Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Igaz

Hamis

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

Mi a kódex?

középkori kézzel írott könyv

a legrégebbi nyomtatott könyv

régi könyv

Mátyás reneszánsz udvarának szellemiségét többek között itáliai humanista tudósok alakítják.

Hamis

Igaz

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Bibliotheca Corviniana

Hollós Könyvtár

Korvinák

Az itáliai városállamok után hol jelenik meg először a reneszánsz?

Magyarország

Anglia

Franciaország

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Igaz

Hamis

Hol találhatóak a magyar reneszánsz központjai a XV. században?

Székesfehérvár/Visegrád

Buda/Esztergom

Buda/Visegrád

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Igaz

Hamis

Janus Pannonius a mai Horvátország területén hal meg.

Hamis

Igaz

Kinek a segítségével jut el Itáliába Janus Pannonius?

Bonfini

Mátyás

Vitéz János

Guarino

A magyarországi reneszánsz első szakasza kb. ... tart.

Mátyás születéséig

Janus Pannonius haláláig

Mátyás haláláig

Janus Pannonius születéséig

Janus Pannonius a mai Szlovénia területén született.

Hamis

Igaz

Mit jelent a „Pannoniae decus”?

magyar költő

pannon fejedelem

Pannónia ékessége

Melyik országnak nem volt szerepe Janus Pannonius életében?

Horvátország

Lengyelország

Itália

Magyarország

Melyik ország mai területén található az a település, amelyen Janus Pannonius nagybátyja, Vitéz János püspök volt?

Szlovákia

Magyarország

Szerbia

Románia

Hová nem mennek egyetemre a magyar peregrinus diákok?

Bologna

Oxford

Krakkó

Ezen a nyelven alkotott Janus Pannonius.

magyar

latin

görög

Milyen körülmények között hal meg Janus Pannonius?

A király elleni összeesküvésben való részvétel után menekülés közben.

Itáliába visszatérése közben tüdőgyulladást kap.

Egy a király elleni merénylet során Mátyást védve.

Egy a király ellen intézett puccskísérlete közben.

Melyik állítás igaz?

Petőfi előtt és óta Janus Pannonius az egyetlen európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Petőfi előtt Janus Pannonius az egyetlen Európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Janus Pannoniusnál saját korában csak Petőfi volt ismertebb magyar költő.

Janus Pannonius még Petőfinél is szélesebb körben ismert.

A reformáció hatására még az itáliai reneszánszra jellemzőnél is nyitottabb, könnyedebb gondolkodásmód alakul ki.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!