A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a búcsúcédula?

bűnbocsánatot garantáló irat

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

elbocsátó levél a szerzetességből

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a pápai kinyilatkoztatásokból

a Bibliából

az apostoli hagyományból

a zsinati határozatokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

jó cselekedetek a földi életben

a tízparancsolat betartása

a gyónás utáni bűnbocsánat

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

Mi a szekularizáció?

egyház államosítása

egyház és állam szétválasztása

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyházi személyek világi alkalmazása

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Írország

Dánia

Hollandia

Magyarország

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Luther Márton

Szervét Mihály

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Szervét Mihály

Bölcs Frigyes

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

X. Leó

V. Márton

VI. Sixtus

II. Gyula

Melyik városból indult el a reformáció?

Róma

Mainz

Wartburg

Wittenberg

Ki volt a reformáció elindítója?

Szervét Mihály

Kálvin János

Rotterdami Erasmus

Luther Márton

Melyik évben kezdődött a reformáció

1617

1615

1517

1515

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

teljhatalmú prédikátorok

választott világi gondnokok ellenőrzése

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Bölcs Frigyes

Kálvin János

Melyik országból származott Kálvin János?

Németország

Hollandia

Svájc

Franciaország

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Zürich

Genf

Basel

Strassburg

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

liberális elvek megjelenése

pápai hatalom bukása

a vallásos élet visszaszorulása

megtisztulási folyamat kezdete

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

missziós tevékenységét

főpapság fényűző életét

politikai hatalmát

vagyonát

Mi a reformáció?

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Kálvin János

Luther Márton

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1567

1565

1555

1517

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

szekularizáció

német egységállam létrehozása

teljes vagyonközösség

főpapság kiirtása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!