Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

10-t

falunként 1-t

megyénként 10-t

10 falunként 1-t

Mivel nem az egyház erősödését szolgálják István országában?

tized

törvénykönyvek

vármegyék

birtokadományok

Mi biztosította az egyház anyagi alapját István korában?

tized

robot

kilenced

ajándék

Hány püspökség jött létre a 11. század végéig Magyarországon?

8

11

10

9

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Pannonhalma

Esztergom

Győr

Veszprém

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

a pápa

az esztergomi érsek

a pannonhalmi főapát

a kalocsai érsek

Miért jelentős az, hogy nem a császártól kap István koronát?

komoly támogatást kap a pápától a későbbiekben

nem kellett hűbéri esküt tenni a császárnak

nem kellett jóba lenni a németekkel

a pápa előkelőbb hatalomnak számított

Melyik évben koronázták meg Istvánt királlyá?

1000

1002

997

999

Mi nem volt István és Koppány harcának tétje?

a magyarság jövője

a fejedelmi cím sorsa

a fejedelmi család egysége

a kereszténység győzelme vagy bukása

Mi volt a németekkel kötött béke feltétele?

bocsánatkérés

területek átadása

magas hadisarc fizetése

a keresztény hittérítők befogadása

Hogyan hívták István király feleségét?

Jutta

Gizella

Alojza

Réka

Melyik magyar fejedelem zárta le békekötéssel a kalandozások korát?

István

Taksony

Géza

Árpád

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

hatalmának fő támasza volt

adószedés

lelki életének egyensúlyban tartásában

Ki nem volt István király ellenfele?

Ajtony

Gyula

Koppány

Vajk

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

István így akart európai politikussá válni

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István fanatikus hite miatt

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

kevés adót fizettek

nem akartak állami vezetők lenni

nem törődtek István királyi címével

nem törődtek semmivel

Miért avatták szentté István királyt?

mert szelíd ember volt

mert kiszolgálta a pápa érdekeit

mert sokat imádkozott

mert kereszténnyé tette Magyarországot

Melyik állítás nem tartozik I. István politikusi sikereinek körébe?

véglegesítette az életforma-váltást

megváltoztatta a magyarok vallási-kulturális életét

európai normákat követő néppé tette a magyarságot

megakadályozta a szabadok lesűllyedését

Milyen külpolitikára törekedett I. István?

célja, nyugat-európai kapcsolatok építése

célja. kiszolgálni a pápa hatalmi törekvéseit

célja, békében élni a szomszéd népekkel

célja, növelni az ország területét

Honnan származott az egyházi felsővezetés István király uralkodása idején?

külföldről, főleg Bizáncból

a hazai törzsfők-nemzetségfők családjaiból

a hazai kolostori képzés eredménye

külföldről, főleg nyugatról

Szent István korában az számít a középrétegbe bele...

akinek van rabszolgája

akinek van saját földje

aki fel tudja szerelni magát háború esetén a király hívására

aki jelentős állatállománnyal rendelkezik

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!