Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor volt a demokrácia fénykora Athénben?

Kr.e 4. század

Kr.e 5. század

Kr.e 6. század

Kr.e 3. század

Melyik néphez köthető a demokrácia kialakulása?

káldeus

Zsidó

görög

perzsa

Mit jelent a demokrácia szó?

népuralom

népszavazás

többek uralma

népképviselet

Melyik város történetében bontakozott ki a demokrácia a legszebb formában?

Mükéné

Théba

Athén

Spárta

Fejezd be a mondatot. A demokrácia...

egy hatalmi szerv

egy hatalomgyakorlási forma

egy szabad társadalom

egy többségi elv

Hány phülé volt Athénben?

4

10

6

8

Ki szólhat bele az állam irányításába az athéni demokrácia idején?

csak a jogképes polgárok

csak a démoszhoz tartozók

csak a legősibb családok tagjai

csak a leggazdagabbak

Mi a területi elv lényege?

Akinek területe van (azaz földje) szavazhat

Aki Athén területén él az szavazhat

Athént és földjét választókerületekre osztják

Aki Athén területén kívül él az nem szavazhat

Milyen módon juthattak a polgárok állami tisztségekhez a demokráciában?

kinevezéssel

csak választás útján

csak sorsolás útján

választással és sorsolással tisztségtől függően

Mi a phülé?

vezető tisztség Athénben

szavazóhely

választói névjegyzék

választókerület

Mi Attika?

Athénnal szövetséges polisz

Athénhoz tartozó félsziget

Athénhoz tartozó sziget

Athén fellegvára

Az alábbiak közül ki gyakorolhatott politikai jogokat Athénben?

athéni családanya 28 éves

athéni férfi rabszolga 20 éves

athéni férfi kereskedő 35 éves

arisztokrata férfi Thébából 45 éves

Az alábbiak közül melyik nem volt feltétele az athéni politikai jogképességnek?

betöltött 20 éves kor

férfi nem

megfelelő nagyságú vagyon

szabad állapot

A cserépszavazás útján...

a korrupt tisztségviselőket megfosztották állampolgárságuktól

az árulókat halálra itélték

a "zsarnokgyanús" személyeket száműzték

a bírósági ítéleteket megváltoztatták

Mire szolgált a cserépszavazás?

a legjobb államférfiak megjutalmazására

a demokrácia védelmére

vallási célokra

a nép véleményének megismerésére

Mi az areioszpágosz szerepe?

ellenőrzés

tanácsadás

bűnüldözés

választások előkészítése

Hogyan lehetett valaki az ókori Athénban a bíróság tagja?

születési alapon

kinevezéssel

sorsolással

választások útján

Miért lehetett a sztratégoszt évente újraválasztani?

mert nem akartak belső széthúzást

mert hittek a sztratégoszok becsületességében

mert államérdek volt a jó hadvezér megtartása

mert féltek a hadseregtől

Hány sztratégosz volt az ókori Athénban?

12

10

8

14

Mi volt a sztratégosz politikai szerepe a demokráciában?

személye garantálja a békét

felülbírálja a bírósági döntéseket

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

személye folyamatosságot biztosít az állandóan változó tisztviselők közt

Ki volt a legjelentősebb sztatégosz?

Miltiádész

Szolón

Kimón

Periklész

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!