A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kik voltak az enciklopédisták?

államférfiak

forradalmárok

társadalomtudósok

vallástudósok

Melyik nem hatalmi ág?

törvényhozás

egyház

bíróság

kormány

Ki fogalmazta meg először a hatalommegosztás elvét?

Montesquieu

Diderot

Rousseau

Voltaire

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Locke

Voltaire

Montesquieu

Descartes

Ki fogalmazta meg az állam és egyház szétválasztásának szükségességét?

Descartes

Voltaire

Locke

Montesquieu

Mi a felvilágosodás végső célja?

az iskoláztatás általánossá tétele

az emberek életszínvonalának növelése

az ember felszabadítása

az állam lerombolása

Ki nem volt enciklopédista?

Diderot

D'Alambert

Holbach

Voltaire

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

legyőzi a félelmet

megregulázza az embereket

erőssé teszi az államot

megjavítja a világot

Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása?

a hatalmi ágak egymás ellenfelei

a hatalmi ágak egymástól függenek

a hatalmi ágak egymástól függetlenek

a hatalmi ágak beleszólnak egymás munkájába

Mi az enciklopédia?

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

a kor tudását összefoglaló mű

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

új tudományos iskola

Hány hatalmi ág van?

4

1

2

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

királyi utasítás

általános választások

bírósági döntés

közfelkiáltás

Hány kötetes az enciklopédia?

66

3

33

13

Melyik folyamatban nem játszott szerepet a felvilágosodás a XVIII. század végén?

polgári forradalmak

ipari forradalom

nagy európai háborúk kialakulása

tőkés viszonyok kialakulása

Mi a gazdasági jólét alapja a liberálisok szerint?

szabad föld

szabad nép

szabad vállalkozás

szabad szombat

Melyik a legjelentősebb a felvilágosodás idején kialakult szabadgondolkodó szervezet?

szabadságosok

szabadkőművesek

szabadharcosok

szabadkereskedők

Milyen politikai irányzat alapja a felvilágosodás?

konzervativizmus

royalizmus

liberalizmus

abszolutizmus

Milyen gazdasági modell fejlődését segítette elő a felvilágosodás?

merkantilizmus

mezőgazdaság

feudalizmus

szabad verseny

Ki volt a liberális gazdasági modell atyja?

Karl Marx

John Locke

Adam Smith

Denis Diderot

Mikor volt a forradalmak kora Európában?

a XVIII. század közepe

a XVIII. század eleje

a XVII. század vége

a XVIII. század vége - XIX. század első fele

Melyik elméletet fogalmazta újra Rousseau?

népképviselet

hatalommegosztás

társadalmi megújulás

társadalmi szerződés

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!