Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mely rendeletét nem vonta vissza II. József a halálos ágyán az alábbiak közül?

nyelvrendelet

türelmi rendelet

szerzetesrendekről szóló rendelet

közigazgatás átszervezéséről szóló rendelet

Miért nem lehetett sikeres II. József reformpolitikája Magyarországon?

a magyarok eleve minden Habsburgoktól jövő kezdeményezést elutasítottak

a király már a koronázáskor elvesztette tekintélyét

a király nem vette figyelembe a magyar jogokat és hagyományokat

a magyar nemesek "fafejűek"

Kik voltak II. József reformjainak legfőbb támaszai?

a felvilágosult értelmiség

a katolikusok

az ifjú vidéki nemesek

a városi polgárság

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

biztosította a szabad költözést

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

eltörölte a jobbágyok adósságait

Mikor adták ki az urbáriumot?

1780

1754

1767

1748

Mi az urbárium?

rendelet az egészségügyről

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet a kettős vámhatárról

rendelet az oktatásról

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

magyar ipar gyorsan fejlődik

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

magyar ipar visszafejlődik

magyar ipar lassan fejlődik

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a sorozatos parasztfelkelések miatt

a polgári erők kényszerítették ki

a magyar rendek követelése miatt

a katonai vereségek miatt

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1778

1768

1777

1767

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

jobb lesz a polgárok erkölcse

boldogabbak lesznek az állampolgárok

királyhű alattvalókat nevel

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

Mi a Ratio Educationis?

Mária Terézia tanügyi rendelete

II. József nyelvrendelete

Mária Terézia egészségügyi rendelete

II. József vallásügyi rendelete

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

I. Frigyes

II. Frigyes

I. József

II. József

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

mert ez a korszellem

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

hatalma megerősítése végett

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

abszolút felvilágosult uralom

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

Mi az abszolutizmus?

a király és a nemesek közös kormányzása

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király brutális nyílt diktatúrája

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított egységállam

államok laza szövetsége

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított föderatív állam

Mit biztosított a türelmi rendelet?

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a szabad pártalapításra

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

jogot a jobbágyok felszabadítására

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert igen "vaskalapos" király volt

mert mindig kalapot hordott

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

Mi volt a nyelvrendelet célja?

Magyarország beolvasztásának első lépése

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

a magyarok megalázása

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a társadalmi mobilitást

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

csökkenteni a jobbágyok terheit

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

német

osztrák

magyar

latin

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!