Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

neoabszolutista Habsburg elnyomás

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

Bach Sándor helytartó diktatúrája

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Deák Ferenc

Kossuth Lajos

Teleki László

Tisza Kálmán

Mikor volt a kiegyezés?

1868

1848

1867

1861

Ki volt a király a kiegyezéskor?

Ferenc Ferdinánd

I. Ferenc

V. Ferdinánd

Ferenc József

Mi a kiegyezés lényege?

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Osztrák-Magyar Monarchia

Ausztriai Császárság

Habsburg Birodalom

Austro-Hungária

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

törvény szentesítése

kormány kinevezése

hadsereg vezetése

törvényhozás

Mit jelent: dualista állam?

központ nélküli

egyközpontú

soközpontú

kétközpontú

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

alkotmányos monarchia

rendi monarchia

abszolút monarchia

köztársaság

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

hadügy

külügy

magyar pénzügy

birodalmi pénzügy

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

jogaikat garantálta

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

semmi érdemleges

föderáció kialakítását irányozta elő

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, belügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

polgári, külügyekben független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

Mi a provizórium?

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

nyílt diktatúra

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

merényletkísérlet személye ellen

forradalom Bécsben

katonai kudarc Solferinonál

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

vereség a Krími háborúban

vereség a balkáni háborúban

vereség az olasz háborúkban

a német császári cím elvesztése

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Königgraetz katonai kudarca

Ferenc József amnesztia rendelete

Solferino katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

határozatban elutasítja az Országgyűlés

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!