Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mátyás reneszánsz udvarának szellemiségét többek között itáliai humanista tudósok alakítják.

Igaz

Hamis

Hol találhatóak a magyar reneszánsz központjai a XV. században?

Buda/Esztergom

Buda/Visegrád

Székesfehérvár/Visegrád

Az itáliai városállamok után hol jelenik meg először a reneszánsz?

Franciaország

Anglia

Magyarország

Mi a kódex?

középkori kézzel írott könyv

régi könyv

a legrégebbi nyomtatott könyv

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Igaz

Hamis

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Bibliotheca Corviniana

Hollós Könyvtár

Korvinák

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Igaz

Hamis

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Hamis

Igaz

Melyik állítás igaz?

Janus Pannoniusnál saját korában csak Petőfi volt ismertebb magyar költő.

Petőfi előtt és óta Janus Pannonius az egyetlen európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Janus Pannonius még Petőfinél is szélesebb körben ismert.

Petőfi előtt Janus Pannonius az egyetlen Európai hírű magyar irodalmi alkotó.

Melyik ország mai területén található az a település, amelyen Janus Pannonius nagybátyja, Vitéz János püspök volt?

Magyarország

Szlovákia

Románia

Szerbia

Milyen körülmények között hal meg Janus Pannonius?

Itáliába visszatérése közben tüdőgyulladást kap.

A király elleni összeesküvésben való részvétel után menekülés közben.

Egy a király ellen intézett puccskísérlete közben.

Egy a király elleni merénylet során Mátyást védve.

Janus Pannonius a mai Horvátország területén hal meg.

Igaz

Hamis

Hová nem mennek egyetemre a magyar peregrinus diákok?

Krakkó

Oxford

Bologna

Ezen a nyelven alkotott Janus Pannonius.

magyar

görög

latin

Melyik országnak nem volt szerepe Janus Pannonius életében?

Itália

Horvátország

Lengyelország

Magyarország

Kinek a segítségével jut el Itáliába Janus Pannonius?

Guarino

Mátyás

Vitéz János

Bonfini

A magyarországi reneszánsz első szakasza kb. ... tart.

Janus Pannonius születéséig

Janus Pannonius haláláig

Mátyás születéséig

Mátyás haláláig

Janus Pannonius a mai Szlovénia területén született.

Hamis

Igaz

Mit jelent a „Pannoniae decus”?

pannon fejedelem

Pannónia ékessége

magyar költő

Janus Pannonius a Magyarországon töltött első alkoti korszaka után Itáliában találja meg igazi közegét.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!