Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Forradalom Pesten - 1848. március 15.

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor tört ki a bécsi forradalom?

1848. február 22.

1848. április 11.

1848. március 15.

1848. március 13.

Mit jelent a "népek tavasza" kifejezés?

az európai országok nagy megbékélését

az európai népek 1848-as nagy találkozóját

az 1848-as európai forradalmakat

az európai országok megújulását

Mi volt az 1848-as európai forradalmak célja?

alkotmányos kormányzás

szegénység megszüntetése

földosztás

a királyságok megdöntése

Mi volt a német és olasz forradalmak különleges célja?

nemzeti egység megteremtése

a királyi házak felszámolása

az iparszabadság létrehozása

az osztálykülönbségek eltörlése

Melyik városban kitört forradalom indított el forradalmi hullámot Európában?

Párizs

Bécs

London

Berlin

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

alkotmányos monarchia

abszolút monarchia

köztársaság

rendi monarchia

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

földtulajdon

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

a kiváltságos helyzet

életkori határ

Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

származástól függetlenül mindenki adózott

senki sem adózott

mindenki egyforma terhet viselt

Mit jelent a népképviselet?

mindenki választójogot kapott

a nemeseket kizárták az országyűlésről

a népnek is lett szószólója

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

felszabadultak az állami kötelességek alól

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

felszabadultak a földművelés alól

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Kossuth törekvéseit

gyakorlatilag alkotmány született

a király is támogatta Kossuth terveit

elismerték Magyarország függetlenségét

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. február 22.

1848. március 15.

1848. március 13.

1848. április 11.

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Deák Ferenc

Batthyány Lajos

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

Ferenc József

I. Ferenc

I. József

V. Ferdinánd

Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

az új kormányat törvényes alapon állt

a forradalom megbocsátást nyert

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

mindenki elégedett volt

Hol találkoztak a pesti radikális ifjak március 15-én reggel?

Landerer nyomda

Nemzeti Múzeum

Városháza

Pilvax kávéház

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

összegyűltek az eső ellenére

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

szembeszálltak az osztrák katonasággal

kinyitották Táncsics börtönét

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

ott tartózkodott a katonaság

Budán volt és még ott nem jártak

az képviselte a nemzetet

az képviselte a királyi hatalmat

Ki nem márciusi ifjú az alábbiak közül?

Jókai Mór

Vasvári Pál

Petőfi Sándor

Arany János

Hova ment a forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumtól?

Landerer nyomda

budai vár

Pilvax kávéház

Városháza

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

szövetségi államot

köztársasági berendezkedést

alkotmányt

önálló államterületet

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!