

választott világi gondnokok ellenőrzése

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

a gyónás utáni bűnbocsánat

a tízparancsolat betartása

jó cselekedetek a földi életben

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

Mi a búcsúcédula?

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

bűnbocsánatot garantáló irat

elbocsátó levél a szerzetességből

Mi a szekularizáció?

egyházi személyek világi alkalmazása

egyház államosítása

egyház és állam szétválasztása

egyházi vagyon világi kézbe adása

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a Bibliából

az apostoli hagyományból

a zsinati határozatokból

a pápai kinyilatkoztatásokból

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1567

1555

1565

1517

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

az egyetemek

a császár és németországi hívei

a német városok és gazdag polgárságuk

a német fejedelmek többsége

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

német egységállam létrehozása

főpapság kiirtása

szekularizáció

teljes vagyonközösség

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Luther Márton

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Mi a reformáció?

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

főpapság fényűző életét

politikai hatalmát

vagyonát

missziós tevékenységét

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

pápai hatalom bukása

liberális elvek megjelenése

a vallásos élet visszaszorulása

megtisztulási folyamat kezdete

Melyik évben kezdődött a reformáció

1517

1617

1615

1515

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

II. Gyula

X. Leó

VI. Sixtus

V. Márton

Ki volt a reformáció elindítója?

Luther Márton

Kálvin János

Szervét Mihály

Rotterdami Erasmus

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!