A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hány százaléka volt gyári munkás a társadalomnak?

1%

5%

15%

10%

Hol alkalmaztak főleg női munkaerőt?

élelmiszeriparban

bányászatban

nyomdaiparban

vegyiparban

Mi a modern nagyüzem elnevezése?

céh

monopólium

gyár

manufaktúra

Honnan származik a munkásréteg szakképzett része?

külföldről

elszegényedett polgárokból

mezőgazdasági vidékről

nemzetiségi területről

Melyek nem ipari körzetek a korabeli Magyarországon?

Győr

Nyíregyháza

Resicabánya

Budapest

Mi a szakmunkások szerepe a munkásmozgalomban?

szakszervezetek szervezői

az elesettek védelmezői

a beosztottak főnökei

munkáspártok vezető rétege

Honnan származik a munkásréteg szakképzetlen része?

nemzetiségi területről

külföldről

mezőgazdasági vidékről

elszegényedett polgárokból

Melyik munkás élt a legjobb körülmények között?

alkalmi munkás

segédmunkás

agrárproletár

szakmunkás

Ki a bérmunkás?

aki munkaeszközeit bérbe adja

aki munkajáradékból él

aki munkaerejét bérbe adja

aki kis magántulajdonból élt

Miért nőtt a munkások száma 19. század második felében?

mert magas volt a szakképzettségük

mert gyorsan bővült a közlekedés

mert nőttek a bérek

mert ipari forradalom volt Magyarországon

Mikor szabadították fel a jobbágyokat Magyarországon?

1867-ben

1945-ben

1848-ban

1830-ban

Mi lett a jobbágyból a felszabadítása nyomán?

szabad paraszt

szabad jobbágy

bérmunkás

szabad vállalkozó

Mikor volt a kiegyezés?

1867-ben

1849-ben

1830-ban

1848-ban

Mi a társadalmi változások mozgatórugója?

a gazdasági-jogi változások

a korlátlan fejlődés elérése

a stabil politikai helyzet

forradalmi légkör

Mit jelent a torlódó társadalom kifejezés?

az új társadalmi csoportok kiszorítják a régieket

az új és a régi társadalmi csoportok egyszerre vannak jelen

nincs elég terük a társadalmi csoportoknak

felszaporodnak a társadalmi csoportok

Hogyan változott meg a földesurak helyzete 1848 után?

nemesi címüket felhasználva próbáltak pozícióba jutni

piaci árutermelésre próbáltak átállni

kiváltságaikból próbáltak megélni

igyekeztek megszabadulni földjeiktől

Az ipari fellendülés nyomán milyen új társadalmi rétegek jelentek meg?

vállalkozó nemesek, vállalkozó jobbágyok

vállalkozó bérmunkások

vállalkozó polgárok, bérmunkások

vállalkozó polgárok, jobbágyok

Mit nevezünk társadalomnak?

Egy terület össznépességének jogképes részét

Egy terület egységet képező össznépességét

Egy terület lakóinak összessége, mely tagolható jogi vagy vagyoni alapon

Egy terület irányító rétegét, mely külön jogokkal bír

Mikor jött létre jogegyenlőség Magyarországon?

1830-ban

1848-ban

1867-ben

soha

Ki az agrárproletár?

akinek nincs háza sem

akinek sok a földje

akinek nincs földje, csak munkaereje

akinek csak bérelt földje van

Hány százaléka volt paraszti származású társadalomnak?

55%

25%

35%

45%

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!