B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

a populáció táplálkozásmódja

az életközösség fajainak száma

az életközösség talajtípusa

Mi alakítja a szintezettséget?

a talaj víztartalma

a fényért való versengés

betelepített gyomfajok

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

csak egy

három

egy vagy kettő

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

autortróf

elsődleges fogyasztó

másodlagos fogyasztó

Melyik élőlény autotróf?

szaprofita baktérium

növény

csúcsragadozó

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

félkultúr

kultúr

természetes

A ligeterdőkben gyakoriak a fákra kúszó liánnövények.

Igaz

Hamis

A láprétek lefolyástalan területeken alakulnak ki.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának iránya: nádas→zsombékos→mocsárrét→bokorfüzes→ligeterdő.

Hamis

Igaz

A lápréteket a lápi fűzesek, majd a tölgy-kőris ligeterdő váltja fel a szukcesszió során.

Igaz

Hamis

A nád 1-2 méteres vízben is tud gyökerezni.

Hamis

Igaz

Ha a zsombékos terület friss vízellátású, nyárra többnyire kiszárad, akkor mocsárrét váltja fel.

Igaz

Hamis

Mocsárrét a lefolyástalan területeken alakul ki.

Hamis

Igaz

A láperdő fáinak töve a tavaszi vízből kiemelkedik, gyökérlábakon áll.

Hamis

Igaz

A tavi káka a nádas jellemző növénye.

Hamis

Igaz

A tőzegmoha a lápréteken alakul ki.

Igaz

Hamis

A kékperje a nádas jellemző növénye.

Hamis

Igaz

A hínár lebegő, vagy gyökerező növény is lehet.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros →mocsárrét→ligeterdő.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros → nádas → mocsárrét → magassásos.

Hamis

Igaz

A tündérrózsahínár vízben gyökerező faj.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!