A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hogy hívják Vörösmarty első szerelmét?

Júlia

Laura

Etelka

Anna

Mi vár Vörösmartyra a szabadságharc elbukása után?

kivégzés

irodalmi sikerek

kitüntetés

bujdosás

Vörösmarty a(z) ... hármasát egységben szemléli.

élet-szerelem-halál

élet-halál-túlvilág

ember-nemzet-univerzum

Vörösmarty felesége a költőnél 25 évvel fiatalabb.

Igaz

Hamis

Mely családnál tanítóskodott Vörösmarty ifjon?

Vajda

Rókássy

Perczel

Melyik művel robban be a közéletbe/irodalmi életbe Vörösmarty?

Gondolatok a könyvtárban

Csongor és Tünde

A vén cigány

Zalán futása

A Zalán futását az induló reformkor közvéleménye nemzeti drámának tekinti.

Hamis

Igaz

Ki volt Vörösmarty felesége?

Vajda Julianna

Csajághy Laura

Szendrey Júlia

Mely szerzetesrendek játszottak szerepet Vörösmarty nevelésében? (2 helyes válasz!)

ferences

piarista

kapucinus

bencés

ciszterci

Hol született Vörösmarty?

a Dunántúlon

a Tiszántúlon

a Felvidéken

a Duna-Tisza közén

Melyik megalapításában nincs szerepe Vörösmartynak?

Nyugat

Pesti Magyar Színház

Athenaeum

Kisfaludy Társaság

Vörösmarty – igazi romantikus alkotó lévén – haláláig szilárdan hisz abban, hogy a társadalom, a világ jobbítható.

Hamis

Igaz

Kikkel alkotja Vörösmarty a „romantikus triászt”?

Kazinczyval és Kölcseyvel

Petőfivel és Arannyal

Toldyval és Petőfivel

Toldyval és Bajzával

Melyik áll Vörösmarty munkásságának középpontjában?

nemzeti felemelkedés felhajtó ereje és cél- és fejlődéselvűség tagadása

individualizmus kiteljesedésének kérdése

szabadságharc megszervezése

Melyik nem igaz Vörösmartyra?

A reformkori magyar közösség népvezérnek tekinti.

Részt vesz a Pesti Vigadó létrehozásában.

Az 1830-as években a magyar nemzeti ellenállás egyik kulcsfigurája.

Nem hisz a polgári átalakulás megvalósíthatóságában.

Vörösmarty lírájának feszítő ellentéte:

törekvés a népvezetői szerep betöltésére <-> kételyek a szereppel kapcsolatban

nemzetfelszabadító törekvés <-> a szabadságharc bukásától való félelem

vágy az örök életre <-> a halandóság felett érzett keserűség

boldogság iránti vágy <-> a vágy beteljesületlensége

Vörösmarty művészetének alapkérdései ma, a XXI. században is érvényesek.

Hamis

Igaz

Vörösmarty kételyei, filozofikus töprengése jelenik meg az alábbi versekben: (3 helyes válasz!)

A Guttenberg-albumba

Zalán futása

Gondolatok a könyvtárban

Emberek

Csongor és Tünde

Mirigy az emberekben lakó gonoszt szimbolizálja.

Igaz

Hamis

Ki nem a földi világ tagja a Csongor és Tünde szereplői közül?

Dimitri

Mirigy

Ledér

Balga

Melyik világ közelít a másikhoz a Csongor és Tündében?

nincs egymáshoz közelítés, a vágy nem teljesíthető be

a földi az égihez

az égi a földihez

mindkettő egymáshoz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!