Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit jelent a népképviselet?

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

a népnek is lett szószólója

a nemeseket kizárták az országyűlésről

mindenki választójogot kapott

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

a kiváltságos helyzet

életkori határ

földtulajdon

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

alkotmányos monarchia

abszolút monarchia

rendi monarchia

köztársaság

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

felszabadultak az állami kötelességek alól

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

felszabadultak a földművelés alól

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

senki sem adózott

származástól függetlenül mindenki adózott

mindenki egyforma terhet viselt

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

Mikor tört ki a bécsi forradalom?

1848. április 11.

1848. március 15.

1848. február 22.

1848. március 13.

Melyik városban kitört forradalom indított el forradalmi hullámot Európában?

Párizs

London

Berlin

Bécs

Mit jelent a "népek tavasza" kifejezés?

az európai országok megújulását

az európai országok nagy megbékélését

az 1848-as európai forradalmakat

az európai népek 1848-as nagy találkozóját

Mi volt a német és olasz forradalmak különleges célja?

az iparszabadság létrehozása

a királyi házak felszámolása

az osztálykülönbségek eltörlése

nemzeti egység megteremtése

Mi volt az 1848-as európai forradalmak célja?

alkotmányos kormányzás

a királyságok megdöntése

szegénység megszüntetése

földosztás

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

az új kormányat törvényes alapon állt

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

a forradalom megbocsátást nyert

mindenki elégedett volt

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Deák Ferenc

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Batthyány Lajos

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. február 22.

1848. március 13.

1848. március 15.

1848. április 11.

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Kossuth törekvéseit

elismerték Magyarország függetlenségét

gyakorlatilag alkotmány született

a király is támogatta Kossuth terveit

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

I. Ferenc

V. Ferdinánd

I. József

Ferenc József

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Petőfi Sándor

Széchenyi István

Wesselényi Miklós

Kossuth Lajos

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Sopron

Buda

Bécs

Pozsony

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek a királytól

féltek Kossuthtól

féltek a forradalomtól

féltek a liberálisoktól

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

ellenzéki párt megalakulása

királyválasztás

rendi országgyűlés

országgyűlési követválasztás

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

köztársasági berendezkedést

alkotmányt

önálló államterületet

szövetségi államot

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

összegyűltek az eső ellenére

szembeszálltak az osztrák katonasággal

kinyitották Táncsics börtönét

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!