A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem az égi világ tagja a Csongor és Tünde szereplői közül?

ördögfiak

Mirigy

Ilma

Dimitri

Vörösmarty a Csongor és Tündében a földi és az idealizált világ kettősségével a romantikára jellemző érzelmi állapotot szimbolizál.

Hamis

Igaz

Melyik világ közelít a másikhoz a Csongor és Tündében?

nincs egymáshoz közelítés, a vágy nem teljesíthető be

az égi a földihez

mindkettő egymáshoz

a földi az égihez

Melyik állítás igaz?

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor és Tünde megismerednek egymással.

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor beleszeret Tündébe.

A Csongor és Tünde azzal kezdődik, hogy Csongor valami megfoghatatlan ideálra vágyik, amit azonban nem érhet el.

Mirigy az emberekben lakó gonoszt szimbolizálja.

Hamis

Igaz

Ki nem a földi világ tagja a Csongor és Tünde szereplői közül?

Dimitri

Balga

Mirigy

Ledér

Ki Csongor szolgája?

Dimitri

Balga

Mirigy

nincs szolgája

Milyen alakokat szerepeltet Vörösmarty a Csongor és Tündében?

allegorikus

kiismerhetetlen

kétes

légies

Milyen műfajban íródott a Csongor és Tünde?

verses regény

komédia

drámai költemény

Mi a Csongor és Tünde alapkérdése?

mi az élet értelme?

mi a leggonoszabb a világon?

hogyan találhatunk örök életet?

mi a boldogság?

Melyik műhöz nem köthető a Csongor és Tünde?

Szabó Magda: Tündér Lala

Shakespeare: Szentivánéji álom

Gergelyi Albert: Árgirus

Mozart: Varázsfuvola

A Csongor és Tünde műfaja kilóg a romantikára jellemző műfajok közül.

Hamis

Igaz

Melyik állítás igaz?

Bár műfaja dráma, a Csongor és Tünde elsősorban nem színpadra szánt mű.

A Csongor és Tünde műfaja meghatározhatatlan.

A Csongor és Tünde nem dráma.

A Csongor és Tünde műfaja annyira vegyes, hogy színpadon előadhatatlan.

Mikor íródott a Csongor és Tünde?

1815

1830

1825

A Csongor és Tünde elsősorban olvasásra szánt alkotás.

Hamis

Igaz

Melyik nem igaz Vörösmartyra?

A reformkori magyar közösség népvezérnek tekinti.

Az 1830-as években a magyar nemzeti ellenállás egyik kulcsfigurája.

Részt vesz a Pesti Vigadó létrehozásában.

Nem hisz a polgári átalakulás megvalósíthatóságában.

Melyik megalapításában nincs szerepe Vörösmartynak?

Athenaeum

Nyugat

Kisfaludy Társaság

Pesti Magyar Színház

Melyik áll Vörösmarty munkásságának középpontjában?

szabadságharc megszervezése

nemzeti felemelkedés felhajtó ereje és cél- és fejlődéselvűség tagadása

individualizmus kiteljesedésének kérdése

Vörösmarty művészetének alapkérdései ma, a XXI. században is érvényesek.

Igaz

Hamis

Vörösmarty – igazi romantikus alkotó lévén – haláláig szilárdan hisz abban, hogy a társadalom, a világ jobbítható.

Hamis

Igaz

Vörösmarty kételyei, filozofikus töprengése jelenik meg az alábbi versekben: (3 helyes válasz!)

Csongor és Tünde

Emberek

Zalán futása

A Guttenberg-albumba

Gondolatok a könyvtárban

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!