A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik évben kezdődött a reformáció

1615

1515

1517

1617

Ki volt a reformáció elindítója?

Luther Márton

Szervét Mihály

Kálvin János

Rotterdami Erasmus

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

VI. Sixtus

II. Gyula

X. Leó

V. Márton

Melyik városból indult el a reformáció?

Mainz

Wartburg

Wittenberg

Róma

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Bölcs Frigyes

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Melyik országból származott Kálvin János?

Németország

Franciaország

Hollandia

Svájc

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

választott világi gondnokok ellenőrzése

teljhatalmú prédikátorok

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Strassburg

Basel

Zürich

Genf

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a német városok és gazdag polgárságuk

a császár és németországi hívei

az egyetemek

a német fejedelmek többsége

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1555

1567

1517

1565

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Luther Márton

Münzer Tamás

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

főpapság kiirtása

teljes vagyonközösség

német egységállam létrehozása

szekularizáció

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

az apostoli hagyományból

a Bibliából

a zsinati határozatokból

a pápai kinyilatkoztatásokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

a gyónás utáni bűnbocsánat

jó cselekedetek a földi életben

a tízparancsolat betartása

Mi a búcsúcédula?

elbocsátó levél a szerzetességből

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

bűnbocsánatot garantáló irat

Mi a szekularizáció?

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyházi személyek világi alkalmazása

egyház és állam szétválasztása

egyház államosítása

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

politikai hatalmát

főpapság fényűző életét

vagyonát

missziós tevékenységét

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

pápai hatalom bukása

liberális elvek megjelenése

a vallásos élet visszaszorulása

megtisztulási folyamat kezdete

Mi a reformáció?

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Dánia

Írország

Magyarország

Hollandia

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Bölcs Frigyes

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Szervét Mihály

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!