A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik az a stílus, amelyben - a reneszánsszal ellentétben - fontos lesz az eredetiség.

rokokó

barokk

romantika

A teljes Biblia első magyar nyelvű fordítása Károli Gáspár munkája.

Igaz

Hamis

A humanista ember tudásával ki akar emelkedni a tömegből, és ezzel közösségét gazdagítani.

Hamis

Igaz

Melyik nem követelménye a reneszánsz embernek?

érdeklődő

sokoldalúan képzett

eredeti

A retorika tárgya...

a történelem.

a művészet.

a vallás.

a beszéd.

Melyik állítás hamis?

A skolasztika a keresztény szellemi irányzatok összefoglaló elnevezése.

A reneszánsz program a középkori skolasztikus merevséggel szemben.

A reneszánsz korstílus, a humanizmus eszmerendszer.

Mi a humanizmus?

műveltség

emberség

a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlata

A reneszánsz hanyadik hullámában indul el az antik római szövegek felfedezése?

2.

1.

3.

A humanista ember számára erény...

az érthetőség

a tisztaság

a stílus

az egyediség

A reneszánszban... (3 helyes válasz!)

újraértelmezik, újrafordítják az antik szövegeket.

újrafordítják a bibliát.

fontos érték az antik nyelvek helyesírásának ismerete.

erénynek számít, ha valaki az antik gyökerektől elszakadva újat, egyedit alkot.

Melyik művészeti ágból indul ki a humanizmus?

szobrászat

irodalom

festészet

Bizonyos alapvető gazdasági-társadalmi változások nélkül a reneszánsz nem jöhetett volna létre.

Hamis

Igaz

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

kereskedelem

hajózás fejlődése

aranybányászat technológiájának fejlődése

földrajzi felfedezések

utak minőségének javulása

A meggazdagodó reneszánsz embert csak saját anyagi jóléte foglalkoztatja.

Igaz

Hamis

A meggazdagodó polgárok egyre inkább saját magukat, saját földi létüket helyezik a középpontba.

Hamis

Igaz

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

kereskedelemmel

imádkozással

iparosmunkával

földműveléssel

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Hamis

Igaz

Melyik városállam a reneszánsz kibontakozásának motorja?

Padova

Velence

Firenze

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Petrarca

Erasmus

Morus

Montaigne

Általában hány versszakból áll egy szonett?

5

4

3

Hol élt Morus Tamás?

Itália

Franciaország

Németalföld

Anglia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!