Az iszlám vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az iszlám vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik mai tudomány alapja az arab alkímia?

aranykészítés

fizika

kémia

alkoholkészítés

Ki az alábbiak közül Európában elismertté vált arab filozófus?

Tertullianus

Strabón

Avicenna

Idrisi

Melyik évben szenvedtek az arabok döntő vereséget nyugaton?
Hol szenvedtek döntő vereséget az arabok nyugaton?

Poitiers

Lyon

Párizs

Perpignan

Melyik nép állította meg az arab hódítást nyugaton?

frank

hispán

portugál

gót

Milyen tanítás állt az arab terjeszkedés hátterében?

hidzsra

dzsihád

hádzs

ramadan

Melyik mai európai országban alakult ki tartós arab uralom?

Spanyolország

Olaszország

Ciprus

Törökország

Melyik ókori tudomány eredményei őrződtek meg és tértek vissza Európába az arab tudományon keresztül?

földrajz

filozófia

hittudomány

római jog

Mettől meddig terjedt az Arab Birodalom?

Az Eufrátesztől a Dunáig

A Fekete-tengertől a Vörös-tengerig

Atlanti-Óceántól Indiáig

Egyiptomtól Iránig

Milyen hatása volt az iszlámnak az arab törzsek életére?

egységet teremtett

vallási káoszt erdményezett

széthúzást teremtett

gazdasági hanyatlást hozott

Melyik város volt az Arab Birodalom fővárosa a Birodalom fénykorában?

Bagdad

Mekka

Jeruzsálem

Kairó

Mi a dzsihád?

harc a hit védelmében

szegénygondozás Allah nevében

misszió

előimádkozás a mecsetben

Hányszor kell imádkoznia egy muszlimnak egy nap során?

1

7

3

5

Mi az iszlám előírás a szegények támogatására?

ételt kell adni az éhezőnek

alamizsnát kell adni

munkaalkalmat kell adni

örökbe kell fogadni az árva gyereket

Mi a Kába?

egy templomi ima

Allah második neve

egy szentély Mekkában

egy kő Mekkában

Hová zarándokol az igazhitű muszlim élete során legalább egyszer?

Medinába

Isztambulba

Mekkába

Jeruzsálembe

Honnan ismerhetők meg Mohamed tanításai?

Tóra

Biblia

Aveszta

Korán

Hány "pillére" van az iszlám vallásnak?

4

2

3

5

Mi a muszlim kötelessége a Ramadan hónap alatt?

böjt

napi hatszori ima

zarándoklat Mekkába

ivókúra tartása

Melyik a legigazabb befejezés? A Korán előírásai...

praktikus, a mindennapi életben követhető szabályokat tartalmaznak

csak a hittudósok számára érthetők

praktikus, de nehezen betartható szabályokat tartalmaznak

komoly teológiát takarnak

Melyik kereskedelmi út vezetett át Arábián?

Tömjénút

Selyemút

Mirhaút

Borostyánút

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!