Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

adószedés

lelki életének egyensúlyban tartásában

hatalmának fő támasza volt

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

nem törődtek István királyi címével

nem törődtek semmivel

kevés adót fizettek

nem akartak állami vezetők lenni

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István fanatikus hite miatt

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István így akart európai politikussá válni

Ki nem volt István király ellenfele?

Gyula

Koppány

Ajtony

Vajk

Honnan származott az egyházi felsővezetés István király uralkodása idején?

külföldről, főleg nyugatról

a hazai kolostori képzés eredménye

a hazai törzsfők-nemzetségfők családjaiból

külföldről, főleg Bizáncból

Szent István korában az számít a középrétegbe bele...

aki jelentős állatállománnyal rendelkezik

akinek van rabszolgája

akinek van saját földje

aki fel tudja szerelni magát háború esetén a király hívására

Mi adta a királyi hatalom alapját Szent István korában?

a külföldi keresztény lovagok

a beszedett adók

az egyházi támogatás

a királyi földbirtokok

Mit jelent a szolga állapot a 11. században?

teljes, megalázó alávetettséget

a birtokos családhoz tartozó, azt kiszolgáló életformát

más földjén dolgozott - ingyen

birtokostól kapott földön dolgozott, terményhányad fejében

Mi volt a szabadok legfőbb törekvése Szent István uralkodása idején??

elkerülni a lecsúszást, szolgává válást

minél több szabad földet foglalni

meggazdagodni

elkerülni a kereszténnyé válást

Ki következett méltóságban a király után?

kalocsai érsek

megyésispán

országbíró

nádorispán

Mi nem az ispán feladata?

helyi végrehajtó hatalom

megyei hadak vezetése

megyei szabadok érdekképviselete

bíráskodás

Mi a vármegye a 11.században?

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

határvédelmi feladatot ellátó terület

egy várhoz tartozó katonai egység

várak szövetsége

Mi nem a nádorispán funkciója?

az egyházszervezet ellenőre

az ispánok felettese

a király utáni második méltóság

a királyi udvar bírája

Ki a vármegye vezetője?

ispán

király

nádor

várjobbágy

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

bocsánatkérés

magas hadisarc fizetése

a keresztény hittérítők befogadása

területek átadása

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

nem kellett jóba lenni a németekkel

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

István

Taksony

Árpád

Géza

Hogyan hívták István király feleségét?

Jutta

Alojza

Gizella

Réka

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

1002

1000

999

997

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a magyarság jövője

a kereszténység győzelme vagy bukása

a fejedelmi család egysége

a fejedelmi cím sorsa

Milyen külpolitikára törekedett I. István?

célja, békében élni a szomszéd népekkel

célja, növelni az ország területét

célja. kiszolgálni a pápa hatalmi törekvéseit

célja, nyugat-európai kapcsolatok építése

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!