A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik római császár alapított új fővárost keleten?

Theodosius

Valerius

Constantinus

Hadrianus

Miért növelte a római császár az adókat?

a császári hivatalok fenntartási költségének növekedése miatt

a védelmi költségek növekedése miatt

az egyre több szegény megsegítésére

a külkereskedelem kiáramló aranymennyisége miatt

Mit ad a luxuscikkekért cserébe Róma a kelettel folytatott kereskedelemben?

ezüstöt

árut

fegyvert

aranyat

Mi volt a keleten épült új főváros neve a Római Birodalomban?

Roma nova

Constantinopolis

Cesarea Augusta

Bysantium

Miért indultak hanyatlásnak a római városok?

a barbár támadások fő célpontjai voltak

kevesebb pénzt kaptak Rómától

jelentősen romlott az ellátásuk

a császári adók tönkre tették őket

Mi a Colonus?

saját földjén dolgozó kisparaszt

rabszolga a kései korban

bérlő a nagybirtokon

vidékre vándorló városi nincstelen

Melyik római császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Hadrianus

Constantinus

Valerius

Theodosius

Milyen szerepet játszhatott volna a kereszténység Róma válságának megoldásában?

B – csökkenthette volna a morális válságot

A – megbékítette volna az embereket

D – javította volna az adózási morált

C – fenntarthatta volna a társadalom összetartó erejét

Hogyan pótolták a rómaiak a kieső rabszolga-munkaerőt?

többet dolgoztatták a maradék rabszolgákat

bérlőknek adták a földeket

sehogy

telepeseket hívtak a birtokra

Melyik volt a Római Birodalom leggazdagabb része?

észak

kelet

nyugat

dél

Mikor bukott el a Nyugatrómai Birodalom?

Kr.u. 446

Kr.u. 476

Kr.u. 456

Kr.u. 466

Melyik császár alatt érte el legnagyobb kiterjedését Róma?

Traianus

Augustus

Nero

Hadrianus

Mi a birodalom?

Nagy területre kiterjedő, több korábbi államot magába foglaló államszervezet

Állam az államban

Államok szövetsége, konföderációja

Városállamok halmaza egy fő uralma alatt

Mikor alapították Rómát?

Kr. e. 202

Kr. e. 456

Kr.e. 510

Kr.e. 753

Mettől meddig terjedt a Római Birodalom a Kr.u. II. században?

Hispániától Szíriáig

Galliától Görögországig

Britanniától Mesopotámiáig

Britanniától Itáliáig

A birodalom bukását tekintve, melyik nem belső ok az alább felsoroltak közül?

császári cím utódlása

több oldalról jövő támadások

védelem problémái

morális válság

Mikor osztották fel a Római Birodalmat?

393

390

397

395

Az alábbiak közül melyik nem germán nép?

gót

vandál

hun

frank

Ki osztotta fel fiai közt a Római Birodalmat?

Constantinus

Theodosius

II. Valentinianus

Romulus Augustulus

Kik voltak a hunok?

a Balkán lázadó pásztornépei

germán népek, rázúdultak a birodalomra

perzsa harcosok

Ázsiából támadó nomád törzsek

Milyen szerepet kaptak a gótok a birodalomban a rómaiak megverése után?

behódoló, földművelő népek lettek

befogadott, szövetséges népek lettek

üldözött népek lettek

rabszolga népek lettek

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!