Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Bizonyos fokig a XIX. századi európai forradalmak és az ipari forradalom is a romantikus törekvések következménye.

Hamis

Igaz

Mikor fejti ki hatását a romantika?

XVII-XVIII. sz.

XVIII. sz.

XIX. sz.

Melyik állítás igaz?

A romantika hisz a társadalmi fejlődésben.

A romantika szerint az egyénnek ki kell törnie a társadalomból, csak így élhet teljes életet.

A romantika az emberek politikai egyenlőségét nem tartja megvalósíthatónak.

Miből származik a romantika kifejezés?

A francia roman (regény) szóból.

Az angol romance (románc) szóból.

Románia nevéből.

Az angol Roman (római) szóból.

Ki használta a romantika elnevezést a „klasszicizmustól eltérő” jelentésben?

Romanov

Zichy

Schlegel

Watt

Mi a romantika meghatározó gondolatrendszere?

kommunizmus

liberalizmus

konstruktivizmus

Kinek a találmánya a gőzgép?

George Stephenson

James Watt

John Kay

Albert Einstein

Melyiknek nincs köze a romantikához?

kommunizmus

individualizmus

szubjektivizmus

liberalizmus

Melyik angol romantikus költő központi eszménye a korlátlan szabadság?

Byron

Coleridge

Keats

Shelley

Melyik magyar költőre volt nagy hatással az Osszián-dalok?

Vörösmarty

Arany

Petőfi

Kik a tavi költők?

az angol romantika első nemzedékének alkotói

az angol romantika második nemzedékének alkotói

az angol előromantika alkotói

Mi a liberalizmus célja?

szabadságjogok korlátozása

több szabadság a gyári munkásoknak

népek szabadsága

egyén szabadsága

Mi az a gótikus regény?

emós újhullám az irodalomban

a gótikus építészeti stílus díszletei között játszódó történet

misztikus, irracionális témájú történet

Melyik francia mű bemutatásától számítjuk a francia romantikát?

La Martine: A tó

Victor Hugo: A királyasszony lovagja

Victor Hugo: Hernani

Mi robbantja ki a tömegverekedést Hugo Hernani c. darabjának bemutatóján?

töredezett mondatok használata

áthajlások alkalmazása

a rímek mellőzése

Ki nem tagja az angol romantika nagy nemzedékének?

Burns

Keats

Byron

A romantikus törekvés Franciaországban erősen átpolitizált.

Igaz

Hamis

Melyik költő híres népköltészeten alapuló munkáiról?

Shelley

Keats

Byron

Burns

Melyik nem jellemző a kelet-európai romantikus költőkre-írókra?

a fennáló hatalom támogatása

vátesz-szerep

a nemzeti függetlenedés céljának elősegítése

modernizációs törekvés

A közép-európai romantikus költőket vallási elkötelezettségük miatt apostolnak is szokás nevezni.

Hamis

Igaz

Mi jellemzi a kelet-közép-európai romantika hátterét?

modernizáció hiánya + nemzeti függés

társadalmi stabilizálódás

gazdasági növekedés

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!