Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Hamis

Igaz

Hány fő részből áll a Huszt c. vers?

4

2

3

A Huszt arról szól, mit gondol Kölcsey...

a végvárak fontosságáról.

a reformkorról.

a művészi alkotói folyamatról.

az anyagi javakról.

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

haragíts

szabadíts

gyarapíts

„Implicit” jelentése:

egyértelműen megfogalmazott

bennefoglalt

ellentmondásos

Milyen versformájú a Huszt?

disztichon

hexameter

pentameter

Milyen műfajban/formában íródott a „Huszt” c. vers?

elégia

eposz

epigramma

Minek a metaforája Huszt?

Európáé

a régi, elavult eszméké

a jövőt formálni képes értelmiségé

Magyarországé

Mi a Huszt c. vers szervezőereje?

a jövőbe vetett hit

a jelen és múlt ellentéte

a múlt dicsőségén érzett büszkeség

Kihez írja híres tanításait Kölcsey?

unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz

fiához, Kölcsey Kálmánhoz

unokájához, Kölcsey Kálmánhoz

Kölcsey szerint a közszereplő legfontosabb közösségformáló eszköze az ékesszólás.

Igaz

Hamis

Mi az élet fő célja Kölcsey Parainesis-e szerint?

a haza szeretete

a tett, az előremutató tevékenykedés

a hit

az egyéni műveltség

Melyik állítás nem igaz Kölcsey Parainesis-ére?

felszólító módban fogalmaz

hangvétele bölcselkedő

azt tanítja, hogyan fordíthatja az ember a hasznára az általa felismert igazságokat

központi gondolata az erény

Mi a „parainesis”?

útmutató a sikeres élethez

meghatározott személyhez erkölcsi célzattal írt tanítás

mindenkor megfontolandó jótanácsok gyűjteménye

alapelvgyűjtemény

Mely értéket helyezi Kölcsey a legmagasabbra a tanításában?

becsület

hazaszeretet

isten- és emberszeretet

műveltség

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz megmutatja, hogyan juthat előbbre az egyén a közösségén belül.

Hamis

Igaz

Búcsúztató beszédeit Kölcsey az elhunytak családjainak megbízásából írja meg.

Igaz

Hamis

Mikor halt meg Petőfi?

1849

még ma is él

1867

1848

Kihez nem írt emlékbeszédet Kölcsey?

Berzsenyi

Kazinczy

Vörösmarty

Mi a célja a Nemzeti hagyományok c. műnek?

A népköltészeti hagyományoknak a modern eszmék közvetítésére való alkalmatlanságát állapítja meg.

A magyarság dicső múltját foglalja össze.

A reformkor esztétikai alapelveit fogalmazza meg.

Petőfi egyetért Kölcseyvel abban, hogy a népköltészetet fel kell emelni, és az emelkedett stílushoz kell igazítani.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!