A középkori város

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A középkori város

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit jelent a polgári szabadság?

nem vonatkozik rá a feudális állam törvénye

nem függ az állami szabályoktól

nem részese a rendi jogoknak

szabadon rendelkezhet a tulajdonával

Milyen gazdasági tevékenységet folytattak a patríciusok?

távolsági kereskedelem

nagybirtokos árutermelés

földműves

iparos

Ki számít polgárnak a középkorban?

az államterület jogképes lakója

a városok szabad lakója

a nemzet minden tagja

a város minden lakója

Melyik testület biztosította a középkori városok iparosainak érdekvédelmét?
Hogyan nevezték a középkori várost irányító testületet?

szenátus

kancellária

tanács

dózse

Melyik testület biztosította a középkori városok iparosainak érdekvédelmét?

hanza

céh

gilde

manufaktúra

Ki a középkori város vezetője?

a polgármester

a dózse

a terület földesura

a tanácselnök

Melyik társadalmi réteg irányította a város politikáját?

patríciusok

plebs

a városi nemesség

céhmesterek

Mi volt a kommuna mozgalom célja?

mentesülni a királyi adók alól

több állami támogatáshoz jutni

több iparost a településre csábítani

elérni a városi kiváltságot

Mi a feltétele az áru megjelenésének?

az állam megerősödése

a termékfelesleg megjelenése

a piac megjelenése

a kereskedők megjelenése

Hol alakulhatott ki vásárhely?

egyházi központoktól távoli helyeklen

utak találkozásánál

kolostorok előtt

mezőgazdasági településen

Mely település nem fejlődött várossá?

mezőgazdasági vidék földműves települése

folyami átkelőhelyek települése

királyi központ

egyházi központ

Mikor jelenik meg egy gazdaságban a pénz?

ha az állam beavatkozik a gazdaságba

sokféle áru esetén

a cserekereskedelem visszaesésével

ha van elég arany

Mit tekintünk városnak a középkorban?

államigazgatási funkcióval bíró település

kiváltságos jogokkal bíró település

különleges gazdasági tevékenységet folytató település

mezőgazdasági tevékenységet folytató település

Melyik tengeren zajlott a középkori kereskedelem zöme?

Északi-tenger

Földközi-tenger

Fekete-tenger

Balti-tenger

Melyik város tartotta kezében a levantei kereskedelmet?

Róma

Milánó

Velence

Pisa

Mit nem vittek ki az európaiak a levantei úton?

nyersanyag

textil

arany

fegyver

Hogyan nevezték a észak-európai kereskedelmet?

Balti út

Levante

Champagne

Hanza

Hogyan nevezték a Közel-Keletre vezető kereskedelmi utat?

hanza út

arab út

levantei út

selyemút

Hol volt Nyugat-Európa posztóipari központja a középkor első felében?

Champagne

Anglia

Flandria

Asturia

Mi a privilégium?

a város irányító testülete

városi kiváltságlevél

városi polgárok jegyzéke

a város kereskedelmi joga

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!