A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

alacsony beosztású banki alkalmazott

kisbolt tulajdonos

két inassal dolgozó cipész

jól fizetett szakmunkás

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

ipari vállalkozás

terménykereskedelem

ásványkincs kereskedelem

pénzváltás

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Széll Kálmán

Weiss Manfréd

Justh Gyula

Zipernovszky Károly

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

idegenkedtek tőle

nem érdekelte őket

nem értek rá

idegen származásúak voltak

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki kis magántulajdonból élt

aki más munkájából élt

aki szerény birtokából élt

aki bérből és fizetésből élt

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

dzsentri

városi ügyvéd

gimnáziumi tanár

vagyonos paraszt

Mi az asszimiláció?

kisebbség és többség ellentéte

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség kiválása a többségből

kisebbség beolvadása a többségbe

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

német, zsidó

német, cseh

magyar

nyugat-európai

Mit jelent az "agrár" kifejezés?

mezőgazdasági

ipari

kereskedelmi

közlekedési

Mi korlátozta a paraszti földszerzést?

a parasztok tőkehiánya

a nagybirtok túlsúlya

az állam

a parasztok tanulatlansága

Mi volt az agrárproletár mozgalmak célja?

a vidéki ipartelepítés kiharcolása

a kivándorlás elősegítése Amerikába

forradalom kirobbantása

földosztás kikényszerítése

Ki az agrárproletár?

akinek nincs háza sem

akinek sok a földje

akinek csak bérelt földje van

akinek nincs földje, csak munkaereje

Ki a kubikos?

vidéki vasúti dolgozó

városba költöző paraszt

földmunkás a nagybirtokos földjén

földmunkás, aki gátak, töltések építésén dolgozik

Mi a paraszti vállalkozások vagyoni alapja?

az állami támogatási rendszer

az összegyűjtött vagyon

a banki hitelek

a felszabadított jobbágytelek

Hány százaléka volt paraszti származású társadalomnak?

35%

55%

25%

45%

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a parasztmozgalmak szervezői

a falu kizsákmányolói

az úri birtokosok kiszolgálói

a falu irányítói

Mi a parasztok legfőbb törekvése?

kikerülni a paraszti sorból

földszerzés

úri szokások elsajátítása

iparossá válni

Mekkora a "szegényparaszt" földje?

10 hold

15 hold

20 hold

5 hold

Mekkora a "középparaszt" földje?

2-5 hold

5-10 hold

40-60 hiold

10-40 hold

Milyen lehetősége volt egy parasztnak a kiemelkedésre?

gyerekként taníttatják a szülei

sok földet szerez

belép a hadseregbe

városba költözik

Ki számított gazdag parasztnak?

30-40 holdas

50 hold felett

5-20 holdas

20-30 holdas

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!