A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

ásványkincs kereskedelem

ipari vállalkozás

terménykereskedelem

pénzváltás

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki bérből és fizetésből élt

aki szerény birtokából élt

aki más munkájából élt

aki kis magántulajdonból élt

Mi az asszimiláció?

kisebbség kiválása a többségből

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség beolvadása a többségbe

kisebbség és többség ellentéte

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

gimnáziumi tanár

dzsentri

városi ügyvéd

vagyonos paraszt

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

idegenkedtek tőle

nem értek rá

idegen származásúak voltak

nem érdekelte őket

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Weiss Manfréd

Zipernovszky Károly

Justh Gyula

Széll Kálmán

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

kisbolt tulajdonos

jól fizetett szakmunkás

két inassal dolgozó cipész

alacsony beosztású banki alkalmazott

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

magyar

nyugat-európai

német, cseh

német, zsidó

Miért nőtt a munkások száma 19. század második felében?

mert nőttek a bérek

mert gyorsan bővült a közlekedés

mert ipari forradalom volt Magyarországon

mert magas volt a szakképzettségük

Mi a szakmunkások szerepe a munkásmozgalomban?

szakszervezetek szervezői

az elesettek védelmezői

munkáspártok vezető rétege

a beosztottak főnökei

Honnan származik a munkásréteg szakképzetlen része?

külföldről

elszegényedett polgárokból

nemzetiségi területről

mezőgazdasági vidékről

Mi a modern nagyüzem elnevezése?

monopólium

manufaktúra

céh

gyár

Melyek nem ipari körzetek a korabeli Magyarországon?

Nyíregyháza

Győr

Resicabánya

Budapest

Ki a bérmunkás?

aki munkaerejét bérbe adja

aki munkaeszközeit bérbe adja

aki munkajáradékból él

aki kis magántulajdonból élt

Honnan származik a munkásréteg szakképzett része?

elszegényedett polgárokból

nemzetiségi területről

külföldről

mezőgazdasági vidékről

Hány százaléka volt gyári munkás a társadalomnak?

5%

15%

10%

1%

Melyik munkás élt a legjobb körülmények között?

szakmunkás

segédmunkás

alkalmi munkás

agrárproletár

Hol alkalmaztak főleg női munkaerőt?

nyomdaiparban

bányászatban

élelmiszeriparban

vegyiparban

Az ipari fellendülés nyomán milyen új társadalmi rétegek jelentek meg?

vállalkozó polgárok, bérmunkások

vállalkozó polgárok, jobbágyok

vállalkozó nemesek, vállalkozó jobbágyok

vállalkozó bérmunkások

Mikor jött létre jogegyenlőség Magyarországon?

1848-ban

1830-ban

soha

1867-ben

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

bérmunkás

szabad jobbágy

szabad vállalkozó

szabad paraszt

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!