A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Műfaji vonatkozása szerint melyik mű tekinthető románcosnak?

V. László

Híd-avatás

Rozgonyiné

Az egyik lehetséges csoportosítás szerint Arany egyes balladáiban széthullik az addig stabilnak hitt értékrend, és minden összekeveredik.

Igaz

Hamis

Egyes Arany-balladákban a szilárd értékrend megbillen ugyan, de végül minden esetben sikerül azt helyreállítani.

Hamis

Igaz

Melyik nem tartozik Arany balladáinak műfaj-hangnem szerinti csoportosításába?

regényes balladák

népies balladák

anekdotikus balladák

románcos balladák

Melyik ballada sorolható a népies ihletettségűek közé?

V. László

Híd-avatás

Ágnes asszony

A három közül melyik ballada íródott legkorábban?

Vörös Rébék

A walesi bárdok

Szőke Panni

Melyik balladában sikeres a harmóniáért folytatott küzdelem?

A walesi bárdok

Vörös Rébék

Híd-avatás

Melyik ballada értékvilága kikezdhetetlen, és alkotja újra az archaikus világképet?

Szondi két apródja

Tengeri-hántás

Mátyás anyja

Hányféle módon lehet csoportosítani Arany János balladáit?

3

4

2

Melyik balladára jellemző, hogy benne az erkölcsi világnézet bizonytalanná válik?

Pázmán lovag

Tengeri-hántás

Zách Klára

Melyik nem Arany műve?

A pillangó

Az elveszett alkotmány

Toldi

Mely művei miatt értékeljük nagyra Aranyt napjainkban?

epikus művek

epikus és lírai művek

drámai művek

lírai művek

Mikor ír balladákat Arany?

második alkotói korszakában és az Őszikék korszakban

első és utolsó alkotói korszakában

első alkotói korszakában és a nagykőrösi években

az 1860-1877 közötti időszakban

Hány korszakra szokás osztani Arany pályáját?

3

2

4

5

Arany János költészetének egyik meghatározó jegye az egyén és közösség összefogására való törekvés.

Hamis

Igaz

Melyik érzelmi állapot nem jellemző Aranyra a szabadságharc leverése utáni években?

rezignáltság

halálvágy

kiábrándultság

levertség

Mely művei miatt tisztelte Aranyt elsősorban saját kora?

drámai művek

epikus művek

lírai művek

lírai és drámai művek

Hogyan nevezzük Arany 1877-82. közé eső alkotói korszakát?

Őszikék

Alkonyat

Aggkor

Mely művel nyert országos ismertséget Arany?

A nagyidai cigányok

Toldi

A rab gólya

Walesi bárdok

„Identitás” jelentése: egyöntetűség.

Hamis

Igaz

Ki volt Arany legkedvesebb barátja?

Petőfi Sándor

Vörösmarty Mihály

Tompa Mihály

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!