Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Miből származik a romantika kifejezés?

Az angol Roman (római) szóból.

A francia roman (regény) szóból.

Románia nevéből.

Az angol romance (románc) szóból.

Mi a romantika meghatározó gondolatrendszere?

liberalizmus

kommunizmus

konstruktivizmus

Bizonyos fokig a XIX. századi európai forradalmak és az ipari forradalom is a romantikus törekvések következménye.

Hamis

Igaz

Melyiknek nincs köze a romantikához?

liberalizmus

szubjektivizmus

individualizmus

kommunizmus

Ki használta a romantika elnevezést a „klasszicizmustól eltérő” jelentésben?

Schlegel

Romanov

Zichy

Watt

Melyik állítás igaz?

A romantika az emberek politikai egyenlőségét nem tartja megvalósíthatónak.

A romantika szerint az egyénnek ki kell törnie a társadalomból, csak így élhet teljes életet.

A romantika hisz a társadalmi fejlődésben.

Mikor fejti ki hatását a romantika?

XVII-XVIII. sz.

XVIII. sz.

XIX. sz.

Kinek a találmánya a gőzgép?

George Stephenson

Albert Einstein

James Watt

John Kay

Melyik magyar költőre volt nagy hatással az Osszián-dalok?

Petőfi

Vörösmarty

Arany

Melyik költő híres népköltészeten alapuló munkáiról?

Byron

Shelley

Keats

Burns

Mi robbantja ki a tömegverekedést Hugo Hernani c. darabjának bemutatóján?

a rímek mellőzése

áthajlások alkalmazása

töredezett mondatok használata

Melyik angol romantikus költő központi eszménye a korlátlan szabadság?

Byron

Keats

Shelley

Coleridge

Kik a tavi költők?

az angol romantika első nemzedékének alkotói

az angol romantika második nemzedékének alkotói

az angol előromantika alkotói

A romantikus törekvés Franciaországban erősen átpolitizált.

Hamis

Igaz

Mi az a gótikus regény?

misztikus, irracionális témájú történet

a gótikus építészeti stílus díszletei között játszódó történet

emós újhullám az irodalomban

Ki nem tagja az angol romantika nagy nemzedékének?

Burns

Byron

Keats

Melyik francia mű bemutatásától számítjuk a francia romantikát?

La Martine: A tó

Victor Hugo: A királyasszony lovagja

Victor Hugo: Hernani

Mi a liberalizmus célja?

több szabadság a gyári munkásoknak

népek szabadsága

egyén szabadsága

szabadságjogok korlátozása

Melyik országban él egységben egymással a romantika és a klasszicizmus?

Anglia

Magyarország

Németország

Franciaország

Melyik országban van éles ellentét a klasszicista és romantikus törekvések között?

Németország

Anglia

Magyarország

Hol jelenik meg legkorábban a romantika?

Közép-Európa

Magyarország

Franciaország

Anglia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!