Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Kenyérmező

Rigómező

Mohács

Marosszentimre

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Báthori István

Kinizsi Pál

Magyar Balázs

Kapisztrán János

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1480

1487

1485

1483

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

védekezni és minél hamarabb békét kötni

támadni és kiűzni őket a Balkánról

európai koalíciót összehozva megverni őket

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Alsó-Ausztria

Stájerország

Felső-Ausztria

Morvaország

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

osztrák főherceg

cseh király

lengyel király

Konstantinápoly lovagja

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

háttérbe szorította őket

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

háttérbe szorította őket

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

bárók hatalmi szerepét növelni

rendek jogainak kiszélesítése

szakképzett hivatalnokok számának növelése

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Visegrád

Pest

Kalocsa

Vác

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

borsos marhanyelv

mézes mandula

túrós tészta

paprikás krumpli

Mi a corvina?

díszes kézzel írt kódex

Mátyás udvarának korabeli neve

Mátyás családneve latinul

Mátyás hadseregének neve

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Bonfini

Tiziano

Aragóniai Beatrix

Galeotto Marzio

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1458-1490

1490-1498

1452-1492

1452-1490

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

jelentéktelen szerep

középhatalom

nagyhatalom

függő politikai helyzet

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megosztani a hatalmat

megbékíteni a politikai ellenfeleket

leverni a lázadókat

megszerezni a tényleges hatalmat

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

V. László

I. Ulászló

II. Ulászló

IV. László

Ki volt Mátyás király apja?

Szilágyi Mihály

Hunyadi László

Cillei Ulrik

Hunyadi János

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

jobbágyok

nemesek

városok polgárai

idegenek

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

tized

kilenced

kapuadó

füstpénz

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

koronavám

rendkívüli hadiadó

füstpénz

tized

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!