A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem a földi világ tagja a Csongor és Tünde szereplői közül?

Ledér

Dimitri

Balga

Mirigy

Vörösmarty a Csongor és Tündében a földi és az idealizált világ kettősségével a romantikára jellemző érzelmi állapotot szimbolizál.

Igaz

Hamis

Ki nem az égi világ tagja a Csongor és Tünde szereplői közül?

Ilma

Mirigy

ördögfiak

Dimitri

Mirigy az emberekben lakó gonoszt szimbolizálja.

Igaz

Hamis

Ki Csongor szolgája?

nincs szolgája

Mirigy

Dimitri

Balga

Melyik világ közelít a másikhoz a Csongor és Tündében?

nincs egymáshoz közelítés, a vágy nem teljesíthető be

az égi a földihez

a földi az égihez

mindkettő egymáshoz

Melyik állítás igaz?

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor valami megfoghatatlan ideálra vágyik, amit azonban nem érhet el.

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor beleszeret Tündébe.

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor és Tünde megismerednek egymással.

A Zalán futását az induló reformkor közvéleménye nemzeti drámának tekinti.

Igaz

Hamis

Mi vár Vörösmartyra a szabadságharc elbukása után?

kitüntetés

irodalmi sikerek

bujdosás

kivégzés

Vörösmarty felesége a költőnél 25 évvel fiatalabb.

Hamis

Igaz

Vörösmarty a(z) ... hármasát egységben szemléli.

ember-nemzet-univerzum

élet-szerelem-halál

élet-halál-túlvilág

Hol született Vörösmarty?

a Dunántúlon

a Duna-Tisza közén

a Tiszántúlon

a Felvidéken

Mely családnál tanítóskodott Vörösmarty ifjon?

Vajda

Perczel

Rókássy

Melyik művel robban be a közéletbe/irodalmi életbe Vörösmarty?

Zalán futása

Gondolatok a könyvtárban

A vén cigány

Csongor és Tünde

Ki volt Vörösmarty felesége?

Vajda Julianna

Szendrey Júlia

Csajághy Laura

Hogy hívják Vörösmarty első szerelmét?

Laura

Júlia

Etelka

Anna

Mely szerzetesrendek játszottak szerepet Vörösmarty nevelésében? (2 helyes válasz!)

ciszterci

kapucinus

piarista

bencés

ferences

Melyikkel nem rokonítható a Csongor és Tünde Tündérvölgye?

Senki szigete

Atlantis

Senki földje

Milyen értéket képvisel a Csongor és Tündében a fejedelem?

hatalom

pénz

bátorság

hűség

Mit nem szimbolizál a gyümölcs (alma) a Csongor és Tündében?

termékenység

szerelem

élet

Mi a találkozások helyszíne a Csongor és Tündében?

almafa

barackfa

körtefa

banánfa

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!