A mohácsi csata következményei

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A mohácsi csata következményei

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Jurisics Miklós

Szondi György

Zrínyi Miklós

Thurzó György

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

a német és a török egyforma erőkkel bír

Kőszeg egy nagyon erős vár

Jurisics az ország legjobb hadvezére

bénák a törökök

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Szulejmán

Murád

Mehmet

Szelim

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

Buda elfoglalása

a Dunántúl elfoglalása

Erdély elfoglalása

Bécs elfoglalása

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1541

1521

1526

1532

Mi volt a mohácsi csata legfontosabb következménye?

a törökök megszállták az országot

a törökök visszavonultak

a hadsereg megsemmisülése

király nélkül maradt az ország

Mit csináltak a törökök Mohács után?

Bécs ellen vonultak, de Kőszegnél megállították őket a magyarok

előrenyomultak Budáig, majd kivonultak az országból

kivonultak az országból

megszállták az ország középső részét

Ki volt a király a mohácsi vész idején?

I. Lajos

II. Lajos

II. Ulászló

I. Ulászló

Mikor volt a mohácsi csata?

1526

1532

1541

1521

Kik kötötték a váradi békét?

János és Ferdinánd

Szulejmán és Ferdinánd

Szulejmán és János

János és Fráter György

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király elismerte a török hódítást

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

a két király kölcsönösen elismerte egymást

a két király békét köt a törökkel

Mikor került végleg Buda török kézre?

1521

1541

1532

1526

Mikor kötötték a váradi békét?

1541

1564

1529

1538

Ki volt János Zsigmond?

Fráter György fia

Szapolyai János fia

A török szultán fia

Habsburg Ferdinánd fia

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert külső katonai támogatást kapott

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert fia született

mert a szultán arra utasította

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

a kelet-magyarországi királyság része lett

a Habsburgoktól függő állam lett

török vazallus fejedelemség lett

teljesen független állam lett

Melyik országrész lett a török hódítás fő területe?

Alföld és Felvidék

Erdély

Alföld és Dél-Dunántúl

Dunántúl

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Jánost

Jagelló Ulászlót

Habsburg Ferdinándot

Szapolyai Györgyöt

Kitől kért segítséget Szapolyai magyarországi uralmának visszaszerzéséhez?

a lengyelektől

a csehektől

a pápától

a töröktől

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Jánost

Szapolyai Györgyöt

Habsburg Ferdinándot

Jagelló Ulászlót

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Szeged

Buda

Szolnok

Tokaj

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!