A mohácsi csata következményei

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A mohácsi csata következményei

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

Kőszeg egy nagyon erős vár

a német és a török egyforma erőkkel bír

Jurisics az ország legjobb hadvezére

bénák a törökök

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Thurzó György

Szondi György

Zrínyi Miklós

Jurisics Miklós

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1541

1526

1532

1521

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Mehmet

Szulejmán

Szelim

Murád

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

Erdély elfoglalása

Buda elfoglalása

Bécs elfoglalása

a Dunántúl elfoglalása

Kik kötötték a váradi békét?

János és Fráter György

Szulejmán és Ferdinánd

János és Ferdinánd

Szulejmán és János

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert fia született

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert a szultán arra utasította

mert külső katonai támogatást kapott

Mikor kötötték a váradi békét?

1564

1541

1529

1538

Mikor került végleg Buda török kézre?

1526

1541

1532

1521

Ki volt János Zsigmond?

Habsburg Ferdinánd fia

Szapolyai János fia

Fráter György fia

A török szultán fia

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király elismerte a török hódítást

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

a két király békét köt a törökkel

a két király kölcsönösen elismerte egymást

Mikor volt a mohácsi csata?

1526

1541

1532

1521

Ki volt a király a mohácsi vész idején?

II. Lajos

I. Ulászló

II. Ulászló

I. Lajos

Mit csináltak a törökök Mohács után?

előrenyomultak Budáig, majd kivonultak az országból

Bécs ellen vonultak, de Kőszegnél megállították őket a magyarok

kivonultak az országból

megszállták az ország középső részét

Mi volt a mohácsi csata legfontosabb következménye?

a hadsereg megsemmisülése

a törökök visszavonultak

király nélkül maradt az ország

a törökök megszállták az országot

Melyik országrész lett a török hódítás fő területe?

Erdély

Alföld és Dél-Dunántúl

Dunántúl

Alföld és Felvidék

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

teljesen független állam lett

a kelet-magyarországi királyság része lett

a Habsburgoktól függő állam lett

török vazallus fejedelemség lett

ilyen érvek szóltak Ferdinánd királlyá választása mellett?

jó kapcsolatai voltak a törökkel

mögötte állt a Német-Római Birodalom

mögötte állt Róma

sok pénze volt

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Jagelló Ulászlót

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Habsburg Ferdinándot

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Jánost

Jagelló Ulászlót

Szapolyai Györgyöt

Habsburg Ferdinándot

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Buda

Szolnok

Szeged

Tokaj

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!