A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi az asszimiláció?

hasonulás egy kisebbséghez

kisebbség kiválása a többségből

kisebbség beolvadása a többségbe

kisebbség és többség ellentéte

Miért nem vettek részt a nagypolgári vállalkozók a politikában?

nem érdekelte őket

nem értek rá

idegen származásúak voltak

idegenkedtek tőle

Honnan származott a zsidó polgárság tőkéje?

pénzváltás

ásványkincs kereskedelem

terménykereskedelem

ipari vállalkozás

Ki NEM tartozik a kispolgár kategóriába?

kisbolt tulajdonos

jól fizetett szakmunkás

alacsony beosztású banki alkalmazott

két inassal dolgozó cipész

Ki NEM tartozik az úri középosztályba?

dzsentri

városi ügyvéd

gimnáziumi tanár

vagyonos paraszt

Ki tartozott a kispolgár kategóriába?

aki bérből és fizetésből élt

aki szerény birtokából élt

aki más munkájából élt

aki kis magántulajdonból élt

Milyen származású volt a magyar nagypolgárság zöme?

német, cseh

nyugat-európai

német, zsidó

magyar

Ki volt az alábbiak közül a korszak nagy vállalkozója?

Weiss Manfréd

Széll Kálmán

Zipernovszky Károly

Justh Gyula

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a falu irányítói

a falu kizsákmányolói

a parasztmozgalmak szervezői

az úri birtokosok kiszolgálói

Mi korlátozta a paraszti földszerzést?

az állam

a nagybirtok túlsúlya

a parasztok tőkehiánya

a parasztok tanulatlansága

Ki az agrárproletár?

akinek nincs földje, csak munkaereje

akinek csak bérelt földje van

akinek sok a földje

akinek nincs háza sem

Ki a kubikos?

földmunkás, aki gátak, töltések építésén dolgozik

vidéki vasúti dolgozó

városba költöző paraszt

földmunkás a nagybirtokos földjén

Mit jelent az "agrár" kifejezés?

mezőgazdasági

kereskedelmi

közlekedési

ipari

Milyen lehetősége volt egy parasztnak a kiemelkedésre?

gyerekként taníttatják a szülei

belép a hadseregbe

sok földet szerez

városba költözik

Ki számított gazdag parasztnak?

30-40 holdas

20-30 holdas

5-20 holdas

50 hold felett

Ki a napszámos?

uradalmi cseléd

alkalmi városi munkás

parcellát bérlő kisparaszt

idénymunkás

Mekkora a "középparaszt" földje?

40-60 hiold

5-10 hold

10-40 hold

2-5 hold

Mi a parasztok legfőbb törekvése?

úri szokások elsajátítása

iparossá válni

kikerülni a paraszti sorból

földszerzés

Hány százaléka volt paraszti származású társadalomnak?

45%

35%

25%

55%

Mekkora a "szegényparaszt" földje?

20 hold

15 hold

10 hold

5 hold

Mi a paraszti vállalkozások vagyoni alapja?

az állami támogatási rendszer

a felszabadított jobbágytelek

a banki hitelek

az összegyűjtött vagyon

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!