Shakespeare reneszánsz színháza; Romeó és Júlia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Shakespeare reneszánsz színháza; Romeó és Júlia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik nem jellemző a reneszánsz színházra?

általában London legelőkelőbb negyedeiben vannak

tulajdonosai többnyire a társulatok

lehetnek nyilvánosak és magánszínházak

Melyikből nem táplálkozott az angol reneszánsz színház?

katolikus egyház liturgiája

klasszikus latin színjátszás

a görög hármas egység elvéből

Hogyan nevezik Shakespeare-t hazájában?

„leghíresebb bárdunk”

„a nemzet dalnoka”

„a mester”

Melyek adják (többek között) az angol reneszánsz színjátszás alapjait? (3 helyes válasz!)

ókori mirákulumjátékok

reneszánsz felfogás

Seneca művészete

misztériumjátékok

Shakespeare sikerének egyik titka:

remek a humora

egyszerre arisztokratikus és populáris

mivel vállalkozóként gazdag volt, rengeteg pénzt fordított a színpadtechnikára

A reneszánsz színház esetében... (3 helyes válasz!)

nincs több szálon futó cselekmény

nincs időbeli kötöttség

nincs kötöttsége a térnek

nincs hármas egység

Az angol reneszánsz drámajátszás gazdasági-társadalmi alapját az ipari forradalom adja.

Hamis

Igaz

Shakespeare minden idők legtöbbet játszott drámaírója.

Hamis

Igaz

A korábbi felfogással ellentétben a reneszánsz színjátszást az angol társadalom értékesnek ítéli, és mindenki el is jár a színházba.

Igaz

Hamis

Az angol színházak jellemző helyszíne.

megegyezik a korábbi népi színjátszás helyszíneivel

épített kőszínház

udvari színjátszás a jellemző

Kinek az uralkodására esik az angol reneszánsz?

I. Erzsébet/I. Jakab

I. Erzsébet/II. Henrik

I. Jakab/VIII. Henrik

Az angol reneszánsz drámára - a görög drámával ellentétben - nem jellemző a hármas egység.

Igaz

Hamis

Melyik állítás hamis?

Shakespeare művészete az emberi élet minden oldalát bemutatja.

Shakespeare a hétköznapi nyelvhasználatot átformálja, felemeli, ezzel teszi alkalmassá művészi céljaira.

A színjátszás technikai megoldásait Shakespeare mesterien alkalmazza.

A shakespeare-i szövegekre jellemzőek a váltakozó hosszúságú mondatok.

A reneszánsz drámák megírásakor figyelembe kellett venni a reneszánsz színház jellegzetességeit.

Hamis

Igaz

A Globe 1609-ben épült.

Hamis

Igaz

A reneszánsz színház dramaturgiát is befolyásoló jellegzetességei: (3 helyes válasz!)

nincs függöny

nincs szünet

nincs díszlet

csak férfiak játszanak

Mely állítás nem igaz a Globe-ra vonatkozóan?

Az eredeti Globe megsemmisül, később újraépítik.

Shakespeare elképzelései alapján kőből építik fel.

A színészek igényei szerint készült el.

Feltehetőleg a legismertebb színház a világon.

Melyik nem igaz az angol reneszánsz színházra?

Nincs függöny és díszlet.

Három szintű színpadon zajlik a játék.

A görög színháztól eltérően a férfi szerepeket férfiak, a nőieket nők játszák.

Az előadásokat délután tartják.

Liturgikus jelentése:

az egyházi szertartásokkal kapcsolatos

vallási kérdésekkel kapcsolatos

az egyház tanításaival kapcsolatos

Mivel a shakespere-i színjátszásban nincs szünet,…

az előadások rövidek.

a színészek csak egy előadást vállalnak hetente.

a halottak elszállítását be kell építeni a dramaturgiába.

Melyik évszázadban épül fel a Globe?

XVI.

XV.

XVII.

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!