A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki a dzsentri?

felkapaszkodott kisnemes

elszegényedett, lecsúszott középnemes

polgári származású nemes

nyugat-európai származású magyar nemes

Milyen politikai szerepe volt az arisztokráciának?

megyei vezetők

nem politizáltak

országos vezetők

ellenzék többsége

Ki nem arisztokrata az alábbiak közül?

herceg

báró

gróf

hercegprímás

Mekkora birtokkal rendelkezett egy arisztokrata?

500 és 1000 hold között

1000 hold felett

500 hold alatt

1000 hold alatt

Milyen gazdasági ágazatban volt az arisztokrácia tőkéje?

mezőgazdaság

kereskedelem

ipar

bankvilág

Miből NEM élt egy dzsentri?

ipari vagy kereskedelmi vállalkozás

összeköttetések

hivatali, katonatiszti szolgálat

rokoni kapcsolatok

Mekkora birtokkal rendelkeztek a középbirtokosok?

200-1000 hold között

100-200 között

1000 hold felett

100-500 hold között

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

városi ügyvéd

gimnáziumi tanár

vagyonos paraszt

dzsentri

Mi az asszimiláció?

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség beolvadása a többségbe

kisebbség kiválása a többségből

kisebbség és többség ellentéte

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki kis magántulajdonból élt

aki bérből és fizetésből élt

aki más munkájából élt

aki szerény birtokából élt

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

ipari vállalkozás

terménykereskedelem

pénzváltás

ásványkincs kereskedelem

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Széll Kálmán

Zipernovszky Károly

Justh Gyula

Weiss Manfréd

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

nem érdekelte őket

nem értek rá

idegenkedtek tőle

idegen származásúak voltak

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

kisbolt tulajdonos

alacsony beosztású banki alkalmazott

jól fizetett szakmunkás

két inassal dolgozó cipész

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

magyar

német, cseh

nyugat-európai

német, zsidó

Hogyan változott meg a földesurak helyzete 1848 után?

igyekeztek megszabadulni földjeiktől

piaci árutermelésre próbáltak átállni

nemesi címüket felhasználva próbáltak pozícióba jutni

kiváltságaikból próbáltak megélni

Mikor jött létre jogegyenlőség Magyarországon?

soha

1830-ban

1867-ben

1848-ban

Mit nevezünk társadalomnak?

Egy terület össznépességének jogképes részét

Egy terület egységet képező össznépességét

Egy terület irányító rétegét, mely külön jogokkal bír

Egy terület lakóinak összessége, mely tagolható jogi vagy vagyoni alapon

Mikor szabadították fel a jobbágyokat Magyarországon?

1848-ban

1945-ben

1830-ban

1867-ben

Az ipari fellendülés nyomán milyen új társadalmi rétegek jelentek meg?

vállalkozó nemesek, vállalkozó jobbágyok

vállalkozó bérmunkások

vállalkozó polgárok, bérmunkások

vállalkozó polgárok, jobbágyok

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

szabad paraszt

szabad vállalkozó

szabad jobbágy

bérmunkás

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!