A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a birodalom?

Nagy területre kiterjedő, több korábbi államot magába foglaló államszervezet

Állam az államban

Államok szövetsége, konföderációja

Városállamok halmaza egy fő uralma alatt

Mikor bukott el a Nyugatrómai Birodalom?

Kr.u. 476

Kr.u. 466

Kr.u. 456

Kr.u. 446

Melyik császár alatt érte el legnagyobb kiterjedését Róma?

Traianus

Hadrianus

Nero

Augustus

Mettől meddig terjedt a Római Birodalom a Kr.u. II. században?

Hispániától Szíriáig

Britanniától Mesopotámiáig

Galliától Görögországig

Britanniától Itáliáig

Mikor alapították Rómát?

Kr.e. 510

Kr. e. 456

Kr. e. 202

Kr.e. 753

A birodalom bukását tekintve, melyik nem belső ok az alább felsoroltak közül?

morális válság

több oldalról jövő támadások

császári cím utódlása

védelem problémái

Mit ad a luxuscikkekért cserébe Róma a kelettel folytatott kereskedelemben?

fegyvert

árut

ezüstöt

aranyat

Melyik római császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Hadrianus

Constantinus

Valerius

Theodosius

Melyik római császár alapított új fővárost keleten?

Constantinus

Valerius

Theodosius

Hadrianus

Hogyan pótolták a rómaiak a kieső rabszolga-munkaerőt?

bérlőknek adták a földeket

többet dolgoztatták a maradék rabszolgákat

telepeseket hívtak a birtokra

sehogy

Miért indultak hanyatlásnak a római városok?

a barbár támadások fő célpontjai voltak

a császári adók tönkre tették őket

kevesebb pénzt kaptak Rómától

jelentősen romlott az ellátásuk

Mi volt a keleten épült új főváros neve a Római Birodalomban?

Bysantium

Constantinopolis

Roma nova

Cesarea Augusta

Melyik volt a Római Birodalom leggazdagabb része?

nyugat

kelet

észak

dél

Mi a Colonus?

bérlő a nagybirtokon

saját földjén dolgozó kisparaszt

rabszolga a kései korban

vidékre vándorló városi nincstelen

Miért növelte a római császár az adókat?

a külkereskedelem kiáramló aranymennyisége miatt

a császári hivatalok fenntartási költségének növekedése miatt

az egyre több szegény megsegítésére

a védelmi költségek növekedése miatt

Milyen szerepet játszhatott volna a kereszténység Róma válságának megoldásában?

D – javította volna az adózási morált

A – megbékítette volna az embereket

B – csökkenthette volna a morális válságot

C – fenntarthatta volna a társadalom összetartó erejét

Ki volt Odoaker?

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Róma utolsó győztes hadvezére

Az utolsó nyugatrómai császár

Ki volt a hunok királya?

Attila

Aladár

Csaba

Buda

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

476

479

478

477

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Cataflanus

Mediolanum

Catalaunum

Londinium

Melyik nép pusztította el Rómát?

vandál

frank

gót

hun

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!