Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Wesselényi Miklós

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Petőfi Sándor

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

királyválasztás

ellenzéki párt megalakulása

országgyűlési követválasztás

rendi országgyűlés

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek a királytól

féltek a forradalomtól

féltek a liberálisoktól

féltek Kossuthtól

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

önálló államterületet

köztársasági berendezkedést

szövetségi államot

alkotmányt

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Buda

Sopron

Pozsony

Bécs

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

rendi monarchia

alkotmányos monarchia

abszolút monarchia

köztársaság

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

a kiváltságos helyzet

életkori határ

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

földtulajdon

Mit jelent a népképviselet?

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

a nemeseket kizárták az országyűlésről

a népnek is lett szószólója

mindenki választójogot kapott

Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

mindenki egyforma terhet viselt

származástól függetlenül mindenki adózott

senki sem adózott

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

felszabadultak az állami kötelességek alól

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

felszabadultak a földművelés alól

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

Mit jelent a "népek tavasza" kifejezés?

az európai országok megújulását

az európai országok nagy megbékélését

az európai népek 1848-as nagy találkozóját

az 1848-as európai forradalmakat

Mikor tört ki a bécsi forradalom?

1848. március 15.

1848. március 13.

1848. február 22.

1848. április 11.

Melyik városban kitört forradalom indított el forradalmi hullámot Európában?

Párizs

Berlin

London

Bécs

Mi volt a német és olasz forradalmak különleges célja?

az iparszabadság létrehozása

nemzeti egység megteremtése

a királyi házak felszámolása

az osztálykülönbségek eltörlése

Mi volt az 1848-as európai forradalmak célja?

alkotmányos kormányzás

földosztás

a királyságok megdöntése

szegénység megszüntetése

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Magyarország függetlenségét

a király is támogatta Kossuth terveit

elismerték Kossuth törekvéseit

gyakorlatilag alkotmány született

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

a forradalom megbocsátást nyert

az új kormányat törvényes alapon állt

mindenki elégedett volt

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Deák Ferenc

Batthyány Lajos

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. február 22.

1848. március 13.

1848. március 15.

1848. április 11.

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

I. József

V. Ferdinánd

Ferenc József

I. Ferenc

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

ott tartózkodott a katonaság

Budán volt és még ott nem jártak

az képviselte a királyi hatalmat

az képviselte a nemzetet

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!