A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a humanizmus?

műveltség

emberség

a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlata

Melyik állítás hamis?

A reneszánsz korstílus, a humanizmus eszmerendszer.

A skolasztika a keresztény szellemi irányzatok összefoglaló elnevezése.

A reneszánsz program a középkori skolasztikus merevséggel szemben.

Melyik az a stílus, amelyben - a reneszánsszal ellentétben - fontos lesz az eredetiség.

rokokó

romantika

barokk

A humanista ember számára erény...

a tisztaság

az érthetőség

a stílus

az egyediség

A retorika tárgya...

a történelem.

a beszéd.

a vallás.

a művészet.

A reneszánsz hanyadik hullámában indul el az antik római szövegek felfedezése?

1.

3.

2.

Melyik nem követelménye a reneszánsz embernek?

érdeklődő

sokoldalúan képzett

eredeti

A humanista ember tudásával ki akar emelkedni a tömegből, és ezzel közösségét gazdagítani.

Igaz

Hamis

A reneszánszban... (3 helyes válasz!)

erénynek számít, ha valaki az antik gyökerektől elszakadva újat, egyedit alkot.

újrafordítják a bibliát.

újraértelmezik, újrafordítják az antik szövegeket.

fontos érték az antik nyelvek helyesírásának ismerete.

Melyik művészeti ágból indul ki a humanizmus?

szobrászat

irodalom

festészet

A teljes Biblia első magyar nyelvű fordítása Károli Gáspár munkája.

Hamis

Igaz

Mikor fejti ki hatását a reformáció?

XVI. század

XV. század

XIV. század

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Igaz

Hamis

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Hamis

Igaz

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új papírgyártás feltalálása

új, könnyen olvasható betűtípusok

Melyik nem Gutenberg találmánya?

a nyomtatáshoz használt ólomtartalmú festék

szétszedhető betűkészlet használata a nyomtatásban

ronygyalapú papírgyártás

könyvnyomtatás

Melyikük nem reneszánsz tudós?

Kepler

Ptolemaiosz

Galilei

Bruno

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

A reneszánsz kor tudósait részben ugyanazon készségek segítik felfedezéseikhez, amelyeket az irodalmi szövegek kritikusai is alkalmaznak tevékenységük során.

Igaz

Hamis

Általában hány versszakból áll egy szonett?

5

3

4

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Petrarca

Shakespeare

Erasmus

Morus

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!