A mohácsi csata következményei

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A mohácsi csata következményei

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor volt a mohácsi csata?

1541

1526

1532

1521

Mit csináltak a törökök Mohács után?

megszállták az ország középső részét

előrenyomultak Budáig, majd kivonultak az országból

kivonultak az országból

Bécs ellen vonultak, de Kőszegnél megállították őket a magyarok

Mi volt a mohácsi csata legfontosabb következménye?

király nélkül maradt az ország

a hadsereg megsemmisülése

a törökök visszavonultak

a törökök megszállták az országot

Ki volt a király a mohácsi vész idején?

II. Lajos

I. Ulászló

I. Lajos

II. Ulászló

Kik kötötték a váradi békét?

János és Ferdinánd

Szulejmán és Ferdinánd

János és Fráter György

Szulejmán és János

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

a két király elismerte a török hódítást

a két király kölcsönösen elismerte egymást

a két király békét köt a törökkel

Mikor került végleg Buda török kézre?

1521

1526

1532

1541

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert a szultán arra utasította

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert fia született

mert külső katonai támogatást kapott

Ki volt János Zsigmond?

Fráter György fia

A török szultán fia

Habsburg Ferdinánd fia

Szapolyai János fia

Mikor kötötték a váradi békét?

1541

1564

1538

1529

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

a Dunántúl elfoglalása

Bécs elfoglalása

Buda elfoglalása

Erdély elfoglalása

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1526

1521

1532

1541

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Zrínyi Miklós

Jurisics Miklós

Thurzó György

Szondi György

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

Kőszeg egy nagyon erős vár

Jurisics az ország legjobb hadvezére

a német és a török egyforma erőkkel bír

bénák a törökök

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Szelim

Mehmet

Szulejmán

Murád

ilyen érvek szóltak Ferdinánd királlyá választása mellett?

mögötte állt a Német-Római Birodalom

sok pénze volt

jó kapcsolatai voltak a törökkel

mögötte állt Róma

Kitől kért segítséget Szapolyai magyarországi uralmának visszaszerzéséhez?

a csehektől

a lengyelektől

a pápától

a töröktől

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Buda

Tokaj

Szeged

Szolnok

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Jánost

Habsburg Ferdinándot

Jagelló Ulászlót

Szapolyai Györgyöt

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Habsburg Ferdinándot

Szapolyai Jánost

Szapolyai Györgyöt

Jagelló Ulászlót

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

a Habsburgoktól függő állam lett

a kelet-magyarországi királyság része lett

török vazallus fejedelemség lett

teljesen független állam lett

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!