Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

nemesek nélkül nem mehet háborúba

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a visszaszerzett birtokok és várak

a bandériumok

az új bárók

a királyi városok gazdasági ereje

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

a birtok egy része visszaszállt a királyra

megtarthatta a teljes birtokot

elveszett a birtok is

a birtok egy részét örökíthette a fiára

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

Aranybulla

koronázási eskü

a rendi jogosítványok

semmi

Mi az urbura?

a bányavárosoknak fizetett jutalék

a királynak fizetett bányabér

bányaváros latinul

a föld tulajdonosának fizetett bányabér

Melyik bányaváros nem Károly Róbert idejében fejlődött jelentősen?

Selmecbánya

Tatabánya

Körmöcbánya

Besztercebánya

Hogyan nevezték Károly Róbert új értékálló pénzét?

aranyforint

ezüsttallér

ezüstdollár

aranydénár

Honnan érkezett a külföldi bányászok többbsége?

német és cseh területek

Lengyelország

Erdély

Itália

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

kifizette a bányász helyett a bányabért

fizetett az új bányák után a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

Melyik város volt a pénzverés központja?

Buda

Visegrád

Körmöcbánya

Besztercebánya

Magyarország mely részein voltak jelentős nemesfém-lelőhelyek?

Horvátország és Erdély

Erdély és Felvidék

Észak-Alföld és Felvidék

Nyugat-Dunántúl

Mekkora veszteség volt a kötelező nemesfém-beszolgáltatáson?

30%

50%

70%

10%

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

királyi birtok

pénzváltás

vámok

Mi a regálé?

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a király összes bevétele

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a kiályi birtokok bevétele

Melyik nem regálé jövedelem?

kereskedelmi monopólium

kamara haszna

birtokjövedelem

behozatali vám

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

adók

pénzverés

vámok

sómonopólium

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Aba család

Kőszegi család

Kán László

Csák Máté

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

új adókat kivetni

híveit megjutalmazni

a tartományurak hatalmát megtörni

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1301-1342

1302-1342

1301-1341

1302-1341

Honnan származott Károly Róbert?

Nápoly

Velence

Róma

Firenze

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!