Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit jelent a "kalandozások" fogalma?

Nyugati országok felfedezését, területük megismerését

baráti kapcsolatok építését szomszéd országokkal

rablóhadjáratok a közeli és távoli vidékek ellen

egyéni "hősök" kalandkereső akciói

Melyik nem tartozik a kalandozó magyarok katonai sikereinek okai közé?

belső széthúzás Nyugaton

cselvetés

nyílt, mindent elsöprő rohamok

ismeretlen harcmodor

Melyik csata után hagytak fel a nyugati kalandozásokkal a magyarok?

St.Gallen

Augsburg

Merseburg

Salzburg

Mikor volt az augsburgi csata?

933

970

955

900

Mikor volt a kalandozások kora?

895-900

900-955

900-970

895-933

Hol szenvedték el első komoly vereségüket kalandozó őseink?

Merseburg

Bitburg

Oberenns

Würzburg

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

zsákmenyszerző hadjáratokból

kereskedő útjaik során vásárolták

adósrabszolgaságból

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

kündü és gyula

gyula és horka

tarkány és horka

kündü és horka

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

mesterséges beosztás

területi alapú

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

vérségi-származási alapú

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

fejedelem

kenéz

vajda

király

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

gazdag családfők

nemzetségfők, családfők

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői

törzsfők, nemzetségfők

Melyik évben kezdődött a honfoglalás?

895

898

900

896

Mi a honfoglalás jelentősége?

a magyar nép elérte Nyugat-Európát

a magyar nép végleg letelepedett

új lehetőségek nyíltak a zsákmányszerzésre

a magyar nép megszállhatta Európa közepét

Miért a Kárpát-medencében ért véget a magyarok vándorlása?

idáig tartott a legeltetésre alkalmas füves puszta

katonai vereséget szenvedtek

a hunok örökségét akarták birtokba venni

szép volt a táj

Milyen körülmények között foglalták el új hazájukat őseink?

tudatos katonai akció történt

ide sodródtak

ide menekültek

a nagyhatalmak kijelölték nekik ezt a helyet

Hogyan nevezték a magyarokkal együtt honfoglaló három idegen törzset?

hunok

avarok

kazárok

kabarok

Ki volt a magyarok fejedelme Etelközben?

Előd

Álmos

Levedi

Árpád

Kik voltak a honfoglalás hadvezérei?

Kurszán és Attila

Árpád és Kurszán

Álmos és Előd

Árpád és Levente

Hol volt a magyarok hazája a honfoglalást közvetlen megelőző időben?

Etelköz

Don-folyó torkolata

Levédia

Baskíria

Melyik mai országban van Etelköz?

Lengyelország

Bulgária

Oroszország

Ukrajna

Hány honfoglaló magyar törzs volt?

8

9

10

7

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!