A középkori város

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A középkori város

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik nem 11-12. századi újítás?

nyakhám

szügyhám

nehézeke

borona

Milyen hatása volt az élelmiszer-ellátás javulásának a 11-12 században?

több jutott exportra

nőtt a népesség

erősödött a királyok hatalma

fejlődött az ipar

Melyik gazdasági ágban figyelhető meg először fejlődés a népvándorlás után?

mezőgazdaság

ipar

kereskedelem

bányászat

Mi történt a városhálózattal az ókor végén?

jórészt elpusztult, de a főbb központok átöröklődtek a középkorra

a városok száma tovább bővült

túlélte a pusztulást

teljesen megsemmisült

Melyik évszázadban kezdődött a fellendülés a kora középkor nehéz századai után?

10. század

13. század

11. század

12. század

Melyik művelési mód nem jellemző az ezredforduló Európájában?

vetésforgó

talajváltó gazdálkodás

kétnyomásos gazdálkodás

háromnyomásos gazdálkodás

Mely nép nem pusztított Európában a 9-10. század során?

magyar

arab

tatár

viking

Mely település nem fejlődött várossá?

királyi központ

mezőgazdasági vidék földműves települése

egyházi központ

folyami átkelőhelyek települése

Hol alakulhatott ki vásárhely?

mezőgazdasági településen

utak találkozásánál

kolostorok előtt

egyházi központoktól távoli helyeklen

Mit tekintünk városnak a középkorban?

különleges gazdasági tevékenységet folytató település

kiváltságos jogokkal bíró település

államigazgatási funkcióval bíró település

mezőgazdasági tevékenységet folytató település

Mi volt a kommuna mozgalom célja?

több iparost a településre csábítani

elérni a városi kiváltságot

több állami támogatáshoz jutni

mentesülni a királyi adók alól

Mikor jelenik meg egy gazdaságban a pénz?

ha az állam beavatkozik a gazdaságba

sokféle áru esetén

ha van elég arany

a cserekereskedelem visszaesésével

Mi a feltétele az áru megjelenésének?

a kereskedők megjelenése

a termékfelesleg megjelenése

az állam megerősödése

a piac megjelenése

Kik lehettek a céh tagjai?

egy szakmához tartozó céhmesterek

minden iparos

minden a szakmához értő ember

minden szakmához tartotó munkás

Mi a céh legfontosabb feladata?

piac- és minőségvédelem

szakmai módszerek átadása

rendvédelem

a város irányítása

Mi nem volt a céhek feladata?

ipari termelés

adószedés

falak védelme

kereskedelem szabályozása

Ki volt a kontár?

aki céhen kívüli iparos volt

aki szakmáján túl más szakmában is dolgozott

aki mellékállásban dolgozott

aki rosszul dolgozott

Mi a céh?

szakmánkénti érdekvédelmi szervezet

iparoslegények szakszervezete

szakmai továbbképzési szervezet

városok harci szövetsége

Mi a piac szabályozásának céhek által alkalmozott módszere?

vámok kivetése

korlátozták az iparűzők számát

közös alapanyag beszerzés

a magán megrendelések visszautasítása

Melyik társadalmi réteg irányította a város politikáját?

céhmesterek

a városi nemesség

patríciusok

plebs

Ki számít polgárnak a középkorban?

a nemzet minden tagja

a városok szabad lakója

az államterület jogképes lakója

a város minden lakója

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!