Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi az ókori görög demokrácia jelentősége számunkra?

napjainkra a kevesek uralmának eszméje megbukott

ma nincs más uralmi rendszer a demokrácián kívül

napjainkban mindenki demokráciát akar

ma a demokrácia a legelfogadottabb társadalom irányítási modell

Mikor ért véget a demokrácia Athénben?

Kr.e 5. század közepe

Kr.e 4. század vége

Kr.e 5. század vége

Kr.e 3. század eleje

Melyik ok nem vezetett az athéni demokrácia bukásához?

gazdasági hanyatlás

megvásárolható szavazatok

katonai vereség

vagyoni különbségek növekedése

Mi az ókori görög demokrácia jelentősége?

mintát adott a többség uralmára

mintát adott a gazdasági fellendülésre

mintát adott a szegények felemelésére

mintát adott az állam hatékony szervezésére

Melyik állam ellen vívta a peloponnészoszi háborút Athén?

Perzsia

Théba

Spárta

Róma

Mit jelent az arisztokrácia kifejezés?

kisbirtokos nemesek

papok

nagybirtokos előkelők

vagyonos városi polgárok

Mi a jogképesség alapja a poliszban?

magántulajdonnal kell rendelkezni

családdal kell rendelkezni

rabszolgával kell rendelkezni

földdel kell rendelkezni

Mit jelent a démosz szó?

nép

emberek

előkelők

lakosság

Kik voltak az arkhónok?

választott arisztokrata tisztségviselők

a démosz vezérei

a polisz katonai vezetői

kinevezett állami vezetők

Milyen földrajzi okai voltak a poliszok kialakulásának?

Közel-keleti kultúrközpontok közelsége

nagy terület

földrajzi széttagoltság

földrajzi nyitottság

Milyen alapon osztott politikai jogokat az athéniaknak Kleiszthenész?

származási alapon

érdemek alapján

vagyoni alapon

területi alapon

Melyik társadalmi csoport nem a démosz része?

kézművesek

parasztok

kereskedők

nagybirtokosok

Miért folyt a harc a démosz és az arisztokrácia közt?

a hatalomért

a tulajdonviszonyok megváltoztatásáért

a földekért

a törvények betartásáért

Mi a polisz?

társadalom

állam

városállam

demokrácia

Milyen államforma alakult ki Athénben a királyok elűzése után?

arisztokratikus köztársaság

türannisz

timokrácia

demokrácia

Melyik évben teljesítette ki a demokráciát Kleiszthenész?

Kr.e 510

Kr.e 506

Kr.e 504

Kr.e 508

Mi a poliszhoz tartozás feltétele kezdetben?

rabszolgával kell rendelkezni

magántulajdon megléte

ugyanazon lakhely

közös őstől való leszármazás

Mi az ókori görög föld korabeli elnevezése?

Hellas

Théba

Attika

Trója

Milyen a széttagolt táj?

egyenes tengerpart jellemzi

nehezen járható magashegységek jellemzik

sík

szigetek, félszigetek, hegyek-völgyek jellemzik

Hogyan változtatta meg Szolón a hatalmi viszonyokat Athénben?

vagyoni alapon osztotta ki a politikai jogokat

minden athénire kiterjesztette a politikai jogokat

megerősítette a származási elv érvényesülését a hatalomgyakorlásban

tovább növelte az arisztokrácia hatalmát

Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

rossz kikötési lehetőségekkel bír

földje jórészt sík vidék

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

nagy folyamok szelik át földjét

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!