A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a birodalom?

Városállamok halmaza egy fő uralma alatt

Államok szövetsége, konföderációja

Állam az államban

Nagy területre kiterjedő, több korábbi államot magába foglaló államszervezet

Melyik császár alatt érte el legnagyobb kiterjedését Róma?

Nero

Hadrianus

Augustus

Traianus

Mikor alapították Rómát?

Kr. e. 456

Kr.e. 510

Kr.e. 753

Kr. e. 202

Mettől meddig terjedt a Római Birodalom a Kr.u. II. században?

Hispániától Szíriáig

Britanniától Mesopotámiáig

Britanniától Itáliáig

Galliától Görögországig

Mikor bukott el a Nyugatrómai Birodalom?

Kr.u. 476

Kr.u. 456

Kr.u. 446

Kr.u. 466

A birodalom bukását tekintve, melyik nem belső ok az alább felsoroltak közül?

több oldalról jövő támadások

védelem problémái

császári cím utódlása

morális válság

Milyen volt a befogadott gótok és Róma viszonya?

fölérendeltség

függetlenség

rabszolgaság

alávetettség

Milyen szerepet kaptak a gótok a birodalomban a rómaiak megverése után?

behódoló, földművelő népek lettek

üldözött népek lettek

befogadott, szövetséges népek lettek

rabszolga népek lettek

Kik voltak a hunok?

Ázsiából támadó nomád törzsek

a Balkán lázadó pásztornépei

perzsa harcosok

germán népek, rázúdultak a birodalomra

Az alábbiak közül melyik nem germán nép?

gót

frank

hun

vandál

Mikor kezdődött a népvándorlás?

373

375

374

376

Ki osztotta fel fiai közt a Római Birodalmat?

Constantinus

II. Valentinianus

Romulus Augustulus

Theodosius

Mikor osztották fel a Római Birodalmat?

397

393

390

395

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Londinium

Catalaunum

Cataflanus

Mediolanum

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

478

477

479

476

Melyik évben verték meg a hunokat a római-germán csapatok?

451

452

453

450

Mikor fosztották ki és rombolták le a germánok Rómát?

456

455

457

458

Ki volt a hunok királya?

Csaba

Aladár

Attila

Buda

Ki volt Odoaker?

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Az utolsó nyugatrómai császár

Róma utolsó győztes hadvezére

Ki volt az utolsó római császár nyugaton?

Augustinus

Theodosius

Romulus Augustulus

II. Romulus

Melyik nép pusztította el Rómát?

vandál

gót

hun

frank

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!