A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor osztották fel a Római Birodalmat?

397

395

393

390

Milyen volt a befogadott gótok és Róma viszonya?

alávetettség

rabszolgaság

fölérendeltség

függetlenség

Az alábbiak közül melyik nem germán nép?

vandál

hun

frank

gót

Kik voltak a hunok?

Ázsiából támadó nomád törzsek

a Balkán lázadó pásztornépei

germán népek, rázúdultak a birodalomra

perzsa harcosok

Ki osztotta fel fiai közt a Római Birodalmat?

Constantinus

Romulus Augustulus

Theodosius

II. Valentinianus

Mikor kezdődött a népvándorlás?

376

374

373

375

Milyen szerepet kaptak a gótok a birodalomban a rómaiak megverése után?

behódoló, földművelő népek lettek

rabszolga népek lettek

üldözött népek lettek

befogadott, szövetséges népek lettek

Melyik római császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Hadrianus

Constantinus

Valerius

Theodosius

Milyen szerepet játszhatott volna a kereszténység Róma válságának megoldásában?

C – fenntarthatta volna a társadalom összetartó erejét

B – csökkenthette volna a morális válságot

A – megbékítette volna az embereket

D – javította volna az adózási morált

Mi a Colonus?

rabszolga a kései korban

saját földjén dolgozó kisparaszt

vidékre vándorló városi nincstelen

bérlő a nagybirtokon

Hogyan pótolták a rómaiak a kieső rabszolga-munkaerőt?

bérlőknek adták a földeket

telepeseket hívtak a birtokra

többet dolgoztatták a maradék rabszolgákat

sehogy

Melyik volt a Római Birodalom leggazdagabb része?

nyugat

dél

kelet

észak

Mit ad a luxuscikkekért cserébe Róma a kelettel folytatott kereskedelemben?

árut

fegyvert

ezüstöt

aranyat

Mi volt a keleten épült új főváros neve a Római Birodalomban?

Bysantium

Cesarea Augusta

Roma nova

Constantinopolis

Miért növelte a római császár az adókat?

az egyre több szegény megsegítésére

a császári hivatalok fenntartási költségének növekedése miatt

a védelmi költségek növekedése miatt

a külkereskedelem kiáramló aranymennyisége miatt

Miért indultak hanyatlásnak a római városok?

a barbár támadások fő célpontjai voltak

kevesebb pénzt kaptak Rómától

a császári adók tönkre tették őket

jelentősen romlott az ellátásuk

Melyik római császár alapított új fővárost keleten?

Constantinus

Valerius

Theodosius

Hadrianus

Melyik az alábbiak közül nem új vallás a Római Birodalomban?

Isis kultusz

Kereszténység

Mars Isten kultusza

Mithras kultusz

Hol dolgoztak a római rabszolgák tömegei?

a határvédelmi rendszer építkezésein

a császári udvarban

a bányákban

a nagybirtokokon

Miért fontos egy egységes vallás a birodalomban?

Növeli a császár tekintélyét

Erősíti a katonai képességeket

Erősíti a társadalmi összetartozás-érzését

Könnyebbé teszi a birodalom irányítását

Milyen gazdasági problémák származtak Róma hódításainak megszüntéből?

kevesebb adó

kevesebb kereskedelmi lehetőség

kevesebb munkaerő

kevesebb zsákmány

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!