IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

növelte az adóalapot

a városfal védelmi célokat szolgált

bennük bízott, a nemesekben nem

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Eger

Buda

Visegrád

Sárospatak

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

újra adományozott birtokokat

birtokait a betelepülő népeknek adta

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

semmi érdemleges

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

vlach

szerb

kun

jász

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

10-20%

20-30%

20-50%

0,5-10%

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

2 millió

1 millió

1,5 millió

0,5 millió

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

rokon népeknek tartotta őket

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

félt tőlük

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

mongol

türk

kazah

burját

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

II. András

Tomaj Dénes nádor

a kunok

Julianus barát

Ki volt IV. Béla apja?

III. András

II. András

III. Béla

II. István

Mikor uralkodott IV. Béla?

1241-42

1421-22

1235-1270

1205-1235

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

Az idegen népek befogadása miatt

A király tatárbarát politikája miatt

A király birtokpolitikája miatt

A király keményen adóztatta őket

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1244-45

1241-42

1421-22

1444-45

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Trau

Muhi

Burgenland

Velence

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Dzsingisz kán

Kadan herceg

Kubilaj kán

Batu kán

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

meghalt

menekülés közben öngyilkos lett

elmenekült

fogságba esett

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Verecke

Muhi

Nándorfehérvár

Mohács

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!