A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt a római helytartó Jeruzsálemben Jézus halálakor?

Palatinus

Augustus

Julius Caesar

Pontius Pilatus

Kik végezték ki Jézust?

a rómaiak a zsidó főpapok vádjaira

a zsidók a rómaiak kérésére

a rómaiak

a zsidók

Hogyan nevezik Jézus tanítványait másképpen?

evangelisták

esszénusok

püspökök

apostolok

Mi történt a Jézus halálát követő harmadnapon a keresztények szerint?

Jézus a mennybe ment

A Szentlélek leszállt rájuk

Jézus feltámadt a halálból

Pál csodás látomásban megtért

Ki lett a keresztények vezetője Jézus halála után?

Pál

Júdás

Péter

Jakab

Mit jelent a keresztény szó?

az élet keresztjét hordozó

Krisztus követője

megkeresztelt

a kereszthalált önként vállaló

Hol alakult ki a kereszténység?

Szíria

Palesztina

Egyiptom

Hellász

Saját korában mi volt a zsidó vallás egyedülálló sajátossága?

csak egy Istenük volt

tegezték Istent

nem volt rangsor az isteneik közt

rendszeresen áldoztak Istennek

Melyik vallásból nőtt ki a keresztény vallás?

perzsa

zsidó

iszlám

egyiptomi

Melyik város a zsidó vallási központ?

Sikem

Jeruzsálem

Jerikó

Betlehem

Mit jelent a Messiás-várás?

egy olyan király születését, aki visszaadja a zsidók nagyhatalmi szerepét

a zsidók várják Isten küldöttét, aki megszabadítja őket

a zsidó várják Istent, hogy leszálljon a földre

a világvége várást

Miért üldözték kezdetben a rómaiak a keresztényeket?

mert elutasították a császár istennek kijáró tiszteletét

mert elutasították a régi római vallást

mert elutasították a zsidó vallást

veszélyesnek tartották tanításaikat

Mi a zsinat?

különböző keresztény felekezetek vezetőinek együttes ülése

egyházi és világi vezetők találkozója

egyházi vezetők gyűlése, ahol a hit és a szervezet kérdéseiben döntenek

hívők gyűlése minden vasárnap

A keresztények száma folyamatosan nőtt. Melyik alábbi ok nem játszott ebben közre?

részvéttel tekintettek az ártatlan áldozatokra

a túlvilági élet reménye sokakat vonzott

a keresztény gyülekezetek nagy vagyont halmoztak fel, és jótékonykodtak

példát mutattak a hiteles vallásosságból

Mit jelent a görög Krisztus szó?

próféta

szabadító

király

felkent

Miért "názáreti" Jézus?

ott feszítették keresztre

ott született

ott tett elsőként csodát

ott nőtt fel

Hol született Jézus?

Názáret

Betlehem

Jeruzsálem

Kána

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

Márk

János

Pál

Lukács

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

az Apostolok cselekedetei című írásból

az Ószövetségből

az evangéliumokból

a qumrani tekercsekből

Mit ígér Jézus a benne hívőknek a halállal kapcsolatban?

hogy újjászülethetnek egy másik testben haláluk után

semmit

hogy fájdalommentessé teszi a halált

hogy feltámasztja őket a halálból

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!