Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért volt kénytelen növelni bevételeit Károly Róbert?

mert a királyi hatalmat meg kellett erősíteni

mert a királyi birtokokat meg kellett váltani

mert az Itáliában megszokott életszínvonalat akarta biztosítani családjának

mert ki kellett fizetni az új bárókat

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Csák Máté

Kőszegi család

Kán László

Aba család

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1301-1342

1302-1342

1301-1341

1302-1341

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

híveit megjutalmazni

a tartományurak hatalmát megtörni

új adókat kivetni

Honnan származott Károly Róbert?

Velence

Firenze

Róma

Nápoly

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Valois

Habsburg

Premysl

Anjou

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

az új bárók

a visszaszerzett birtokok és várak

a királyi városok gazdasági ereje

a bandériumok

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

honoráriumként adott királyi birtok

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

nemesek nélkül nem mehet háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

a birtok egy részét örökíthette a fiára

a birtok egy része visszaszállt a királyra

elveszett a birtok is

megtarthatta a teljes birtokot

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

semmi

koronázási eskü

a rendi jogosítványok

Aranybulla

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

fizetett az új bányák után a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

kifizette a bányász helyett a bányabért

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

Mi az urbura?

a bányavárosoknak fizetett jutalék

a királynak fizetett bányabér

a föld tulajdonosának fizetett bányabér

bányaváros latinul

Melyik város volt a pénzverés központja?

Visegrád

Besztercebánya

Körmöcbánya

Buda

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

10%

30%

70%

50%

Melyik bányaváros nem Károly Róbert idejében fejlődött jelentősen?

Tatabánya

Besztercebánya

Körmöcbánya

Selmecbánya

Honnan érkezett a külföldi bányászok többbsége?

német és cseh területek

Erdély

Itália

Lengyelország

Hogyan nevezték Károly Róbert új értékálló pénzét?

ezüstdollár

ezüsttallér

aranydénár

aranyforint

Magyarország mely részein voltak jelentős nemesfém-lelőhelyek?

Nyugat-Dunántúl

Horvátország és Erdély

Észak-Alföld és Felvidék

Erdély és Felvidék

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

királyi birtok

pénzváltás

vámok

adók

Mi a regálé?

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a kiályi birtokok bevétele

a király összes bevétele

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!