Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek a liberálisoktól

féltek a forradalomtól

féltek a királytól

féltek Kossuthtól

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Bécs

Buda

Pozsony

Sopron

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

ellenzéki párt megalakulása

rendi országgyűlés

királyválasztás

országgyűlési követválasztás

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

alkotmányt

köztársasági berendezkedést

önálló államterületet

szövetségi államot

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Széchenyi István

Petőfi Sándor

Wesselényi Miklós

Kossuth Lajos

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

abszolút monarchia

alkotmányos monarchia

köztársaság

rendi monarchia

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

felszabadultak a földművelés alól

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

felszabadultak az állami kötelességek alól

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

földtulajdon

életkori határ

a kiváltságos helyzet

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

Mit jelent a népképviselet?

a népnek is lett szószólója

mindenki választójogot kapott

a nemeseket kizárták az országyűlésről

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

mindenki egyforma terhet viselt

származástól függetlenül mindenki adózott

senki sem adózott

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Deák Ferenc

Széchenyi István

Batthyány Lajos

Kossuth Lajos

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Magyarország függetlenségét

a király is támogatta Kossuth terveit

elismerték Kossuth törekvéseit

gyakorlatilag alkotmány született

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

V. Ferdinánd

I. Ferenc

Ferenc József

I. József

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. március 13.

1848. február 22.

1848. március 15.

1848. április 11.

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

a forradalom megbocsátást nyert

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

mindenki elégedett volt

az új kormányat törvényes alapon állt

Hova ment a forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumtól?

budai vár

Pilvax kávéház

Városháza

Landerer nyomda

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

az képviselte a királyi hatalmat

Budán volt és még ott nem jártak

ott tartózkodott a katonaság

az képviselte a nemzetet

Hol találkoztak a pesti radikális ifjak március 15-én reggel?

Pilvax kávéház

Nemzeti Múzeum

Landerer nyomda

Városháza

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

kinyitották Táncsics börtönét

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

összegyűltek az eső ellenére

szembeszálltak az osztrák katonasággal

Ki nem márciusi ifjú az alábbiak közül?

Arany János

Petőfi Sándor

Vasvári Pál

Jókai Mór

Mit jelent a "népek tavasza" kifejezés?

az európai országok nagy megbékélését

az európai országok megújulását

az 1848-as európai forradalmakat

az európai népek 1848-as nagy találkozóját

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!