A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor fosztották ki és rombolták le a germánok Rómát?

457

455

456

458

Melyik nép pusztította el Rómát?

vandál

gót

hun

frank

Ki volt Odoaker?

Germán király, aki lázadott és elbukott Róma ellen

Az utolsó császárt megdöntő germán vezér

Róma utolsó győztes hadvezére

Az utolsó nyugatrómai császár

Melyik évben verték meg a hunokat a római-germán csapatok?

452

450

453

451

Ki volt a hunok királya?

Buda

Attila

Aladár

Csaba

Melyik évben bukott meg a Nyugatrómai Birodalom?

477

479

476

478

Hol győzték le a római-germán csapatok a hunokat?

Mediolanum

Catalaunum

Londinium

Cataflanus

Ki volt az utolsó római császár nyugaton?

Augustinus

Theodosius

II. Romulus

Romulus Augustulus

Hol dolgoztak a római rabszolgák tömegei?

a nagybirtokokon

a császári udvarban

a határvédelmi rendszer építkezésein

a bányákban

Milyen gazdasági problémák származtak Róma hódításainak megszüntéből?

kevesebb kereskedelmi lehetőség

kevesebb adó

kevesebb zsákmány

kevesebb munkaerő

Hol van Isis-szentély Magyarországon?

Óbuda

Szombathely

Pécs

Győr

Honnan származik a Római Birodalomban használt rabszolga munkaerő?

eladósodott városi polgárok

köztörvényes bűnözők büntetése

hadifoglyok

alávetett provincia lakókból

Miért fontos egy egységes vallás a birodalomban?

Növeli a császár tekintélyét

Erősíti a társadalmi összetartozás-érzését

Könnyebbé teszi a birodalom irányítását

Erősíti a katonai képességeket

Melyik római császár uralkodott a legnagyobb terület felett?

Nero

Hadrianus

Traianus

Augustus

Melyik császár rendezkedett be a Római Birodalom védelmére?

Augustus

Nero

Traianus

Hadrianus

Milyen népek támadták a Római Birodalmat északról?

germánok

dórok

szlávok

parthusok

Mi a provincia?

a császári testőrség

a birodalom védvonala

a császári közigazgatási hivatal

a birodalom tartománya

Milyen módon jutottak hatalomra az új római császárok?

választás útján

véres belső harcok nyomán

megörökölték a címet apjuktól

kikiáltotta a legalkalmasabbat a nép

Mikorra fejeződtek be Róma hódításai?

Kr.u. 3. század

Kr.u. 1. század

Kr.u. 2. század

Kr.u. 4. század

Melyik az alábbiak közül nem új vallás a Római Birodalomban?

Mithras kultusz

Isis kultusz

Mars Isten kultusza

Kereszténység

Melyik római provinciában építettek kőfalat a barbár betörések ellen a 2. században?

Syria

Britannia

Germania

Pannonia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!