Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik város volt a pénzverés központja?

Körmöcbánya

Visegrád

Buda

Besztercebánya

Magyarország mely részein voltak jelentős nemesfém-lelőhelyek?

Észak-Alföld és Felvidék

Erdély és Felvidék

Horvátország és Erdély

Nyugat-Dunántúl

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

fizetett az új bányák után a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

kifizette a bányász helyett a bányabért

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

Honnan érkezett a külföldi bányászok többbsége?

Erdély

Itália

Lengyelország

német és cseh területek

Hogyan nevezték Károly Róbert új értékálló pénzét?

ezüstdollár

ezüsttallér

aranyforint

aranydénár

Melyik bányaváros nem Károly Róbert idejében fejlődött jelentősen?

Tatabánya

Besztercebánya

Körmöcbánya

Selmecbánya

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

10%

70%

50%

30%

Mi az urbura?

bányaváros latinul

a királynak fizetett bányabér

a bányavárosoknak fizetett jutalék

a föld tulajdonosának fizetett bányabér

Mi a regálé?

a kiályi birtokok bevétele

a király összes bevétele

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a királyi felségjogon szedett jövedelem

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

pénzverés

adók

sómonopólium

vámok

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

királyi birtok

vámok

pénzváltás

adók

Melyik nem regálé jövedelem?

behozatali vám

birtokjövedelem

kereskedelmi monopólium

kamara haszna

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a visszaszerzett birtokok és várak

a bandériumok

az új bárók

a királyi városok gazdasági ereje

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

semmi

koronázási eskü

a rendi jogosítványok

Aranybulla

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

a birtok egy részét örökíthette a fiára

elveszett a birtok is

a birtok egy része visszaszállt a királyra

megtarthatta a teljes birtokot

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

nemesek nélkül nem mehet háborúba

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Habsburg

Premysl

Anjou

Valois

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Aba család

Csák Máté

Kőszegi család

Kán László

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a tartományurak hatalmát megtörni

híveit megjutalmazni

új adókat kivetni

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

Honnan származott Károly Róbert?

Nápoly

Velence

Firenze

Róma

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!