Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

földtulajdon

életkori határ

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

a kiváltságos helyzet

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

felszabadultak az állami kötelességek alól

felszabadultak a földművelés alól

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

abszolút monarchia

köztársaság

alkotmányos monarchia

rendi monarchia

Mit jelent a népképviselet?

a népnek is lett szószólója

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

a nemeseket kizárták az országyűlésről

mindenki választójogot kapott

Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

senki sem adózott

származástól függetlenül mindenki adózott

mindenki egyforma terhet viselt

Ki nem márciusi ifjú az alábbiak közül?

Vasvári Pál

Petőfi Sándor

Arany János

Jókai Mór

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

az képviselte a nemzetet

Budán volt és még ott nem jártak

ott tartózkodott a katonaság

az képviselte a királyi hatalmat

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

összegyűltek az eső ellenére

kinyitották Táncsics börtönét

szembeszálltak az osztrák katonasággal

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

Hol találkoztak a pesti radikális ifjak március 15-én reggel?

Pilvax kávéház

Városháza

Landerer nyomda

Nemzeti Múzeum

Hova ment a forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumtól?

Pilvax kávéház

Landerer nyomda

Városháza

budai vár

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

ellenzéki párt megalakulása

királyválasztás

rendi országgyűlés

országgyűlési követválasztás

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek a liberálisoktól

féltek Kossuthtól

féltek a forradalomtól

féltek a királytól

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Wesselényi Miklós

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Petőfi Sándor

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Pozsony

Bécs

Buda

Sopron

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

köztársasági berendezkedést

alkotmányt

önálló államterületet

szövetségi államot

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Magyarország függetlenségét

a király is támogatta Kossuth terveit

elismerték Kossuth törekvéseit

gyakorlatilag alkotmány született

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Batthyány Lajos

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Deák Ferenc

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

Ferenc József

V. Ferdinánd

I. József

I. Ferenc

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. március 15.

1848. március 13.

1848. február 22.

1848. április 11.

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

mindenki elégedett volt

az új kormányat törvényes alapon állt

a forradalom megbocsátást nyert

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

Mi volt az 1848-as európai forradalmak célja?

a királyságok megdöntése

földosztás

alkotmányos kormányzás

szegénység megszüntetése

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!