A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik város a zsidó vallási központ?

Jerikó

Sikem

Jeruzsálem

Betlehem

Mit jelent a Messiás-várás?

egy olyan király születését, aki visszaadja a zsidók nagyhatalmi szerepét

a zsidók várják Isten küldöttét, aki megszabadítja őket

a világvége várást

a zsidó várják Istent, hogy leszálljon a földre

Melyik vallásból nőtt ki a keresztény vallás?

egyiptomi

iszlám

zsidó

perzsa

Hol alakult ki a kereszténység?

Palesztina

Szíria

Egyiptom

Hellász

Saját korában mi volt a zsidó vallás egyedülálló sajátossága?

nem volt rangsor az isteneik közt

csak egy Istenük volt

rendszeresen áldoztak Istennek

tegezték Istent

Mi a zsinat?

egyházi és világi vezetők találkozója

egyházi vezetők gyűlése, ahol a hit és a szervezet kérdéseiben döntenek

különböző keresztény felekezetek vezetőinek együttes ülése

hívők gyűlése minden vasárnap

Miért üldözték kezdetben a rómaiak a keresztényeket?

mert elutasították a császár istennek kijáró tiszteletét

mert elutasították a régi római vallást

veszélyesnek tartották tanításaikat

mert elutasították a zsidó vallást

A keresztények száma folyamatosan nőtt. Melyik alábbi ok nem játszott ebben közre?

részvéttel tekintettek az ártatlan áldozatokra

példát mutattak a hiteles vallásosságból

a túlvilági élet reménye sokakat vonzott

a keresztény gyülekezetek nagy vagyont halmoztak fel, és jótékonykodtak

Mit jelent a görög Krisztus szó?

szabadító

király

felkent

próféta

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

Hol született Jézus?

Názáret

Kána

Betlehem

Jeruzsálem

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

Lukács

János

Márk

Pál

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

az evangéliumokból

az Apostolok cselekedetei című írásból

az Ószövetségből

a qumrani tekercsekből

Miért "názáreti" Jézus?

ott tett elsőként csodát

ott feszítették keresztre

ott nőtt fel

ott született

Mi a hierarchia?

egyeduralom az egyházban

szigorú alá-fölé rendeltségi viszony az egyházban

a pápa uralma az egyházban

szigorú mellérendeltségi viszony az egyházban

Mi az egyház?

keresztény templom

a keresztény közösség, mint szervezet

a pápai hatalom és intézményei

keresztény gyülekezet

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

a gyülekezet vezetője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

nagyobb város egyházi vezetője

a presbiter segítője

Mi az egyház alapegysége?

gyülekezet

püspökség

presbitérium

egyházmegye

Mit ígér Jézus a benne hívőknek a halállal kapcsolatban?

hogy fájdalommentessé teszi a halált

hogy újjászülethetnek egy másik testben haláluk után

semmit

hogy feltámasztja őket a halálból

Mit tanít Jézus a földi vagyonról?

hogy akadályozza a parancsolatok betartását

hogy minél többet kell belőle gyűjteni

hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak üdvözülni

hogy nem lényeges kérdés

Mi a hívő ember legfontosabb tulajdonsága Jézus szerint?

jó ember

szereti embertársát

szereti az Istent

szereti a családját

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!