Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hol találhatunk reneszánsz építészeti emléket Magyarországon?

Pest

Kalocsa

Visegrád

Vác

Melyik ételből nem ehetett Mátyás király reneszánsz konyhájában?

borsos marhanyelv

paprikás krumpli

mézes mandula

túrós tészta

Ki nem fordult meg Mátyás udvarában az alábbiak közül?

Bonfini

Aragóniai Beatrix

Tiziano

Galeotto Marzio

Mi a corvina?

Mátyás családneve latinul

Mátyás hadseregének neve

Mátyás udvarának korabeli neve

díszes kézzel írt kódex

Milyen volt Mátyás viszonya a rendekhez, hatalma megszilárdítása után?

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

háttérbe szorította őket

együttműködését kiteljesítette a rendi szervezettel

Mi volt Mátyás államszervezeti reformjának lényege?

az állam szerepét minimalizálni, olcsóbbá téve a közigazgatást

szakképzett hivatalnokok számának növelése

rendek jogainak kiszélesítése

bárók hatalmi szerepét növelni

Milyen volt kezdetben a király viszonya a rendekhez?

háttérbe szorította őket

igényeiket egyáltalán nem vette figyelembe

igényeiket a legteljesebb mértékben figyelembe vette

jogaikat megerősítette, velük együtt kormányzott

Melyik társadalmi réteg fizette döntően Mátyás adóit?

nemesek

idegenek

jobbágyok

városok polgárai

Melyik az alábbiak közül Mátyás által bevezetett új adó?

kapuadó

tized

kilenced

füstpénz

Az alábbiak közül melyik adónem szolgálta a török elleni védekezést?

koronavám

rendkívüli hadiadó

tized

füstpénz

Melyik uralkodói cím vezethette volna el Mátyást a császársághoz?

lengyel király

Konstantinápoly lovagja

osztrák főherceg

cseh király

Hol volt a kor legnagyobb győztes csatája a török felett?

Mohács

Rigómező

Marosszentimre

Kenyérmező

Mi volt Mátyás török politikájának lényege?

európai koalíciót összehozva megverni őket

védekezni és minél hamarabb békét kötni

támadni és kiűzni őket a Balkánról

becsalni őket Magyarországra és döntő csapást mérni rájuk

Ki nem Mátyás hadvezére az alábbiak közül?

Magyar Balázs

Kapisztrán János

Báthori István

Kinizsi Pál

Melyik terület nem került magyar kézre Mátyás hódításai során?

Morvaország

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

Stájerország

Mikor foglalta el Mátyás Bécset?

1480

1485

1487

1483

Milyen nemzetközi politikai szerepet ért el Mátyás alatt Magyarország?

jelentéktelen szerep

függő politikai helyzet

nagyhatalom

középhatalom

Mikor uralkodott Hunyadi Mátyás?

1452-1490

1458-1490

1452-1492

1490-1498

Ki volt a király Hunyadi János halálakor?

IV. László

I. Ulászló

II. Ulászló

V. László

Mi volt Mátyás politikai célja közvetlenül trónra lépése után?

megszerezni a tényleges hatalmat

megosztani a hatalmat

leverni a lázadókat

megbékíteni a politikai ellenfeleket

Ki volt Mátyás király apja?

Cillei Ulrik

Szilágyi Mihály

Hunyadi László

Hunyadi János

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!