Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Honnan származott Károly Róbert?

Róma

Velence

Firenze

Nápoly

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1301-1342

1302-1342

1302-1341

1301-1341

Miért volt kénytelen növelni bevételeit Károly Róbert?

mert a királyi hatalmat meg kellett erősíteni

mert ki kellett fizetni az új bárókat

mert a királyi birtokokat meg kellett váltani

mert az Itáliában megszokott életszínvonalat akarta biztosítani családjának

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Csák Máté

Kőszegi család

Kán László

Aba család

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a tartományurak hatalmát megtörni

új adókat kivetni

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

híveit megjutalmazni

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Anjou

Premysl

Habsburg

Valois

Honnan érkezett a külföldi bányászok többbsége?

német és cseh területek

Erdély

Itália

Lengyelország

Hogyan nevezték Károly Róbert új értékálló pénzét?

ezüstdollár

aranydénár

ezüsttallér

aranyforint

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

50%

10%

70%

30%

Magyarország mely részein voltak jelentős nemesfém-lelőhelyek?

Nyugat-Dunántúl

Észak-Alföld és Felvidék

Horvátország és Erdély

Erdély és Felvidék

Melyik bányaváros nem Károly Róbert idejében fejlődött jelentősen?

Besztercebánya

Tatabánya

Körmöcbánya

Selmecbánya

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

kifizette a bányász helyett a bányabért

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

fizetett az új bányák után a bányásznak

Mi az urbura?

bányaváros latinul

a királynak fizetett bányabér

a bányavárosoknak fizetett jutalék

a föld tulajdonosának fizetett bányabér

Melyik város volt a pénzverés központja?

Besztercebánya

Körmöcbánya

Visegrád

Buda

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

nemesek nélkül nem mehet háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

koronázási eskü

semmi

Aranybulla

a rendi jogosítványok

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

a birtok egy része visszaszállt a királyra

elveszett a birtok is

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy részét örökíthette a fiára

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a bandériumok

a visszaszerzett birtokok és várak

a királyi városok gazdasági ereje

az új bárók

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

Melyik nem regálé jövedelem?

birtokjövedelem

kereskedelmi monopólium

behozatali vám

kamara haszna

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

vámok

pénzváltás

királyi birtok

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!