Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi nem a nádorispán funkciója?

a király utáni második méltóság

az ispánok felettese

a királyi udvar bírája

az egyházszervezet ellenőre

Ki a vármegye vezetője?

várjobbágy

király

nádor

ispán

Mi nem az ispán feladata?

megyei szabadok érdekképviselete

helyi végrehajtó hatalom

bíráskodás

megyei hadak vezetése

Ki következett méltóságban a király után?

kalocsai érsek

országbíró

megyésispán

nádorispán

Mi a vármegye a 11.században?

egy várhoz tartozó katonai egység

várak szövetsége

határvédelmi feladatot ellátó terület

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

Hogyan hívták István király feleségét?

Jutta

Gizella

Alojza

Réka

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

1000

1002

997

999

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

a keresztény hittérítők befogadása

területek átadása

bocsánatkérés

magas hadisarc fizetése

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

Géza

István

Taksony

Árpád

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a fejedelmi cím sorsa

a magyarság jövője

a kereszténység győzelme vagy bukása

a fejedelmi család egysége

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

nem kellett jóba lenni a németekkel

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

Ki nem volt István király ellenfele?

Vajk

Ajtony

Gyula

Koppány

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

István így akart európai politikussá válni

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István fanatikus hite miatt

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

nem törődtek István királyi címével

nem törődtek semmivel

nem akartak állami vezetők lenni

kevés adót fizettek

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

lelki életének egyensúlyban tartásában

hatalmának fő támasza volt

adószedés

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

az esztergomi érsek

a pápa

a pannonhalmi főapát

a kalocsai érsek

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Pannonhalma

Veszprém

Esztergom

Győr

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

megyénként 10-t

10 falunként 1-t

10-t

falunként 1-t

Mivel nem az egyház erősödését szolgálják István országában?

tized

törvénykönyvek

birtokadományok

vármegyék

Mi biztosította az egyház anyagi alapját István korában?

tized

kilenced

robot

ajándék

Hány püspökség jött létre a 11. század végéig Magyarországon?

8

10

9

11

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!