Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

boldogabbak lesznek az állampolgárok

jobb lesz a polgárok erkölcse

királyhű alattvalókat nevel

Mi a Ratio Educationis?

Mária Terézia egészségügyi rendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

II. József nyelvrendelete

II. József vallásügyi rendelete

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1767

1778

1768

1777

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

magyar ipar gyorsan fejlődik

magyar ipar lassan fejlődik

magyar ipar visszafejlődik

Mi az urbárium?

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet az egészségügyről

rendelet a kettős vámhatárról

rendelet az oktatásról

Mikor adták ki az urbáriumot?

1754

1748

1767

1780

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a magyar rendek követelése miatt

a polgári erők kényszerítették ki

a katonai vereségek miatt

a sorozatos parasztfelkelések miatt

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

eltörölte a jobbágyok adósságait

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

biztosította a szabad költözést

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

Mikor uralkodott II. József?

1780-1790

1785-1790

1780-1785

1774-1785

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

latin

magyar

német

osztrák

Mit biztosított a türelmi rendelet?

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a szabad pártalapításra

jogot a jobbágyok felszabadítására

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a társadalmi mobilitást

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

a közvélemény nem törődött vele

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános tetszést aratott

általános ellenállást váltott ki

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert igen "vaskalapos" király volt

mert mindig kalapot hordott

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított egységállam

államok laza szövetsége

központosított föderatív állam

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

zsidó

evangélikus

református

görögkeleti

Mi volt a nyelvrendelet célja?

Magyarország beolvasztásának első lépése

a magyarok megalázása

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

Miért tört ki az osztrák örökösödési háború?

a pápa elutasította a nőági örökösödést

egyes európai uralkodók nem ismerték el Mária Terézia trónigényét

Mária Terézia testvérei bejelentették trónigényüket

a magyarok III. Károly halála után felrúgták a békét

Mikor uralkodott Mária Terézia?

1750-1790

1740-1790

1740-1780

1780-1790

Mi volt a magyar rendek szerepe Mária Terézia trónra jutásában?

fegyveresen támogatták a királynőt

semlegességükről biztosították a királynőt

semmilyen szerepük nem volt

imádkoztak Mária Terézia győzelméért

Melyik jogszabály biztosította a trónt Mária Terézia számára?

Pragmatica sanctio

Aranybulla

Carolina resolutio

szatmári béke

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!