A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki volt az empirizmus első jelentős képviselője?

Francis Bacon

Galileo Galilei

Isaac Newton

René Descartes

Ki volt a természettudományos gondolkodás "forradalmi" megújítója?

Isaac Newton

René Descartes

Giordano Bruno

Francis Bacon

Melyik társadalmi réteghez köthető a tőkés fejlődés?

polgárság

papság

jobbágyság

nemesség

Az empirizmus szerint mi által ismerhető meg a világ?

logika

Biblia

szemlélődés

tapasztalat

Mi volt a középkori világkép alapja?

tudomány

okkultuzmus

filozófia

vallás

A racionalizmus szerint mi a világ megismerésének alapja?

lélek

ész

hit

érzékek

Hogyan bővült a világról való tudás a 16. századtól?

a földrajzi felfedezések által

a reformáció eredményeképpen

a reformpápák munkássága nyomán

megszervezték az állami oktatást

Mi lett a természettudományok leírásának "nyelve"?

metafizika

matematika

morfológia

mechanika

Melyik szervezet határozta meg a középkor világképét?

egyház

állam

kommunák

egyetemek

Ki volt a racionalizmus atyja?

Francis Bacon

Galileo Galilei

René Descartes

Isaac Newton

Mi a gazdasági jólét alapja a liberálisok szerint?

szabad föld

szabad szombat

szabad vállalkozás

szabad nép

Melyik folyamatban nem játszott szerepet a felvilágosodás a XVIII. század végén?

nagy európai háborúk kialakulása

tőkés viszonyok kialakulása

polgári forradalmak

ipari forradalom

Ki volt a liberális gazdasági modell atyja?

Karl Marx

John Locke

Denis Diderot

Adam Smith

Mikor volt a forradalmak kora Európában?

a XVII. század vége

a XVIII. század közepe

a XVIII. század eleje

a XVIII. század vége - XIX. század első fele

Milyen gazdasági modell fejlődését segítette elő a felvilágosodás?

szabad verseny

merkantilizmus

mezőgazdaság

feudalizmus

Melyik a legjelentősebb a felvilágosodás idején kialakult szabadgondolkodó szervezet?

szabadkőművesek

szabadkereskedők

szabadságosok

szabadharcosok

Milyen politikai irányzat alapja a felvilágosodás?

royalizmus

abszolutizmus

konzervativizmus

liberalizmus

Melyik két fél "kötötte" a társadalmi szerződést?

egyén és egyén

állam és társadalom

egyén és társadalom

egyén és állam

Ha az állam megszegi a társadalmi szerződést akkor az...

megerősítendő

kicserélhető

felbontható

megvizsgálandó

Melyik a legjobb államforma Locke szerint?

alkotmányos királyság

rendi monarchia

abszolút királyság

köztársaság

Melyik országban jelent meg a felvilágosodás?

Hollandia

Franciaország

Itália

Anglia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!