B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

az életközösség fajainak száma

az életközösség talajtípusa

a populáció táplálkozásmódja

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

másodlagos fogyasztó

elsődleges fogyasztó

autortróf

Mi alakítja a szintezettséget?

a talaj víztartalma

a fényért való versengés

betelepített gyomfajok

Melyik élőlény autotróf?

szaprofita baktérium

növény

csúcsragadozó

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

kultúr

természetes

félkultúr

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

csak egy

egy vagy kettő

három

Mi indíthatja el az eutrofizációt?

a tó medrének mesterséges kotrása

műtrágya bemosódása a talajvízzel

halak betelepítése

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben élő állatok pusztulása

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Igaz

Hamis

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Hamis

Igaz

Mi az eutrofizáció?

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

szukcesszió

a vizek szerves anyagban feldúsulása

Melyik nem következménye az eutrofizációnak?

csökken a diverzitás

csökken a vízben oldott oxigén mennyisége

aszpektus

Mi lehet a következménye az eutrofizációnak?

a szintezettség nem változik

a diverzitás nem változik

vízben élő állatok pusztulása

A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Igaz

Hamis

Mi az eutrofizáció?

a vízben élő algák túlszaporodása

a vízben a halak pusztulása

a víz nitrátokban dúsulása

Melyik a pionír társulás jellemzője?

stabil

kicsi a diverzitása

összetett táplálékhálózatai vannak

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

nappalok és éjszakák váltakozása

emberi beavatkozás

erdőtűz

Mi az aszpektus?

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás periodikus megváltozása

a társulás időben egyirányú változása

Melyik a zárótársulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

szinonimája a klimax társulás

szinonimája a pionír társulás

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

diverzitás

populációs kapcsolatok száma

földrajzi elhelyezkedés

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

időben egyirányú

fajösszetétele állandó

a társulás képe nem változik a folyamata során

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!