A középkori város

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A középkori város

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik gazdasági ágban figyelhető meg először fejlődés a népvándorlás után?

kereskedelem

ipar

mezőgazdaság

bányászat

Mely nép nem pusztított Európában a 9-10. század során?

arab

viking

magyar

tatár

Milyen hatása volt az élelmiszer-ellátás javulásának a 11-12 században?

erősödött a királyok hatalma

több jutott exportra

fejlődött az ipar

nőtt a népesség

Mi történt a városhálózattal az ókor végén?

teljesen megsemmisült

a városok száma tovább bővült

jórészt elpusztult, de a főbb központok átöröklődtek a középkorra

túlélte a pusztulást

Melyik évszázadban kezdődött a fellendülés a kora középkor nehéz századai után?

12. század

13. század

10. század

11. század

Melyik nem 11-12. századi újítás?

nyakhám

borona

nehézeke

szügyhám

Melyik művelési mód nem jellemző az ezredforduló Európájában?

kétnyomásos gazdálkodás

talajváltó gazdálkodás

háromnyomásos gazdálkodás

vetésforgó

Melyik jelző illik leginkább a középkori városok szerkezetére?

zsúfolt

tudatosan tervezett

körutas-sugaras szerkezet

szellős

Honnan tudta egy középkori utazó, hogy egy városba ért?

sok embert látott

falakba ütközött

jobb lett az útminőség

ingyen adták a sört

Mi nincs egy középkori város főterén?

gazdag polgárházak

állandó színház

városháza

templom

Mi volt a rossz közegézségügyi viszonyok következménye a középkori városban?

gyakori éhínség

menekülő lakosság

gyakori járványok

elviselhetetlen bűz

Mi a feltétele az áru megjelenésének?

az állam megerősödése

a kereskedők megjelenése

a piac megjelenése

a termékfelesleg megjelenése

Mikor jelenik meg egy gazdaságban a pénz?

ha van elég arany

ha az állam beavatkozik a gazdaságba

a cserekereskedelem visszaesésével

sokféle áru esetén

Mi volt a kommuna mozgalom célja?

több állami támogatáshoz jutni

mentesülni a királyi adók alól

több iparost a településre csábítani

elérni a városi kiváltságot

Mely település nem fejlődött várossá?

egyházi központ

királyi központ

mezőgazdasági vidék földműves települése

folyami átkelőhelyek települése

Mit tekintünk városnak a középkorban?

mezőgazdasági tevékenységet folytató település

kiváltságos jogokkal bíró település

államigazgatási funkcióval bíró település

különleges gazdasági tevékenységet folytató település

Hol alakulhatott ki vásárhely?

kolostorok előtt

egyházi központoktól távoli helyeklen

utak találkozásánál

mezőgazdasági településen

Hogyan nevezték a középkori várost irányító testületet?

szenátus

dózse

kancellária

tanács

Melyik testület biztosította a középkori városok iparosainak érdekvédelmét?
Milyen gazdasági tevékenységet folytattak a patríciusok?

iparos

nagybirtokos árutermelés

távolsági kereskedelem

földműves

Mit jelent a polgári szabadság?

nem függ az állami szabályoktól

szabadon rendelkezhet a tulajdonával

nem részese a rendi jogoknak

nem vonatkozik rá a feudális állam törvénye

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!