B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

nappalok és éjszakák váltakozása

emberi beavatkozás

erdőtűz

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

populációs kapcsolatok száma

diverzitás

földrajzi elhelyezkedés

Melyik a pionír társulás jellemzője?

összetett táplálékhálózatai vannak

stabil

kicsi a diverzitása

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

időben egyirányú

a társulás képe nem változik a folyamata során

fajösszetétele állandó

Melyik a zárótársulás jellemzője?

szinonimája a klimax társulás

kicsi a diverzitása

szinonimája a pionír társulás

Mi az aszpektus?

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás periodikus megváltozása

a társulás időben egyirányú változása

A tájidegen fajok nem hatnak a diverzitásra, hiszen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Igaz

Hamis

Mi az eutrofizáció?

a víz nitrátokban dúsulása

a vízben élő algák túlszaporodása

a vízben a halak pusztulása

Melyik lehet következménye az eutrofizációnak?

vízben oldott oxigén jelentős növekedése

vízben élő állatok pusztulása

vízben lehatoló fény mennyiségének növekedése

Melyik nem következménye az eutrofizációnak?

csökken a diverzitás

aszpektus

csökken a vízben oldott oxigén mennyisége

A szintetikus mosószerek foszfáttartalma elősegíti az eutrofizációt.

Igaz

Hamis

A parlagfű behurcolása csökkenti a diverzitást.

Hamis

Igaz

Mi az eutrofizáció?

a vizek szervetlen anyagban feldúsulása

szukcesszió

a vizek szerves anyagban feldúsulása

Mi indíthatja el az eutrofizációt?

műtrágya bemosódása a talajvízzel

a tó medrének mesterséges kotrása

halak betelepítése

Mi lehet a következménye az eutrofizációnak?

vízben élő állatok pusztulása

a diverzitás nem változik

a szintezettség nem változik

Ha a zsombékos terület friss vízellátású, nyárra többnyire kiszárad, akkor mocsárrét váltja fel.

Hamis

Igaz

Mocsárrét a lefolyástalan területeken alakul ki.

Hamis

Igaz

A ligeterdőkben gyakoriak a fákra kúszó liánnövények.

Hamis

Igaz

A kékperje a nádas jellemző növénye.

Igaz

Hamis

A lápréteket a lápi fűzesek, majd a tölgy-kőris ligeterdő váltja fel a szukcesszió során.

Igaz

Hamis

A tőzegmoha a lápréteken alakul ki.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!