A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hányféle módon lehet csoportosítani Arany János balladáit?

2

3

4

Egyes Arany-balladákban a szilárd értékrend megbillen ugyan, de végül minden esetben sikerül azt helyreállítani.

Igaz

Hamis

Műfaji vonatkozása szerint melyik mű tekinthető románcosnak?

Rozgonyiné

V. László

Híd-avatás

A három közül melyik ballada íródott legkorábban?

Vörös Rébék

Szőke Panni

A walesi bárdok

Melyik balladára jellemző, hogy benne az erkölcsi világnézet bizonytalanná válik?

Zách Klára

Tengeri-hántás

Pázmán lovag

Melyik ballada sorolható a népies ihletettségűek közé?

V. László

Ágnes asszony

Híd-avatás

Az egyik lehetséges csoportosítás szerint Arany egyes balladáiban széthullik az addig stabilnak hitt értékrend, és minden összekeveredik.

Hamis

Igaz

Melyik balladában sikeres a harmóniáért folytatott küzdelem?

Vörös Rébék

Híd-avatás

A walesi bárdok

Melyik nem tartozik Arany balladáinak műfaj-hangnem szerinti csoportosításába?

népies balladák

regényes balladák

anekdotikus balladák

románcos balladák

Melyik ballada értékvilága kikezdhetetlen, és alkotja újra az archaikus világképet?

Tengeri-hántás

Mátyás anyja

Szondi két apródja

Mikor ír balladákat Arany?

második alkotói korszakában és az Őszikék korszakban

első alkotói korszakában és a nagykőrösi években

az 1860-1877 közötti időszakban

első és utolsó alkotói korszakában

Hogyan nevezzük Arany 1877-82. közé eső alkotói korszakát?

Őszikék

Alkonyat

Aggkor

Hány korszakra szokás osztani Arany pályáját?

3

2

5

4

Melyik intézménynek volt az elnöke Arany János?

Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Nemzeti Múzeum

Kisfaludy-Társaság

Melyik nem Arany műve?

Az elveszett alkotmány

A pillangó

Toldi

Melyik érzelmi állapot nem jellemző Aranyra a szabadságharc leverése utáni években?

kiábrándultság

levertség

halálvágy

rezignáltság

Arany János költészetének egyik meghatározó jegye az egyén és közösség összefogására való törekvés.

Igaz

Hamis

Mely művei miatt tisztelte Aranyt elsősorban saját kora?

drámai művek

epikus művek

lírai és drámai művek

lírai művek

Hogyan nevezzük Arany 1851-60. közé eső alkotói korszakát?

ceglédi évek

lajosmizsei évek

nagykörösi évek

Mely művei miatt értékeljük nagyra Aranyt napjainkban?

drámai művek

lírai művek

epikus művek

epikus és lírai művek

„Identitás” jelentése: egyöntetűség.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!