Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a bulé legfontosabb feladata?

kisebb ügyekben döntést hoz

végrehajtja a népgyűlés határozatait

folyamatosan ülésezik

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

Melyik intézmény döntött kisebb kérdésekben?

arkhónok tanácsa

phülé

bulé

népgyűlés

Melyik intézmény dönthetett a hadüzenet kérdésében?

sztratégoszok tanácsa

ötszázak tanácsa

arkhónok

népgyűlés

Mi a bulé másik elnevezése?

bíróság

ötszázak tanácsa

arkhónok tanácsa

népgyűlés

Hogyan lehetett valaki a bulé tagja?

a phülékből kisorsolták

kinevezték

a népgyűlésből választották

a phülékből az arkhónok választották

Kik vehettek részt a népgyűlésen?

sorsolással kiválasztott ötszáz polgár

minden athéni polgár

Athén polgárai és a szövetséges városok képviselői

minden jogképes athéni polgár

Mi volt a népgyűlés legfontosabb feladata?

ügyrendi kérdésekről szavaz

törvényeket hoz

vádat emel az árulók ellen

kinevez tisztségviselőket

Mi a legfontosabb athéni intézmény neve?

arkhón

bulé

népgyűlés

phülé

Melyik város történetében bontakozott ki a demokrácia a legszebb formában?

Spárta

Athén

Mükéné

Théba

Fejezd be a mondatot. A demokrácia...

egy szabad társadalom

egy hatalmi szerv

egy többségi elv

egy hatalomgyakorlási forma

Mikor volt a demokrácia fénykora Athénben?

Kr.e 3. század

Kr.e 4. század

Kr.e 5. század

Kr.e 6. század

Mit jelent a demokrácia szó?

népuralom

népszavazás

népképviselet

többek uralma

Melyik néphez köthető a demokrácia kialakulása?

Zsidó

görög

perzsa

káldeus

Mi az ókori görög demokrácia jelentősége?

mintát adott az állam hatékony szervezésére

mintát adott a gazdasági fellendülésre

mintát adott a többség uralmára

mintát adott a szegények felemelésére

Melyik ok nem vezetett az athéni demokrácia bukásához?

megvásárolható szavazatok

katonai vereség

gazdasági hanyatlás

vagyoni különbségek növekedése

Melyik állam ellen vívta a peloponnészoszi háborút Athén?

Spárta

Théba

Perzsia

Róma

Mikor ért véget a demokrácia Athénben?

Kr.e 3. század eleje

Kr.e 4. század vége

Kr.e 5. század közepe

Kr.e 5. század vége

Mi az ókori görög demokrácia jelentősége számunkra?

ma nincs más uralmi rendszer a demokrácián kívül

ma a demokrácia a legelfogadottabb társadalom irányítási modell

napjainkban mindenki demokráciát akar

napjainkra a kevesek uralmának eszméje megbukott

Mi Attika?

Athén fellegvára

Athénhoz tartozó félsziget

Athénnal szövetséges polisz

Athénhoz tartozó sziget

Mi a phülé?

választói névjegyzék

választókerület

szavazóhely

vezető tisztség Athénben

Ki szólhat bele az állam irányításába az athéni demokrácia idején?

csak a démoszhoz tartozók

csak a legősibb családok tagjai

csak a leggazdagabbak

csak a jogképes polgárok

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!