B tétel – Az életközösségek megváltozása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

B tétel – Az életközösségek megváltozása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi alakítja a szintezettséget?

betelepített gyomfajok

a fényért való versengés

a talaj víztartalma

A tápláléklánc melyik szintjén található a napraforgó szádorgó, mely szívógyökereit más növényekbe bocsájtva elveszi azok szerves anyagait?

elsődleges fogyasztó

másodlagos fogyasztó

autortróf

Hány lombkoronaszint alakulhat ki hazai erdeinkben?

három

csak egy

egy vagy kettő

Az életközösségek mely típusába tartozik a mocsárrét?

természetes

félkultúr

kultúr

Melyik élőlény autotróf?

szaprofita baktérium

csúcsragadozó

növény

Az alábbiak közül melyik fejezi ki a diverzitást?

az életközösség talajtípusa

az életközösség fajainak száma

a populáció táplálkozásmódja

Mi nem okozhatja a szukcesszió beindulását?

erdőtűz

nappalok és éjszakák váltakozása

emberi beavatkozás

Melyik nem jellemző az aszpektusra?

időben egyirányú

a társulás képe nem változik a folyamata során

fajösszetétele állandó

Melyik a zárótársulás jellemzője?

kicsi a diverzitása

szinonimája a klimax társulás

szinonimája a pionír társulás

Mi az aszpektus?

a társulás periodikus megváltozása

a társulás térbeli elrendeződése

a társulás időben egyirányú változása

Miben nem különbözik a pionír és a zárótársulás?

populációs kapcsolatok száma

diverzitás

földrajzi elhelyezkedés

Melyik a pionír társulás jellemzője?

stabil

kicsi a diverzitása

összetett táplálékhálózatai vannak

A láprétek lefolyástalan területeken alakulnak ki.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros →mocsárrét→ligeterdő.

Hamis

Igaz

A tó szukcessziójának sorrendje: hínáros → nádas → mocsárrét → magassásos.

Hamis

Igaz

A lápréteket a lápi fűzesek, majd a tölgy-kőris ligeterdő váltja fel a szukcesszió során.

Igaz

Hamis

Ha a zsombékos terület friss vízellátású, nyárra többnyire kiszárad, akkor mocsárrét váltja fel.

Igaz

Hamis

A láperdő fáinak töve a tavaszi vízből kiemelkedik, gyökérlábakon áll.

Igaz

Hamis

A tó szukcessziójának iránya: hínáros→nádas→zsombékos→láprét→láperdő.

Igaz

Hamis

A tündérrózsahínár lebegő hínárfaj.

Igaz

Hamis

A nád 1-2 méteres vízben is tud gyökerezni.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!