Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mely rendeletét nem vonta vissza II. József a halálos ágyán az alábbiak közül?

szerzetesrendekről szóló rendelet

türelmi rendelet

nyelvrendelet

közigazgatás átszervezéséről szóló rendelet

Miért nem lehetett sikeres II. József reformpolitikája Magyarországon?

a király nem vette figyelembe a magyar jogokat és hagyományokat

a magyar nemesek "fafejűek"

a király már a koronázáskor elvesztette tekintélyét

a magyarok eleve minden Habsburgoktól jövő kezdeményezést elutasítottak

Kik voltak II. József reformjainak legfőbb támaszai?

a városi polgárság

a katolikusok

az ifjú vidéki nemesek

a felvilágosult értelmiség

Mi volt a nyelvrendelet célja?

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

a magyarok megalázása

Magyarország beolvasztásának első lépése

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

Mit biztosított a türelmi rendelet?

jogot a jobbágyok felszabadítására

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a szabad pártalapításra

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

Mikor uralkodott II. József?

1780-1790

1785-1790

1774-1785

1780-1785

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

a közvélemény nem törődött vele

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános ellenállást váltott ki

általános tetszést aratott

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert mindig kalapot hordott

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert igen "vaskalapos" király volt

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

református

evangélikus

görögkeleti

zsidó

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított egységállam

államok laza szövetsége

központosított föderatív állam

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

csökkenteni a jobbágyok terheit

növelni a társadalmi mobilitást

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

német

magyar

latin

osztrák

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

magyar ipar lassan fejlődik

magyar ipar visszafejlődik

magyar ipar gyorsan fejlődik

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

eltörölte a jobbágyok adósságait

biztosította a szabad költözést

Mikor adták ki az urbáriumot?

1767

1754

1780

1748

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a magyar rendek követelése miatt

a polgári erők kényszerítették ki

a sorozatos parasztfelkelések miatt

a katonai vereségek miatt

Mi az urbárium?

rendelet az egészségügyről

rendelet az oktatásról

rendelet a kettős vámhatárról

rendelet a jobbágyok védelméről

Mikor uralkodott Mária Terézia?

1740-1790

1740-1780

1780-1790

1750-1790

Melyik jogszabály biztosította a trónt Mária Terézia számára?

Pragmatica sanctio

szatmári béke

Aranybulla

Carolina resolutio

Melyik fontos iparosodott területet veszítette el Ausztria a poroszok elleni háborúban?

Szilézia

Stájerország

Csehország

Galícia

Miért tört ki az osztrák örökösödési háború?

a pápa elutasította a nőági örökösödést

egyes európai uralkodók nem ismerték el Mária Terézia trónigényét

a magyarok III. Károly halála után felrúgták a békét

Mária Terézia testvérei bejelentették trónigényüket

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!