Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik néphez köthető a demokrácia kialakulása?

Zsidó

perzsa

görög

káldeus

Mikor volt a demokrácia fénykora Athénben?

Kr.e 6. század

Kr.e 4. század

Kr.e 3. század

Kr.e 5. század

Melyik város történetében bontakozott ki a demokrácia a legszebb formában?

Théba

Mükéné

Athén

Spárta

Fejezd be a mondatot. A demokrácia...

egy hatalomgyakorlási forma

egy hatalmi szerv

egy többségi elv

egy szabad társadalom

Mit jelent a demokrácia szó?

népszavazás

népképviselet

többek uralma

népuralom

Ki vezette be a napidíjat az ókori Athénben?

Themisztoklész

Periklész

Kleiszthenész

Szolón

Periklész idején ért a demokrácia tetőpontjára Athénben...

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége mindenkire kiterjedt

mert Athén megnyerte minden háborúját

mert nem volt belső széthúzás

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége a legteljesebb volt

Miért vezették be a napidíjat Athénben?

hogy a szegények szociális helyzetén javítsanak

hogy a szegényebbeknek ne okozzon anyagi veszteséget politikai feladataik ellátása

hogy csökkenjenek a vagyoni különbségek

hogy befolyásolni lehessen a szavazások végeredményét

A demokráciát tökéletesíti a napidíj mert...

a politikai életben való részvételt ösztönzi

csökkenti a szociális különbségeket

növeli az állami tisztségviselők megbízhatóságát

javít a szegények helyzetén

A napidíj hozzájárult a demokrácia későbbi válságához amennyiben...

kiszolgáltatta a szegényeket a gazdagoknak

megteremtette a korrupció lehetőségét

elszegényítette az államot

megteremtett egy befolyásolható tömeget

Melyik intézmény döntött kisebb kérdésekben?

phülé

népgyűlés

arkhónok tanácsa

bulé

Hogyan lehetett valaki a bulé tagja?

kinevezték

a phülékből kisorsolták

a népgyűlésből választották

a phülékből az arkhónok választották

Mi a legfontosabb athéni intézmény neve?

népgyűlés

phülé

bulé

arkhón

Melyik intézmény dönthetett a hadüzenet kérdésében?

népgyűlés

sztratégoszok tanácsa

ötszázak tanácsa

arkhónok

Mi a bulé másik elnevezése?

bíróság

ötszázak tanácsa

arkhónok tanácsa

népgyűlés

Kik vehettek részt a népgyűlésen?

minden jogképes athéni polgár

Athén polgárai és a szövetséges városok képviselői

minden athéni polgár

sorsolással kiválasztott ötszáz polgár

Mi volt a népgyűlés legfontosabb feladata?

vádat emel az árulók ellen

ügyrendi kérdésekről szavaz

törvényeket hoz

kinevez tisztségviselőket

Mi a bulé legfontosabb feladata?

kisebb ügyekben döntést hoz

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

végrehajtja a népgyűlés határozatait

folyamatosan ülésezik

Mi az ókori görög föld korabeli elnevezése?

Trója

Attika

Hellas

Théba

Mi a poliszhoz tartozás feltétele kezdetben?

magántulajdon megléte

ugyanazon lakhely

rabszolgával kell rendelkezni

közös őstől való leszármazás

Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

földje jórészt sík vidék

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

nagy folyamok szelik át földjét

rossz kikötési lehetőségekkel bír

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!