Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Igaz

Hamis

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

önmaga megvalósítása

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Hamis

Igaz

Mely prózai műfajokban alkotott maradandót Kölcsey?

emlékbeszédek, értekezések

tanító célzatú mesék

regények

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

rokokó/romantika

klasszicizmus/rokokó

rokokó/szentimentalizmus

klasszicizmus/szentimentalizmus

A szentimentalista Kölcsey egyik jellemzője a tökéletesség utáni vágy és annak tudata, hogy a tökéletesség nem érhető el.

Igaz

Hamis

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

a klasszicizmus.

Kazinczy hatása.

a szentimentalizmus.

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Zrínyi éneke

Huszt

Nemzeti hagyományok

Himnusz

Hány nagy korszakra osztható Kölcsey pályája?

2

4

3

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Parainesis

Himnusz

Búcsú az országos rendektől

Mikor halt meg Petőfi?

1849

1867

1848

még ma is él

Milyen költészetben véli felfedezni Kölcsey a magyar költészet gyökereit?

kuruc dalok

népmesék

magyar mitológia történetei

Petőfi egyetért Kölcseyvel abban, hogy a népköltészetet fel kell emelni, és az emelkedett stílushoz kell igazítani.

Igaz

Hamis

Mi a teendő Kölcsey szerint a népköltészeti hagyományokkal?

A népköltészet nyelvhasználatát a maga egyszerű nagyszerűségűben, változtatások nélkül kell megosztani a közönséggel.

A népköltészet nyelvhasználatát kell alapul venni és felemelni a magas kultúra szintjére.

El kell szakadni a népköltészeti hagyományoktól, mert ezek gátolják a modern irányzatok térhódítását.

Búcsúztató beszédeit Kölcsey az elhunytak családjainak megbízásából írja meg.

Igaz

Hamis

Mikor volt a reformkor?

1800-1849

1825-1867

1825-1848

Kihez nem írt emlékbeszédet Kölcsey?

Berzsenyi

Vörösmarty

Kazinczy

Mi a célja a Nemzeti hagyományok c. műnek?

A népköltészeti hagyományoknak a modern eszmék közvetítésére való alkalmatlanságát állapítja meg.

A reformkor esztétikai alapelveit fogalmazza meg.

A magyarság dicső múltját foglalja össze.

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Igaz

Hamis

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

gyarapíts

szabadíts

haragíts

Minek a metaforája Huszt?

Európáé

a régi, elavult eszméké

a jövőt formálni képes értelmiségé

Magyarországé

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!