B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

másodlagos fogyasztó

autortróf

elsődleges fogyasztó

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

a populáció táplálkozásmódja

az életközösség talajtípusa

az életközösség fajainak száma

Mi alakítja a szintezettséget?

a talaj víztartalma

a fényért való versengés

betelepített gyomfajok

Melyik élőlény autotróf?

növény

szaprofita baktérium

csúcsragadozó

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

félkultúr

kultúr

természetes

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

csak egy

három

egy vagy kettő

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben élő állatok pusztulása

Mi az eutrofizáció?

a víz nitrátokban dúsulása

a vízben élő algák túlszaporodása

a vízben a halak pusztulása

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Igaz

Hamis

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Igaz

Hamis

Mi az eutrofizáció?

a vizek szerves anyagban feldúsulása

szukcesszió

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

Mi lehet a következménye az eutrofizációnak?

vízben élő állatok pusztulása

a szintezettség nem változik

a diverzitás nem változik

Melyik nem következménye az eutrofizációnak?

csökken a vízben oldott oxigén mennyisége

aszpektus

csökken a diverzitás

Mi indíthatja el az eutrofizációt?

halak betelepítése

műtrágya bemosódása a talajvízzel

a tó medrének mesterséges kotrása

A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Igaz

Hamis

Melyik a pionír társulás jellemzője?

stabil

kicsi a diverzitása

összetett táplálékhálózatai vannak

Melyik a zárótársulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

szinonimája a pionír társulás

szinonimája a klimax társulás

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

diverzitás

földrajzi elhelyezkedés

populációs kapcsolatok száma

Mi az aszpektus?

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás periodikus megváltozása

a társulás időben egyirányú változása

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

a társulás képe nem változik a folyamata során

időben egyirányú

fajösszetétele állandó

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

emberi beavatkozás

erdőtűz

nappalok és éjszakák váltakozása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!