Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

háttérbe szorította őket

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

háttérbe szorította őket

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

bárók hatalmi szerepét növelni

szakképzett hivatalnokok számának növelése

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

rendek jogainak kiszélesítése

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

paprikás krumpli

túrós tészta

mézes mandula

borsos marhanyelv

Mi a corvina?

Mátyás hadseregének neve

Mátyás udvarának korabeli neve

Mátyás családneve latinul

díszes kézzel írt kódex

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Tiziano

Galeotto Marzio

Bonfini

Aragóniai Beatrix

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Vác

Visegrád

Kalocsa

Pest

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1480

1487

1483

1485

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Báthori István

Magyar Balázs

Kapisztrán János

Kinizsi Pál

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

védekezni és minél hamarabb békét kötni

támadni és kiűzni őket a Balkánról

európai koalíciót összehozva megverni őket

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

lengyel király

cseh király

Konstantinápoly lovagja

osztrák főherceg

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Marosszentimre

Rigómező

Mohács

Kenyérmező

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

Stájerország

Morvaország

Ki volt Mátyás király apja?

Hunyadi László

Hunyadi János

Szilágyi Mihály

Cillei Ulrik

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megosztani a hatalmat

megszerezni a tényleges hatalmat

leverni a lázadókat

megbékíteni a politikai ellenfeleket

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

IV. László

V. László

I. Ulászló

II. Ulászló

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

nagyhatalom

függő politikai helyzet

középhatalom

jelentéktelen szerep

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1458-1490

1452-1490

1452-1492

1490-1498

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

koronavám

füstpénz

rendkívüli hadiadó

tized

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

városok polgárai

jobbágyok

nemesek

idegenek

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

kapuadó

kilenced

füstpénz

tized

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!