A felvilágosodás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A felvilágosodás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi az enciklopédia?

a kor tudását összefoglaló mű

a felvilágosodás ellenzőinek kiáltványa

a felvilágosodás radikális eszmei áramlata

új tudományos iskola

Ki volt az egyház legkérlelhetetlenebb ellenfele Franciaországban?

Voltaire

Locke

Descartes

Montesquieu

Mi a hatalomra jutás módja egy alkotmányos rendszerben?

bírósági döntés

általános választások

királyi utasítás

közfelkiáltás

Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása?

a hatalmi ágak egymás ellenfelei

a hatalmi ágak egymástól függenek

a hatalmi ágak beleszólnak egymás munkájába

a hatalmi ágak egymástól függetlenek

Melyik nem hatalmi ág?

bíróság

törvényhozás

kormány

egyház

Hány kötetes az enciklopédia?

13

3

66

33

Hány hatalmi ág van?

4

2

1

Miért jó a tudás a felvilágosult eszme szerint?

erőssé teszi az államot

megregulázza az embereket

legyőzi a félelmet

megjavítja a világot

Ki nem volt enciklopédista?

Holbach

D'Alambert

Diderot

Voltaire

Kik voltak az enciklopédisták?

forradalmárok

vallástudósok

államférfiak

társadalomtudósok

Ki fogalmazta meg az állam és egyház szétválasztásának szükségességét?

Locke

Montesquieu

Descartes

Voltaire

Ki fogalmazta meg először a hatalommegosztás elvét?

Rousseau

Montesquieu

Voltaire

Diderot

Mi a felvilágosodás végső célja?

az ember felszabadítása

az iskoláztatás általánossá tétele

az állam lerombolása

az emberek életszínvonalának növelése

Melyik országban jelent meg a felvilágosodás?

Anglia

Franciaország

Hollandia

Itália

Hogyan váltható le a kormány egy alkotmányos rendszerben?

királyi parancsra

választások útján

bíróság útján

népszavazás útján

Melyik két fél "kötötte" a társadalmi szerződést?

egyén és állam

egyén és egyén

állam és társadalom

egyén és társadalom

Mi a világ megismerhetőségének alapja az újkorban?

érzelmek

tapasztalás

ész

vallás

Ha az állam megszegi a társadalmi szerződést akkor az...

megerősítendő

megvizsgálandó

kicserélhető

felbontható

Kit tekintünk a felvilágosodás első nagy alakjának?

John Locke

Galileo Galilei

Isaac Newton

Francis Bacon

Melyik a legjobb államforma Locke szerint?

alkotmányos királyság

rendi monarchia

köztársaság

abszolút királyság

A társadalmi szerződésben milyen jogokat ruház át az ember az államra?

önvédelem

adószedés

családi állapot rendezése

önképzés

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!