Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

neoabszolutista Habsburg elnyomás

Bach Sándor helytartó diktatúrája

Mikor volt a kiegyezés?

1861

1867

1848

1868

Mi a kiegyezés lényege?

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar-osztrák nép megbékélése

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

a magyar sérelmi politika feladása

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Kossuth Lajos

Tisza Kálmán

Deák Ferenc

Teleki László

Ki volt a király a kiegyezéskor?

V. Ferdinánd

Ferenc József

I. Ferenc

Ferenc Ferdinánd

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

semmi érdemleges

föderáció kialakítását irányozta elő

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

jogaikat garantálta

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, külügyekben független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

független állam jött létre

polgári, belügyekben független állam jött létre

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

határozatban elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Solferino katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Königgraetz katonai kudarca

Ferenc József amnesztia rendelete

Mi a provizórium?

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

nyílt diktatúra

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

vereség az olasz háborúkban

vereség a balkáni háborúban

vereség a Krími háborúban

a német császári cím elvesztése

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

katonai kudarc Solferinonál

merényletkísérlet személye ellen

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

forradalom Bécsben

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Austro-Hungária

Osztrák-Magyar Monarchia

Habsburg Birodalom

Ausztriai Császárság

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

magyar pénzügy

hadügy

külügy

birodalmi pénzügy

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

abszolút monarchia

alkotmányos monarchia

köztársaság

rendi monarchia

Mit jelent: dualista állam?

központ nélküli

kétközpontú

soközpontú

egyközpontú

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

kormány kinevezése

törvényhozás

hadsereg vezetése

törvény szentesítése

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!