IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor uralkodott IV. Béla?

1205-1235

1235-1270

1241-42

1421-22

Ki volt IV. Béla apja?

II. András

II. István

III. Béla

III. András

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

A király tatárbarát politikája miatt

Az idegen népek befogadása miatt

A király birtokpolitikája miatt

A király keményen adóztatta őket

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Trau

Burgenland

Velence

Muhi

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Verecke

Muhi

Mohács

Nándorfehérvár

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Batu kán

Kubilaj kán

Kadan herceg

Dzsingisz kán

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

menekülés közben öngyilkos lett

meghalt

elmenekült

fogságba esett

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

0,5-10%

20-50%

20-30%

10-20%

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

0,5 millió

1,5 millió

1 millió

2 millió

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

kun

jász

vlach

szerb

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

a kunok

II. András

Tomaj Dénes nádor

Julianus barát

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

türk

mongol

burját

kazah

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

rokon népeknek tartotta őket

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

félt tőlük

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1421-22

1241-42

1244-45

1444-45

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

II. András birtokadományozási politikája miatt

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Sárospatak

Buda

Visegrád

Eger

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

a városfal védelmi célokat szolgált

növelte az adóalapot

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

bennük bízott, a nemesekben nem

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

birtokait a betelepülő népeknek adta

semmi érdemleges

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

újra adományozott birtokokat

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!