A mohácsi csata következményei

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A mohácsi csata következményei

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik országrész lett a török hódítás fő területe?

Alföld és Dél-Dunántúl

Dunántúl

Alföld és Felvidék

Erdély

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

török vazallus fejedelemség lett

a kelet-magyarországi királyság része lett

teljesen független állam lett

a Habsburgoktól függő állam lett

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1521

1541

1526

1532

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

a német és a török egyforma erőkkel bír

Jurisics az ország legjobb hadvezére

bénák a törökök

Kőszeg egy nagyon erős vár

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

Buda elfoglalása

a Dunántúl elfoglalása

Bécs elfoglalása

Erdély elfoglalása

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Jurisics Miklós

Thurzó György

Szondi György

Zrínyi Miklós

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Szulejmán

Mehmet

Szelim

Murád

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert a szultán arra utasította

mert fia született

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert külső katonai támogatást kapott

Ki volt János Zsigmond?

Fráter György fia

Habsburg Ferdinánd fia

Szapolyai János fia

A török szultán fia

Mikor került végleg Buda török kézre?

1532

1526

1521

1541

Mikor kötötték a váradi békét?

1564

1538

1529

1541

Kik kötötték a váradi békét?

Szulejmán és János

János és Fráter György

János és Ferdinánd

Szulejmán és Ferdinánd

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

a két király elismerte a török hódítást

a két király békét köt a törökkel

a két király kölcsönösen elismerte egymást

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Jagelló Ulászlót

Habsburg Ferdinándot

Kitől kért segítséget Szapolyai magyarországi uralmának visszaszerzéséhez?

a lengyelektől

a pápától

a csehektől

a töröktől

ilyen érvek szóltak Ferdinánd királlyá választása mellett?

mögötte állt Róma

jó kapcsolatai voltak a törökkel

sok pénze volt

mögötte állt a Német-Római Birodalom

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Szeged

Buda

Tokaj

Szolnok

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Jánost

Jagelló Ulászlót

Habsburg Ferdinándot

Szapolyai Györgyöt

Mikor volt a mohácsi csata?

1521

1541

1532

1526

Mi volt a mohácsi csata legfontosabb következménye?

a törökök megszállták az országot

a törökök visszavonultak

király nélkül maradt az ország

a hadsereg megsemmisülése

Ki volt a király a mohácsi vész idején?

II. Lajos

I. Lajos

I. Ulászló

II. Ulászló

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!