A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik alkotói korszakában írja Arany János a Tengeri-hántás c. balladát?

első alkotói korszakában

a nagykőrösi években

az Őszikék korszakban

Melyik nem a funkciója a Tengeri-hántás versszakai utolsó előtti sorainak?

magára a történetre vonatkoztatható gondolat

kiszólás a történet hallgatóságának

intelem a közösség számára

A Tengeri-hántás rímképlete aabbxb.

Igaz

Hamis

Kinek a történetét meséli el a Tengeri-hántás c. ballada?

Mátyás és Edelbpeck Borbála

János vitéz és Juliska

Dobos Eszti és Tuba Ferkó

Hány versszkból áll a Tengeri-hántás?

8+4

12+2

8+2

10+4

Melyik érzelmi reakció nem jelenik meg a Tengeri-hántás c. Arany-balladában?

szánalom

aggodalom

szigor

harag

Cizellált jelentése:

bonyolult

részletgazdag

díszes

Milyen a Tengeri-hántás szerkezete?

a-b-a'

a-b-b'

a-a'-b

A Tengeri-hántás történetének végén Dalos Eszti beleőrül a csalódásba.

Hamis

Igaz

Milyen sor nincs a Tengeri-hántás c. balladában?

kétütemű nyolcas

háromütemű tizenegyes

négyütemű tizenkettes

Melyik században születtek az első műballadák?

18. sz.

17. sz.

19. sz.

Arany balladáira jellemző az idősíkok és helyszínek közötti gyors váltás.

Igaz

Hamis

A ballada ... tartalmaz.

epikai és drámai elemeket

lírai, drámai és epikai elemeket

lírai és epikai elemeket

lírai és drámai elemeket

Melyik nem jellemző a ballada műfajára?

kevés nézőpontváltás

sűrítés

általában tragikus témájú

Melyik országból származik a műballada műfaja?

Magyarország

Nagy-Britannia

Franciaország

Itália

Arany balladáinak sajátossága, hogy a lelki történéseket gyakran párbeszédekből ismerjük meg.

Igaz

Hamis

Milyen a balladák témája általában?

komikus

történelmi

tragikomikus

tragikus

Melyik műnembe soroljuk a balladát?

epika

líra

dráma

Melyik nem jellemző a balladára?

párbeszédek

természeti képek használata

játékosság

metaforák

Melyik érzelmi állapot nem jellemző Aranyra a szabadságharc leverése utáni években?

levertség

halálvágy

rezignáltság

kiábrándultság

Mely művei miatt értékeljük nagyra Aranyt napjainkban?

epikus és lírai művek

drámai művek

lírai művek

epikus művek

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!