A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik város a zsidó vallási központ?

Jerikó

Sikem

Betlehem

Jeruzsálem

Melyik vallásból nőtt ki a keresztény vallás?

zsidó

perzsa

egyiptomi

iszlám

Saját korában mi volt a zsidó vallás egyedülálló sajátossága?

nem volt rangsor az isteneik közt

tegezték Istent

rendszeresen áldoztak Istennek

csak egy Istenük volt

Hol alakult ki a kereszténység?

Egyiptom

Palesztina

Szíria

Hellász

Mit jelent a Messiás-várás?

a zsidók várják Isten küldöttét, aki megszabadítja őket

a világvége várást

egy olyan király születését, aki visszaadja a zsidók nagyhatalmi szerepét

a zsidó várják Istent, hogy leszálljon a földre

Mit tanít Pál a pogányokról?

ők elveszett emberek

a zsidó vallási parancsokat elfogadva lehetnek keresztények

ha meg is térnek, soha nem lesznek igazi keresztények

a megváltás nekik is szólt

Mi volt Pál új tanítása a szegénységről?

a szegényeket nem lehet megváltani

a megváltás egyaránt vonatkozik szegényre és gazdagra

a gazdagok feltételekkel megválthatók

a szegényeket fel kell emelni

Mit jelent az, hogy Saulból Pál lett?

zsidó helyett, római nevet vett fel

keresztény üldözőből keresztény lett

rómaiból zsidó lett

apostolból farizeus lett

Mi a keresztények viszonya a császári hatalommal?

elutasítják

a császár istenítését leszámítva megbékélnek vele

harcot hirdetnek ellene

feltétlenül követik a császár minden parancsát

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

mindannyian elutasítják

próbálják befogadni Krisztus tanításait

a többség elutasítja, de többen megtérnek

nem érdekli őket az egész kérdés

Hol született Jézus?

Kána

Názáret

Jeruzsálem

Betlehem

Miért "názáreti" Jézus?

ott született

ott tett elsőként csodát

ott nőtt fel

ott feszítették keresztre

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

Márk

János

Pál

Lukács

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

az evangéliumokból

a qumrani tekercsekből

az Ószövetségből

az Apostolok cselekedetei című írásból

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

Mit jelent a görög Krisztus szó?

felkent

király

szabadító

próféta

A keresztények száma folyamatosan nőtt. Melyik alábbi ok nem játszott ebben közre?

példát mutattak a hiteles vallásosságból

a túlvilági élet reménye sokakat vonzott

a keresztény gyülekezetek nagy vagyont halmoztak fel, és jótékonykodtak

részvéttel tekintettek az ártatlan áldozatokra

Mi a zsinat?

hívők gyűlése minden vasárnap

egyházi vezetők gyűlése, ahol a hit és a szervezet kérdéseiben döntenek

különböző keresztény felekezetek vezetőinek együttes ülése

egyházi és világi vezetők találkozója

Miért üldözték kezdetben a rómaiak a keresztényeket?

mert elutasították a régi római vallást

veszélyesnek tartották tanításaikat

mert elutasították a zsidó vallást

mert elutasították a császár istennek kijáró tiszteletét

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

a gyülekezet vezetője

nagyobb város egyházi vezetője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

a presbiter segítője

Mi az egyház alapegysége?

püspökség

gyülekezet

egyházmegye

presbitérium

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!