Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Zrínyi éneke

Huszt

Nemzeti hagyományok

Himnusz

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

klasszicizmus/rokokó

rokokó/romantika

klasszicizmus/szentimentalizmus

rokokó/szentimentalizmus

Hány nagy korszakra osztható Kölcsey pályája?

4

3

2

Mely prózai műfajokban alkotott maradandót Kölcsey?

regények

emlékbeszédek, értekezések

tanító célzatú mesék

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

önmaga megvalósítása

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Igaz

Hamis

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Himnusz

Parainesis

Búcsú az országos rendektől

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

Kazinczy hatása.

a szentimentalizmus.

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

a klasszicizmus.

A szentimentalista Kölcsey egyik jellemzője a tökéletesség utáni vágy és annak tudata, hogy a tökéletesség nem érhető el.

Hamis

Igaz

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Igaz

Hamis

Milyen költészetben véli felfedezni Kölcsey a magyar költészet gyökereit?

népmesék

magyar mitológia történetei

kuruc dalok

Mikor halt meg Petőfi?

1849

1867

1848

még ma is él

Petőfi egyetért Kölcseyvel abban, hogy a népköltészetet fel kell emelni, és az emelkedett stílushoz kell igazítani.

Hamis

Igaz

Mikor volt a reformkor?

1825-1867

1825-1848

1800-1849

Kihez nem írt emlékbeszédet Kölcsey?

Vörösmarty

Berzsenyi

Kazinczy

Mi a teendő Kölcsey szerint a népköltészeti hagyományokkal?

El kell szakadni a népköltészeti hagyományoktól, mert ezek gátolják a modern irányzatok térhódítását.

A népköltészet nyelvhasználatát a maga egyszerű nagyszerűségűben, változtatások nélkül kell megosztani a közönséggel.

A népköltészet nyelvhasználatát kell alapul venni és felemelni a magas kultúra szintjére.

Búcsúztató beszédeit Kölcsey az elhunytak családjainak megbízásából írja meg.

Igaz

Hamis

Mi a célja a Nemzeti hagyományok c. műnek?

A népköltészeti hagyományoknak a modern eszmék közvetítésére való alkalmatlanságát állapítja meg.

A magyarság dicső múltját foglalja össze.

A reformkor esztétikai alapelveit fogalmazza meg.

Kölcsey szerint a közszereplő legfontosabb közösségformáló eszköze az ékesszólás.

Hamis

Igaz

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz megmutatja, hogyan juthat előbbre az egyén a közösségén belül.

Igaz

Hamis

Kihez írja híres tanításait Kölcsey?

unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz

unokájához, Kölcsey Kálmánhoz

fiához, Kölcsey Kálmánhoz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!