B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik a zárótársulás jellemzője?

szinonimája a pionír társulás

szinonimája a klimax társulás

kicsi a diverzitása

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

diverzitás

földrajzi elhelyezkedés

populációs kapcsolatok száma

Mi az aszpektus?

a társulás időben egyirányú változása

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás periodikus megváltozása

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

erdőtűz

emberi beavatkozás

nappalok és éjszakák váltakozása

Melyik a pionír társulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

összetett táplálékhálózatai vannak

stabil

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

a társulás képe nem változik a folyamata során

időben egyirányú

fajösszetétele állandó

A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Igaz

Hamis

Mi lehet a következménye az eutrofizációnak?

vízben élő állatok pusztulása

a diverzitás nem változik

a szintezettség nem változik

Mi indíthatja el az eutrofizációt?

halak betelepítése

műtrágya bemosódása a talajvízzel

a tó medrének mesterséges kotrása

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben élő állatok pusztulása

Mi az eutrofizáció?

a vizek szerves anyagban feldúsulása

szukcesszió

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Igaz

Hamis

Mi az eutrofizáció?

a vízben élő algák túlszaporodása

a víz nitrátokban dúsulása

a vízben a halak pusztulása

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Hamis

Igaz

Melyik nem következménye az eutrofizációnak?

csökken a diverzitás

csökken a vízben oldott oxigén mennyisége

aszpektus

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

autortróf

másodlagos fogyasztó

elsődleges fogyasztó

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

három

csak egy

egy vagy kettő

Mi alakítja a szintezettséget?

a fényért való versengés

a talaj víztartalma

betelepített gyomfajok

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

kultúr

félkultúr

természetes

Melyik élőlény autotróf?

szaprofita baktérium

csúcsragadozó

növény

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

a populáció táplálkozásmódja

az életközösség talajtípusa

az életközösség fajainak száma

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!