Az iszlám vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az iszlám vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a kalifa funkciója az arab államban?

legfőbb vallási vezető

legfőbb katonai vezető

legfőbb vallási és világi vezető

legfőbb világi vezető

Mi a muszlim társadalom szervezésének alapja?

az államérdek

a Korán

a korlátlan fejlődés elérése

a kalifa akrata

Ki a kalifa?

Mohamed utódja

A hitben legjártasabb vallástudós

Mohamed közvetlen leszármazottja

Mohamed ellenfele

Melyik vallás nem monoteista?

hindu

iszlám

kereszténység

zsidó

Mi alapján szervezik a muszlim államot?

Aveszta

Biblia

Tóra

Korán

Miért nincs kiemelt papság az iszlámban?

mert az állam nem engedte

mert a gyakorlatiasság miatt nem volt szükség egyházszervezetre

mert nincs tételes tanítás sem

mert a vallás magánügy

Mi jellemző alapvetően az iszlámra?

bonyolult teológikus

egyszerű, praktikus

tömegek számára nem elérhető

nincs semmilyen tételes tanítása

Mit jelent a monoteizmus kifejezés?

több istenből egy főisten a legfontosabb

sok isten lehet, de egy az igazi

szigorú egyistenhit

többistenhit

Mi a dzsihád?

misszió

szegénygondozás Allah nevében

harc a hit védelmében

előimádkozás a mecsetben

Hová zarándokol az igazhitű muszlim élete során legalább egyszer?

Isztambulba

Mekkába

Jeruzsálembe

Medinába

Mi az iszlám előírás a szegények támogatására?

munkaalkalmat kell adni

alamizsnát kell adni

ételt kell adni az éhezőnek

örökbe kell fogadni az árva gyereket

Honnan ismerhetők meg Mohamed tanításai?

Aveszta

Biblia

Tóra

Korán

Mi a muszlim kötelessége a Ramadan hónap alatt?

böjt

napi hatszori ima

ivókúra tartása

zarándoklat Mekkába

Hány "pillére" van az iszlám vallásnak?

4

5

2

3

Melyik a legigazabb befejezés? A Korán előírásai...

komoly teológiát takarnak

csak a hittudósok számára érthetők

praktikus, a mindennapi életben követhető szabályokat tartalmaznak

praktikus, de nehezen betartható szabályokat tartalmaznak

Hányszor kell imádkoznia egy muszlimnak egy nap során?

3

7

5

1

Mi a Kába?

egy kő Mekkában

egy szentély Mekkában

Allah második neve

egy templomi ima

Ki a muszlim?

arab törzsi vezető

Mohamed leszármazottja

Mohamed ellenfele

az iszlám híve, követője

Ki az iszlám vallást alapító személy?

Mohamed

Gábriel

Ábrahám

Jézus

Melyik város polgára volt Mohamed?

Medina

Damaszkusz

Mekka

Jeruzsálem

Melyik év az iszlám időszámítás kezdete?

Mohamed születési éve

Mohamednek Gábriel átadja Allah tanításait

Mohamed halálának éve

Mohamed Medinába menekülésének éve

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!