A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen a Tengeri-hántás szerkezete?

a-b-a'

a-a'-b

a-b-b'

Cizellált jelentése:

díszes

részletgazdag

bonyolult

A Tengeri-hántás rímképlete aabbxb.

Igaz

Hamis

A Tengeri-hántás történetének végén Dalos Eszti beleőrül a csalódásba.

Hamis

Igaz

Melyik érzelmi reakció nem jelenik meg a Tengeri-hántás c. Arany-balladában?

szigor

aggodalom

szánalom

harag

Milyen sor nincs a Tengeri-hántás c. balladában?

kétütemű nyolcas

négyütemű tizenkettes

háromütemű tizenegyes

Melyik alkotói korszakában írja Arany János a Tengeri-hántás c. balladát?

első alkotói korszakában

az Őszikék korszakban

a nagykőrösi években

Melyik nem a funkciója a Tengeri-hántás versszakai utolsó előtti sorainak?

intelem a közösség számára

magára a történetre vonatkoztatható gondolat

kiszólás a történet hallgatóságának

Kinek a történetét meséli el a Tengeri-hántás c. ballada?

Mátyás és Edelbpeck Borbála

János vitéz és Juliska

Dobos Eszti és Tuba Ferkó

Hány versszkból áll a Tengeri-hántás?

8+4

8+2

10+4

12+2

Melyik balladában sikeres a harmóniáért folytatott küzdelem?

Híd-avatás

A walesi bárdok

Vörös Rébék

Melyik nem tartozik Arany balladáinak műfaj-hangnem szerinti csoportosításába?

népies balladák

regényes balladák

románcos balladák

anekdotikus balladák

Melyik ballada sorolható a népies ihletettségűek közé?

Ágnes asszony

V. László

Híd-avatás

Az egyik lehetséges csoportosítás szerint Arany egyes balladáiban széthullik az addig stabilnak hitt értékrend, és minden összekeveredik.

Igaz

Hamis

Melyik balladára jellemző, hogy benne az erkölcsi világnézet bizonytalanná válik?

Zách Klára

Pázmán lovag

Tengeri-hántás

Melyik ballada értékvilága kikezdhetetlen, és alkotja újra az archaikus világképet?

Szondi két apródja

Mátyás anyja

Tengeri-hántás

Műfaji vonatkozása szerint melyik mű tekinthető románcosnak?

V. László

Híd-avatás

Rozgonyiné

A három közül melyik ballada íródott legkorábban?

Szőke Panni

A walesi bárdok

Vörös Rébék

Hányféle módon lehet csoportosítani Arany János balladáit?

2

4

3

Egyes Arany-balladákban a szilárd értékrend megbillen ugyan, de végül minden esetben sikerül azt helyreállítani.

Igaz

Hamis

„Identitás” jelentése: egyöntetűség.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!