Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miért volt kénytelen növelni bevételeit Károly Róbert?

mert az Itáliában megszokott életszínvonalat akarta biztosítani családjának

mert a királyi hatalmat meg kellett erősíteni

mert a királyi birtokokat meg kellett váltani

mert ki kellett fizetni az új bárókat

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Csák Máté

Aba család

Kőszegi család

Kán László

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

híveit megjutalmazni

a tartományurak hatalmát megtörni

új adókat kivetni

Honnan származott Károly Róbert?

Róma

Nápoly

Firenze

Velence

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Premysl

Anjou

Valois

Habsburg

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1302-1342

1301-1341

1301-1342

1302-1341

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

nemesek nélkül nem mehet háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a bandériumok

a királyi városok gazdasági ereje

az új bárók

a visszaszerzett birtokok és várak

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

Aranybulla

semmi

a rendi jogosítványok

koronázási eskü

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy része visszaszállt a királyra

a birtok egy részét örökíthette a fiára

elveszett a birtok is

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

honoráriumként adott királyi birtok

Mit jelent a királyi monopólium?

a királyi felséjogon szerzett jövedelmeket

a királyi jogok összességét

a király kizárólagos gazdasági jogát egy áruval kapcsolatban

a király műhelyeinek egyeduralmát

Ki fizette a kapuadót?

a jobbágy portánként

a jobbágy kéményenként

a királyi város polgáronként

a nemes portánként

Miért kellett bevezetni a kapuadót?

a pénzváltás miatt csökkentek a bevételek

a pénzrontás megszüntével csökkentek a bevételek

a pénzrontás miatt csökkentek a bevételek

a pénzverés bérbe adása miatt csökkentek a bevételek

Melyik város elkerülése végett nyitottak új kereskedelmi utat a visegrádi királytalálkozót követően?

Velence

Prága

Bécs

Krakkó

Mi volt a Károly Róbert által bevezetett új vám neve?

harmincad

tized

huszad

negyvened

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

sómonopólium

pénzverés

vámok

adók

Mi a regálé?

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a király összes bevétele

a kiályi birtokok bevétele

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

királyi birtok

vámok

pénzváltás

Melyik nem regálé jövedelem?

kereskedelmi monopólium

kamara haszna

behozatali vám

birtokjövedelem

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

30%

10%

70%

50%

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!