A középkori város

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A középkori város

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a céh legfontosabb feladata?

piac- és minőségvédelem

szakmai módszerek átadása

a város irányítása

rendvédelem

Ki volt a kontár?

aki szakmáján túl más szakmában is dolgozott

aki rosszul dolgozott

aki céhen kívüli iparos volt

aki mellékállásban dolgozott

Kik lehettek a céh tagjai?

minden a szakmához értő ember

minden iparos

egy szakmához tartozó céhmesterek

minden szakmához tartotó munkás

Mi nem volt a céhek feladata?

falak védelme

kereskedelem szabályozása

ipari termelés

adószedés

Mi a céh?

szakmai továbbképzési szervezet

iparoslegények szakszervezete

városok harci szövetsége

szakmánkénti érdekvédelmi szervezet

Mi a piac szabályozásának céhek által alkalmozott módszere?

a magán megrendelések visszautasítása

vámok kivetése

közös alapanyag beszerzés

korlátozták az iparűzők számát

Mi volt a rossz közegézségügyi viszonyok következménye a középkori városban?

gyakori éhínség

menekülő lakosság

elviselhetetlen bűz

gyakori járványok

Honnan tudta egy középkori utazó, hogy egy városba ért?

jobb lett az útminőség

falakba ütközött

sok embert látott

ingyen adták a sört

Melyik jelző illik leginkább a középkori városok szerkezetére?

körutas-sugaras szerkezet

zsúfolt

szellős

tudatosan tervezett

Mi nincs egy középkori város főterén?

állandó színház

templom

gazdag polgárházak

városháza

Mely nép nem pusztított Európában a 9-10. század során?

viking

tatár

arab

magyar

Melyik gazdasági ágban figyelhető meg először fejlődés a népvándorlás után?

ipar

bányászat

kereskedelem

mezőgazdaság

Melyik nem 11-12. századi újítás?

borona

szügyhám

nehézeke

nyakhám

Melyik művelési mód nem jellemző az ezredforduló Európájában?

talajváltó gazdálkodás

kétnyomásos gazdálkodás

vetésforgó

háromnyomásos gazdálkodás

Melyik évszázadban kezdődött a fellendülés a kora középkor nehéz századai után?

13. század

11. század

12. század

10. század

Milyen hatása volt az élelmiszer-ellátás javulásának a 11-12 században?

nőtt a népesség

fejlődött az ipar

több jutott exportra

erősödött a királyok hatalma

Mi történt a városhálózattal az ókor végén?

teljesen megsemmisült

a városok száma tovább bővült

túlélte a pusztulást

jórészt elpusztult, de a főbb központok átöröklődtek a középkorra

Ki adományozott általában városi címet?

a király

a terület birtokosa

az egyház

a kommuna

Miért jó a királynak a városok fejlődése?

tömeges ipari termelést indít el

több, biztos adóbevétel

fejlődik a mezőgazdaság

felszívja a vidéki nincsteleneket

Melyik nem városi kiváltság az alábbiak közül?

szabad bíróválasztás

önigazgatás

adófizetés a királynak

árumegállító jog

Mit jelent az önigazgatás a város számára?

senki nem kényszerítheti a várost semmire

saját vezetők döntenek a városi ügyekben

kivonhatja magát az állami irányítás alól

nem kell figyelembe vennie polgárai akaratát

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!