Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Az alábbiak közül ki gyakorolhatott politikai jogokat Athénben?

athéni férfi rabszolga 20 éves

arisztokrata férfi Thébából 45 éves

athéni férfi kereskedő 35 éves

athéni családanya 28 éves

Hány phülé volt Athénben?

8

4

10

6

Ki szólhat bele az állam irányításába az athéni demokrácia idején?

csak a démoszhoz tartozók

csak a leggazdagabbak

csak a legősibb családok tagjai

csak a jogképes polgárok

Mi a területi elv lényege?

Aki Athén területén él az szavazhat

Akinek területe van (azaz földje) szavazhat

Athént és földjét választókerületekre osztják

Aki Athén területén kívül él az nem szavazhat

Mi Attika?

Athénhoz tartozó sziget

Athénnal szövetséges polisz

Athén fellegvára

Athénhoz tartozó félsziget

Mi a phülé?

szavazóhely

választókerület

vezető tisztség Athénben

választói névjegyzék

Az alábbiak közül melyik nem volt feltétele az athéni politikai jogképességnek?

férfi nem

megfelelő nagyságú vagyon

betöltött 20 éves kor

szabad állapot

Milyen módon juthattak a polgárok állami tisztségekhez a demokráciában?

csak sorsolás útján

kinevezéssel

csak választás útján

választással és sorsolással tisztségtől függően

A demokráciát tökéletesíti a napidíj mert...

javít a szegények helyzetén

a politikai életben való részvételt ösztönzi

csökkenti a szociális különbségeket

növeli az állami tisztségviselők megbízhatóságát

Miért vezették be a napidíjat Athénben?

hogy befolyásolni lehessen a szavazások végeredményét

hogy a szegények szociális helyzetén javítsanak

hogy a szegényebbeknek ne okozzon anyagi veszteséget politikai feladataik ellátása

hogy csökkenjenek a vagyoni különbségek

Periklész idején ért a demokrácia tetőpontjára Athénben...

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége a legteljesebb volt

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége mindenkire kiterjedt

mert nem volt belső széthúzás

mert Athén megnyerte minden háborúját

A napidíj hozzájárult a demokrácia későbbi válságához amennyiben...

kiszolgáltatta a szegényeket a gazdagoknak

megteremtett egy befolyásolható tömeget

elszegényítette az államot

megteremtette a korrupció lehetőségét

Ki vezette be a napidíjat az ókori Athénben?

Kleiszthenész

Periklész

Szolón

Themisztoklész

Miért lehetett a sztratégoszt évente újraválasztani?

mert nem akartak belső széthúzást

mert hittek a sztratégoszok becsületességében

mert féltek a hadseregtől

mert államérdek volt a jó hadvezér megtartása

Mi a sztratégosz?

állami ellenőr

pénzügyekért felelős politikus

hadvezér

a polisz első számú vezetője

Hány sztratégosz volt az ókori Athénban?

14

12

10

8

Ki volt a legjelentősebb sztatégosz?

Periklész

Kimón

Miltiádész

Szolón

Mi volt a sztratégosz politikai szerepe a demokráciában?

személye garantálja a békét

felülbírálja a bírósági döntéseket

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

személye folyamatosságot biztosít az állandóan változó tisztviselők közt

A cserépszavazás útján...

a korrupt tisztségviselőket megfosztották állampolgárságuktól

a bírósági ítéleteket megváltoztatták

az árulókat halálra itélték

a "zsarnokgyanús" személyeket száműzték

Hogyan lehetett valaki az ókori Athénban a bíróság tagja?

sorsolással

kinevezéssel

születési alapon

választások útján

Mire szolgált a cserépszavazás?

a nép véleményének megismerésére

vallási célokra

a demokrácia védelmére

a legjobb államférfiak megjutalmazására

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!