A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik balladára jellemző, hogy benne az erkölcsi világnézet bizonytalanná válik?

Tengeri-hántás

Pázmán lovag

Zách Klára

Hányféle módon lehet csoportosítani Arany János balladáit?

3

4

2

Melyik ballada sorolható a népies ihletettségűek közé?

V. László

Ágnes asszony

Híd-avatás

Melyik ballada értékvilága kikezdhetetlen, és alkotja újra az archaikus világképet?

Szondi két apródja

Tengeri-hántás

Mátyás anyja

A három közül melyik ballada íródott legkorábban?

A walesi bárdok

Szőke Panni

Vörös Rébék

Műfaji vonatkozása szerint melyik mű tekinthető románcosnak?

Híd-avatás

V. László

Rozgonyiné

Melyik balladában sikeres a harmóniáért folytatott küzdelem?

A walesi bárdok

Vörös Rébék

Híd-avatás

Az egyik lehetséges csoportosítás szerint Arany egyes balladáiban széthullik az addig stabilnak hitt értékrend, és minden összekeveredik.

Igaz

Hamis

Melyik nem tartozik Arany balladáinak műfaj-hangnem szerinti csoportosításába?

anekdotikus balladák

románcos balladák

népies balladák

regényes balladák

Egyes Arany-balladákban a szilárd értékrend megbillen ugyan, de végül minden esetben sikerül azt helyreállítani.

Igaz

Hamis

Arany balladáinak sajátossága, hogy a lelki történéseket gyakran párbeszédekből ismerjük meg.

Igaz

Hamis

Melyik országból származik a műballada műfaja?

Franciaország

Magyarország

Nagy-Britannia

Itália

Milyen a balladák témája általában?

komikus

tragikomikus

történelmi

tragikus

Arany balladáira jellemző az idősíkok és helyszínek közötti gyors váltás.

Igaz

Hamis

Melyik nem jellemző a ballada műfajára?

sűrítés

kevés nézőpontváltás

általában tragikus témájú

Melyik században születtek az első műballadák?

18. sz.

19. sz.

17. sz.

Melyik műnembe soroljuk a balladát?

epika

líra

dráma

A ballada ... tartalmaz.

lírai és epikai elemeket

lírai, drámai és epikai elemeket

epikai és drámai elemeket

lírai és drámai elemeket

Melyik nem jellemző a balladára?

metaforák

játékosság

természeti képek használata

párbeszédek

Melyik érzelmi állapot nem jellemző Aranyra a szabadságharc leverése utáni években?

kiábrándultság

levertség

halálvágy

rezignáltság

Melyik intézménynek volt az elnöke Arany János?

Magyar Nemzeti Múzeum

Magyar Tudományos Akadémia

Kisfaludy-Társaság

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!