A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a Csongor és Tünde alapkérdése?

mi a boldogság?

hogyan találhatunk örök életet?

mi az élet értelme?

mi a leggonoszabb a világon?

Mikor íródott a Csongor és Tünde?

1815

1830

1825

Melyik műhöz nem köthető a Csongor és Tünde?

Szabó Magda: Tündér Lala

Gergelyi Albert: Árgirus

Shakespeare: Szentivánéji álom

Mozart: Varázsfuvola

Milyen alakokat szerepeltet Vörösmarty a Csongor és Tündében?

légies

kétes

allegorikus

kiismerhetetlen

A Csongor és Tünde elsősorban olvasásra szánt alkotás.

Hamis

Igaz

A Csongor és Tünde műfaja kilóg a romantikára jellemző műfajok közül.

Hamis

Igaz

Milyen műfajban íródott a Csongor és Tünde?

verses regény

komédia

drámai költemény

Melyik állítás igaz?

A Csongor és Tünde nem dráma.

Bár műfaja dráma, a Csongor és Tünde elsősorban nem színpadra szánt mű.

A Csongor és Tünde műfaja meghatározhatatlan.

A Csongor és Tünde műfaja annyira vegyes, hogy színpadon előadhatatlan.

Melyik megalapításában nincs szerepe Vörösmartynak?

Pesti Magyar Színház

Kisfaludy Társaság

Nyugat

Athenaeum

Vörösmarty – igazi romantikus alkotó lévén – haláláig szilárdan hisz abban, hogy a társadalom, a világ jobbítható.

Hamis

Igaz

Melyik áll Vörösmarty munkásságának középpontjában?

nemzeti felemelkedés felhajtó ereje és cél- és fejlődéselvűség tagadása

individualizmus kiteljesedésének kérdése

szabadságharc megszervezése

Vörösmarty művészetének alapkérdései ma, a XXI. században is érvényesek.

Igaz

Hamis

Vörösmarty lírájának feszítő ellentéte:

vágy az örök életre <-> a halandóság felett érzett keserűség

törekvés a népvezetői szerep betöltésére <-> kételyek a szereppel kapcsolatban

boldogság iránti vágy <-> a vágy beteljesületlensége

nemzetfelszabadító törekvés <-> a szabadságharc bukásától való félelem

Vörösmarty kételyei, filozofikus töprengése jelenik meg az alábbi versekben: (3 helyes válasz!)

Zalán futása

Csongor és Tünde

Gondolatok a könyvtárban

Emberek

A Guttenberg-albumba

Kikkel alkotja Vörösmarty a „romantikus triászt”?

Toldyval és Bajzával

Kazinczyval és Kölcseyvel

Toldyval és Petőfivel

Petőfivel és Arannyal

Melyik nem igaz Vörösmartyra?

Nem hisz a polgári átalakulás megvalósíthatóságában.

Az 1830-as években a magyar nemzeti ellenállás egyik kulcsfigurája.

Részt vesz a Pesti Vigadó létrehozásában.

A reformkori magyar közösség népvezérnek tekinti.

Mit nem szimbolizál a gyümölcs (alma) a Csongor és Tündében?

élet

szerelem

termékenység

Kivel nem találkozik Csongor a hármas úton?

kalmár

fejedelem

tudós

jobbágy

Mi a találkozások helyszíne a Csongor és Tündében?

barackfa

banánfa

körtefa

almafa

Milyen értéket képvisel a Csongor és Tündében a fejedelem?

hatalom

hűség

pénz

bátorság

Melyik misztikus szám fordul elő többször a Csongor és Tündében?

12

3

7

10

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!