Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi az urbura?

a föld tulajdonosának fizetett bányabér

bányaváros latinul

a királynak fizetett bányabér

a bányavárosoknak fizetett jutalék

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

fizetett az új bányák után a bányásznak

kifizette a bányász helyett a bányabért

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

Hogyan nevezték Károly Róbert új értékálló pénzét?

aranyforint

aranydénár

ezüsttallér

ezüstdollár

Honnan érkezett a külföldi bányászok többbsége?

Itália

német és cseh területek

Lengyelország

Erdély

Melyik város volt a pénzverés központja?

Besztercebánya

Körmöcbánya

Buda

Visegrád

Magyarország mely részein voltak jelentős nemesfém-lelőhelyek?

Nyugat-Dunántúl

Észak-Alföld és Felvidék

Horvátország és Erdély

Erdély és Felvidék

Melyik bányaváros nem Károly Róbert idejében fejlődött jelentősen?

Körmöcbánya

Tatabánya

Besztercebánya

Selmecbánya

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

70%

30%

10%

50%

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

pénzverés

adók

sómonopólium

vámok

Mi a regálé?

a kiályi birtokok bevétele

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a király összes bevétele

Melyik nem regálé jövedelem?

behozatali vám

birtokjövedelem

kereskedelmi monopólium

kamara haszna

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

vámok

pénzváltás

adók

királyi birtok

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

koronázási eskü

Aranybulla

semmi

a rendi jogosítványok

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a bandériumok

az új bárók

a visszaszerzett birtokok és várak

a királyi városok gazdasági ereje

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

nemesek nélkül nem mehet háborúba

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy részét örökíthette a fiára

a birtok egy része visszaszállt a királyra

elveszett a birtok is

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Habsburg

Valois

Anjou

Premysl

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1301-1341

1302-1341

1301-1342

1302-1342

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Csák Máté

Kán László

Aba család

Kőszegi család

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a tartományurak hatalmát megtörni

új adókat kivetni

híveit megjutalmazni

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!