A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen politikai irányzat alapja a felvilágosodás?

konzervativizmus

abszolutizmus

liberalizmus

royalizmus

Mikor volt a forradalmak kora Európában?

a XVII. század vége

a XVIII. század eleje

a XVIII. század vége - XIX. század első fele

a XVIII. század közepe

Melyik a legjelentősebb a felvilágosodás idején kialakult szabadgondolkodó szervezet?

szabadkereskedők

szabadkőművesek

szabadharcosok

szabadságosok

Ki volt a liberális gazdasági modell atyja?

Adam Smith

Karl Marx

John Locke

Denis Diderot

Milyen gazdasági modell fejlődését segítette elő a felvilágosodás?

szabad verseny

merkantilizmus

feudalizmus

mezőgazdaság

Melyik folyamatban nem játszott szerepet a felvilágosodás a XVIII. század végén?

nagy európai háborúk kialakulása

polgári forradalmak

tőkés viszonyok kialakulása

ipari forradalom

Mi a gazdasági jólét alapja a liberálisok szerint?

szabad föld

szabad szombat

szabad vállalkozás

szabad nép

Ki volt a racionalizmus atyja?

René Descartes

Francis Bacon

Galileo Galilei

Isaac Newton

Mi volt a középkori világkép alapja?

filozófia

vallás

okkultuzmus

tudomány

Melyik társadalmi réteghez köthető a tőkés fejlődés?

nemesség

papság

polgárság

jobbágyság

Ki volt az empirizmus első jelentős képviselője?

Francis Bacon

René Descartes

Galileo Galilei

Isaac Newton

Az empirizmus szerint mi által ismerhető meg a világ?

logika

tapasztalat

Biblia

szemlélődés

Mi lett a természettudományok leírásának "nyelve"?

metafizika

morfológia

matematika

mechanika

Melyik szervezet határozta meg a középkor világképét?

egyház

kommunák

állam

egyetemek

Hogyan bővült a világról való tudás a 16. századtól?

a földrajzi felfedezések által

a reformáció eredményeképpen

megszervezték az állami oktatást

a reformpápák munkássága nyomán

A racionalizmus szerint mi a világ megismerésének alapja?

érzékek

lélek

hit

ész

Ki volt a természettudományos gondolkodás "forradalmi" megújítója?

Isaac Newton

Giordano Bruno

René Descartes

Francis Bacon

Mi a felvilágosodás végső célja?

az ember felszabadítása

az iskoláztatás általánossá tétele

az emberek életszínvonalának növelése

az állam lerombolása

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

legyőzi a félelmet

megregulázza az embereket

erőssé teszi az államot

megjavítja a világot

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

királyi utasítás

közfelkiáltás

bírósági döntés

általános választások

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Locke

Voltaire

Descartes

Montesquieu

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!