Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mely prózai műfajokban alkotott maradandót Kölcsey?

regények

tanító célzatú mesék

emlékbeszédek, értekezések

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

a szentimentalizmus.

a klasszicizmus.

Kazinczy hatása.

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Nemzeti hagyományok

Himnusz

Huszt

Zrínyi éneke

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

önmaga megvalósítása

A szentimentalista Kölcsey egyik jellemzője a tökéletesség utáni vágy és annak tudata, hogy a tökéletesség nem érhető el.

Hamis

Igaz

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Hamis

Igaz

Hány nagy korszakra osztható Kölcsey pályája?

2

4

3

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Búcsú az országos rendektől

Himnusz

Parainesis

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

klasszicizmus/szentimentalizmus

klasszicizmus/rokokó

rokokó/romantika

rokokó/szentimentalizmus

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Igaz

Hamis

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

haragíts

gyarapíts

szabadíts

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Hamis

Igaz

Milyen műfajban/formában íródott a „Huszt” c. vers?

eposz

epigramma

elégia

A Huszt arról szól, mit gondol Kölcsey...

az anyagi javakról.

a reformkorról.

a művészi alkotói folyamatról.

a végvárak fontosságáról.

Minek a metaforája Huszt?

a jövőt formálni képes értelmiségé

Magyarországé

a régi, elavult eszméké

Európáé

Mi a Huszt c. vers szervezőereje?

a múlt dicsőségén érzett büszkeség

a jelen és múlt ellentéte

a jövőbe vetett hit

„Implicit” jelentése:

bennefoglalt

egyértelműen megfogalmazott

ellentmondásos

Milyen versformájú a Huszt?

hexameter

disztichon

pentameter

Hány fő részből áll a Huszt c. vers?

3

4

2

Mi a teendő Kölcsey szerint a népköltészeti hagyományokkal?

A népköltészet nyelvhasználatát kell alapul venni és felemelni a magas kultúra szintjére.

A népköltészet nyelvhasználatát a maga egyszerű nagyszerűségűben, változtatások nélkül kell megosztani a közönséggel.

El kell szakadni a népköltészeti hagyományoktól, mert ezek gátolják a modern irányzatok térhódítását.

Búcsúztató beszédeit Kölcsey az elhunytak családjainak megbízásából írja meg.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!