IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Muhi

Nándorfehérvár

Mohács

Verecke

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Muhi

Velence

Trau

Burgenland

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Dzsingisz kán

Kubilaj kán

Batu kán

Kadan herceg

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

menekülés közben öngyilkos lett

elmenekült

fogságba esett

meghalt

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

a városfal védelmi célokat szolgált

növelte az adóalapot

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

bennük bízott, a nemesekben nem

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

újra adományozott birtokokat

semmi érdemleges

birtokait a betelepülő népeknek adta

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Eger

Visegrád

Buda

Sárospatak

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1241-42

1444-45

1421-22

1244-45

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

félt tőlük

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

rokon népeknek tartotta őket

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

türk

mongol

burját

kazah

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

a kunok

Tomaj Dénes nádor

Julianus barát

II. András

Ki volt IV. Béla apja?

III. András

II. István

III. Béla

II. András

Mikor uralkodott IV. Béla?

1235-1270

1205-1235

1241-42

1421-22

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

A király birtokpolitikája miatt

A király tatárbarát politikája miatt

Az idegen népek befogadása miatt

A király keményen adóztatta őket

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

vlach

szerb

jász

kun

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

0,5-10%

10-20%

20-50%

20-30%

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

2 millió

0,5 millió

1 millió

1,5 millió

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!