Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor tört ki a bécsi forradalom?

1848. április 11.

1848. február 22.

1848. március 15.

1848. március 13.

Melyik városban kitört forradalom indított el forradalmi hullámot Európában?

Berlin

Párizs

Bécs

London

Mi volt az 1848-as európai forradalmak célja?

a királyságok megdöntése

földosztás

alkotmányos kormányzás

szegénység megszüntetése

Mit jelent a "népek tavasza" kifejezés?

az 1848-as európai forradalmakat

az európai országok megújulását

az európai országok nagy megbékélését

az európai népek 1848-as nagy találkozóját

Mi volt a német és olasz forradalmak különleges célja?

az osztálykülönbségek eltörlése

az iparszabadság létrehozása

a királyi házak felszámolása

nemzeti egység megteremtése

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

alkotmányt

köztársasági berendezkedést

szövetségi államot

önálló államterületet

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

királyválasztás

ellenzéki párt megalakulása

rendi országgyűlés

országgyűlési követválasztás

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek a forradalomtól

féltek a liberálisoktól

féltek Kossuthtól

féltek a királytól

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Széchenyi István

Wesselényi Miklós

Kossuth Lajos

Petőfi Sándor

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Pozsony

Buda

Bécs

Sopron

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

kinyitották Táncsics börtönét

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

összegyűltek az eső ellenére

szembeszálltak az osztrák katonasággal

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

az képviselte a királyi hatalmat

Budán volt és még ott nem jártak

az képviselte a nemzetet

ott tartózkodott a katonaság

Hova ment a forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumtól?

Pilvax kávéház

Városháza

budai vár

Landerer nyomda

Ki nem márciusi ifjú az alábbiak közül?

Jókai Mór

Vasvári Pál

Arany János

Petőfi Sándor

Hol találkoztak a pesti radikális ifjak március 15-én reggel?

Városháza

Nemzeti Múzeum

Pilvax kávéház

Landerer nyomda

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. március 13.

1848. február 22.

1848. április 11.

1848. március 15.

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

Ferenc József

I. József

V. Ferdinánd

I. Ferenc

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

a király is támogatta Kossuth terveit

gyakorlatilag alkotmány született

elismerték Kossuth törekvéseit

elismerték Magyarország függetlenségét

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

mindenki elégedett volt

a forradalom megbocsátást nyert

az új kormányat törvényes alapon állt

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Deák Ferenc

Batthyány Lajos

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

felszabadultak az állami kötelességek alól

felszabadultak a földművelés alól

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!