A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

II. Gyula

V. Márton

X. Leó

VI. Sixtus

Melyik évben kezdődött a reformáció

1617

1517

1515

1615

Melyik városból indult el a reformáció?

Mainz

Róma

Wittenberg

Wartburg

Ki volt a reformáció elindítója?

Luther Márton

Kálvin János

Szervét Mihály

Rotterdami Erasmus

Mi a búcsúcédula?

önkéntes egyházi adomány nyugtája

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

bűnbocsánatot garantáló irat

elbocsátó levél a szerzetességből

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a zsinati határozatokból

a Bibliából

az apostoli hagyományból

a pápai kinyilatkoztatásokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

jó cselekedetek a földi életben

a gyónás utáni bűnbocsánat

a tízparancsolat betartása

Mi a szekularizáció?

egyház és állam szétválasztása

egyház államosítása

egyházi személyek világi alkalmazása

egyházi vagyon világi kézbe adása

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Kálvin János

Bölcs Frigyes

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Kálvin János

Szervét Mihály

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Magyarország

Írország

Hollandia

Dánia

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

főpapság fényűző életét

missziós tevékenységét

politikai hatalmát

vagyonát

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

pápai hatalom bukása

megtisztulási folyamat kezdete

a vallásos élet visszaszorulása

liberális elvek megjelenése

Mi a reformáció?

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Bölcs Frigyes

Kálvin János

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Strassburg

Zürich

Basel

Genf

Melyik országból származott Kálvin János?

Svájc

Franciaország

Hollandia

Németország

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

teljhatalmú prédikátorok

választott világi gondnokok ellenőrzése

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

teljes vagyonközösség

főpapság kiirtása

német egységállam létrehozása

szekularizáció

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a német fejedelmek többsége

a császár és németországi hívei

az egyetemek

a német városok és gazdag polgárságuk

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Luther Márton

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!