A mohácsi csata következményei

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A mohácsi csata következményei

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

bénák a törökök

Kőszeg egy nagyon erős vár

Jurisics az ország legjobb hadvezére

a német és a török egyforma erőkkel bír

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

a Dunántúl elfoglalása

Erdély elfoglalása

Buda elfoglalása

Bécs elfoglalása

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1526

1521

1541

1532

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Mehmet

Szulejmán

Szelim

Murád

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Szondi György

Zrínyi Miklós

Jurisics Miklós

Thurzó György

Melyik országrész lett a török hódítás fő területe?

Alföld és Felvidék

Erdély

Alföld és Dél-Dunántúl

Dunántúl

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

a kelet-magyarországi királyság része lett

teljesen független állam lett

a Habsburgoktól függő állam lett

török vazallus fejedelemség lett

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Jagelló Ulászlót

Habsburg Ferdinándot

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Tokaj

Buda

Szeged

Szolnok

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Jagelló Ulászlót

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Habsburg Ferdinándot

Kitől kért segítséget Szapolyai magyarországi uralmának visszaszerzéséhez?

a csehektől

a lengyelektől

a pápától

a töröktől

ilyen érvek szóltak Ferdinánd királlyá választása mellett?

jó kapcsolatai voltak a törökkel

sok pénze volt

mögötte állt Róma

mögötte állt a Német-Római Birodalom

Mikor került végleg Buda török kézre?

1526

1541

1521

1532

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert a szultán arra utasította

mert fia született

mert külső katonai támogatást kapott

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

a két király elismerte a török hódítást

a két király kölcsönösen elismerte egymást

a két király békét köt a törökkel

Mikor kötötték a váradi békét?

1529

1538

1564

1541

Kik kötötték a váradi békét?

Szulejmán és Ferdinánd

Szulejmán és János

János és Fráter György

János és Ferdinánd

Ki volt János Zsigmond?

Habsburg Ferdinánd fia

Fráter György fia

Szapolyai János fia

A török szultán fia

Mikor volt a mohácsi csata?

1532

1526

1541

1521

Mit csináltak a törökök Mohács után?

kivonultak az országból

előrenyomultak Budáig, majd kivonultak az országból

megszállták az ország középső részét

Bécs ellen vonultak, de Kőszegnél megállították őket a magyarok

Mi volt a mohácsi csata legfontosabb következménye?

király nélkül maradt az ország

a hadsereg megsemmisülése

a törökök visszavonultak

a törökök megszállták az országot

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!