Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem volt István király ellenfele?

Koppány

Vajk

Gyula

Ajtony

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

adószedés

lelki életének egyensúlyban tartásában

hatalmának fő támasza volt

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István fanatikus hite miatt

István így akart európai politikussá válni

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

nem akartak állami vezetők lenni

nem törődtek semmivel

kevés adót fizettek

nem törődtek István királyi címével

Miért avatták szentté István királyt?

mert sokat imádkozott

mert szelíd ember volt

mert kiszolgálta a pápa érdekeit

mert kereszténnyé tette Magyarországot

Melyik állítás nem tartozik I. István politikusi sikereinek körébe?

megakadályozta a szabadok lesűllyedését

véglegesítette az életforma-váltást

európai normákat követő néppé tette a magyarságot

megváltoztatta a magyarok vallási-kulturális életét

Milyen külpolitikára törekedett I. István?

célja, növelni az ország területét

célja, békében élni a szomszéd népekkel

célja, nyugat-európai kapcsolatok építése

célja. kiszolgálni a pápa hatalmi törekvéseit

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

István

Taksony

Árpád

Géza

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a fejedelmi család egysége

a kereszténység győzelme vagy bukása

a fejedelmi cím sorsa

a magyarság jövője

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

nem kellett jóba lenni a németekkel

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

magas hadisarc fizetése

területek átadása

a keresztény hittérítők befogadása

bocsánatkérés

Hogyan hívták István király feleségét?

Gizella

Réka

Alojza

Jutta

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

999

997

1002

1000

Szent István korában az számít a középrétegbe bele...

akinek van rabszolgája

akinek van saját földje

aki jelentős állatállománnyal rendelkezik

aki fel tudja szerelni magát háború esetén a király hívására

Honnan származott az egyházi felsővezetés István király uralkodása idején?

a hazai kolostori képzés eredménye

a hazai törzsfők-nemzetségfők családjaiból

külföldről, főleg nyugatról

külföldről, főleg Bizáncból

Mi volt a szabadok legfőbb törekvése Szent István uralkodása idején??

minél több szabad földet foglalni

elkerülni a lecsúszást, szolgává válást

elkerülni a kereszténnyé válást

meggazdagodni

Mi adta a királyi hatalom alapját Szent István korában?

a beszedett adók

a külföldi keresztény lovagok

a királyi földbirtokok

az egyházi támogatás

Mit jelent a szolga állapot a 11. században?

más földjén dolgozott - ingyen

birtokostól kapott földön dolgozott, terményhányad fejében

teljes, megalázó alávetettséget

a birtokos családhoz tartozó, azt kiszolgáló életformát

Mi a vármegye a 11.században?

várak szövetsége

egy várhoz tartozó katonai egység

határvédelmi feladatot ellátó terület

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

Mi nem a nádorispán funkciója?

az ispánok felettese

a királyi udvar bírája

az egyházszervezet ellenőre

a király utáni második méltóság

Ki következett méltóságban a király után?

kalocsai érsek

megyésispán

nádorispán

országbíró

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!