Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

jobb lesz a polgárok erkölcse

királyhű alattvalókat nevel

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

boldogabbak lesznek az állampolgárok

Mi a Ratio Educationis?

II. József nyelvrendelete

Mária Terézia egészségügyi rendelete

II. József vallásügyi rendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1768

1767

1778

1777

Mikor uralkodott Mária Terézia?

1740-1790

1750-1790

1740-1780

1780-1790

Mi volt a magyar rendek szerepe Mária Terézia trónra jutásában?

fegyveresen támogatták a királynőt

semlegességükről biztosították a királynőt

semmilyen szerepük nem volt

imádkoztak Mária Terézia győzelméért

Ki volt Mária Terézia édesapja?

II. József

I. Károly

I. József

III. Károly

Melyik fontos iparosodott területet veszítette el Ausztria a poroszok elleni háborúban?

Stájerország

Galícia

Csehország

Szilézia

Miért tört ki az osztrák örökösödési háború?

a pápa elutasította a nőági örökösödést

egyes európai uralkodók nem ismerték el Mária Terézia trónigényét

Mária Terézia testvérei bejelentették trónigényüket

a magyarok III. Károly halála után felrúgták a békét

Melyik jogszabály biztosította a trónt Mária Terézia számára?

Pragmatica sanctio

szatmári béke

Carolina resolutio

Aranybulla

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

abszolút felvilágosult uralom

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király és a nemesek közös kormányzása

a király brutális nyílt diktatúrája

a király megosztott hatalma az egyházzal

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

mert ez a korszellem

hatalma megerősítése végett

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

II. József

I. Frigyes

I. József

II. Frigyes

Kik voltak II. József reformjainak legfőbb támaszai?

az ifjú vidéki nemesek

a városi polgárság

a felvilágosult értelmiség

a katolikusok

Miért nem lehetett sikeres II. József reformpolitikája Magyarországon?

a király nem vette figyelembe a magyar jogokat és hagyományokat

a magyarok eleve minden Habsburgoktól jövő kezdeményezést elutasítottak

a magyar nemesek "fafejűek"

a király már a koronázáskor elvesztette tekintélyét

Mely rendeletét nem vonta vissza II. József a halálos ágyán az alábbiak közül?

szerzetesrendekről szóló rendelet

türelmi rendelet

nyelvrendelet

közigazgatás átszervezéséről szóló rendelet

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

zsidó

református

görögkeleti

evangélikus

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert igen "vaskalapos" király volt

mert mindig kalapot hordott

Mikor uralkodott II. József?

1785-1790

1780-1790

1774-1785

1780-1785

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

általános ellenállást váltott ki

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános tetszést aratott

a közvélemény nem törődött vele

Mit biztosított a türelmi rendelet?

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a jobbágyok felszabadítására

jogot a szabad pártalapításra

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!