Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor volt a kalandozások kora?

900-955

895-900

900-970

895-933

Mit jelent a "kalandozások" fogalma?

egyéni "hősök" kalandkereső akciói

baráti kapcsolatok építését szomszéd országokkal

Nyugati országok felfedezését, területük megismerését

rablóhadjáratok a közeli és távoli vidékek ellen

Melyik nem tartozik a kalandozó magyarok katonai sikereinek okai közé?

belső széthúzás Nyugaton

nyílt, mindent elsöprő rohamok

cselvetés

ismeretlen harcmodor

Hol szenvedték el első komoly vereségüket kalandozó őseink?

Bitburg

Merseburg

Würzburg

Oberenns

Mikor volt az augsburgi csata?

955

970

900

933

Melyik csata után hagytak fel a nyugati kalandozásokkal a magyarok?

Salzburg

Merseburg

Augsburg

St.Gallen

Milyen társadalmi hatása volt a kalandozások során szerzett zsákmánynak?

gazdagodott az egész társadalom

csak a fejedelmi család gazagodott

nem volt jelentős hatása

nőttek a vagyoni, így a társadalmi különbségek is

Miért vált egyre fontosabbá a földművelés a 10. század végén?

nőtt a népesség, kevés volt az állatállomány

megszűntek a zsákmányoló hadjáratok bevételei

a fejedelmi akarat kényszerítette ki

jó piaca volt a mezőgazdasági termékeknek Nyugaton

Melyik magyar fejedelem tette meg az elő lépéseket a keresztény népekkel való megbékélés felé?

Vajk

Fajsz

Géza

Taksony

Mikor foglalták el a magyarok a Dunántúlt?

898

900

895

896

Mely népekkel háborúztak őseink az elfoglalt Kárpát-medence biztosítása érdekében?

morvák és bajorok

morvák és karantánok

avarok és frankok

szlovákok és csehek

Hol volt a végső győzelem a bajorok felett, mely biztosította őseinknek a Kárpát-medencét?

Pozsony

Buda

Dévény

Bécs

Kikkel szövetségben harcoltak eleink a honfoglalás előtt?

hunok

Bizánc

besenyők

bolgárok

Melyik nép támadta meg az etelközi magyarságot 895-ben?

bolgár

besenyő

morva

szláv

Miért a Kárpát-medencében ért véget a magyarok vándorlása?

a hunok örökségét akarták birtokba venni

idáig tartott a legeltetésre alkalmas füves puszta

katonai vereséget szenvedtek

szép volt a táj

Mi a honfoglalás jelentősége?

a magyar nép elérte Nyugat-Európát

a magyar nép végleg letelepedett

a magyar nép megszállhatta Európa közepét

új lehetőségek nyíltak a zsákmányszerzésre

Melyik évben kezdődött a honfoglalás?

898

900

895

896

Milyen körülmények között foglalták el új hazájukat őseink?

tudatos katonai akció történt

ide menekültek

ide sodródtak

a nagyhatalmak kijelölték nekik ezt a helyet

Miért volt kedvező a katonai helyzet a honfoglalásra?

nincs központi állam a Kárpát-medencében

jók voltak a terepviszonyok a magyar harcmodorhoz

a a magyarok szövetségeseket gyűjtöttek maguk mellé

általános európai háború dúlt

Melyik nép alkotott államot a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt?

frankok

nincs központi állam

morvák

szlávok

Melyik terület állt bolgár befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Duna-Tisza köze

Dél-Erdély és a Dél-Alföld

Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld

Erdély

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!