Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik két állítás nem igaz Janus Pannoniusra? (Két helyes válasz)

Igazi tehetség, akinek született adottságai lehetővé teszik, hogy a kor alkotói szabályainak batartása nélkül is nagyot alkosson.

Betartja korának kötelező alkotói szabályait.

Költői műveltsége és alkotói vénája együtt teszik sikeressé.

A reneszánsz költészet szabályait csak addig követi, míg az egyéni alkotói céljainak megfelel.

Janus Pannonius a Magyarországon töltött első alkoti korszaka után Itáliában találja meg igazi közegét.

Hamis

Igaz

Mi az epigramma?

tanító mese

rövid hősköltemény

a reneszánszra jellemző, hosszú, borongós hangulatú költemény

rövid, csattanós vers

Magyarországi alkotásaira (az Itáliában írt versekkel szemben) a filozofikusabb hangulat jellemző.

Hamis

Igaz

A mítosz írásban terjesztett vallásos tárgyú történet.

Hamis

Igaz

Ekkoriban kezdik feltárni a teljes Janus Pannonius életművét.

1930-as évek

reformkor

1700-as évek

A reneszánsz ízlés nem kedveli az idézetek használatát.

Igaz

Hamis

Melyik stílusirányzat követeli meg az alkotótól az eredetiséget?

barokk

reneszánsz

klasszicizmus

romantika

Ki volt Janus Pannonius tanítómesere?

Bonfini

Guarino

Martio

Leonardo

Miért nevezik barbárnak itáliai társai Janus Pannoniust?

Azért, mert a latin mellett magyar nyelven is ír.

Azért, mert Magyarországról származik.

Azért, mert verseiben számukra szokatlan költői megoldásokkal él.

Azért, mert nem tudja megvalósítani verseiben az itáliai közönség által elvárt finomságot.

Mi volt a hangszere Orpheusznak a görög mitológiából ismert dalnoknak?

mandolin

citera

gitár

lant

Janus Pannonius erotikus versei ... ma is népszerűek.

Magyarországon

Olaszországban és Magyarországon

Olaszországban

Mi a kódex?

középkori kézzel írott könyv

régi könyv

a legrégebbi nyomtatott könyv

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Korvinák

Bibliotheca Corviniana

Hollós Könyvtár

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Igaz

Hamis

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Igaz

Hamis

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

Az itáliai városállamok után hol jelenik meg először a reneszánsz?

Magyarország

Anglia

Franciaország

Hol találhatóak a magyar reneszánsz központjai a XV. században?

Buda/Visegrád

Buda/Esztergom

Székesfehérvár/Visegrád

Mátyás reneszánsz udvarának szellemiségét többek között itáliai humanista tudósok alakítják.

Igaz

Hamis

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!