Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

V. László

I. Ulászló

IV. László

II. Ulászló

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

leverni a lázadókat

megosztani a hatalmat

megbékíteni a politikai ellenfeleket

megszerezni a tényleges hatalmat

Ki volt Mátyás király apja?

Hunyadi János

Hunyadi László

Cillei Ulrik

Szilágyi Mihály

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

háttérbe szorította őket

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

szakképzett hivatalnokok számának növelése

rendek jogainak kiszélesítése

bárók hatalmi szerepét növelni

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

háttérbe szorította őket

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Tiziano

Bonfini

Aragóniai Beatrix

Galeotto Marzio

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Kalocsa

Visegrád

Pest

Vác

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

mézes mandula

paprikás krumpli

túrós tészta

borsos marhanyelv

Mi a corvina?

díszes kézzel írt kódex

Mátyás hadseregének neve

Mátyás udvarának korabeli neve

Mátyás családneve latinul

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

nemesek

jobbágyok

idegenek

városok polgárai

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

tized

kapuadó

füstpénz

kilenced

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

rendkívüli hadiadó

koronavám

füstpénz

tized

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1487

1483

1480

1485

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Báthori István

Kinizsi Pál

Kapisztrán János

Magyar Balázs

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

európai koalíciót összehozva megverni őket

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

támadni és kiűzni őket a Balkánról

védekezni és minél hamarabb békét kötni

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

osztrák főherceg

Konstantinápoly lovagja

lengyel király

cseh király

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Stájerország

Felső-Ausztria

Morvaország

Alsó-Ausztria

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Mohács

Kenyérmező

Rigómező

Marosszentimre

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1458-1490

1490-1498

1452-1490

1452-1492

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

jelentéktelen szerep

nagyhatalom

középhatalom

függő politikai helyzet

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!