A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a provincia?

a birodalom tartománya

a birodalom védvonala

a császári közigazgatási hivatal

a császári testőrség

Melyik római provinciában építettek kőfalat a barbár betörések ellen a 2. században?

Britannia

Syria

Germania

Pannonia

Milyen népek támadták a Római Birodalmat északról?

germánok

szlávok

parthusok

dórok

Melyik császár rendezkedett be a Római Birodalom védelmére?

Nero

Augustus

Hadrianus

Traianus

Honnan származik a Római Birodalomban használt rabszolga munkaerő?

alávetett provincia lakókból

hadifoglyok

köztörvényes bűnözők büntetése

eladósodott városi polgárok

Miért fontos egy egységes vallás a birodalomban?

Könnyebbé teszi a birodalom irányítását

Növeli a császár tekintélyét

Erősíti a katonai képességeket

Erősíti a társadalmi összetartozás-érzését

Hol van Isis-szentély Magyarországon?

Szombathely

Pécs

Győr

Óbuda

Mikorra fejeződtek be Róma hódításai?

Kr.u. 1. század

Kr.u. 2. század

Kr.u. 4. század

Kr.u. 3. század

Melyik római császár uralkodott a legnagyobb terület felett?

Nero

Hadrianus

Traianus

Augustus

Hol dolgoztak a római rabszolgák tömegei?

a nagybirtokokon

a bányákban

a császári udvarban

a határvédelmi rendszer építkezésein

Milyen gazdasági problémák származtak Róma hódításainak megszüntéből?

kevesebb munkaerő

kevesebb kereskedelmi lehetőség

kevesebb adó

kevesebb zsákmány

Melyik az alábbiak közül nem új vallás a Római Birodalomban?

Isis kultusz

Mithras kultusz

Kereszténység

Mars Isten kultusza

Milyen módon jutottak hatalomra az új római császárok?

választás útján

véres belső harcok nyomán

kikiáltotta a legalkalmasabbat a nép

megörökölték a címet apjuktól

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Londinium

Mediolanum

Catalaunum

Cataflanus

Ki volt a hunok királya?

Csaba

Buda

Aladár

Attila

Melyik évben verték meg a hunokat a római-germán csapatok?

451

453

450

452

Mikor fosztották ki és rombolták le a germánok Rómát?

458

457

455

456

Ki volt Odoaker?

Az utolsó nyugatrómai császár

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Róma utolsó győztes hadvezére

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Ki volt az utolsó római császár nyugaton?

II. Romulus

Theodosius

Augustinus

Romulus Augustulus

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

479

478

477

476

Melyik nép pusztította el Rómát?

frank

hun

gót

vandál

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!