IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

növelte az adóalapot

a városfal védelmi célokat szolgált

bennük bízott, a nemesekben nem

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Visegrád

Buda

Sárospatak

Eger

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

semmi érdemleges

újra adományozott birtokokat

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

birtokait a betelepülő népeknek adta

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

II. András

a kunok

Julianus barát

Tomaj Dénes nádor

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

kazah

burját

türk

mongol

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

rokon népeknek tartotta őket

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

félt tőlük

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Muhi

Trau

Velence

Burgenland

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

meghalt

fogságba esett

menekülés közben öngyilkos lett

elmenekült

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Dzsingisz kán

Kubilaj kán

Kadan herceg

Batu kán

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Muhi

Verecke

Nándorfehérvár

Mohács

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1241-42

1244-45

1444-45

1421-22

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

Mikor uralkodott IV. Béla?

1421-22

1241-42

1235-1270

1205-1235

Ki volt IV. Béla apja?

II. András

III. András

II. István

III. Béla

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

A király tatárbarát politikája miatt

Az idegen népek befogadása miatt

A király keményen adóztatta őket

A király birtokpolitikája miatt

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

10-20%

20-30%

20-50%

0,5-10%

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

vlach

jász

kun

szerb

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

1 millió

2 millió

0,5 millió

1,5 millió

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!