Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor adták ki az urbáriumot?

1748

1754

1767

1780

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

eltörölte a jobbágyok adósságait

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

biztosította a szabad költözést

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a katonai vereségek miatt

a sorozatos parasztfelkelések miatt

a polgári erők kényszerítették ki

a magyar rendek követelése miatt

Mi az urbárium?

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet az egészségügyről

rendelet az oktatásról

rendelet a kettős vámhatárról

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

magyar ipar lassan fejlődik

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

magyar ipar gyorsan fejlődik

magyar ipar visszafejlődik

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1768

1767

1778

1777

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

királyhű alattvalókat nevel

boldogabbak lesznek az állampolgárok

jobb lesz a polgárok erkölcse

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

Mi a Ratio Educationis?

II. József nyelvrendelete

Mária Terézia egészségügyi rendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

II. József vallásügyi rendelete

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

általános tetszést aratott

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános ellenállást váltott ki

a közvélemény nem törődött vele

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított föderatív állam

központosított egységállam

államok laza szövetsége

Mit biztosított a türelmi rendelet?

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a szabad pártalapításra

jogot a jobbágyok felszabadítására

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

Mi volt a nyelvrendelet célja?

a magyarok megalázása

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

Magyarország beolvasztásának első lépése

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

Mikor uralkodott II. József?

1785-1790

1780-1785

1774-1785

1780-1790

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

magyar

latin

osztrák

német

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a társadalmi mobilitást

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

evangélikus

zsidó

görögkeleti

református

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert mindig kalapot hordott

mert igen "vaskalapos" király volt

mert tették a fejére a Szent Koronát

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

mert ez a korszellem

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

hatalma megerősítése végett

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

II. Frigyes

I. Frigyes

II. József

I. József

Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király brutális nyílt diktatúrája

a király és a nemesek közös kormányzása

a király megosztott hatalma az egyházzal

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

abszolút felvilágosult uralom

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!