A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi az egyház alapegysége?

egyházmegye

püspökség

presbitérium

gyülekezet

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

a gyülekezet vezetője

nagyobb város egyházi vezetője

a presbiter segítője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

Mi az egyház?

a pápai hatalom és intézményei

keresztény templom

a keresztény közösség, mint szervezet

keresztény gyülekezet

Mi a hierarchia?

egyeduralom az egyházban

a pápa uralma az egyházban

szigorú mellérendeltségi viszony az egyházban

szigorú alá-fölé rendeltségi viszony az egyházban

Hol született Jézus?

Betlehem

Názáret

Jeruzsálem

Kána

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

a qumrani tekercsekből

az Ószövetségből

az evangéliumokból

az Apostolok cselekedetei című írásból

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

Mit jelent a görög Krisztus szó?

próféta

szabadító

király

felkent

Miért "názáreti" Jézus?

ott nőtt fel

ott feszítették keresztre

ott született

ott tett elsőként csodát

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

Pál

Lukács

János

Márk

Ki lett a keresztények vezetője Jézus halála után?

Júdás

Pál

Péter

Jakab

Mit jelent a keresztény szó?

megkeresztelt

a kereszthalált önként vállaló

az élet keresztjét hordozó

Krisztus követője

Kik végezték ki Jézust?

a zsidók a rómaiak kérésére

a rómaiak

a zsidók

a rómaiak a zsidó főpapok vádjaira

Ki volt a római helytartó Jeruzsálemben Jézus halálakor?

Augustus

Julius Caesar

Pontius Pilatus

Palatinus

Mi történt a Jézus halálát követő harmadnapon a keresztények szerint?

Jézus a mennybe ment

A Szentlélek leszállt rájuk

Pál csodás látomásban megtért

Jézus feltámadt a halálból

Hogyan nevezik Jézus tanítványait másképpen?

evangelisták

püspökök

apostolok

esszénusok

Mi a hívő ember legfontosabb tulajdonsága Jézus szerint?

szereti embertársát

szereti a családját

jó ember

szereti az Istent

Mit ígér Jézus a benne hívőknek a halállal kapcsolatban?

hogy újjászülethetnek egy másik testben haláluk után

hogy fájdalommentessé teszi a halált

semmit

hogy feltámasztja őket a halálból

Ki üdvözül Jézus tanítása szerint?

aki a tíz parancsolatot nem szegi meg

aki a törvényt betartja

aki kereszténynek megtérít legalább egy embert

aki Benne hisz

Mit tanít Jézus a földi vagyonról?

hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak üdvözülni

hogy nem lényeges kérdés

hogy akadályozza a parancsolatok betartását

hogy minél többet kell belőle gyűjteni

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

nem érdekli őket az egész kérdés

mindannyian elutasítják

a többség elutasítja, de többen megtérnek

próbálják befogadni Krisztus tanításait

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!