A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki élt Németalföldön?

Erasmus

Morus

Petrarca

Montaigne

Hol élt Morus Tamás?

Anglia

Németalföld

Franciaország

Itália

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Erasmus

Morus Tamás

Montaigne

Petrarca

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Hamis

Igaz

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Nekem mindegy.”

„Mondja meg más.”

„Mit tudom én?”

Általában hány versszakból áll egy szonett?

3

5

4

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

11-12

10-11

12-13

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Montaigne

Petrarca

Morus

Erasmus

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Erasmus

Shakespeare

Morus

Petrarca

A meggazdagodó polgárok egyre inkább saját magukat, saját földi létüket helyezik a középpontba.

Igaz

Hamis

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

iparosmunkával

imádkozással

földműveléssel

kereskedelemmel

A meggazdagodó reneszánsz embert csak saját anyagi jóléte foglalkoztatja.

Hamis

Igaz

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

hajózás fejlődése

utak minőségének javulása

kereskedelem

aranybányászat technológiájának fejlődése

földrajzi felfedezések

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Igaz

Hamis

Bizonyos alapvető gazdasági-társadalmi változások nélkül a reneszánsz nem jöhetett volna létre.

Igaz

Hamis

Melyik városállam a reneszánsz kibontakozásának motorja?

Firenze

Velence

Padova

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Igaz

Hamis

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

új, könnyen olvasható betűtípusok

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új papírgyártás feltalálása

Melyikük nem reneszánsz tudós?

Ptolemaiosz

Bruno

Galilei

Kepler

A reneszánsz kor tudósait részben ugyanazon készségek segítik felfedezéseikhez, amelyeket az irodalmi szövegek kritikusai is alkalmaznak tevékenységük során.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!