Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Janus Pannonius; a reneszánsz kultúra Magyarországon

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A reneszánsz ízlés nem kedveli az idézetek használatát.

Igaz

Hamis

A mítosz írásban terjesztett vallásos tárgyú történet.

Igaz

Hamis

Melyik stílusirányzat követeli meg az alkotótól az eredetiséget?

reneszánsz

barokk

klasszicizmus

romantika

Ki volt Janus Pannonius tanítómesere?

Martio

Guarino

Leonardo

Bonfini

Mi volt a hangszere Orpheusznak a görög mitológiából ismert dalnoknak?

gitár

citera

mandolin

lant

Janus Pannonius erotikus versei ... ma is népszerűek.

Magyarországon

Olaszországban

Olaszországban és Magyarországon

Mi az epigramma?

rövid hősköltemény

tanító mese

a reneszánszra jellemző, hosszú, borongós hangulatú költemény

rövid, csattanós vers

Janus Pannonius a Magyarországon töltött első alkoti korszaka után Itáliában találja meg igazi közegét.

Igaz

Hamis

Melyik két állítás nem igaz Janus Pannoniusra? (Két helyes válasz)

Betartja korának kötelező alkotói szabályait.

Költői műveltsége és alkotói vénája együtt teszik sikeressé.

A reneszánsz költészet szabályait csak addig követi, míg az egyéni alkotói céljainak megfelel.

Igazi tehetség, akinek született adottságai lehetővé teszik, hogy a kor alkotói szabályainak batartása nélkül is nagyot alkosson.

Magyarországi alkotásaira (az Itáliában írt versekkel szemben) a filozofikusabb hangulat jellemző.

Igaz

Hamis

Miért nevezik barbárnak itáliai társai Janus Pannoniust?

Azért, mert nem tudja megvalósítani verseiben az itáliai közönség által elvárt finomságot.

Azért, mert a latin mellett magyar nyelven is ír.

Azért, mert verseiben számukra szokatlan költői megoldásokkal él.

Azért, mert Magyarországról származik.

Ekkoriban kezdik feltárni a teljes Janus Pannonius életművét.

1700-as évek

1930-as évek

reformkor

Hogy hívják Mátyás híres könyvgyűjteményét?

Korvinák

Hollós Könyvtár

Bibliotheca Corviniana

Mi a kódex?

régi könyv

középkori kézzel írott könyv

a legrégebbi nyomtatott könyv

A reneszánsz jelentése: újraalkotás.

Hamis

Igaz

Mátyás reneszánsz udvarának szellemiségét többek között itáliai humanista tudósok alakítják.

Igaz

Hamis

Az első nyomtatott könyv (egy biblia) elkészítése az itáliai Bonfini nevéhez köthető.

Igaz

Hamis

Melyik állítás igaz Mátyás könyvtárára?

A gyűjtemény legjava a Vatikánból származott.

Kódexkészítési technikával átmásolt nyomtatott művek is a részét képezték.

Kizárólag kódexeket tartalmazott, nyomtatott könyveket nem.

A világon nem volt hozzá foghatóan értékes könyvtár abban az időben.

Az itáliai városállamok után hol jelenik meg először a reneszánsz?

Anglia

Magyarország

Franciaország

A kódexek esetében a díszes forma a lényeg, a tartalom csak másodlagos.

Hamis

Igaz

Hol találhatóak a magyar reneszánsz központjai a XV. században?

Székesfehérvár/Visegrád

Buda/Visegrád

Buda/Esztergom

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!