A magyar társadalom a dualizmus korában

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A magyar társadalom a dualizmus korában

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a parasztok legfőbb törekvése?

úri szokások elsajátítása

földszerzés

iparossá válni

kikerülni a paraszti sorból

Mi korlátozta a paraszti földszerzést?

a parasztok tőkehiánya

a parasztok tanulatlansága

az állam

a nagybirtok túlsúlya

Ki az agrárproletár?

akinek nincs földje, csak munkaereje

akinek csak bérelt földje van

akinek nincs háza sem

akinek sok a földje

Mekkora a "középparaszt" földje?

5-10 hold

40-60 hiold

2-5 hold

10-40 hold

Mi volt az agrárproletár mozgalmak célja?

a kivándorlás elősegítése Amerikába

földosztás kikényszerítése

a vidéki ipartelepítés kiharcolása

forradalom kirobbantása

Ki számított gazdag parasztnak?

5-20 holdas

30-40 holdas

20-30 holdas

50 hold felett

Mit jelent az "agrár" kifejezés?

kereskedelmi

közlekedési

ipari

mezőgazdasági

Mi a gazdag parasztok társadalmi szerepe?

a parasztmozgalmak szervezői

az úri birtokosok kiszolgálói

a falu irányítói

a falu kizsákmányolói

Milyen lehetősége volt egy parasztnak a kiemelkedésre?

gyerekként taníttatják a szülei

belép a hadseregbe

városba költözik

sok földet szerez

Mekkora a "szegényparaszt" földje?

10 hold

15 hold

5 hold

20 hold

Ki a napszámos?

idénymunkás

alkalmi városi munkás

parcellát bérlő kisparaszt

uradalmi cseléd

Mi a paraszti vállalkozások vagyoni alapja?

a felszabadított jobbágytelek

a banki hitelek

az állami támogatási rendszer

az összegyűjtött vagyon

Ki a kubikos?

földmunkás a nagybirtokos földjén

földmunkás, aki gátak, töltések építésén dolgozik

városba költöző paraszt

vidéki vasúti dolgozó

Hány százaléka volt paraszti származású társadalomnak?

45%

25%

35%

55%

Honnan származik a munkásréteg szakképzett része?

külföldről

elszegényedett polgárokból

mezőgazdasági vidékről

nemzetiségi területről

Hány százaléka volt gyári munkás a társadalomnak?

10%

5%

1%

15%

Miért nőtt a munkások száma 19. század második felében?

mert magas volt a szakképzettségük

mert nőttek a bérek

mert gyorsan bővült a közlekedés

mert ipari forradalom volt Magyarországon

Ki a bérmunkás?

aki kis magántulajdonból élt

aki munkaeszközeit bérbe adja

aki munkajáradékból él

aki munkaerejét bérbe adja

Mi a szakmunkások szerepe a munkásmozgalomban?

szakszervezetek szervezői

munkáspártok vezető rétege

a beosztottak főnökei

az elesettek védelmezői

Melyek nem ipari körzetek a korabeli Magyarországon?

Resicabánya

Nyíregyháza

Győr

Budapest

Honnan származik a munkásréteg szakképzetlen része?

elszegényedett polgárokból

nemzetiségi területről

mezőgazdasági vidékről

külföldről

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!