Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

határozatban elutasítja az Országgyűlés

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Königgraetz katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Ferenc József amnesztia rendelete

Solferino katonai kudarca

Mi a provizórium?

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

nyílt diktatúra

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

a német császári cím elvesztése

vereség a balkáni háborúban

vereség az olasz háborúkban

vereség a Krími háborúban

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

katonai kudarc Solferinonál

forradalom Bécsben

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

merényletkísérlet személye ellen

Ki volt a király a kiegyezéskor?

V. Ferdinánd

Ferenc József

Ferenc Ferdinánd

I. Ferenc

Mikor volt a kiegyezés?

1867

1848

1861

1868

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Deák Ferenc

Kossuth Lajos

Teleki László

Tisza Kálmán

Mi a kiegyezés lényege?

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

Bach Sándor helytartó diktatúrája

neoabszolutista Habsburg elnyomás

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

föderáció kialakítását irányozta elő

jogaikat garantálta

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

semmi érdemleges

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

polgári, külügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

polgári, belügyekben független állam jött létre

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

magyar pénzügy

birodalmi pénzügy

hadügy

külügy

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

kormány kinevezése

törvény szentesítése

hadsereg vezetése

törvényhozás

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

alkotmányos monarchia

rendi monarchia

köztársaság

abszolút monarchia

Mit jelent: dualista állam?

soközpontú

központ nélküli

kétközpontú

egyközpontú

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Ausztriai Császárság

Habsburg Birodalom

Osztrák-Magyar Monarchia

Austro-Hungária

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!