A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Mit tudom én?”

„Nekem mindegy.”

„Mondja meg más.”

Ki élt Németalföldön?

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Morus

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Montaigne

Morus Tamás

Petrarca

Erasmus

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Erasmus

Morus

Petrarca

Shakespeare

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

11-12

12-13

10-11

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Morus

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Hamis

Igaz

Hol élt Morus Tamás?

Franciaország

Itália

Anglia

Németalföld

Általában hány versszakból áll egy szonett?

3

5

4

Melyikük nem reneszánsz tudós?

Bruno

Ptolemaiosz

Kepler

Galilei

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Igaz

Hamis

Melyik nem Gutenberg találmánya?

szétszedhető betűkészlet használata a nyomtatásban

ronygyalapú papírgyártás

könyvnyomtatás

a nyomtatáshoz használt ólomtartalmú festék

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Hamis

Igaz

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új, könnyen olvasható betűtípusok

új papírgyártás feltalálása

A reneszánsz kor tudósait részben ugyanazon készségek segítik felfedezéseikhez, amelyeket az irodalmi szövegek kritikusai is alkalmaznak tevékenységük során.

Hamis

Igaz

Mikor fejti ki hatását a reformáció?

XIV. század

XV. század

XVI. század

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

kereskedelemmel

imádkozással

földműveléssel

iparosmunkával

A meggazdagodó reneszánsz embert csak saját anyagi jóléte foglalkoztatja.

Hamis

Igaz

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Hamis

Igaz

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

földrajzi felfedezések

hajózás fejlődése

utak minőségének javulása

aranybányászat technológiájának fejlődése

kereskedelem

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!