A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a keresztények viszonya a császári hatalommal?

a császár istenítését leszámítva megbékélnek vele

elutasítják

feltétlenül követik a császár minden parancsát

harcot hirdetnek ellene

Mit tanít Pál a pogányokról?

ha meg is térnek, soha nem lesznek igazi keresztények

ők elveszett emberek

a zsidó vallási parancsokat elfogadva lehetnek keresztények

a megváltás nekik is szólt

Mi volt Pál új tanítása a szegénységről?

a szegényeket nem lehet megváltani

a megváltás egyaránt vonatkozik szegényre és gazdagra

a gazdagok feltételekkel megválthatók

a szegényeket fel kell emelni

Mit jelent az, hogy Saulból Pál lett?

rómaiból zsidó lett

zsidó helyett, római nevet vett fel

apostolból farizeus lett

keresztény üldözőből keresztény lett

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

próbálják befogadni Krisztus tanításait

a többség elutasítja, de többen megtérnek

mindannyian elutasítják

nem érdekli őket az egész kérdés

Melyik császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Theodosius

Augustus

Nero

Constantinus

Ki nem evangéliumszerző az alábbiak közül?

Pál

János

Lukács

Márk

Mi volt Keresztelő János tevékenységének a lényege?

hirdette, hogy ő maga a Megváltó

hirdette a bűnbocsánatot, amit ő ad a megkeresztelkedőknek

hirdette az Istenhez méltó szerény életet

hirdette a Megváltó közelgő eljövetelét

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

a qumrani tekercsekből

az evangéliumokból

az Ószövetségből

az Apostolok cselekedetei című írásból

Mit jelent a görög Krisztus szó?

felkent

szabadító

próféta

király

Miért "názáreti" Jézus?

ott született

ott feszítették keresztre

ott tett elsőként csodát

ott nőtt fel

Hol született Jézus?

Názáret

Betlehem

Jeruzsálem

Kána

Mit tanít Jézus a földi vagyonról?

hogy akadályozza a parancsolatok betartását

hogy minél többet kell belőle gyűjteni

hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak üdvözülni

hogy nem lényeges kérdés

Ki üdvözül Jézus tanítása szerint?

aki kereszténynek megtérít legalább egy embert

aki a törvényt betartja

aki Benne hisz

aki a tíz parancsolatot nem szegi meg

Mit ígér Jézus a benne hívőknek a halállal kapcsolatban?

hogy feltámasztja őket a halálból

hogy fájdalommentessé teszi a halált

hogy újjászülethetnek egy másik testben haláluk után

semmit

Mi a hívő ember legfontosabb tulajdonsága Jézus szerint?

szereti embertársát

szereti a családját

szereti az Istent

jó ember

Mi történt a Jézus halálát követő harmadnapon a keresztények szerint?

A Szentlélek leszállt rájuk

Pál csodás látomásban megtért

Jézus a mennybe ment

Jézus feltámadt a halálból

Hogyan nevezik Jézus tanítványait másképpen?

püspökök

apostolok

evangelisták

esszénusok

Mit jelent a keresztény szó?

megkeresztelt

a kereszthalált önként vállaló

az élet keresztjét hordozó

Krisztus követője

Ki lett a keresztények vezetője Jézus halála után?

Jakab

Júdás

Péter

Pál

Kik végezték ki Jézust?

a rómaiak

a rómaiak a zsidó főpapok vádjaira

a zsidók

a zsidók a rómaiak kérésére

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!