B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik élőlény autotróf?

szaprofita baktérium

csúcsragadozó

növény

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

természetes

félkultúr

kultúr

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

egy vagy kettő

csak egy

három

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

az életközösség talajtípusa

a populáció táplálkozásmódja

az életközösség fajainak száma

Mi alakítja a szintezettséget?

betelepített gyomfajok

a fényért való versengés

a talaj víztartalma

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

elsődleges fogyasztó

autortróf

másodlagos fogyasztó

Mi lehet a következménye az eutrofizációnak?

a diverzitás nem változik

vízben élő állatok pusztulása

a szintezettség nem változik

Mi az eutrofizáció?

a vízben a halak pusztulása

a víz nitrátokban dúsulása

a vízben élő algák túlszaporodása

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Hamis

Igaz

Mi az eutrofizáció?

a vizek szerves anyagban feldúsulása

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

szukcesszió

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Hamis

Igaz

Melyik nem következménye az eutrofizációnak?

csökken a diverzitás

aszpektus

csökken a vízben oldott oxigén mennyisége

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben élő állatok pusztulása

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

Mi indíthatja el az eutrofizációt?

műtrágya bemosódása a talajvízzel

a tó medrének mesterséges kotrása

halak betelepítése

A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Igaz

Hamis

Melyik a zárótársulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

szinonimája a klimax társulás

szinonimája a pionír társulás

Melyik a pionír társulás jellemzője?

összetett táplálékhálózatai vannak

stabil

kicsi a diverzitása

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

nappalok és éjszakák váltakozása

emberi beavatkozás

erdőtűz

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

időben egyirányú

fajösszetétele állandó

a társulás képe nem változik a folyamata során

Mi az aszpektus?

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás periodikus megváltozása

a társulás időben egyirányú változása

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

földrajzi elhelyezkedés

populációs kapcsolatok száma

diverzitás

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!