B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A tőzegmoha a lápréteken alakul ki.

Igaz

Hamis

A láperdő jellemző faja az enyves éger.

Hamis

Igaz

A lápréteket a lápi fűzesek, majd a tölgy-kőris ligeterdő váltja fel a szukcesszió során.

Igaz

Hamis

A hínár lebegő, vagy gyökerező növény is lehet.

Hamis

Igaz

A tó szukcessziójának iránya: nádas→zsombékos→mocsárrét→bokorfüzes→ligeterdő.

Igaz

Hamis

A tavi káka a nádas jellemző növénye.

Hamis

Igaz

Ha a zsombékos terület friss vízellátású, nyárra többnyire kiszárad, akkor mocsárrét váltja fel.

Igaz

Hamis

A láprétek lefolyástalan területeken alakulnak ki.

Hamis

Igaz

A tündérrózsahínár lebegő hínárfaj.

Hamis

Igaz

A nád 1-2 méteres vízben is tud gyökerezni.

Hamis

Igaz

A ligeterdőkben gyakoriak a fákra kúszó liánnövények.

Hamis

Igaz

A tó szukcessziójának iránya: hínáros→nádas→zsombékos→láprét→láperdő.

Hamis

Igaz

A kékperje a nádas jellemző növénye.

Hamis

Igaz

Mocsárrét a lefolyástalan területeken alakul ki.

Hamis

Igaz

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros →mocsárrét→ligeterdő.

Igaz

Hamis

A tündérrózsahínár vízben gyökerező faj.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros → nádas → mocsárrét → magassásos.

Igaz

Hamis

A láperdő fáinak töve a tavaszi vízből kiemelkedik, gyökérlábakon áll.

Hamis

Igaz

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

csak egy

egy vagy kettő

három

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

kultúr

természetes

félkultúr

Melyik élőlény autotróf?

növény

szaprofita baktérium

csúcsragadozó

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!