IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

A király birtokpolitikája miatt

Az idegen népek befogadása miatt

A király keményen adóztatta őket

A király tatárbarát politikája miatt

Ki volt IV. Béla apja?

III. András

II. István

III. Béla

II. András

Mikor uralkodott IV. Béla?

1205-1235

1241-42

1235-1270

1421-22

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

1,5 millió

2 millió

1 millió

0,5 millió

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

vlach

jász

kun

szerb

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

20-30%

10-20%

20-50%

0,5-10%

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

a városfal védelmi célokat szolgált

bennük bízott, a nemesekben nem

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

növelte az adóalapot

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Visegrád

Buda

Eger

Sárospatak

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

semmi érdemleges

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

újra adományozott birtokokat

birtokait a betelepülő népeknek adta

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

fogságba esett

meghalt

elmenekült

menekülés közben öngyilkos lett

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Batu kán

Dzsingisz kán

Kubilaj kán

Kadan herceg

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Nándorfehérvár

Mohács

Muhi

Verecke

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Velence

Burgenland

Muhi

Trau

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1244-45

1421-22

1241-42

1444-45

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

II. András birtokadományozási politikája miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

Tomaj Dénes nádor

II. András

Julianus barát

a kunok

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

burját

türk

kazah

mongol

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

félt tőlük

rokon népeknek tartotta őket

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!