Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a kódex?

régi könyv

a legrégebbi nyomtatott könyv

középkori kézzel írott könyv

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Hamis

Igaz

Hol találhatóak a magyar reneszánsz központjai a XV. században?

Buda/Visegrád

Székesfehérvár/Visegrád

Buda/Esztergom

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Bibliotheca Corviniana

Korvinák

Hollós Könyvtár

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

Az itáliai városállamok után hol jelenik meg először a reneszánsz?

Anglia

Magyarország

Franciaország

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Igaz

Hamis

Mátyás reneszánsz udvarának szellemiségét többek között itáliai humanista tudósok alakítják.

Hamis

Igaz

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Hamis

Igaz

Ezen a nyelven alkotott Janus Pannonius.

görög

latin

magyar

Janus Pannonius a mai Horvátország területén hal meg.

Igaz

Hamis

Mit jelent a „Pannoniae decus”?

Pannónia ékessége

magyar költő

pannon fejedelem

Janus Pannonius a mai Szlovénia területén született.

Igaz

Hamis

Kinek a segítségével jut el Itáliába Janus Pannonius?

Vitéz János

Guarino

Bonfini

Mátyás

Melyik országnak nem volt szerepe Janus Pannonius életében?

Itália

Horvátország

Lengyelország

Magyarország

Melyik állítás igaz?

Petőfi előtt és óta Janus Pannonius az egyetlen európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Janus Pannoniusnál saját korában csak Petőfi volt ismertebb magyar költő.

Janus Pannonius még Petőfinél is szélesebb körben ismert.

Petőfi előtt Janus Pannonius az egyetlen Európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Milyen körülmények között hal meg Janus Pannonius?

Egy a király ellen intézett puccskísérlete közben.

Itáliába visszatérése közben tüdőgyulladást kap.

A király elleni összeesküvésben való részvétel után menekülés közben.

Egy a király elleni merénylet során Mátyást védve.

A magyarországi reneszánsz első szakasza kb. ... tart.

Janus Pannonius haláláig

Mátyás születéséig

Mátyás haláláig

Janus Pannonius születéséig

Melyik ország mai területén található az a település, amelyen Janus Pannonius nagybátyja, Vitéz János püspök volt?

Románia

Szlovákia

Szerbia

Magyarország

Hová nem mennek egyetemre a magyar peregrinus diákok?

Krakkó

Bologna

Oxford

Az állatmesék (fabulák) a XVI. sz. magyar irodalmában jelentős szerepet kapnak.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!