Az iszlám vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az iszlám vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik kereskedelmi út vezetett át Arábián?

Tömjénút

Selyemút

Mirhaút

Borostyánút

Mi volt az arabok legfőbb megélhetési forrása?

öntözéses földművelés

nomád állattenyésztés

oázisgazdálkodás

luxuscikk termelés

Melyik nép körében jelent meg az iszlám?

szír

arab

beduin

zsidó

Melyik város nem létezett az iszlám megszületésekor?

Rijád

Jeruzsálem

Medina

Mekka

Melyik évszázadban alakult ki az iszlám?

8.

6.

9.

7.

Hol jelent meg az iszlám vallás?

Arab-félsziget

Kis-Ázsia

Nílus-völgy

Perzsia

Mit jelent a monoteizmus kifejezés?

szigorú egyistenhit

sok isten lehet, de egy az igazi

több istenből egy főisten a legfontosabb

többistenhit

Mi a muszlim társadalom szervezésének alapja?

a Korán

a korlátlan fejlődés elérése

a kalifa akrata

az államérdek

Ki a kalifa?

Mohamed utódja

Mohamed ellenfele

Mohamed közvetlen leszármazottja

A hitben legjártasabb vallástudós

Melyik vallás nem monoteista?

iszlám

kereszténység

hindu

zsidó

Miért nincs kiemelt papság az iszlámban?

mert nincs tételes tanítás sem

mert a gyakorlatiasság miatt nem volt szükség egyházszervezetre

mert az állam nem engedte

mert a vallás magánügy

Mi alapján szervezik a muszlim államot?

Tóra

Korán

Aveszta

Biblia

Mi volt a kalifa funkciója az arab államban?

legfőbb katonai vezető

legfőbb vallási és világi vezető

legfőbb vallási vezető

legfőbb világi vezető

Mi jellemző alapvetően az iszlámra?

bonyolult teológikus

nincs semmilyen tételes tanítása

egyszerű, praktikus

tömegek számára nem elérhető

Melyik mai tudomány alapja az arab alkímia?

fizika

aranykészítés

kémia

alkoholkészítés

Melyik mai európai országban alakult ki tartós arab uralom?

Törökország

Ciprus

Spanyolország

Olaszország

Melyik ókori tudomány eredményei őrződtek meg és tértek vissza Európába az arab tudományon keresztül?

római jog

hittudomány

filozófia

földrajz

Mettől meddig terjedt az Arab Birodalom?

Atlanti-Óceántól Indiáig

Egyiptomtól Iránig

A Fekete-tengertől a Vörös-tengerig

Az Eufrátesztől a Dunáig

Milyen tanítás állt az arab terjeszkedés hátterében?

hádzs

dzsihád

hidzsra

ramadan

Hol szenvedtek döntő vereséget az arabok nyugaton?

Párizs

Lyon

Poitiers

Perpignan

Melyik nép állította meg az arab hódítást nyugaton?

frank

gót

portugál

hispán

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!