A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

bírósági döntés

királyi utasítás

általános választások

közfelkiáltás

Mi az enciklopédia?

új tudományos iskola

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

a kor tudását összefoglaló mű

Ki nem volt enciklopédista?

D'Alambert

Holbach

Voltaire

Diderot

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Locke

Voltaire

Descartes

Montesquieu

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

erőssé teszi az államot

legyőzi a félelmet

megregulázza az embereket

megjavítja a világot

Mi a felvilágosodás végső célja?

az ember felszabadítása

az iskoláztatás általánossá tétele

az állam lerombolása

az emberek életszínvonalának növelése

Ki fogalmazta meg az állam és egyház szétválasztásának szükségességét?

Descartes

Montesquieu

Locke

Voltaire

Ki fogalmazta meg először a hatalommegosztás elvét?

Rousseau

Diderot

Voltaire

Montesquieu

Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása?

a hatalmi ágak egymástól függetlenek

a hatalmi ágak egymástól függenek

a hatalmi ágak egymás ellenfelei

a hatalmi ágak beleszólnak egymás munkájába

Kik voltak az enciklopédisták?

társadalomtudósok

forradalmárok

vallástudósok

államférfiak

Hány hatalmi ág van?

4

2

1

Hány kötetes az enciklopédia?

13

33

66

3

Melyik nem hatalmi ág?

egyház

törvényhozás

kormány

bíróság

Mi a világ ész általi uralhatóságának következménye?

a társadalmi viszonyok megszilárdítása

a világ megjavításának lehetősége

a korlátlan fejlődés elérése

a teljes hatalom megszerzése

Mi a fejlődésbe vetett hit alapja?

a korlátlan fejlődés elérése

a tudományok sok szinűsége

a vallásos érzület

az ész által megjavítható a világ

A társadalmi szerződésben milyen jogokat ruház át az ember az államra?

családi állapot rendezése

adószedés

önvédelem

önképzés

Kit tekintünk a felvilágosodás első nagy alakjának?

Isaac Newton

Galileo Galilei

John Locke

Francis Bacon

Melyik országban jelent meg a felvilágosodás?

Itália

Franciaország

Hollandia

Anglia

Melyik két fél "kötötte" a társadalmi szerződést?

egyén és társadalom

állam és társadalom

egyén és egyén

egyén és állam

Mi az ember elidegeníthetetlen joga születésénél fogva?

vagyon

vagyoni egyenlőség

állami gondoskodás

szabadság

Ha az állam megszegi a társadalmi szerződést akkor az...

megvizsgálandó

kicserélhető

felbontható

megerősítendő

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!