Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megszerezni a tényleges hatalmat

leverni a lázadókat

megbékíteni a politikai ellenfeleket

megosztani a hatalmat

Ki volt Mátyás király apja?

Hunyadi László

Hunyadi János

Cillei Ulrik

Szilágyi Mihály

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

II. Ulászló

IV. László

I. Ulászló

V. László

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

nagyhatalom

függő politikai helyzet

jelentéktelen szerep

középhatalom

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1458-1490

1452-1492

1452-1490

1490-1498

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

háttérbe szorította őket

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

háttérbe szorította őket

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

rendek jogainak kiszélesítése

szakképzett hivatalnokok számának növelése

bárók hatalmi szerepét növelni

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

lengyel király

Konstantinápoly lovagja

cseh király

osztrák főherceg

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Kapisztrán János

Magyar Balázs

Kinizsi Pál

Báthori István

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Kenyérmező

Rigómező

Marosszentimre

Mohács

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

támadni és kiűzni őket a Balkánról

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

európai koalíciót összehozva megverni őket

védekezni és minél hamarabb békét kötni

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1483

1480

1485

1487

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Alsó-Ausztria

Stájerország

Morvaország

Felső-Ausztria

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Bonfini

Tiziano

Aragóniai Beatrix

Galeotto Marzio

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Kalocsa

Pest

Vác

Visegrád

Mi a corvina?

Mátyás udvarának korabeli neve

díszes kézzel írt kódex

Mátyás hadseregének neve

Mátyás családneve latinul

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

túrós tészta

paprikás krumpli

borsos marhanyelv

mézes mandula

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

jobbágyok

idegenek

városok polgárai

nemesek

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

kapuadó

tized

kilenced

füstpénz

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

koronavám

rendkívüli hadiadó

füstpénz

tized

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!