A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki fogalmazta meg az állam és egyház szétválasztásának szükségességét?

Montesquieu

Locke

Voltaire

Descartes

Ki fogalmazta meg először a hatalommegosztás elvét?

Montesquieu

Voltaire

Diderot

Rousseau

Ki nem volt enciklopédista?

Holbach

Voltaire

Diderot

D'Alambert

Mi az enciklopédia?

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

új tudományos iskola

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

a kor tudását összefoglaló mű

Kik voltak az enciklopédisták?

forradalmárok

társadalomtudósok

vallástudósok

államférfiak

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

általános választások

királyi utasítás

közfelkiáltás

bírósági döntés

Hány hatalmi ág van?

1

2

4

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

megjavítja a világot

megregulázza az embereket

legyőzi a félelmet

erőssé teszi az államot

Mi a felvilágosodás végső célja?

az állam lerombolása

az ember felszabadítása

az emberek életszínvonalának növelése

az iskoláztatás általánossá tétele

Melyik nem hatalmi ág?

bíróság

törvényhozás

egyház

kormány

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Descartes

Voltaire

Locke

Montesquieu

Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása?

a hatalmi ágak egymás ellenfelei

a hatalmi ágak beleszólnak egymás munkájába

a hatalmi ágak egymástól függenek

a hatalmi ágak egymástól függetlenek

Hány kötetes az enciklopédia?

13

33

3

66

Melyik országban jelent meg a felvilágosodás?

Franciaország

Itália

Anglia

Hollandia

Mi az ember elidegeníthetetlen joga születésénél fogva?

szabadság

állami gondoskodás

vagyon

vagyoni egyenlőség

Mi a világ ész általi uralhatóságának következménye?

a korlátlan fejlődés elérése

a világ megjavításának lehetősége

a teljes hatalom megszerzése

a társadalmi viszonyok megszilárdítása

Mi a világ megismerhetőségének alapja az újkorban?

ész

érzelmek

vallás

tapasztalás

Ha az állam megszegi a társadalmi szerződést akkor az...

megvizsgálandó

megerősítendő

felbontható

kicserélhető

Melyik a legjobb államforma Locke szerint?

alkotmányos királyság

rendi monarchia

köztársaság

abszolút királyság

Hogyan váltható le a kormány egy alkotmányos rendszerben?

választások útján

népszavazás útján

királyi parancsra

bíróság útján

Melyik két fél "kötötte" a társadalmi szerződést?

egyén és egyén

állam és társadalom

egyén és társadalom

egyén és állam

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!