Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

Konstantinápoly lovagja

cseh király

lengyel király

osztrák főherceg

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1485

1480

1483

1487

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

védekezni és minél hamarabb békét kötni

európai koalíciót összehozva megverni őket

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

támadni és kiűzni őket a Balkánról

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Stájerország

Morvaország

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Mohács

Rigómező

Kenyérmező

Marosszentimre

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Báthori István

Magyar Balázs

Kinizsi Pál

Kapisztrán János

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

IV. László

I. Ulászló

II. Ulászló

V. László

Ki volt Mátyás király apja?

Szilágyi Mihály

Hunyadi László

Hunyadi János

Cillei Ulrik

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megbékíteni a politikai ellenfeleket

megosztani a hatalmat

megszerezni a tényleges hatalmat

leverni a lázadókat

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

rendek jogainak kiszélesítése

bárók hatalmi szerepét növelni

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

szakképzett hivatalnokok számának növelése

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

háttérbe szorította őket

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

háttérbe szorította őket

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

Mi a corvina?

Mátyás hadseregének neve

díszes kézzel írt kódex

Mátyás családneve latinul

Mátyás udvarának korabeli neve

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Pest

Kalocsa

Vác

Visegrád

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Bonfini

Aragóniai Beatrix

Tiziano

Galeotto Marzio

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

túrós tészta

paprikás krumpli

borsos marhanyelv

mézes mandula

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

jelentéktelen szerep

függő politikai helyzet

nagyhatalom

középhatalom

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1490-1498

1458-1490

1452-1492

1452-1490

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

füstpénz

kilenced

kapuadó

tized

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

tized

koronavám

rendkívüli hadiadó

füstpénz

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

jobbágyok

nemesek

idegenek

városok polgárai

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!