Honfoglalás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Honfoglalás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt Szvatopluk?

a morvák fejedelme

Bizánc császára

a frankok hercege

a besenyők vezére

Miért volt kedvező a katonai helyzet a honfoglalásra?

általános európai háború dúlt

nincs központi állam a Kárpát-medencében

jók voltak a terepviszonyok a magyar harcmodorhoz

a a magyarok szövetségeseket gyűjtöttek maguk mellé

Melyik nép alkotott államot a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt?

morvák

nincs központi állam

szlávok

frankok

Melyik terület állt frank befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Alföld

Felvidék

Dunántúl

Erdély

Melyik terület állt bolgár befolyás alatt a honfoglalás előtt?

Duna-Tisza köze

Dél-Erdély és a Dél-Alföld

Erdély

Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld

Mikor volt az augsburgi csata?

955

900

970

933

Hol szenvedték el első komoly vereségüket kalandozó őseink?

Würzburg

Oberenns

Bitburg

Merseburg

Melyik csata után hagytak fel a nyugati kalandozásokkal a magyarok?

Augsburg

Merseburg

St.Gallen

Salzburg

Melyik nem tartozik a kalandozó magyarok katonai sikereinek okai közé?

ismeretlen harcmodor

nyílt, mindent elsöprő rohamok

cselvetés

belső széthúzás Nyugaton

Mit jelent a "kalandozások" fogalma?

baráti kapcsolatok építését szomszéd országokkal

Nyugati országok felfedezését, területük megismerését

egyéni "hősök" kalandkereső akciói

rablóhadjáratok a közeli és távoli vidékek ellen

Mikor volt a kalandozások kora?

895-900

895-933

900-970

900-955

Kik tartoznak az „urak” közé a honfoglaláskori magyar társadalomban?

zsákmányszerző hadjáratok résztvevői

gazdag családfők

törzsfők, nemzetségfők

nemzetségfők, családfők

Honnan vannak rabszolgái a honfoglaláskori magyaroknak?

a letelepedés során itt talált népek rabságba kényszerítéséből

zsákmenyszerző hadjáratokból

adósrabszolgaságból

kereskedő útjaik során vásárolták

Mi a társadalom szerveződésének alapja a honfoglalás idején?

mesterséges beosztás

területi alapú

semmilyen szerveződés nem mutatható ki

vérségi-származási alapú

Mi a két fejedelem címének eredeti, ősmagyar elnevezése?

tarkány és horka

kündü és gyula

gyula és horka

kündü és horka

Mi a magyar törzsszövetség vezetőjének címe?

király

vajda

fejedelem

kenéz

Hol volt a végső győzelem a bajorok felett, mely biztosította őseinknek a Kárpát-medencét?

Dévény

Buda

Pozsony

Bécs

Mikor foglalták el a magyarok a Dunántúlt?

896

898

895

900

Melyik nép támadta meg az etelközi magyarságot 895-ben?

bolgár

szláv

morva

besenyő

Mely népekkel háborúztak őseink az elfoglalt Kárpát-medence biztosítása érdekében?

morvák és karantánok

morvák és bajorok

avarok és frankok

szlovákok és csehek

Kikkel szövetségben harcoltak eleink a honfoglalás előtt?

bolgárok

hunok

Bizánc

besenyők

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!