Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kikkel szövetségben harcoltak eleink a honfoglalás előtt?

hunok

Bizánc

bolgárok

besenyők

Melyik nép támadta meg az etelközi magyarságot 895-ben?

besenyő

morva

szláv

bolgár

Mely népekkel háborúztak őseink az elfoglalt Kárpát-medence biztosítása érdekében?

morvák és bajorok

morvák és karantánok

szlovákok és csehek

avarok és frankok

Hol volt a végső győzelem a bajorok felett, mely biztosította őseinknek a Kárpát-medencét?

Bécs

Dévény

Buda

Pozsony

Mikor foglalták el a magyarok a Dunántúlt?

898

900

895

896

Mit jelent a "kalandozások" fogalma?

egyéni "hősök" kalandkereső akciói

rablóhadjáratok a közeli és távoli vidékek ellen

Nyugati országok felfedezését, területük megismerését

baráti kapcsolatok építését szomszéd országokkal

Hol szenvedték el első komoly vereségüket kalandozó őseink?

Würzburg

Oberenns

Merseburg

Bitburg

Melyik nem tartozik a kalandozó magyarok katonai sikereinek okai közé?

nyílt, mindent elsöprő rohamok

belső széthúzás Nyugaton

cselvetés

ismeretlen harcmodor

Mikor volt a kalandozások kora?

895-900

895-933

900-955

900-970

Melyik csata után hagytak fel a nyugati kalandozásokkal a magyarok?

Merseburg

Salzburg

St.Gallen

Augsburg

Mikor volt az augsburgi csata?

970

900

933

955

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

király

kenéz

fejedelem

vajda

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

mesterséges beosztás

vérségi-származási alapú

területi alapú

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

tarkány és horka

kündü és gyula

kündü és horka

gyula és horka

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

gazdag családfők

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői

nemzetségfők, családfők

törzsfők, nemzetségfők

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

adósrabszolgaságból

kereskedő útjaik során vásárolták

zsákmenyszerző hadjáratokból

Miért a Kárpát-medencében ért véget a magyarok vándorlása?

a hunok örökségét akarták birtokba venni

katonai vereséget szenvedtek

szép volt a táj

idáig tartott a legeltetésre alkalmas füves puszta

Mi a honfoglalás jelentősége?

a magyar nép végleg letelepedett

a magyar nép megszállhatta Európa közepét

új lehetőségek nyíltak a zsákmányszerzésre

a magyar nép elérte Nyugat-Európát

Melyik évben kezdődött a honfoglalás?

900

896

898

895

Milyen körülmények között foglalták el új hazájukat őseink?

tudatos katonai akció történt

a nagyhatalmak kijelölték nekik ezt a helyet

ide menekültek

ide sodródtak

Melyik magyar fejedelem tette meg az elő lépéseket a keresztény népekkel való megbékélés felé?

Géza

Vajk

Taksony

Fajsz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!