A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyek nem ipari körzetek a korabeli Magyarországon?

Nyíregyháza

Resicabánya

Budapest

Győr

Melyik munkás élt a legjobb körülmények között?

szakmunkás

alkalmi munkás

agrárproletár

segédmunkás

Miért nőtt a munkások száma 19. század második felében?

mert magas volt a szakképzettségük

mert gyorsan bővült a közlekedés

mert nőttek a bérek

mert ipari forradalom volt Magyarországon

Honnan származik a munkásréteg szakképzetlen része?

mezőgazdasági vidékről

külföldről

nemzetiségi területről

elszegényedett polgárokból

Mi a modern nagyüzem elnevezése?

manufaktúra

céh

gyár

monopólium

Honnan származik a munkásréteg szakképzett része?

elszegényedett polgárokból

külföldről

nemzetiségi területről

mezőgazdasági vidékről

Hol alkalmaztak főleg női munkaerőt?

vegyiparban

nyomdaiparban

bányászatban

élelmiszeriparban

Ki a bérmunkás?

aki kis magántulajdonból élt

aki munkaeszközeit bérbe adja

aki munkaerejét bérbe adja

aki munkajáradékból él

Hány százaléka volt gyári munkás a társadalomnak?

15%

5%

10%

1%

Mi a szakmunkások szerepe a munkásmozgalomban?

szakszervezetek szervezői

az elesettek védelmezői

a beosztottak főnökei

munkáspártok vezető rétege

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki kis magántulajdonból élt

aki bérből és fizetésből élt

aki szerény birtokából élt

aki más munkájából élt

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

alacsony beosztású banki alkalmazott

két inassal dolgozó cipész

kisbolt tulajdonos

jól fizetett szakmunkás

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

vagyonos paraszt

dzsentri

városi ügyvéd

gimnáziumi tanár

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

nyugat-európai

magyar

német, zsidó

német, cseh

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

ipari vállalkozás

ásványkincs kereskedelem

terménykereskedelem

pénzváltás

Mi az asszimiláció?

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség kiválása a többségből

kisebbség beolvadása a többségbe

kisebbség és többség ellentéte

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

nem érdekelte őket

idegen származásúak voltak

nem értek rá

idegenkedtek tőle

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Justh Gyula

Zipernovszky Károly

Weiss Manfréd

Széll Kálmán

Mikor szabadították fel a jobbágyokat Magyarországon?

1867-ben

1830-ban

1945-ben

1848-ban

Mit jelent a torlódó társadalom kifejezés?

az új társadalmi csoportok kiszorítják a régieket

felszaporodnak a társadalmi csoportok

nincs elég terük a társadalmi csoportoknak

az új és a régi társadalmi csoportok egyszerre vannak jelen

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

bérmunkás

szabad paraszt

szabad jobbágy

szabad vállalkozó

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!