Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik nép alkotott államot a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt?

szlávok

morvák

frankok

nincs központi állam

Melyik terület állt frank befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Alföld

Erdély

Dunántúl

Felvidék

Ki volt Szvatopluk?

a besenyők vezére

Bizánc császára

a frankok hercege

a morvák fejedelme

Melyik terület állt bolgár befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Duna-Tisza köze

Erdély

Dél-Erdély és a Dél-Alföld

Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld

Miért volt kedvező a katonai helyzet a honfoglalásra?

jók voltak a terepviszonyok a magyar harcmodorhoz

általános európai háború dúlt

a a magyarok szövetségeseket gyűjtöttek maguk mellé

nincs központi állam a Kárpát-medencében

Mikor volt az augsburgi csata?

900

933

970

955

Melyik nem tartozik a kalandozó magyarok katonai sikereinek okai közé?

cselvetés

belső széthúzás Nyugaton

nyílt, mindent elsöprő rohamok

ismeretlen harcmodor

Melyik csata után hagytak fel a nyugati kalandozásokkal a magyarok?

Salzburg

Augsburg

St.Gallen

Merseburg

Mikor volt a kalandozások kora?

900-955

895-900

900-970

895-933

Mit jelent a "kalandozások" fogalma?

rablóhadjáratok a közeli és távoli vidékek ellen

egyéni "hősök" kalandkereső akciói

Nyugati országok felfedezését, területük megismerését

baráti kapcsolatok építését szomszéd országokkal

Hol szenvedték el első komoly vereségüket kalandozó őseink?

Würzburg

Oberenns

Merseburg

Bitburg

Miért a Kárpát-medencében ért véget a magyarok vándorlása?

idáig tartott a legeltetésre alkalmas füves puszta

a hunok örökségét akarták birtokba venni

szép volt a táj

katonai vereséget szenvedtek

Melyik évben kezdődött a honfoglalás?

898

900

896

895

Milyen körülmények között foglalták el új hazájukat őseink?

tudatos katonai akció történt

ide menekültek

a nagyhatalmak kijelölték nekik ezt a helyet

ide sodródtak

Mi a honfoglalás jelentősége?

új lehetőségek nyíltak a zsákmányszerzésre

a magyar nép elérte Nyugat-Európát

a magyar nép megszállhatta Európa közepét

a magyar nép végleg letelepedett

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

kenéz

vajda

király

fejedelem

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

törzsfők, nemzetségfők

gazdag családfők

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői

nemzetségfők, családfők

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

tarkány és horka

kündü és gyula

kündü és horka

gyula és horka

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

területi alapú

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

mesterséges beosztás

vérségi-származási alapú

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

kereskedő útjaik során vásárolták

zsákmenyszerző hadjáratokból

adósrabszolgaságból

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

Miért vált egyre fontosabbá a földművelés a 10. század végén?

jó piaca volt a mezőgazdasági termékeknek Nyugaton

nőtt a népesség, kevés volt az állatállomány

megszűntek a zsákmányoló hadjáratok bevételei

a fejedelmi akarat kényszerítette ki

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!