A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Petrarca

Erasmus

Shakespeare

Morus

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Hamis

Igaz

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

12-13

10-11

11-12

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Mondja meg más.”

„Mit tudom én?”

„Nekem mindegy.”

Ki élt Németalföldön?

Morus

Montaigne

Erasmus

Petrarca

Általában hány versszakból áll egy szonett?

4

3

5

Hol élt Morus Tamás?

Anglia

Franciaország

Németalföld

Itália

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Morus

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Morus Tamás

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Melyik korszakhoz fordul vissza a reneszánsz?

mezopotámiai civilizáció kora

középkor

antikvitás

Az alábbiak közöl melyek tartoznak a reneszánsz művészeti felfogás központi elvei közé?

arányosság/precizitás

világosság/értelem

eszményítés/harmónia

Az esztétika nevű filozófiai ág tárgya...

a lét.

a vallás.

a szépség.

az igazság.

Mely időszakot szoktak „reneszánsz” névvel illetni?

1300-1600

1400-1700

1200-1500

Melyik nem jellemző a reneszánszra?

istenközpontúság

természetközpontúság

emberközpontúság

evilági értékek központi szerepe

Melyik nem igaz a korstílus fogalmára?

Európán kívül Amerikában és Ázsiában is hat.

Hosszú ideig hat.

Minden művészeti ágban megjelenik.

Adott régió minden országában jelen van.

A középkorral ellentétben a reneszánsz gondolkodás központjában az isten áll.

Igaz

Hamis

A reneszánsz Európa különböző országaiban eltérő sajátosságokkal jelenik meg.

Igaz

Hamis

A reneszánsz jelentése:

újjászületés

átdolgozás

újraértelmezés

Mi áll a reneszánsz esztétikájának középpontjában?

a természet utánzása

matematikai gondolkodás

történelmi távlatú gondolkodás

A mimézis (utánzás) mintáit a reneszánsz Arisztotelész, római filozófus Poétika c. művéből veszi.

Igaz

Hamis

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

aranybányászat technológiájának fejlődése

utak minőségének javulása

földrajzi felfedezések

kereskedelem

hajózás fejlődése

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!