A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik műhöz nem köthető a Csongor és Tünde?

Shakespeare: Szentivánéji álom

Mozart: Varázsfuvola

Gergelyi Albert: Árgirus

Szabó Magda: Tündér Lala

A Csongor és Tünde elsősorban olvasásra szánt alkotás.

Hamis

Igaz

Mi a Csongor és Tünde alapkérdése?

mi az élet értelme?

mi a leggonoszabb a világon?

hogyan találhatunk örök életet?

mi a boldogság?

Milyen műfajban íródott a Csongor és Tünde?

drámai költemény

verses regény

komédia

Milyen alakokat szerepeltet Vörösmarty a Csongor és Tündében?

kétes

allegorikus

légies

kiismerhetetlen

Melyik állítás igaz?

A Csongor és Tünde nem dráma.

Bár műfaja dráma, a Csongor és Tünde elsősorban nem színpadra szánt mű.

A Csongor és Tünde műfaja annyira vegyes, hogy színpadon előadhatatlan.

A Csongor és Tünde műfaja meghatározhatatlan.

Mikor íródott a Csongor és Tünde?

1825

1830

1815

A Csongor és Tünde műfaja kilóg a romantikára jellemző műfajok közül.

Hamis

Igaz

Vörösmarty – igazi romantikus alkotó lévén – haláláig szilárdan hisz abban, hogy a társadalom, a világ jobbítható.

Igaz

Hamis

Vörösmarty lírájának feszítő ellentéte:

törekvés a népvezetői szerep betöltésére <-> kételyek a szereppel kapcsolatban

boldogság iránti vágy <-> a vágy beteljesületlensége

nemzetfelszabadító törekvés <-> a szabadságharc bukásától való félelem

vágy az örök életre <-> a halandóság felett érzett keserűség

Melyik nem igaz Vörösmartyra?

Részt vesz a Pesti Vigadó létrehozásában.

Az 1830-as években a magyar nemzeti ellenállás egyik kulcsfigurája.

Nem hisz a polgári átalakulás megvalósíthatóságában.

A reformkori magyar közösség népvezérnek tekinti.

Vörösmarty művészetének alapkérdései ma, a XXI. században is érvényesek.

Hamis

Igaz

Melyik áll Vörösmarty munkásságának középpontjában?

individualizmus kiteljesedésének kérdése

szabadságharc megszervezése

nemzeti felemelkedés felhajtó ereje és cél- és fejlődéselvűség tagadása

Kikkel alkotja Vörösmarty a „romantikus triászt”?

Petőfivel és Arannyal

Toldyval és Petőfivel

Kazinczyval és Kölcseyvel

Toldyval és Bajzával

Melyik megalapításában nincs szerepe Vörösmartynak?

Kisfaludy Társaság

Nyugat

Pesti Magyar Színház

Athenaeum

Vörösmarty kételyei, filozofikus töprengése jelenik meg az alábbi versekben: (3 helyes válasz!)

Emberek

Zalán futása

Gondolatok a könyvtárban

Csongor és Tünde

A Guttenberg-albumba

Ki a Csongor és Tündében a mindenek fölött álló lény?

az Angyal

az Éj

a vándorok

a Tündérkirály

A Csongor és Tünde mely szereplőjének világlátása tekinthető a leginkább filozofikusnak?

Tündéé

Mirigyé

az Éjé

a vándoroké

A Csongor és Tünde vándorai útjuk végére elvesztik a hitüket.

Igaz

Hamis

Melyik misztikus szám fordul elő többször a Csongor és Tündében?

3

10

7

12

Milyen értéket képvisel a Csongor és Tündében a fejedelem?

hűség

pénz

hatalom

bátorság

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!