Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik évben teljesítette ki a demokráciát Kleiszthenész?

Kr.e 506

Kr.e 508

Kr.e 510

Kr.e 504

Mi a jogképesség alapja a poliszban?

földdel kell rendelkezni

családdal kell rendelkezni

rabszolgával kell rendelkezni

magántulajdonnal kell rendelkezni

Mi a polisz?

társadalom

állam

városállam

demokrácia

Milyen földrajzi okai voltak a poliszok kialakulásának?

földrajzi széttagoltság

Közel-keleti kultúrközpontok közelsége

földrajzi nyitottság

nagy terület

Mi a poliszhoz tartozás feltétele kezdetben?

magántulajdon megléte

rabszolgával kell rendelkezni

közös őstől való leszármazás

ugyanazon lakhely

Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

rossz kikötési lehetőségekkel bír

földje jórészt sík vidék

nagy folyamok szelik át földjét

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

Melyik társadalmi csoport nem a démosz része?

nagybirtokosok

kézművesek

kereskedők

parasztok

Mit jelent az arisztokrácia kifejezés?

vagyonos városi polgárok

papok

kisbirtokos nemesek

nagybirtokos előkelők

Milyen alapon osztott politikai jogokat az athéniaknak Kleiszthenész?

vagyoni alapon

származási alapon

érdemek alapján

területi alapon

Hogyan változtatta meg Szolón a hatalmi viszonyokat Athénben?

minden athénire kiterjesztette a politikai jogokat

tovább növelte az arisztokrácia hatalmát

megerősítette a származási elv érvényesülését a hatalomgyakorlásban

vagyoni alapon osztotta ki a politikai jogokat

Miért folyt a harc a démosz és az arisztokrácia közt?

a tulajdonviszonyok megváltoztatásáért

a földekért

a törvények betartásáért

a hatalomért

Ki volt a demokrácia létrehozója Athénben?

Drakón

Szolón

Kleiszthenész

Periklész

Mit jelent a démosz szó?

lakosság

előkelők

nép

emberek

Milyen a széttagolt táj?

szigetek, félszigetek, hegyek-völgyek jellemzik

sík

egyenes tengerpart jellemzi

nehezen járható magashegységek jellemzik

Kik voltak az arkhónok?

kinevezett állami vezetők

választott arisztokrata tisztségviselők

a polisz katonai vezetői

a démosz vezérei

Milyen államforma alakult ki Athénben a királyok elűzése után?

arisztokratikus köztársaság

timokrácia

türannisz

demokrácia

Mi az ókori görög föld korabeli elnevezése?

Hellas

Attika

Théba

Trója

Fejezd be a mondatot. A demokrácia...

egy többségi elv

egy hatalmi szerv

egy hatalomgyakorlási forma

egy szabad társadalom

Mit jelent a demokrácia szó?

többek uralma

népszavazás

népuralom

népképviselet

Mikor volt a demokrácia fénykora Athénben?

Kr.e 5. század

Kr.e 4. század

Kr.e 6. század

Kr.e 3. század

Melyik város történetében bontakozott ki a demokrácia a legszebb formában?

Spárta

Théba

Mükéné

Athén

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!