Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a vármegye a 11.században?

határvédelmi feladatot ellátó terület

várak szövetsége

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

egy várhoz tartozó katonai egység

Ki következett méltóságban a király után?

nádorispán

kalocsai érsek

országbíró

megyésispán

Ki a vármegye vezetője?

várjobbágy

nádor

király

ispán

Mi nem az ispán feladata?

megyei szabadok érdekképviselete

helyi végrehajtó hatalom

bíráskodás

megyei hadak vezetése

Mi nem a nádorispán funkciója?

az ispánok felettese

a királyi udvar bírája

az egyházszervezet ellenőre

a király utáni második méltóság

Miben segített az egyház Istvánnak?

adószedés

új gazdasági kultúra elterjesztése

hatalmának fő támasza volt

lelki életének egyensúlyban tartásában

Ki nem volt István király ellenfele?

Ajtony

Koppány

Vajk

Gyula

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

nem törődtek semmivel

kevés adót fizettek

nem törődtek István királyi címével

nem akartak állami vezetők lenni

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István fanatikus hite miatt

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István így akart európai politikussá válni

Hogyan hívták István király feleségét?

Réka

Alojza

Gizella

Jutta

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

magas hadisarc fizetése

a keresztény hittérítők befogadása

területek átadása

bocsánatkérés

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

Taksony

István

Árpád

Géza

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a fejedelmi család egysége

a magyarság jövője

a kereszténység győzelme vagy bukása

a fejedelmi cím sorsa

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

997

1000

999

1002

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

nem kellett jóba lenni a németekkel

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

Mivel nem az egyház erősödését szolgálják István országában?

tized

vármegyék

birtokadományok

törvénykönyvek

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

falunként 1-t

10 falunként 1-t

10-t

megyénként 10-t

Hány püspökség jött létre a 11. század végéig Magyarországon?

10

8

9

11

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Veszprém

Pannonhalma

Esztergom

Győr

Mi biztosította az egyház anyagi alapját István korában?

robot

ajándék

tized

kilenced

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

a pápa

a pannonhalmi főapát

a kalocsai érsek

az esztergomi érsek

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!