A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

választott világi gondnokok ellenőrzése

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

teljhatalmú prédikátorok

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Zürich

Basel

Genf

Strassburg

Melyik országból származott Kálvin János?

Svájc

Franciaország

Németország

Hollandia

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Bölcs Frigyes

Zwingli Ulrik

Luther Márton

Kálvin János

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

megtisztulási folyamat kezdete

a vallásos élet visszaszorulása

liberális elvek megjelenése

pápai hatalom bukása

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

missziós tevékenységét

politikai hatalmát

vagyonát

főpapság fényűző életét

Mi a reformáció?

új felfogása a régi vallási tanonak

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

VI. Sixtus

V. Márton

X. Leó

II. Gyula

Melyik évben kezdődött a reformáció

1515

1617

1615

1517

Ki volt a reformáció elindítója?

Szervét Mihály

Rotterdami Erasmus

Kálvin János

Luther Márton

Melyik városból indult el a reformáció?

Wartburg

Mainz

Wittenberg

Róma

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Kálvin János

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

az egyetemek

a német fejedelmek többsége

a német városok és gazdag polgárságuk

a császár és németországi hívei

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

főpapság kiirtása

német egységállam létrehozása

szekularizáció

teljes vagyonközösség

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1555

1567

1517

1565

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Kálvin János

Luther Márton

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Hollandia

Írország

Dánia

Magyarország

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Bölcs Frigyes

Mi a búcsúcédula?

bűnbocsánatot garantáló irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

elbocsátó levél a szerzetességből

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a zsinati határozatokból

a pápai kinyilatkoztatásokból

az apostoli hagyományból

a Bibliából

Mi a szekularizáció?

egyház és állam szétválasztása

egyházi személyek világi alkalmazása

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyház államosítása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!