Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik magyar költőre volt nagy hatással az Osszián-dalok?

Vörösmarty

Petőfi

Arany

Mi robbantja ki a tömegverekedést Hugo Hernani c. darabjának bemutatóján?

áthajlások alkalmazása

a rímek mellőzése

töredezett mondatok használata

Melyik költő híres népköltészeten alapuló munkáiról?

Keats

Shelley

Burns

Byron

Ki nem tagja az angol romantika nagy nemzedékének?

Burns

Keats

Byron

Mi a liberalizmus célja?

több szabadság a gyári munkásoknak

egyén szabadsága

szabadságjogok korlátozása

népek szabadsága

A romantikus törekvés Franciaországban erősen átpolitizált.

Igaz

Hamis

Mi az a gótikus regény?

emós újhullám az irodalomban

misztikus, irracionális témájú történet

a gótikus építészeti stílus díszletei között játszódó történet

Melyik francia mű bemutatásától számítjuk a francia romantikát?

Victor Hugo: A királyasszony lovagja

Victor Hugo: Hernani

La Martine: A tó

Kik a tavi költők?

az angol előromantika alkotói

az angol romantika második nemzedékének alkotói

az angol romantika első nemzedékének alkotói

Melyik angol romantikus költő központi eszménye a korlátlan szabadság?

Keats

Shelley

Byron

Coleridge

Melyik német romantikus iskola tömörít filozófiai alapon szerveződő gondolkodókat?

a heilderbergi iskola

a müncheni iskola

a weimari iskola

a jénai iskola

Melyik jellemző leginkább Hoffmannra?

szubjektivizmus

meseszerűség

népiesség

melankólia

A német romantika hány iskoláját tartjuk számon?

2

3

4

A heidelbergi az a német romantikus iskola, amely a néphagyományok, a nemzeti múlt felé fordul.

Hamis

Igaz

Melyik nem kifejezetten romantikus szerző?

Schiller

Heine

Schlegel

Novalis

A német romantika szerint mi formálja a világot?

önmagát kiművelő szellem

társadalmi akarat

forradalom

Melyik jellemzi leginkább Heine munkásságát?

líraiság, melankólia

népiesség

transzcendencia, exotikum

filozofikus elmélyülés

Miért nem kerül sor a franciához hasonló forradalomra a német nyelvterületen?

a németek megrettennek a francia forradalom pusztításától

hiányzik a forradalmi szándék

hiányzik az a vezető réteg, amely a forradalom élére állhatna

a megtorlástól való félelem miatt

Melyik országban él egységben egymással a romantika és a klasszicizmus?

Magyarország

Anglia

Németország

Franciaország

Hol jelenik meg legkésőbb a romantika?

Kelet-Európa

Anglia

Németország

Magyarországon a romantika határozottan szembehelyezkedik a klasszikával.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!