A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikorra fejeződtek be Róma hódításai?

Kr.u. 4. század

Kr.u. 2. század

Kr.u. 3. század

Kr.u. 1. század

Melyik római császár uralkodott a legnagyobb terület felett?

Nero

Hadrianus

Traianus

Augustus

Mi a provincia?

a császári közigazgatási hivatal

a birodalom tartománya

a császári testőrség

a birodalom védvonala

Miért fontos egy egységes vallás a birodalomban?

Növeli a császár tekintélyét

Erősíti a katonai képességeket

Erősíti a társadalmi összetartozás-érzését

Könnyebbé teszi a birodalom irányítását

Melyik császár rendezkedett be a Római Birodalom védelmére?

Augustus

Hadrianus

Traianus

Nero

Hol van Isis-szentély Magyarországon?

Szombathely

Óbuda

Győr

Pécs

Milyen népek támadták a Római Birodalmat északról?

parthusok

germánok

dórok

szlávok

Melyik az alábbiak közül nem új vallás a Római Birodalomban?

Mithras kultusz

Mars Isten kultusza

Kereszténység

Isis kultusz

Hol dolgoztak a római rabszolgák tömegei?

a császári udvarban

a nagybirtokokon

a bányákban

a határvédelmi rendszer építkezésein

Honnan származik a Római Birodalomban használt rabszolga munkaerő?

eladósodott városi polgárok

hadifoglyok

köztörvényes bűnözők büntetése

alávetett provincia lakókból

Milyen gazdasági problémák származtak Róma hódításainak megszüntéből?

kevesebb zsákmány

kevesebb adó

kevesebb munkaerő

kevesebb kereskedelmi lehetőség

Milyen módon jutottak hatalomra az új római császárok?

megörökölték a címet apjuktól

kikiáltotta a legalkalmasabbat a nép

választás útján

véres belső harcok nyomán

Melyik római provinciában építettek kőfalat a barbár betörések ellen a 2. században?

Britannia

Germania

Syria

Pannonia

Ki volt az utolsó római császár nyugaton?

II. Romulus

Theodosius

Augustinus

Romulus Augustulus

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

477

476

478

479

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Catalaunum

Londinium

Mediolanum

Cataflanus

Mikor fosztották ki és rombolták le a germánok Rómát?

458

457

456

455

Melyik évben verték meg a hunokat a római-germán csapatok?

451

453

450

452

Ki volt Odoaker?

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Róma utolsó győztes hadvezére

Az utolsó nyugatrómai császár

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Melyik nép pusztította el Rómát?

gót

frank

hun

vandál

Ki volt a hunok királya?

Buda

Aladár

Attila

Csaba

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!