Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi biztosította az egyház anyagi alapját István korában?

robot

ajándék

kilenced

tized

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

a pápa

az esztergomi érsek

a pannonhalmi főapát

a kalocsai érsek

Hány püspökség jött létre a 11. század végéig Magyarországon?

8

11

10

9

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Veszprém

Győr

Pannonhalma

Esztergom

Mivel nem az egyház erősödését szolgálják István országában?

birtokadományok

vármegyék

törvénykönyvek

tized

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

10 falunként 1-t

falunként 1-t

megyénként 10-t

10-t

Mi nem az ispán feladata?

helyi végrehajtó hatalom

bíráskodás

megyei szabadok érdekképviselete

megyei hadak vezetése

Mi a vármegye a 11.században?

várak szövetsége

határvédelmi feladatot ellátó terület

egy várhoz tartozó katonai egység

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

Mi nem a nádorispán funkciója?

az egyházszervezet ellenőre

a király utáni második méltóság

a királyi udvar bírája

az ispánok felettese

Ki a vármegye vezetője?

nádor

várjobbágy

ispán

király

Ki következett méltóságban a király után?

megyésispán

kalocsai érsek

nádorispán

országbíró

Ki nem volt István király ellenfele?

Vajk

Koppány

Ajtony

Gyula

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István fanatikus hite miatt

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István így akart európai politikussá válni

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

adószedés

lelki életének egyensúlyban tartásában

hatalmának fő támasza volt

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

nem törődtek István királyi címével

kevés adót fizettek

nem akartak állami vezetők lenni

nem törődtek semmivel

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

999

997

1000

1002

Hogyan hívták István király feleségét?

Gizella

Alojza

Réka

Jutta

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

Árpád

István

Taksony

Géza

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

nem kellett jóba lenni a németekkel

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a magyarság jövője

a fejedelmi cím sorsa

a kereszténység győzelme vagy bukása

a fejedelmi család egysége

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

a keresztény hittérítők befogadása

bocsánatkérés

magas hadisarc fizetése

területek átadása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!