A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Bölcs Frigyes

Kálvin János

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Strassburg

Genf

Basel

Zürich

Melyik országból származott Kálvin János?

Svájc

Hollandia

Franciaország

Németország

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

teljhatalmú prédikátorok

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

választott világi gondnokok ellenőrzése

Ki volt a reformáció elindítója?

Rotterdami Erasmus

Szervét Mihály

Kálvin János

Luther Márton

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

VI. Sixtus

II. Gyula

V. Márton

X. Leó

Melyik városból indult el a reformáció?

Wartburg

Róma

Wittenberg

Mainz

Melyik évben kezdődött a reformáció

1615

1617

1517

1515

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Zwingli Ulrik

Luther Márton

Kálvin János

Münzer Tamás

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

német egységállam létrehozása

főpapság kiirtása

szekularizáció

teljes vagyonközösség

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a császár és németországi hívei

a német városok és gazdag polgárságuk

a német fejedelmek többsége

az egyetemek

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1567

1555

1565

1517

Mi a szekularizáció?

egyház és állam szétválasztása

egyházi személyek világi alkalmazása

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyház államosítása

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a pápai kinyilatkoztatásokból

a Bibliából

az apostoli hagyományból

a zsinati határozatokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

jó cselekedetek a földi életben

a gyónás utáni bűnbocsánat

a tízparancsolat betartása

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

Mi a búcsúcédula?

bűnbocsánatot garantáló irat

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

elbocsátó levél a szerzetességből

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

missziós tevékenységét

vagyonát

politikai hatalmát

főpapság fényűző életét

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

pápai hatalom bukása

megtisztulási folyamat kezdete

liberális elvek megjelenése

a vallásos élet visszaszorulása

Mi a reformáció?

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Luther Márton

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Dánia

Magyarország

Írország

Hollandia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!