A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hogyan pótolták a rómaiak a kieső rabszolga-munkaerőt?

bérlőknek adták a földeket

sehogy

telepeseket hívtak a birtokra

többet dolgoztatták a maradék rabszolgákat

Melyik volt a Római Birodalom leggazdagabb része?

kelet

észak

nyugat

dél

Melyik római császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Constantinus

Theodosius

Valerius

Hadrianus

Miért növelte a római császár az adókat?

a külkereskedelem kiáramló aranymennyisége miatt

a császári hivatalok fenntartási költségének növekedése miatt

az egyre több szegény megsegítésére

a védelmi költségek növekedése miatt

Melyik római császár alapított új fővárost keleten?

Valerius

Constantinus

Theodosius

Hadrianus

Miért indultak hanyatlásnak a római városok?

kevesebb pénzt kaptak Rómától

jelentősen romlott az ellátásuk

a barbár támadások fő célpontjai voltak

a császári adók tönkre tették őket

Milyen szerepet játszhatott volna a kereszténység Róma válságának megoldásában?

C – fenntarthatta volna a társadalom összetartó erejét

A – megbékítette volna az embereket

D – javította volna az adózási morált

B – csökkenthette volna a morális válságot

Mi a Colonus?

saját földjén dolgozó kisparaszt

rabszolga a kései korban

bérlő a nagybirtokon

vidékre vándorló városi nincstelen

Mi volt a keleten épült új főváros neve a Római Birodalomban?

Roma nova

Constantinopolis

Bysantium

Cesarea Augusta

Mit ad a luxuscikkekért cserébe Róma a kelettel folytatott kereskedelemben?

fegyvert

árut

aranyat

ezüstöt

A birodalom bukását tekintve, melyik nem belső ok az alább felsoroltak közül?

több oldalról jövő támadások

császári cím utódlása

morális válság

védelem problémái

Mettől meddig terjedt a Római Birodalom a Kr.u. II. században?

Hispániától Szíriáig

Galliától Görögországig

Britanniától Mesopotámiáig

Britanniától Itáliáig

Melyik császár alatt érte el legnagyobb kiterjedését Róma?

Augustus

Nero

Traianus

Hadrianus

Mikor bukott el a Nyugatrómai Birodalom?

Kr.u. 466

Kr.u. 446

Kr.u. 456

Kr.u. 476

Mikor alapították Rómát?

Kr. e. 202

Kr. e. 456

Kr.e. 510

Kr.e. 753

Mi a birodalom?

Állam az államban

Államok szövetsége, konföderációja

Nagy területre kiterjedő, több korábbi államot magába foglaló államszervezet

Városállamok halmaza egy fő uralma alatt

Mikor fosztották ki és rombolták le a germánok Rómát?

457

456

455

458

Melyik évben verték meg a hunokat a római-germán csapatok?

452

453

450

451

Ki volt Odoaker?

Róma utolsó győztes hadvezére

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Az utolsó nyugatrómai császár

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

478

476

479

477

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Cataflanus

Mediolanum

Londinium

Catalaunum

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!