A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit jelent az "agrár" kifejezés?

közlekedési

mezőgazdasági

kereskedelmi

ipari

Milyen lehetősége volt egy parasztnak a kiemelkedésre?

belép a hadseregbe

sok földet szerez

gyerekként taníttatják a szülei

városba költözik

Hány százaléka volt paraszti származású társadalomnak?

35%

25%

55%

45%

Mi volt az agrárproletár mozgalmak célja?

a vidéki ipartelepítés kiharcolása

forradalom kirobbantása

földosztás kikényszerítése

a kivándorlás elősegítése Amerikába

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a falu irányítói

az úri birtokosok kiszolgálói

a parasztmozgalmak szervezői

a falu kizsákmányolói

Ki a napszámos?

alkalmi városi munkás

uradalmi cseléd

parcellát bérlő kisparaszt

idénymunkás

Mekkora a "szegényparaszt" földje?

15 hold

10 hold

5 hold

20 hold

Ki a kubikos?

vidéki vasúti dolgozó

földmunkás, aki gátak, töltések építésén dolgozik

földmunkás a nagybirtokos földjén

városba költöző paraszt

Mi korlátozta a paraszti földszerzést?

a nagybirtok túlsúlya

az állam

a parasztok tanulatlansága

a parasztok tőkehiánya

Mekkora a "középparaszt" földje?

2-5 hold

10-40 hold

5-10 hold

40-60 hiold

Ki számított gazdag parasztnak?

20-30 holdas

50 hold felett

30-40 holdas

5-20 holdas

Mi a parasztok legfőbb törekvése?

iparossá válni

úri szokások elsajátítása

kikerülni a paraszti sorból

földszerzés

Mi a paraszti vállalkozások vagyoni alapja?

a felszabadított jobbágytelek

az összegyűjtött vagyon

az állami támogatási rendszer

a banki hitelek

Ki az agrárproletár?

akinek nincs földje, csak munkaereje

akinek nincs háza sem

akinek csak bérelt földje van

akinek sok a földje

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

nem érdekelte őket

idegen származásúak voltak

nem értek rá

idegenkedtek tőle

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

ipari vállalkozás

terménykereskedelem

pénzváltás

ásványkincs kereskedelem

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

magyar

nyugat-európai

német, cseh

német, zsidó

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

vagyonos paraszt

gimnáziumi tanár

városi ügyvéd

dzsentri

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

kisbolt tulajdonos

két inassal dolgozó cipész

alacsony beosztású banki alkalmazott

jól fizetett szakmunkás

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki szerény birtokából élt

aki bérből és fizetésből élt

aki más munkájából élt

aki kis magántulajdonból élt

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Széll Kálmán

Zipernovszky Károly

Weiss Manfréd

Justh Gyula

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!