A tétel – Az adszorpció vizsgálata

A tétel – Az adszorpció vizsgálata

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A talajkolloidok csak Ca-t kötnek a felületükön

Hamis

Igaz

Melyik példa nem az adszorpcióra vonatkozik?

talajkolloidok ionokat kötnek a felületükön

szubsztrátok kötődése az enzimhez

talajkolloidok körüli hidrátoburok

fehérjék körüli hidrátburok

klorofill megköti a fényenergiát

Az abszorpció felületi megkötődést jelent.

Igaz

Hamis

Milyen színű a fukszinoldat?

színtelen

fekete

sárgásbarna

rózsaszín

kék

Mit nem köthet meg a felületén egy kolloid részecske?

víz

Ca-ion

gáz

Na-sók

sejt

Az enzimek adszorpcióval kötik meg a szubsztrátokat a felületükön.

Igaz

Hamis

Mi az oka az adszorpciót bemutató kísérlet első részében látható változásnak?

a szén megkötötte a felületén a festéket, ezért a lecsöpögő oldat színtelen

a szűrőpapíron fennakadt a festéket megkötő szén, mert a festéket csak etil-alkohol tudja oldatba vinni

a szén megkötötte a felületén a festéket, ezért a lecsöpögő oldat fekete

a szén megkötötte a felületén a festéket, ezért a lecsöpögő oldat rózsaszín

a festék túl nagy méretű ahhoz, hogy átjusson a szűrőpapíron, ezért a lecsöpögő oldat színtelen

A szikes talajok Na-sókat adszorbeálnak a felületükön.

Igaz

Hamis

Melyik példa nem az adszorpcióra vonatkozik?

a papírtörlő felissza a folyadékot

a tojásfehérje halmazállapota megváltozik hő hatására

a ruha beszívja a szagokat

bőrünkbe felszívódik a krém

levegőszűrő berendezések működési elve

Az adszorpció visszafordíthatatlan.

Hamis

Igaz

Melyik állítás nem igaz a kolloidokra?

fénymikroszkóppal megfigyelhetők

részecskéi sok atomból, vagy molekulából állnak

átjutnak a szűrőpapíron

a diszpergált anyag részecske mérete 1-500 nm közötti

nagy a fajlagos felületük

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!