A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik elv mondja ki, hogy a király hatalma a néptől ered?

önigazgatás elve

népfelség elve

társadalmi szerződés elve

hatalommegosztás elve

Mikor élt Rousseau?

XVI. század

XVIII. század

XVII. század

XIX. század

Mi Rousseau szerint az ideális államforma?

köztársaság

abszolút királyság

rendi monarchia

alkotmányos királyság

Honnan eredeztették a király hatalmát a középkorban?

a rendektől

a pápától

a néptől

Istentől

Mi a legfontosabb velejárója a népfelség elvének?

a nép szavazhat a királyról

a nép megfoszthatja a királyt hatalmától, ha méltatlanná vált rá

a nép nem köteles engedelmeskedni királyának

a nép köréből nevezhető ki a király

Mi az egyenlőtlenségek forrása Rousseau szerint?

a királyi hatalom

a magántulajdon kialakulása

a szorgalom

a kiváltságok rendszere

Melyik elméletet fogalmazta újra Rousseau?

társadalmi szerződés

társadalmi megújulás

népképviselet

hatalommegosztás

Mi az abszolutizmus?

a király egyház által korlátozott uralma

a király szinte korlátlan uralma

a király rendek által korlátozott uralma

a király nép által korlátozott uralma

Miért jött létre az állam Rosseau szerint?

megvédje az egyént

megvédje a királyt

megvédje a magántulajdont

megvédje a társadalmat

Mi volt a francia elnyomó királyi hatalom jelképe?

a Bois de Boulogne

a Bastille

Versailles-i kastély

a Louvre

Honnan ered a király hatalma?

az államtól

a néptől

Istentől

a rendektől

Hány hatalmi ág van?

1

2

4

Kik voltak az enciklopédisták?

forradalmárok

társadalomtudósok

államférfiak

vallástudósok

Ki fogalmazta meg az állam és egyház szétválasztásának szükségességét?

Voltaire

Locke

Montesquieu

Descartes

Mi az enciklopédia?

új tudományos iskola

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

a kor tudását összefoglaló mű

Mi a felvilágosodás végső célja?

az állam lerombolása

az iskoláztatás általánossá tétele

az emberek életszínvonalának növelése

az ember felszabadítása

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Voltaire

Locke

Montesquieu

Descartes

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

megregulázza az embereket

erőssé teszi az államot

megjavítja a világot

legyőzi a félelmet

Ki fogalmazta meg először a hatalommegosztás elvét?

Voltaire

Diderot

Rousseau

Montesquieu

Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása?

a hatalmi ágak egymás ellenfelei

a hatalmi ágak egymástól függenek

a hatalmi ágak beleszólnak egymás munkájába

a hatalmi ágak egymástól függetlenek

Ki nem volt enciklopédista?

Voltaire

Holbach

Diderot

D'Alambert

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!