A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik az a stílus, amelyben - a reneszánsszal ellentétben - fontos lesz az eredetiség.

barokk

rokokó

romantika

A humanista ember számára erény...

az egyediség

a tisztaság

a stílus

az érthetőség

Melyik állítás hamis?

A reneszánsz korstílus, a humanizmus eszmerendszer.

A skolasztika a keresztény szellemi irányzatok összefoglaló elnevezése.

A reneszánsz program a középkori skolasztikus merevséggel szemben.

A reneszánsz hanyadik hullámában indul el az antik római szövegek felfedezése?

3.

2.

1.

A retorika tárgya...

a beszéd.

a művészet.

a vallás.

a történelem.

Melyik művészeti ágból indul ki a humanizmus?

festészet

szobrászat

irodalom

Mi a humanizmus?

műveltség

a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlata

emberség

Melyik nem követelménye a reneszánsz embernek?

sokoldalúan képzett

eredeti

érdeklődő

A teljes Biblia első magyar nyelvű fordítása Károli Gáspár munkája.

Hamis

Igaz

A reneszánszban... (3 helyes válasz!)

újraértelmezik, újrafordítják az antik szövegeket.

újrafordítják a bibliát.

erénynek számít, ha valaki az antik gyökerektől elszakadva újat, egyedit alkot.

fontos érték az antik nyelvek helyesírásának ismerete.

A humanista ember tudásával ki akar emelkedni a tömegből, és ezzel közösségét gazdagítani.

Igaz

Hamis

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Hamis

Igaz

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

kereskedelem

földrajzi felfedezések

utak minőségének javulása

hajózás fejlődése

aranybányászat technológiájának fejlődése

A meggazdagodó reneszánsz embert csak saját anyagi jóléte foglalkoztatja.

Igaz

Hamis

Melyik városállam a reneszánsz kibontakozásának motorja?

Firenze

Padova

Velence

Bizonyos alapvető gazdasági-társadalmi változások nélkül a reneszánsz nem jöhetett volna létre.

Igaz

Hamis

A meggazdagodó polgárok egyre inkább saját magukat, saját földi létüket helyezik a középpontba.

Hamis

Igaz

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

imádkozással

iparosmunkával

kereskedelemmel

földműveléssel

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Igaz

Hamis

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Igaz

Hamis

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

új, könnyen olvasható betűtípusok

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új papírgyártás feltalálása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!