Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért vált egyre fontosabbá a földművelés a 10. század végén?

megszűntek a zsákmányoló hadjáratok bevételei

jó piaca volt a mezőgazdasági termékeknek Nyugaton

a fejedelmi akarat kényszerítette ki

nőtt a népesség, kevés volt az állatállomány

Milyen társadalmi hatása volt a kalandozások során szerzett zsákmánynak?

gazdagodott az egész társadalom

csak a fejedelmi család gazagodott

nőttek a vagyoni, így a társadalmi különbségek is

nem volt jelentős hatása

Melyik magyar fejedelem tette meg az elő lépéseket a keresztény népekkel való megbékélés felé?

Géza

Vajk

Taksony

Fajsz

Melyik nép alkotott államot a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt?

szlávok

frankok

morvák

nincs központi állam

Ki volt Szvatopluk?

Bizánc császára

a frankok hercege

a morvák fejedelme

a besenyők vezére

Melyik terület állt bolgár befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Duna-Tisza köze

Dél-Erdély és a Dél-Alföld

Erdély

Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld

Melyik terület állt frank befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Alföld

Dunántúl

Felvidék

Erdély

Miért volt kedvező a katonai helyzet a honfoglalásra?

általános európai háború dúlt

nincs központi állam a Kárpát-medencében

jók voltak a terepviszonyok a magyar harcmodorhoz

a a magyarok szövetségeseket gyűjtöttek maguk mellé

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

gyula és horka

kündü és horka

tarkány és horka

kündü és gyula

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

nemzetségfők, családfők

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői

gazdag családfők

törzsfők, nemzetségfők

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

kereskedő útjaik során vásárolták

adósrabszolgaságból

zsákmenyszerző hadjáratokból

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

fejedelem

vajda

kenéz

király

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

mesterséges beosztás

vérségi-származási alapú

területi alapú

Kik voltak a honfoglalás hadvezérei?

Árpád és Kurszán

Árpád és Levente

Álmos és Előd

Kurszán és Attila

Hány honfoglaló magyar törzs volt?

9

10

8

7

Melyik mai országban van Etelköz?

Bulgária

Oroszország

Ukrajna

Lengyelország

Hol volt a magyarok hazája a honfoglalást közvetlen megelőző időben?

Baskíria

Don-folyó torkolata

Levédia

Etelköz

Hogyan nevezték a magyarokkal együtt honfoglaló három idegen törzset?

kabarok

kazárok

avarok

hunok

Mi jellemezte leginkább az etelközi magyarság életformáját?

rabló, zsákmányszerző népek

földműves népek

nomád állattartók

kereskedők

Ki volt a magyarok fejedelme Etelközben?

Levedi

Álmos

Előd

Árpád

Kikkel szövetségben harcoltak eleink a honfoglalás előtt?

Bizánc

hunok

besenyők

bolgárok

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!