A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt Pál új tanítása a szegénységről?

a megváltás egyaránt vonatkozik szegényre és gazdagra

a gazdagok feltételekkel megválthatók

a szegényeket nem lehet megváltani

a szegényeket fel kell emelni

Mi a keresztények viszonya a császári hatalommal?

a császár istenítését leszámítva megbékélnek vele

elutasítják

harcot hirdetnek ellene

feltétlenül követik a császár minden parancsát

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

nem érdekli őket az egész kérdés

a többség elutasítja, de többen megtérnek

mindannyian elutasítják

próbálják befogadni Krisztus tanításait

Mit jelent az, hogy Saulból Pál lett?

apostolból farizeus lett

keresztény üldözőből keresztény lett

rómaiból zsidó lett

zsidó helyett, római nevet vett fel

Mit tanít Pál a pogányokról?

a zsidó vallási parancsokat elfogadva lehetnek keresztények

ha meg is térnek, soha nem lesznek igazi keresztények

ők elveszett emberek

a megváltás nekik is szólt

Hol alakult ki a kereszténység?

Szíria

Egyiptom

Palesztina

Hellász

Melyik vallásból nőtt ki a keresztény vallás?

iszlám

perzsa

egyiptomi

zsidó

Melyik város a zsidó vallási központ?

Jeruzsálem

Betlehem

Sikem

Jerikó

Saját korában mi volt a zsidó vallás egyedülálló sajátossága?

csak egy Istenük volt

nem volt rangsor az isteneik közt

tegezték Istent

rendszeresen áldoztak Istennek

Mit jelent a Messiás-várás?

egy olyan király születését, aki visszaadja a zsidók nagyhatalmi szerepét

a zsidók várják Isten küldöttét, aki megszabadítja őket

a zsidó várják Istent, hogy leszálljon a földre

a világvége várást

Mi az egyház?

a pápai hatalom és intézményei

keresztény gyülekezet

keresztény templom

a keresztény közösség, mint szervezet

Mi a hierarchia?

a pápa uralma az egyházban

egyeduralom az egyházban

szigorú mellérendeltségi viszony az egyházban

szigorú alá-fölé rendeltségi viszony az egyházban

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

nagyobb város egyházi vezetője

a presbiter segítője

a gyülekezet vezetője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

Mi az egyház alapegysége?

püspökség

egyházmegye

gyülekezet

presbitérium

Melyik császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Augustus

Constantinus

Theodosius

Nero

Mit jelent a görög Krisztus szó?

szabadító

felkent

próféta

király

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

az Ószövetségből

az Apostolok cselekedetei című írásból

a qumrani tekercsekből

az evangéliumokból

Hol született Jézus?

Názáret

Betlehem

Jeruzsálem

Kána

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

János

Pál

Lukács

Márk

Miért "názáreti" Jézus?

ott született

ott feszítették keresztre

ott nőtt fel

ott tett elsőként csodát

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!