Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

tized

kapuadó

füstpénz

kilenced

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

füstpénz

rendkívüli hadiadó

tized

koronavám

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

jobbágyok

idegenek

városok polgárai

nemesek

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

Morvaország

Stájerország

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Mohács

Rigómező

Kenyérmező

Marosszentimre

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Kinizsi Pál

Magyar Balázs

Báthori István

Kapisztrán János

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

támadni és kiűzni őket a Balkánról

védekezni és minél hamarabb békét kötni

európai koalíciót összehozva megverni őket

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

cseh király

Konstantinápoly lovagja

lengyel király

osztrák főherceg

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1485

1480

1487

1483

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

háttérbe szorította őket

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

rendek jogainak kiszélesítése

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

bárók hatalmi szerepét növelni

szakképzett hivatalnokok számának növelése

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

háttérbe szorította őket

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megbékíteni a politikai ellenfeleket

leverni a lázadókat

megosztani a hatalmat

megszerezni a tényleges hatalmat

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

II. Ulászló

V. László

I. Ulászló

IV. László

Ki volt Mátyás király apja?

Cillei Ulrik

Hunyadi László

Hunyadi János

Szilágyi Mihály

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

középhatalom

függő politikai helyzet

jelentéktelen szerep

nagyhatalom

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1490-1498

1458-1490

1452-1492

1452-1490

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

borsos marhanyelv

túrós tészta

paprikás krumpli

mézes mandula

Mi a corvina?

Mátyás családneve latinul

Mátyás hadseregének neve

díszes kézzel írt kódex

Mátyás udvarának korabeli neve

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Pest

Kalocsa

Visegrád

Vác

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Aragóniai Beatrix

Galeotto Marzio

Tiziano

Bonfini

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!